L4 w ciąży
Adobe Stock
Prawo i finanse

L4 w ciąży: ile jest płatne i od kiedy można dostać zwolnienie lekarskie w ciąży? [PRZEPISY 2021]

Zwolnienie lekarskie w ciąży przysługuje kobiecie, gdy jej ciąża jest zagrożona lub stan jej zdrowia nie pozwala dłużej pracować. Przebywając na L4 w ciąży, otrzymasz wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Musisz się jednak liczyć z tym, że ZUS skontroluje, czy korzystając ze zwolnienia lekarskiego w ciąży, pozostajesz w domu. Nie zawsze można wyjechać, będąc na L4 w ciąży.

L4 w ciąży należy się każdej pracującej ciężarnej kobiecie, jeżeli jest chora lub jej ciąża jest zagrożona. Ze zwolnienia lekarskiego można korzystać przez cały okres trwania ciąży, od pierwszego dnia jej potwierdzenia. Aby otrzymać L4, będąc w ciąży, trzeba posiadać aktualne ubezpieczenie chorobowe. Warto też wiedzieć, kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży, oraz jakie formalności są niezbędne przed pójściem na zwolnienie lekarskie.

Spis treści:

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Komu przysługuje L4 w ciąży?

Zwolnienie lekarskie (nazywane także L4) w ciąży przyznawane jest kobiecie w przypadku choroby, złego samopoczucia lub innej przyczyny powodującej niezdolność do pracy. Powód wydania zwolnienia lekarskiego nie musi bezpośrednio wynikać z przebiegu ciąży.

Na L4 w ciąży można pójść od dnia jej stwierdzenia – gdy są do tego wskazania lekarskie. Argumentem przemawiającym za wydaniem zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży są:

  • dolegliwości zdrowotne zagrażające jej przebiegowi
  • złe samopoczucie kobiety
  • warunki pracy – lekarz może wystawić zwolnienie, jeżeli praca odbywa się w szkodliwych warunkach, wiąże się z wysiłkiem fizycznym, stresem.
Prawo do skorzystania z L4 w ciąży przysługuje ciężarnym posiadającym ubezpieczenie chorobowe, czyli zatrudnionym na umowę o pracę oraz zatrudnionym na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną pod warunkiem opłacania ubezpieczenia chorobowego w ZUS-ie. Zwolnienie może być wydane na cały okres trwania ciąży.

Do zasiłku chorobowego w ciąży nie mają prawa kobiety, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym.

Ile trwa L4 w ciąży?

W czasie ciąży kobieta może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni, czyli przez 9 miesięcy ciąży. Za okres niechodzenia do pracy przysługuje jej wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Kiedy pracodawca płaci L4 w ciąży?

Jeżeli ciężarna jest na chorobowym w ciąży trwającym do 33 dni, przysługuje jej prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie za L4 jest wtedy wypłacane przez pracodawcę.

Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży?

Jeśli zwolnienie lekarskie w ciąży obejmuje więcej niż 33 dni, kobieta otrzymuje zasiłek chorobowy. W przypadku ciężarnych wynosi on także 100 proc. wynagrodzenia. Zasiłek jest wypłacany przez ZUS lub pracodawcę (o ile zatrudnia powyżej 20 pracowników).

Kobiety w ciąży prowadzące działalność gospodarczą także mają prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Wysokość świadczenia zależy do opłacanej wcześniej podstawy wymiaru składek.

Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim w ciąży?

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się średnie wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy, które poprzedzały miesiąc powstania niezdolności do pracy. Przy ustalaniu wysokości L4 w ciąży uwzględniana jest nie tylko pensja podstawowa, ale także premie, wynagrodzenie za nadgodziny lub pracę w godzinach nocnych.

Jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż 12 miesięcy, to przy wyznaczaniu wymiaru zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie za wszystkie pełne przepracowane miesiące.

Zwolnienie lekarskie w ciąży: formalności

Lekarz wypisuje zwolnienie lekarskie kobiecie w ciąży na druku ZUS ZLA, które opatruje dodatkowo kodem literowym „B". Kod B na zaświadczeniu oznacza ciążę i jest informacją dla pracodawcy oraz ZUS-u. Ciąża uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia na L4 oraz do zasiłku chorobowego.

Jeżeli pracodawca posiada profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych, wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie trafia bezpośrednio do niego w ramach systemu elektronicznych zwolnień lekarskich, tzw. e-ZLA.

Jeżeli jednak pracodawca nie posiada takiego profilu, to kobieta w ciąży musi dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie o wystawieniu L4 w ciąży. Zwolnienie lekarskie powinno dotrzeć do pracodawcy w ciągu tygodnia od otrzymania dokumentu. W przeciwnym razie wynagrodzenie może być obniżone nawet o 25 proc.

Kobieta powinna w miarę możliwości wcześniej uprzedzić pracodawcę, że istnieje prawdopodobieństwo jej przejścia na chorobowe w ciąży i podać przybliżony termin zwolnienia.

Czy na L4 w ciąży można wyjechać?

ZUS ma prawo skontrolować, czy zwolnienie lekarskie w ciąży jest przestrzegane i czy kobieta nie wykorzystuje tego czasu niezgodnie z przeznaczeniem (np. pracuje w innym miejscu). Jeżeli inspektor ZUS nie zastanie ciężarnej w domu w trakcie kontroli, kobieta będzie musiała wyjaśnić przyczynę nieobecności.

Uwaga, zwolnienie lekarskie w ciąży może zostać wystawione z kodem 1 (ciężarna musi leżeć, czyli przebywać w domu) lub z kodem 2 (ciężarna powinna się oszczędzać, ale może wychodzić z domu). Tylko w tym drugim przypadku (kod 2) możliwy jest wyjazd poza miejsce zamieszkania, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia pracodawcy oraz ZUS-owi tymczasowej zmiany adresu pobytu w ciągu 3 dni. Jeśli planujesz wakacje w czasie  przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciąży, powinnaś też uzyskać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podróżowania.

Jeżeli ZUS uzna, że zwolnienie L4 w ciąży jest wykorzystywane niezgodnie z zaleceniami lekarza, wówczas ciężarna traci zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Pracodawca może także żądać zwrotu pieniędzy już wypłaconych.

Źródło: zus.pl, infor.pl

Zobacz także:

kobieta, ciąża, praca, biuro
Prawo i finanse
Prawne przywileje przyszłej mamy
Nosząc pod sercem dziecko, musisz się o siebie podwójnie troszczyć. Ale jesteś też chroniona przez przepisy, jakie obowiązują w naszym kraju.

Choć z polityką prorodzinną nie jest na razie u nas dobrze, to polskie prawo ułatwi ci życie, gdy zajdziesz w ciążę. Jeśli pracujesz, należy ci się ochrona prawna. W trosce o ciebie i dziecko. Pracodawcy nie wolno wypowiedzieć ani rozwiązać z tobą umowy o pracę W najkorzystniejszej sytuacji są kobiety, które pracują na etacie. To prawo przysługuje od momentu zajścia w ciążę. Gdy pracujesz na etacie na czas nieokreślony : nawet jeśli zwolniono cię z pracy, a następnego dnia okazało się (o czym wcześniej nie wiedziałaś), że w dniu zwolnienia byłaś w ciąży, pracodawca będzie musiał cofnąć swoją decyzję. Jeśli przyjęłaś wypowiedzenie, nie będąc w ciąży, ale w dniu rozwiązania umowy już jesteś, umowa nie ulega rozwiązaniu. Ochrona przed zwolnieniem przysługuje również w sytuacji zwolnień grupowych. Pracodawca powinien cię przenieść do innej pracy (to dozwolona zmiana warunków pracy, a także płacy). Jeśli pracujesz na umowę terminową (na czas określony, wykonywania określonej pracy lub na okres próbny): pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu, jeśli została ona zawarta na dłużej niż miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (jeśli wcześniej, pracodawca nie ma tego obowiązku). Nie dotyczy to umowy na zastępstwo (czas usprawiedliwionej nieobecności stałego pracownika) – ulega ona rozwiązaniu po czasie, na jaki została zawarta. Jeśli pracujesz na umowę o dzieło/zlecenie: te umowy nie są zawierane na podstawie kodeksu pracy, ich przedłużenie zależy od woli twojej i pracodawcy. Uwaga! Jeśli złożyłaś wypowiedzenie lub rozwiązałaś umowę o pracę, nie wiedząc, że jesteś w ciąży, masz prawo wycofać to oświadczenie. Pracodawca może z tobą rozwiązać umowę o pracę, jeśli: złamie ona warunki umowy, czyli obowiązki pracownicze, ogłoszono upadłość lub likwidację firmy....

Zasiłek chorobowy w ciąży
AdobeStock
Prawo i finanse
Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży i jak go otrzymać?
Zasiłek chorobowy w ciąży może być pobierany w przypadku, gdy przyszła mama ma odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe – przy umowie o pracę lub dobrowolne – przy umowie zlecenie oraz własnej działalności gospodarczej) i przebywa na L4.

Nie wszystkie ciężarne mogą pracować aż do samego porodu. Czasami muszą przez kilka tygodni lub miesięcy pozostawać na L4. Prawo traktuje jednak przyszłe mamy w szczególny sposób i pozwala przebywać im na zwolnieniu lekarskim aż przez 270 dni. Zasiłek chorobowy w ciąży wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – bezpośrednio, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób lub pośrednio, jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób (wówczas pieniądze na konto ciężarnej wpływają od pracodawcy, który później otrzymuje zwrot z ZUS-u).  Spis treści: Świadczenia chorobowe w ciąży Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży? Jak uzyskać 100 proc. zasiłku chorobowego w czasie ciąży? Świadczenia chorobowe w ciąży W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie przez 270 dni (czyli prawie przez cały okres jej trwania). Świadczenia chorobowe przypadające w tym czasie są pełnopłatne i wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Oznacza to, że w czasie korzystania z L4 w ciąży będziesz otrzymywała zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i późniejszy zasiłek chorobowy w pełnej kwocie twojej dotychczasowej pensji. Jeżeli przekroczysz wymiar 270 dni, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne . O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu Pracy.  Aby jednak zyskać prawo zasiłku chorobowego w ciąży, musisz być zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez minimum 30 dni. W przypadku umowy zlecenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez minimum 90 dni. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, zasiłek chorobowy w ciąży ci nie przysługuje.  Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży? W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy...

świadczenie rehabilitacyjne w ciąży
Adobe Stock
Prawo i finanse
Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży – czy dostaniesz zasiłek po ustaniu zatrudnienia?
Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży to zasiłek, który przysługuje przyszłej mamie niezdolnej do pracy – nawet po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży przysługuje kobiecie w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby, gdy mija termin, na który przyznano zasiłek chorobowy. Po tym czasie można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.  Spis treści: Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży – kto i kiedy może je uzyskać? Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży po ustaniu zatrudnienia Co zrobić, by uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży – komisja Świadczenie rehabilitacyjne – wysokość Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego? Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje? Utrata świadczenia rehabilitacyjnego Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży – kto i kiedy może je uzyskać? Świadczenie rehabilitacyjne (potocznie zwane zasiłkiem) jest jednym ze świadczeń przewidzianych ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie ubezpieczonej, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy , a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Trzeba pamiętać, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby (lub niemożności wykonywania pracy podczas leczenia odwykowego, czy poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów) – nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeżeli jednak niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – wtedy okres ten wydłuża się do 270 dni. Chora kobieta w ciąży po maksymalnym okresie 270 dni pobierania zasiłku chorobowego może liczyć na...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj