Opieka nad chorym dzieckiem to ważny przywilej dla pracujących rodziców (opiekunów). Przepisy gwarantują, że w razie choroby malucha masz prawo do wolnego, w dodatku jest to urlop częściowo płatny. Tłumaczymy, ile dni wolnych przysługuje ci na opiekę. I którzy rodzice (opiekunowie) mają prawo skorzystać z L4 w ramach opieki nad chorym dzieckiem.

Reklama

Spis treści:

Opieka nad chorym dzieckiem a zasiłek opiekuńczy

Gdy twoje dziecko zachoruje, masz prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, opieka na chore dziecko, L4 na chore dziecko — to ten sam rodzaj wsparcia od państwa dla rodziców (biologicznych, adopcyjnych, zastępczych, opiekunów prawnych, opiekunów). Przyznawany jest on zarówno pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie lub też prowadzącym własną działalność gospodarczą. Muszą spełniać warunek: posiadać ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe lub dobrowolne.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić dziecku opiekę. Wyjątek – chore dziecko w wieku do 2 lat. Wtedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy inni członkowie rodziny mogą zapewnić opiekę.

Ile dni przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem?

Zwolnienie na chore dziecko to bardzo ważny przepis dla rodziców. Zgodnie z kodeksem pracy masz prawo do L4 (zwolnienia lekarskiego) na chore dziecko wynoszącego:

Zobacz także
  • 60 dni L4 w przypadku chorego dziecka do 14. roku życia,
  • 14 dni L4, jeżeli masz dzieci powyżej 14. roku życia,
  • 30 dni L4, jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat.

Uwaga, pula dni wolnych na opiekę przysługuje na wszystkie dzieci łącznie. Oznacza to, że niezależnie od liczby dzieci liczba dni na opiekę jest zawsze taka sama.

Ile płatne są dni na opiekę nad chorym dzieckiem?

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem wynosi:

  • 80 proc. wynagrodzenia naliczanego od podstawy wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę;
  • przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 proc. – w przypadku pracy na zlecenie, o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców – ten, który złoży wniosek. Rodzice nie mogą przebywać na zwolnieniu jednocześnie. Wyjątek: jedno dziecko jest chore i wymaga opieki w domu, a drugie przebywa w szpitalu.

Warto pamiętać, że na opiekę nad chorym dziecko możesz wziąć również 5 dni wolnego. Jest to jednak urlop bezpłatny.

Opieka nad zdrowym dzieckiem

Pracującym rodzicom przysługuje również opieka nad zdrowym dzieckiem.

To 60 dni do wykorzystania w roku kalendarzowym, płatnych w wymiarze 80 proc. wynagrodzenia, bez względu na liczbę dzieci. Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest:

  • wiek dziecka, który nie może przekraczać 8 lat,
  • ubezpieczenie chorobowe rodzica (opiekuna).

Każdy rodzic (opiekun) ma również możliwość wykorzystania 2 dni (16 godzin) opieki nad zdrowym dzieckiem.

Może je wziąć jeden z rodziców albo mama i tata mogą podzielić się nimi między sobą. To oznacza, że każdy z nich wykorzysta po jednym dniu lub po osiem godzin.

Dwa dni opieki nie zależą od liczby posiadanych dzieci. Bez względu na to, ile masz potomstwa, będą to tylko dwa dni w roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia otrzymasz wynagrodzenie obliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czyli 100 proc.

Ważne: jeżeli rodzice nie wykorzystają przysługujących im dwóch dni opieki na dziecko w danym roku kalendarzowym, uprawnienie to przepadnie. Nie można go przenieść na następny rok.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama