Wyniki
Laureaci
Chcę testować
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
L4 w ciąży
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zwolnienie lekarskie w ciąży (L4): ile jest płatne, od kiedy można dostać? Aktualne przepisy

Zwolnienie lekarskie w ciąży przysługuje kobiecie, gdy ciąża jest zagrożona lub stan zdrowia nie pozwala ciężarnej dłużej pracować. Przebywając na L4 w ciąży, otrzymasz wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy (od 34 dnia niezdolności do pracy). Lekarz wystawiając zwolnienie zdecyduje, czy będziesz mogła wychodzić z domu, czy podczas zwolnienia musisz leżeć. To ma znaczenie, ponieważ ZUS może w każdej chwili skontrolować, czy ciężarna pozostaje w domu. Sprawdź, co musisz wiedzieć o L4 w ciąży.

L4 w ciąży należy się każdej pracującej ciężarnej, jeżeli jest chora lub jej ciąża jest zagrożona. Ze zwolnienia lekarskiego można korzystać przez cały okres trwania ciąży, od pierwszego dnia jej potwierdzenia. Aby otrzymać L4, będąc w ciąży, trzeba posiadać aktualne ubezpieczenie chorobowe. Warto też wiedzieć, kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży, oraz jakie formalności są niezbędne przed pójściem na zwolnienie lekarskie.

Spis treści:

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Komu przysługuje L4 w ciąży?

Zwolnienie lekarskie (nazywane także L4) w ciąży przyznawane jest kobiecie w przypadku choroby, złego samopoczucia lub innej przyczyny powodującej niezdolność do pracy. Powód wydania zwolnienia lekarskiego nie musi bezpośrednio wynikać z przebiegu ciąży. Zwolnienie lekarskie w ciąży może wystawić lekarz rodzinny, ginekolog i lekarz każdej innej specjalizacji.

Na L4 w ciąży można pójść od dnia jej stwierdzenia – gdy są do tego wskazania lekarskie. Argumentem przemawiającym za wydaniem zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży są:

  • dolegliwości zdrowotne zagrażające jej przebiegowi,
  • złe samopoczucie kobiety,
  • warunki pracy – lekarz może wystawić zwolnienie, jeżeli praca odbywa się w szkodliwych warunkach, wiąże się z wysiłkiem fizycznym, stresem.
Prawo do skorzystania z L4 w ciąży przysługuje ciężarnym posiadającym ubezpieczenie chorobowe, czyli zatrudnionym na umowę o pracę oraz zatrudnionym na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną pod warunkiem opłacania ubezpieczenia chorobowego w ZUS-ie. Zwolnienie może być wydane na cały okres trwania ciąży (do 270 dni).

Do zasiłku chorobowego w ciąży nie mają prawa kobiety, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym.

Ile trwa L4 w ciąży?

W czasie ciąży kobieta może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez maksimum 270 dni, czyli przez 9 miesięcy ciąży. Za okres niechodzenia do pracy przysługuje jej wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Uwaga! Aby uzyskać zasiłek za całe 270 dni za L4 w ciąży, trzeba zwrócić uwagę na jedna rzecz. Jeśli ciężarna chorowała przed ciążą i przebywała na zwolnieniu, powinna mieć przerwę w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego – wziąć urlop lub pojawić się w pracy przed pójściem na L4 w ciąży. W przeciwnym wypadku okres wypłacania zasiłku zostanie zredukowany do maksimum 182 dni!

Zasiłek przysługuje po tak zwanym okresie wyczekiwania:

  • po 30 dniach w przypadku umowy o pracę ,
  • po 90 dniach podlegania ubezpieczeniu w przypadku umowy zlecenia i własnej działalności.

Wynagrodzenie na  L4 w ciąży

Jeżeli ciężarna zatrudniona na umowę o pracę jest na chorobowym w ciąży trwającym do 33 dni, przysługuje jej prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Wynagrodzenie za L4 jest wtedy wypłacane przez pracodawcę i nosi nazwę wynagrodzenia chorobowego.

Jeśli w przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę zwolnienie lekarskie w ciąży obejmuje więcej niż 33 dni, kobieta otrzymuje zasiłek chorobowy. W przypadku ciężarnych wynosi on także 100 proc. wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się średnie wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy, które poprzedzały miesiąc powstania niezdolności do pracy. Przy ustalaniu wysokości zasiłku za L4 w ciąży uwzględniana jest nie tylko pensja podstawowa, ale także premie, wynagrodzenie za nadgodziny lub pracę w godzinach nocnych. Zasiłek jest wypłacany przez ZUS lub pracodawcę (o ile zatrudnia powyżej 20 pracowników).

Jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż 12 miesięcy, to przy wyznaczaniu wymiaru zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie za wszystkie pełne przepracowane miesiące.

Zmiany wprowadzone w zwolnieniach lekarskich w 2022 roku zmieniły sytuację ciężarnych na ich korzyść – obecnie zachowują one prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku narodzin dziecka po ustaniu zatrudnienia i wtedy, gdy ubezpieczenie wygasło w związku ze śmiercią pracodawcy.  Zmieniono też wysokość zasiłku za pobyt w szpitalu – z 70 na 80 procent podstawy wynagrodzenia.

Kobiety w ciąży prowadzące działalność gospodarczą także mają prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego od pierwszego dnia przez ZUS. Wysokość świadczenia zależy od opłacanej wcześniej podstawy wymiaru składek.

Zwolnienie lekarskie w ciąży: formalności

Lekarz wypisuje zwolnienie lekarskie kobiecie w ciąży na druku ZUS ZLA, które opatruje dodatkowo kodem literowym „B". Kod B na zaświadczeniu oznacza ciążę i jest informacją dla pracodawcy oraz ZUS-u. Ciąża uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia na L4 oraz do zasiłku chorobowego.

Jeżeli pracodawca posiada profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych, wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie trafia bezpośrednio do niego w ramach systemu elektronicznych zwolnień lekarskich, tzw. e-ZLA.

Jeżeli jednak pracodawca nie posiada takiego profilu, to kobieta w ciąży musi dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie o wystawieniu L4 w ciąży. Zwolnienie lekarskie powinno dotrzeć do pracodawcy w ciągu tygodnia od otrzymania dokumentu. W przeciwnym razie wynagrodzenie może być obniżone nawet o 25 proc.

Kobieta powinna w miarę możliwości wcześniej uprzedzić pracodawcę, że istnieje prawdopodobieństwo jej przejścia na chorobowe w ciąży i podać przybliżony termin zwolnienia.

Czy na L4 w ciąży można wyjechać?

ZUS ma prawo skontrolować, czy zwolnienie lekarskie w ciąży jest przestrzegane i czy kobieta nie wykorzystuje tego czasu niezgodnie z przeznaczeniem (np. pracuje w innym miejscu). Jeżeli inspektor ZUS nie zastanie ciężarnej w domu w trakcie kontroli, kobieta będzie musiała wyjaśnić przyczynę nieobecności.

Uwaga, zwolnienie lekarskie w ciąży może zostać wystawione z kodem 1 (ciężarna musi leżeć, czyli przebywać w domu) lub z kodem 2 (ciężarna powinna się oszczędzać, ale może wychodzić z domu). Tylko w tym drugim przypadku (kod 2) możliwy jest wyjazd poza miejsce zamieszkania, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia pracodawcy oraz ZUS-owi tymczasowej zmiany adresu pobytu w ciągu 3 dni. Jeśli planujesz wakacje w czasie  przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciąży, powinnaś też uzyskać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podróżowania.

Jeżeli ZUS uzna, że zwolnienie L4 w ciąży jest wykorzystywane niezgodnie z zaleceniami lekarza, wówczas ciężarna traci zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Pracodawca może także żądać zwrotu pieniędzy już wypłaconych.

Źródło: zus.pl, infor.pl, adwokatkobiet.pl

Zobacz także:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. W części jest obowiązkowy dla matki, w części może być dzielony z ojcem dziecka. Dyrektywa unijna, którą Polska prawdopodobnie wprowadzi dopiero w 2023 roku, zmieni sposób korzystania z urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński w 2022 roku.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest płatny i maksymalnie trwa 12 miesięcy. Składa się na niego urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Oba nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim, który w sumie trwa 364 dni. Do sierpnia 2022 roku Polska miała obowiązek zastosować się do unijnej dyrektywy „work-life balance”. Wejdzie ona w życie jednak znacznie później. Dyrektywa mówi o tym, że  każde z rodziców ma mieć zagwarantowane co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego , którego nie będzie można przekazać drugiemu rodzicowi. Co to oznacza dla kobiet, które urodzą dziecko w 2022 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2022 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński i rodzicielski Urlop macierzyński przed porodem Kiedy urlop można łączyć z pracą Co po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim Urlop macierzyński w 2022 roku Polski rząd miał obowiązek wprowadzenia dyrektywy unijnej work-life balance do 2 sierpnia 2022 roku. Przepisy wejdą w życie z opóźnieniem, ponieważ dyrektywa nie została wdrożona na czas.  Projekt nowelizacji kodeksu pracy implementujący nowe przepisy jest gotowy, ale nie został na razie przyjęty przez rząd. Na zmiany trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka miesięcy – wejdą one w życie prawdopodobnie dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Zatem do końca roku 2022 obowiązują dotychczasowe przepisy. Oto one. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci, które przyszły na świat w czasie jednego porodu. W związku z urodzeniem jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego . Jeśli na świat przyjdzie więcej dzieci niż jedno, urlop macierzyński ulega wydłużeniu...

opieka nad zdrowym dzieckiem
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka na dziecko 2022: jakie zmiany w przepisach?
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje rodzicowi, który z powodu sytuacji losowej (np. choroby niani lub drugiego rodzica) musi zająć się zdrowym dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać określone kryteria i złożyć wymagane dokumenty. Tłumaczymy, jakie zmiany weszły w życie w opiece nad dzieckiem w 2022 roku, a jakie będą obowiązywały w roku kolejnym.

Opieka na dziecko to wygodne rozwiązanie. Jeśli musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, nie musisz brać urlopu – zgodnie z prawem przysługuje ci zasiłek. Jeśli spełniasz wymagane kryteria, masz prawo do maksymalnie 60 dni opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz zasiłek opiekuńczy. Pracownikowi na etacie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje również zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2 dni na opiekę nad dzieckiem reguluje  art. 188 Kodeksu pracy . Za sprawą dyrektywy unijnej „work-life balance” od sierpnia 2022 roku miało tych dni być więcej. Sprawdź, jakie zmiany w przepisach w tzw. opiece nad dzieckiem obowiązują w 2022 roku. Spis treści:  Opieka na dziecko – ile dni Zasady przyznawania opieki na zdrowe dziecko Kiedy przysługuje opieka na zdrowe dziecko? Kto może otrzymać dni na opiekę na zdrowe dziecko? Ile wynosi zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Co zrobić, aby otrzymać opiekę na zdrowe dziecko: jakie dokumenty są potrzebne? Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem? Opieka na dziecko – ile dni Na podstawie  art. 32-35  „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” liczba dni przysługujących na dziecko zależy od jego wieku: 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 60 dni opieki nad dzieckiem chorym w wieku 8-14 lat – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia. Poza tym przysługują: 2 dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14. roku życia – z zachowaniem prawa do...

ciążą na wypowiedzeniu
Adobe Stock
Prawo i finanse
Ciąża na wypowiedzeniu – chroni cię specjalne prawo!
Z kodeksu pracy wynika, że pracodawcę obowiązuje zakaz rozwiązania umowy o pracę z kobietą ciężarną. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy była ona w ciąży już przed okresem wypowiedzenia, jak i tej, gdy zaszła w ciąże w trakcie jego trwania.

Ciąża kobiety wpływa zarówno na jej sytuację, jak i sytuację pracodawcy. Gdy kobieta jest w ciąży, pracodawcy nie wolno podjąć niektórych działań , między innymi wypowiedzieć przyszłej mamie umowy o pracę. Obowiązuje to już od pierwszego dnia trwania ciąży. Pracodawca nie może zwolnić kobiety, która jest w ciąży, wyjątkiem jest jedynie wypowiedzenie umowy, gdy wina leży po stronie pracownicy. Spis treści: Wypowiedzenie umowy a ciąża Zajście w ciążę na wypowiedzeniu Ciąża a wypowiedzenie umowy na czas określony Ciąża a wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony Likwidacja stanowiska pracy a ciąża Wypowiedzenie umowy a ciąża Żeby kobieta nie została zwolniona z pracy, mimo otrzymanego już wypowiedzenia umowy, muszą być spełnione następujące warunki: w przypadku kiedy w dniu otrzymania wypowiedzenia kobieta była w ciąży, a nie wiedziała o tym fakcie, w sytuacji, kiedy kobieta zaszła w ciążę w czasie trwania okresu wypowiedzenia, przed rozwiązaniem umowy o pracę, gdy kobieta dowiedziała się o ciąży po rozwiązaniu umowy o pracę, ale zaszła w ciążę jeszcze w okresie wypowiedzenia. W momencie, gdy pracownica poinformowała swojego pracodawcę, że jest w ciąży – musi on wycofać takie wypowiedzenie i przywrócić kobietę do pracy na stanowisku, które wcześniej zajmowała. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że pracodawca tego nie zrobi – kobieta może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Ciąża w okresie wypowiedzenia nie chroni jednak przyszłej mamy przed zwolnieniem, gdy następuje ono z jej winy, tzn. jest to zwolnienie dyscyplinarne. Zajście w ciążę na wypowiedzeniu Jeśli kobieta jest na wypowiedzeniu i zaszła w ciążę – nadal obowiązuje zakaz rozwiązywania umowy z nią. Okres wypowiedzenia a ciąża - co musisz o tym wiedzieć? W...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
wierszyk o Mikołaju
Święta i uroczystości
Wierszyk o Mikołaju –​ krótkie, łatwe i śmieszne propozycje
Ewa Janczak-Cwil
Co na odporność dla dzieci
Zdrowie
Co na odporność dla dziecka – 6 skutecznych i sprawdzonych metod [oraz 3 produkty z apteki]
Joanna Biegaj
Adwent
Święta i uroczystości
Adwent: co to jest, kiedy się zaczyna i kończy? Zwyczaje i symbole adwentu
Luiza Słuszniak
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
Mikołajki życzenia
Święta i uroczystości
Życzenia na mikołajki 2022 – oryginalne i śmieszne wierszyki
Joanna Biegaj
Co to są roraty?
Święta i uroczystości
Roraty: co to za msza? Kiedy są odprawiane i jak wyglądają?
Luiza Słuszniak
witamina D
Zdrowie
Witamina D – korzyści, normy dla dzieci dzieci i dorosłych, źródła witaminy D
Małgorzata Wódz
sennik dziecko
Aktualności
Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci
Joanna Biegaj
mleko z czosnkiem
Zdrowie
Mleko z czosnkiem – jak działa, na co pomaga, przepisy
Joanna Biegaj
Glukoza w moczu w ciąży
Zdrowie w ciąży
Glukoza w moczu w ciąży – co oznacza, jakie objawy jej towarzyszą?
Ewa Janczak-Cwil
Zabawy mikołajkowe
Święta i uroczystości
Zabawy na mikołajki: gry, konkursy, zabawy ruchowe i inne pomysły mikołajkowe
Joanna Biegaj
Jak wzmocnić odporność?
Zdrowie
Naturalne sposoby na wzmocnienie organizmu u dziecka: zakwas, oxymel, miód i inne
Adrianna Trusiuk
zasiłki dla samotnej matki
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Małgorzata Wódz
masa solna przepis i ozdoby z masy solnej
Gry i zabawy
Masa solna – jak zrobić idealną masę solną krok po kroku [PRZEPIS]
Magdalena Drab
dekoracje świąteczne, śnieżynka
Święta i uroczystości
Śnieżynki z papieru – 7 wzorów do wycinania
Agnieszka Szumigaj
Wierszyki świąteczne
Święta i uroczystości
Wierszyki świąteczne: krótkie, śmieszne, dla dzieci, życzenia SMS
Milena Oszczepalińska
gorączka u dziecka
Pielęgnacja
Przegrzanie dziecka: objawy, co zrobić, gdy dziecko jest przegrzane
Małgorzata Wódz
list do Mikołaja
Święta i uroczystości
List do św. Mikołaja – 8 wzorów do druku
Magdalena Drab
Tran dla dziecka
Żywienie
Tran dla dziecka –​ jaki wybrać, od kiedy i ile podawać? Wyjaśnia pediatra
Małgorzata Wódz
jak ubierać niemowlę jesienią
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę jesienią – co założyć dziecku na spacer i w domu?
Joanna Biegaj