Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zwolnienie lekarskie na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse

Zwolnienie na dziecko: kiedy i komu przysługuje L4 na dziecko? Ile jest płatne?

L4 na dziecko, czyli zwolnienie lekarskie na chore dziecko, może wykorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę albo dobrowolnie opłacający składkę chorobową do ZUS-u. Liczba dni do wykorzystania w ciągu roku zależy od wieku dziecka.

Zwolnienie lekarskie na dziecko to atrakcyjne rozwiązanie. Pracownik, który jest rodzicem, ma prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby dziecka. Nie przysługuje ono jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (forma zatrudnienia nie ma znaczenia). Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują w przypadku L4 na dziecko i ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, aby otrzymać zasiłek chorobowy.

Spis treści:

Sposoby na kaszel niemowlaka [WIDEO]

Zwolnienie lekarskie na dziecko: komu przysługuje?

Zwolnienie na dziecko przysługuje pracownikowi, który jest rodzicem i pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzi własną działalność gospodarczą i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Rodzic może otrzymać od lekarza L4 na dziecko, jeśli nie ukończyło ono jeszcze 18. roku życia. Liczba dni przysługujących na opiekę nad dzieckiem podczas choroby zmienia się wraz z wiekiem dziecka.

Zgodnie z prawem zasiłek opiekuńczy podczas L4 na dziecko przysługuje bezwarunkowo rodzicowi dziecka w wieku do 2 lat. Jeśli dziecko jest starsze, zasiłek przysługuje pod warunkiem, że nie ma innej osoby, która mogłaby opiekować się dzieckiem w czasie jego choroby. Za taką osobę NIE uważa się:

 • chorego,
 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
 • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
 • osoby starszej niesprawnej fizycznie lub psychicznie,
 • pracownika odpoczywającego po nocnej zmianie,
 • osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie ma ustalonych godzin pracy.

L4 na dziecko: ile dni przysługuje na dziecko?

Liczba dni do wykorzystania w roku zależy od wieku dziecka, na które bierze się zwolnienie lekarskie.

Świadczenie chorobowe na dziecko przysługuje w roku w liczbie:

 • 60 dni, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 (np. nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły) lub chorym dzieckiem do lat 14;
 • 14 dni, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat;
 • 30 dni, jeśli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.
Ważne: czy zasiłek opiekuńczy na L4 przysługuje z weekendem, czy bez? Jeśli zwolnienie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem obejmuje dni będące dniami wolnymi od pracy (np. weekendy), to zasiłek opiekuńczy wypłaca się także za te dni (nawet wówczas, gdy w tych dniach w domu jest obecny domownik mogący zapewnić opiekę dziecku). Ale uwaga! Pracownik może we wniosku wskazać tylko wybrane dni (np. tylko dni robocze) z okresu, na który zostało wystawione zwolnienie lekarskie na dziecko – otrzyma wówczas zasiłek jedynie za wybrane dni. Limit dni z przysługujących w całym roku kalendarzowym zostanie pomniejszony o liczbę dni, za które został wypłacony zasiłek.

Zwolnienie na dziecko: ile jest płatne?

Za okres zwolnienia rodzica z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przyznawany jest zasiłek opiekuńczy na dziecko. Zasiłek ten liczony jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Wynosi 80 proc. średniego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy, czyli dokładnie tyle samo, ile w przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu własnej choroby.

Kto płaci zasiłek opiekuńczy w przypadku zwolnienia lekarskiego na dziecko?

 • Pracodawca – jeśli zatrudnia i zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.
 • ZUS – gdy pracodawca zatrudnia i zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób.

Wniosek o zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Pracownik sam musi postarać się o to, aby otrzymać zasiłek za czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. W tym celu musi przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza w ciągu 7 dni od jego otrzymania (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA, czyli zwolnienia dla rodzica ze względu na chorobę dziecka). Wraz ze zwolnieniem lekarskim na dziecko należy dostarczyć pracodawcy wypełniony druk ZUS Z-15A. Druk ten jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego, który wypłacany jest przez pracodawcę, jeśli płaci on składki chorobowe za więcej niż 20 pracowników. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej osób, pieniądze za czas zwolnienia na dziecko wpłaca ZUS. 

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku i liczby dzieci, które wymagają opieki.

W przypadku rodzica prowadzącego działalność gospodarczą warunkiem wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko jest terminowe wpłacanie składki chorobowej oraz przerwanie prowadzenia działalności na czas choroby dziecka, czyli na czas, na jaki L4 na dziecko wystawił lekarz.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie na dziecko?

L4 na dziecko można skrócić, by wrócić do pracy, pod warunkiem, że opiekę nad dzieckiem będzie w tym czasie sprawował drugi rodzic. By skrócić zwolnienie na dziecko, należy napisać oświadczenie o przyczynie skrócenia zwolnienia i złożyć je u pracodawcy.

Czy na zwolnieniu lekarskim na dziecko można wychodzić z domu?

Przepisy nie określają tego w sposób jednoznaczny. Zasiłek zostanie wstrzymany, jeśli rodzic, który przebywa na zwolnieniu, jednocześnie chodzi do pracy, w domu przebywają inni domownicy lub rodzic będzie wykorzystywał zwolnienie w niewłaściwy sposób. Jeśli rodzica nie będzie w domu podczas kontroli ZUS, ten może weryfikować, gdzie się udał opiekun i na tej podstawie podjąć decyzję o kontynuowaniu lub wstrzymaniu zasiłku. Podczas gdy wizyta w aptece czy sklepie może zostać uznana za konieczną, to załatwianie swoich spraw – raczej nie.

Czy można wziąć L4 na zdrowe dziecko?

Rodzic może wziąć zwolnienie na zdrowe dziecko do 8 lat (lub dziecko niepełnosprawne do 18 lat), jeśli w wyniku wyjątkowych okoliczności nie jest zdolny do pracy. Kodeks pracy przewiduje kilka takich sytuacji:

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkołę, odwołano lekcje albo zajęcia w całej grupie lub klasie (rodzic dowiedział się o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem);
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, lub zachorował dzienny opiekun dziecka;
 • istnieje podejrzenie, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, a inspektor sanitarny wydał decyzję o izolacji dziecka lub o jego kwarantannie;
 • współmałżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu;
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.


Do wykorzystania w roku kalendarzowym jest maksymalnie 60 dni wolnego.

Urlop wychowawczy a L4 na dziecko

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy niezdolność do pracy (w tym przypadku choroba dziecka) pojawiła się w trakcie przebywania rodzica na bezpłatnym urlopie wychowawczym, wówczas za okres ten nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Stanowi to art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje dopiero od momentu podjęcia pracy. 

Zobacz też:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

Mama z dzieckiem, zabawa z dzieckiem
© gpointstudio - Fotolia.com
Prawo i finanse
Dwa dni na dziecko – komu przysługują i na jakich zasadach?
Jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, może w każdym roku kalendarzowym skorzystać z przysługujących mu dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Jakie warunki należy spełnić? Czy dni wolne przysługują na każde dziecko?

Dwa dni wolne na opiekę na dziecko Pracownik, zgodnie z przepisami kodeksu pracy , może skorzystać z dwóch wolnych dni i nie musi tego motywować w konkretny sposób, wystarczy, że wykaże, iż ma pod swoją opieką dziecko, które nie ukończyło 14 lat. Nie jest przy tym ważne, czy jest to dziecko własne pracownika, przysposobione czy przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Pracownik, który chce skorzystać z takiego zwolnienia, powinien jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Wolne przysługuje tylko jednemu z rodziców Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat przysługuje tylko jednemu z rodziców. Oznacza to, że jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, to tylko jedno z nich może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o chęci skorzystania ze zwolnienia. Żadne przepisy prawne nie regulują jednak tego, w jaki sposób pracodawca może sprawdzić, czy drugie z rodziców nie skorzystało już z tego uprawnienia. Jeżeli więc oboje rodzice nie są zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, pracodawca przyjmujący oświadczenie o chęci korzystania z dni wolnych z tytułu opieki, będzie musiał opierać się jedynie na oświadczeniu pracownika . Warto przeczytać:  Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców? Najpierw trzeba złożyć oświadczenie Aby móc skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem, pracownik powinien złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że chce z tego zwolnienia skorzystać, zanim jeszcze napisze wniosek o udzielenie o opiekę nad dzieckiem . Takie oświadczenie ma być jednocześnie potwierdzeniem, że drugie z rodziców z tego przywileju korzystać nie będzie. Następnie, aby uzyskać zwolnienie, pracownik powinien poinformować pracodawcę (zazwyczaj pisemnie) o chęci skorzystania z dni wolnych, a także wskazać konkretne daty, kiedy nie pojawi się w pracy z tego powodu. Co ważne, dni wolne...

opieka nad zdrowym dzieckiem
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka na dziecko 2023: ile dni wolnych rodzic może wziąć na dziecko? 
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje rodzicowi, który z powodu sytuacji losowej (np. choroby niani lub drugiego rodzica) musi zająć się zdrowym dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać określone kryteria i złożyć wymagane dokumenty. Tłumaczymy, jakie zmiany weszły w życie w opiece nad dzieckiem i ile dni wolnych można wziąć łącznie na dziecko.

Opieka na dziecko to wygodne rozwiązanie. Jeśli musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, nie musisz brać urlopu – zgodnie z prawem przysługuje ci zasiłek. Jeśli tylko spełniasz wymagane kryteria, masz prawo do maksymalnie 60 dni opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz zasiłek opiekuńczy.  Pracownikowi na etacie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje również zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2 dni na opiekę nad dzieckiem reguluje  art. 188 Kodeksu pracy . Za sprawą dyrektywy unijnej „work-life balance” od sierpnia 2022 roku miało tych dni być więcej. I będzie – aż 5 dni! Sprawdź, jakie zmiany zaszły w przepisach i jak będą one wyglądały w 2023 roku.  Spis treści:  Opieka na dziecko – ile dni łącznie przysługuje w 2023 roku? Zasady przyznawania opieki na zdrowe dziecko Kiedy przysługuje opieka na zdrowe dziecko? Kto może otrzymać dni na opiekę na zdrowe dziecko? Ile wynosi zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Co zrobić, aby otrzymać opiekę na zdrowe dziecko: jakie dokumenty są potrzebne? Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem? Opieka na dziecko – ile dni łącznie przysługuje w 2023 roku? Na podstawie  art. 32-35  „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” liczba dni przysługujących na dziecko zależy od jego wieku: Opieka na dziecko – ile dni wolnych w roku: 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 60 dni opieki nad dzieckiem chorym w wieku 8-14 lat – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz