W trakcie rozwodu sąd może wymagać od rodziców przedstawienia rodzicielskiego planu wychowawczego. Jest to podpisany dokument, w którym ojciec i matka przedstawiają decyzje dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Porozumienie wychowawcze reguluje kwestie dotyczące utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, a często także jego edukacji, utrzymania, zdrowia itd.
Spis treści:
1. Co to jest plan wychowawczy?
2. Jak napisać porozumienie rodzicielskie?
3. Wzór rodzicielskiego planu wychowawczego

Reklama

Plan wychowawczy: co to jest?

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to dokument, który zastępuje sądowe orzeczenie o kontaktach z dzieckiem. Sąd po zapoznaniu się z treścią planu wychowawczego podejmuje decyzję, czy po rozwodzie rodzice mogą mieć pełnię władzy rodzicielskiej i czy są w stanie porozumieć się ze sobą dla dobra dziecka. Nie oznacza to jednak, że bez planu wychowawczego sąd ograniczy prawa rodzicielskie jednemu z rodziców. Przede wszystkim weźmie pod uwagę dobro dziecka i na tej podstawie podejmie decyzję. Podpisane porozumienie wychowawcze jest sygnałem, że rodzice będą ze sobą współpracować dla dobra wspólnego dziecka.

Jak napisać plan wychowawczy?

Nie ma jednego wzoru planu wychowawczego. Może mieć on formę krótkiego dokumentu, zawierającego punkty dotyczące wychowania dziecka lub być szczegółową umową między rodzicami.
Prawidłowo napisany rodzicielski plan wychowawczy powinien zawierać ustalenia dotyczące:

  • miejsca zamieszkania dziecka,
  • kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem,
  • podejmowania ważnych decyzji,
  • wydatków.

Plan powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach: jeden dla sądu i po jednym dla każdego z rodziców. Najlepiej dołączyć go do pozwu rozwodowego. W przypadku trudności z osiągnięciem porozumienia można sporządzić plan wychowawczy podczas mediacji rodzinnych.

Plan wychowawczy: wzór

W porozumieniu rodzicielskim należy napisać, jak po rozwodzie będą regulowane kontakty z dzieckiem oraz jak rodzice będą podejmować decyzje dotyczące ich dziecka. Im więcej szczegółów, tym mniejsza szansa późniejszych konfliktów. Ponieważ nie ma jednego wzoru planu wychowawczego, warto, aby dokument regulował:

Zobacz także
  • miejsca zamieszkania dziecka,
  • kontakty z dzieckiem – czas i miejsce spotkań z dzieckiem (np. co drugi weekend),
  • kontakty z dzieckiem podczas wakacji i świąt (np. jeden tydzień ferii zimowych, jeden miesiąc wakacji, co drugie święta itp.),
  • kontakty dziecka z innymi krewnymi i ewentualnymi nowymi partnerami rodziców,
  • sposób podejmowania decyzji dotyczących edukacji, zdrowia i wypoczynku dziecka,
  • finansów (wysokość alimentów, niezapowiedziane wydatki, zajęcia dodatkowe itp.).

Jeśli po rozwodzie rodzice decydują się na opiekę naprzemienną, opisują w planie wychowawczym, jak będzie się ona odbywać.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama