Zwolnienie na dziecko w szpitalu
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zwolnienie na dziecko w szpitalu: komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zwolnienie na dziecko w szpitalu jest potrzebne, by móc opiekować się chorym dzieckiem bez utraty środków do życia. L4 na chore dziecko jest płatne. Nie każdy jednak może je otrzymać.

Ze zwolnienia na dziecko w szpitalu mogą skorzystać pracujący rodzice, ale nie wszyscy. Aby mieć taką możliwość, trzeba spełnić pewne kryteria, w tym mieć opłacaną składkę chorobową – forma zatrudnienia nie ma znaczenia. Składka może być odprowadzana obowiązkowo lub dobrowolnie, przy czym wysokość zasiłku za opiekę nad dzieckiem w szpitalu jest wyliczana w zależności od tego, czy rodzic jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Spis treści:

Kto może otrzymać zwolnienie na dziecko w szpitalu?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia na chore dziecko, trzeba być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma natomiast znaczenia, jaką formę ma zatrudnienie – może to być umowa o pracę, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ważne jest także to, ile lat ma dziecko – od tego zależy liczba możliwych dni do wykorzystania. Można uzyskać w sumie:

  • 60 dni na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 roku życia,
  • 14 dni, jeżeli dziecko jest w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni, jeżeli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat.
L4 na dziecko w szpitalu przysługuje obojgu rodzicom, jednak nie mogą z niego skorzystać w tym samym czasie. Liczba dni przysługujących na opiekę nad chorym dzieckiem nie zmienia się w przypadku kilkorga dzieci w rodzinie. 

Czy zwolnienie na dziecko w szpitalu jest płatne?

Tak, za okres zwolnienia rodzica z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu przyznawany jest zasiłek opiekuńczy. Naliczany jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika i wynosi jego 80 procent. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym mama lub ojciec sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem w szpitalu, również za dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub prowadzących działalność gospodarczą wysokość zasiłku wynosi przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 procent. Zasiłek opiekuńczy otrzyma jednak tylko ten z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad chorym dzieckiem w szpitalu?

Pieniądze wypłaca pracodawca (płatnik składek) albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby tak się stało, należy:

  • przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza dla rodzica ze względu na chorobę dziecka,
  • dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15, który jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.


Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo będzie potrzebne zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

  • Z-3 (dla pracownika zatrudnionego na umowie o pracę),
  • Z-3a (dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym na podstawie wykonywania umowy zlecenia).


Zobacz także: 2 dni na dziecko: komu przysługują i na jakich zasadach?

L4 na dziecko w szpitalu: kiedy nie przysługuje?

ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem (wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia. W takich przypadkach prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nawet wówczas, gdy w domu są inni członkowie rodziny mogący zapewnić maluchowi opiekę).

L4 na dziecko nie zostanie wypłacone również wtedy, gdy rodzic nie odprowadza składek na ubezpieczenie chorobowe.

L4 na dziecko w szpitalu w trakcie urlopu wypoczynkowego

Może zdarzyć się sytuacja, że dziecko zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego rodzica i będzie musiało trafić do szpitala. W takiej sytuacji można wziąć od lekarza zwolnienie, jednak urlop nie zostanie przerwany z powodu konieczności zapewnienia opieki nad chorym dzieckiem. To oznacza, że w tym przypadku opiekunowi nie przysługuje prawo do zasiłku za okres pobytu dziecka w szpitalu. Matka lub ojciec może zapewnić dziecku opiekę, ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, a za okres urlopu przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Zobacz także:

Jakie błędy popełniają młodzi rodzice? Opowiada mama 1,5-rocznej Michaliny

Opieka na dziecko 2 dni
AdobeStock
Prawo i finanse
2 dni opieki na dziecko: kiedy zgłaszać pracodawcy urlop opiekuńczy
Opieka na dziecko w wymiarze 2 dni (albo 16 godzin) dodatkowego urlopu od pracy przysługuje rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, którzy mają dzieci nie starsze niż 14-letnie. Kodeks pracy nie precyzuje powodu, dla którego można skorzystać z prawa do urlopu opiekuńczego.

Opieka na dziecko to wolne 2 dni na opiekę nad dzieckiem, które rodzice otrzymują w ramach regulacji prawnych. Jest to przydatne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych i nie musi być wykorzystane wyłącznie w przypadku choroby dziecka , ale zawsze wtedy, gdy dziecko z jakichś powodów nie może np. pójść do przedszkola czy szkoły i trzeba zapewnić mu opiekę. Aby móc skorzystać z urlopu opiekuńczego, trzeba jednak spełnić określone warunki.  Spis treści: Opieka na dziecko – dla kogo dzień wolny na dziecko 2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należy? Art. 188 KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem Urlop na opiekę nad dzieckiem: 2 dni lub 16 godzin Opieka nad dzieckiem – ile płatne? 2 dni opieki nad dzieckiem – kiedy zgłaszać? Urlop opiekuńczy zmiany w 2022 roku Opieka na dziecko – dla kogo dzień wolny na dziecko Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy rodzic ma prawo do wzięcia w ciągu roku dwóch dodatkowych dni urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, także zdrowym . Przysługuje ono rodzicom: zatrudnionym na umowę o pracę, na dziecko do 14. roku życia. Opieka na dziecko należy się zarówno rodzicom biologicznym, jak i adopcyjnym oraz wychowującym dzieci w rodzinie zastępczej. 2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należą? Art. 188 Kodeksu pracy nie precyzuje powodów, z jakich rodzic może ubiegać się o opiekę na dziecko. Przyjmuje się, że jeżeli rodzic uzna, że dana sytuacja tego wymaga, może wnioskować o przyznanie urlopu. Ważne! Tylko jedno z dwojga rodziców ma prawo wykorzystać. Rodzice muszą ustalić między sobą, które z nich skorzysta z tego prawa w danym roku. Art. 188 KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem Treść aktualnego aktu prawnego z Dziennika Ustaw ogłoszonego 30 lipca 2020 roku: Art. 188 KP  § 1. Pracownikowi wychowującemu...

opieka nad zdrowym dzieckiem
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka na dziecko 2022: jakie zmiany w przepisach?
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje rodzicowi, który z powodu sytuacji losowej (np. choroby niani lub drugiego rodzica) musi zająć się zdrowym dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać określone kryteria i złożyć wymagane dokumenty. Tłumaczymy, jakie zmiany weszły w życie w opiece nad dzieckiem w 2022 roku, a jakie będą obowiązywały w roku kolejnym.

Opieka na dziecko to wygodne rozwiązanie. Jeśli musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, nie musisz brać urlopu – zgodnie z prawem przysługuje ci zasiłek. Jeśli spełniasz wymagane kryteria, masz prawo do maksymalnie 60 dni opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach daje także  opieka nad dzieckiem na kwarantannie .  Pracownikowi na etacie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje również zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2 dni na opiekę nad dzieckiem reguluje  art. 188 Kodeksu pracy . Za sprawą dyrektywy unijnej „work-life balance” od sierpnia 2022 roku miało tych dni być więcej. Sprawdź, jakie zmiany w przepisach w tzw. opiece nad dzieckiem obowiązują w 2022 roku. Spis treści:  Opieka na dziecko – ile dni Zasady przyznawania opieki na zdrowe dziecko Kiedy przysługuje opieka na zdrowe dziecko? Kto może otrzymać dni na opiekę na zdrowe dziecko? Ile wynosi zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Co zrobić, aby otrzymać opiekę na zdrowe dziecko: jakie dokumenty są potrzebne? Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem? Opieka na dziecko – ile dni Na podstawie  art. 32-35  „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” liczba dni przysługujących na dziecko zależy od jego wieku: 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 60 dni opieki nad dzieckiem chorym w wieku 8-14 lat – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia. Poza...

Opieka nad żoną po porodzie
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2022: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Prawo do opieki nad żoną po porodzie przysługuje ojcu dziecka, jeśli jest on objęty ubezpieczeniem chorobowym. Zwolnienie to można wziąć na okres 14 dni. Przysługuje za nie zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy wynagrodzenia.

To bardzo ważne, aby w pierwszych dniach po porodzie kobieta mogła liczyć na wsparcie swojego partnera. Warto wiedzieć, że aby skorzystać z prawa do opieki nad żoną po porodzie, nie trzeba wykorzystywać urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego, czy też przysługujących dwóch dni opieki nad dzieckiem. Możesz wziąć wolne w ramach prawa do zasiłku opiekuńczego. Zobacz, ile to dni i jakie musisz spełnić warunki. Spis treści: Opieka nad żoną po porodzie w ramach zasiłku opiekuńczego Ile dni opieki nad żoną lub partnerką przysługuje po porodzie? Wynagrodzenie podczas opieki nad żoną po porodzie Jakie dokumenty trzeba złożyć, by skorzystać z opieki nad żoną po porodzie? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy żona jest chora Kiedy nie otrzymasz zwolnienia na żonę po porodzie? Opieka nad żoną po porodzie w ramach zasiłku opiekuńczego Tata dziecka może starać się o wolne dni w ramach zasiłku opiekuńczego . Chociaż świadczenie przyznawane jest co do zasady na opiekę nad dzieckiem chorym , można z niego skorzystać także w ramach wykonywania opieki nad innym członkiem rodziny. Dotyczy to zarówno małżeństwa, jak i konkubinatu (warunkiem jest wspólne życie pod jednym dachem). Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z zasiłku w sytuacji, gdy jego żona lub partnerka wymaga opieki i pomocy. Warunkiem, aby mógł z tego skorzystać, jest bycie objętym ubezpieczeniem chorobowym. Ile dni opieki nad żoną lub partnerką przysługuje po porodzie? Opieka po porodzie dla ojca w ramach świadczenia może trwać maksymalnie 14 dni w danym roku kalendarzowym. Wlicza się w nie także soboty i niedziele. Limit tych dni nie kumuluje się i niewykorzystany nie przechodzi na następny rok. Wiele par w Polsce nie wie o...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj