Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
umowa zlecenie a ciąża
Adobe Stock
Prawo i finanse

Umowa zlecenie a ciąża: jakie prawa przysługują kobiecie?

Umowa zlecenie nie daje żadnych gwarancji prawnych w ciąży ani po porodzie. Wyjaśniamy, czy można iść na L4 w ciąży, jeśli pracujesz na umowę zlecenie. Odpowiadamy też na pytanie, czy możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia w czasie ciąży, oraz czy należy się urlop macierzyński po porodzie.

Umowa zlecenie a ciąża to temat, którym warto się zainteresować, jeśli nie jesteś zatrudniona na umowę o pracę. W przypadku zlecenia twoje prawa w ciąży są ograniczone, nie przysługuje ci ochrona przed wypowiedzeniem umowy ani urlop macierzyński. Poniżej szczegółowo wyjaśniamy, na co możesz liczyć w ciąży, jeśli podpisałaś umowę zlecenie.

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Umowa zlecenie: podstawowe informacje

Umowa zlecenie jest umową, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Na podstawie tejże umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania pracy, a zleceniodawca, że za tę pracę zapłaci. Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, a czas jej trwania nie jest określony w Kodeksie cywilnym – jest dowolny, zależy od ustaleń zleceniodawcy ze zleceniobiorcą.

Na umowie zleceniu pracownikowi i pracownicy nie przysługują „z automatu” takie świadczenia jak urlop wypoczynkowy i macierzyński, czy też płatne nadgodziny. Mogą się one jednak pojawić w dodatkowych zapisach w umowie. W przypadku takiego sposobu zatrudnienia zleceniobiorca ma większą dowolność w organizacji pracy, np. może ją wykonywać w dowolnym miejscu i czasie. Płatność nie musi następować co miesiąc, a dopiero po wykonaniu zlecenia. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zleceni w dowolnym momencie, chyba że w umowie pojawił się stosowny zapis o okresie wypowiedzenia.

Umowa zlecenie a ciąża: jakie prawa ma kobieta?

W przypadku umowy o pracę na czas określony i ciąży, pracownica zyskuje pewne szczególne uprawnienia. Umowa zlecenie to niekorzystna forma zatrudnienia dla kobiety w ciąży. Kobieta w ciąży na umowie zleceniu ma tylko takie prawa, jakie zapisano w tej umowie. Bez znaczenia jest fakt, czy umowa zlecenie przedłużana jest co miesiąc, czy też na innych warunkach. Istnieje jednak możliwość zawarcia umowy zlecenie na czas nieokreślony: ważne, by w czasie jej trwania nie zaczęła przypominać umowy o pracę.

Czas pracy na umowie zleceniu ustala się dowolnie, w zależności od potrzeb pracodawcy. Umowa nie musi być przedłużona do dnia porodu, co oznacza, że koniec umowy zlecenie może przypadać na czas ciąży – a pracodawca nie ma żadnego obowiązku, by ją przedłużyć.

Kobieta pracująca na umowie zlecenie nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu i rentowemu, zdrowotnemu, wypadkowemu). To wszystko oznacza, że osobom zatrudnionym na umowę zlecenie nie przysługują typowe uprawnienia pracownicze, jak zwolnienie lekarskie, okresowe badania lekarskie, limitowany czas pracy i ochrona przed zwolnieniem.

Uwaga! Pracując na umowie zleceniu w ciąży, nie można liczyć na dodatkowe przywileje, jakie mają ciężarne zatrudnione na umowę o pracę: dogodne godziny pracy, zakaz wykonywania ciężkich czy szkodliwych dla zdrowia obowiązków, zakaz pracy w nocy.

Umowa zlecenie a ciąża – zasiłek chorobowy

Zwolnienie L4 w ciąży nie jest możliwe, jeśli ciężarna pracuje na umowę zlecenie i nie ma opłacanych składek chorobowych. Zasiłek chorobowy przysługuje bowiem jedynie osobom, za które pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe do ZUS-u.

Ważne! W przypadku umowy zlecenia rodzaj składek ustala się indywidualnie i choć rzadko się zdarza, by składki chorobowe były płacone, to warto o tym pomyśleć przed podpisaniem dokumentów. Dzięki składkom chorobowym zwolnienie L4 w ciąży może być dostępne także na umowie zleceniu.

Umowa zlecenie a urlop macierzyński

Umowa zlecenie nie daje prawa do urlopu macierzyńskiego po porodzie. Kobiecie nie należy się także urlop wychowawczy. To olbrzymia niedogodność w kwestii „umowa zlecenie a ciąża”.

Co z zasiłkiem macierzyńskim? Zgodnie z art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2020.870 z dnia 15 maja 2020 r.) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko do 7. roku życia na wychowanie w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego.

Umowa zlecenie nie wyklucza więc prawa do zasiłku macierzyńskiego. Kobieta w ciąży powinna jednak pamiętać, że aby móc skorzystać z tego przywileju, musi posiadać ubezpieczenie chorobowe, czyli odprowadzać składki chorobowe do ZUS-u. Trzeba tylko wcześniej złożyć do pracodawcy wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wniosek nie może być odrzucony.

Zasiłek macierzyński należy się od pierwszego dnia zlecenia (nie obowiązuje 90-dniowy okresu karencji ubezpieczenia). Zasiłek wypłacany jest przez 52 tygodnie i nie ma znaczenia, czy umowa zlecenie będzie trwać przez cały ten okres, czy nie. Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie wynagrodzenia wypłacanego przez ostatni rok pracy.

Ważne! Zasiłek macierzyński to prawo przysługujące kobiecie, której umowa zlecenie obowiązywała w dniu porodu.

Wypowiedzenie umowy zlecenia a ciąża

Umowa zlecenie nie gwarantuje ochrony przed zwolnieniem: każda ze stron może ją zerwać w dowolnym czasie bez podawania powodów. Wypowiedzenie umowy zlecenie kobiecie w ciąży jest więc możliwe – wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy.

Ważne! Jeśli umowa zlecenie była wykonywana przez ciężarną na warunkach określanych przez umowę o pracę (osobiście, w określonym miejscu i czasie), to kobieta w ciąży może wystąpić na drogę prawną i domagać się uznania jej pracy za etatową.

Zobacz też:

urodzenie martwego dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urodzenie martwego dziecka – świadczenia. Czy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?
Urodzenie martwego dziecka to tragedia dla matki. Ale​ co dalej? W takiej sytuacji kobieta musi zmierzyć się nie tylko ze swoimi emocjami. Warto również znać prawa, które przysługują po urodzeniu martwego dziecka, np. w kwestii urlopu macierzyńskiego i zasiłku. Są też specjalne świadczenia, o które można się ubiegać.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje w wymiarze 8 tygodni po porodzie i nie krócej, niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Kobieta ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego. W ramach świadczeń po urodzeniu martwego dziecka nie przysługuje jednak becikowe. Urlop macierzyński w takiej sytuacji ma służyć regeneracji fizycznej, ale także psychicznej. W niektórych przypadkach nie można jednak z niego skorzystać. Spis treści:  Urodzenie martwego dziecka a poronienie Karta martwego urodzenia Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Wniosek o urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka z ZUS Zasiłek pogrzebowy z ZUS za urodzenie martwego dziecka Urodzenie martwego dziecka a becikowe Urodzenie martwego dziecka: inne świadczenia Urodzenie martwego dziecka a poronienie Martwe urodzenie  to zgon, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem płodu z ustroju matki po upływie 22. tygodnia ciąży (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Poronienie zaś to   wydalenie płodu lub wydobycie go z ustroju matki przed upływem 22. tygodnia ciąży. Płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnych innych oznak życia. Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynie w przypadku urodzenia martwego dziecka i posiadania aktu urodzenia (zgonu) kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego – o ile oczywiście spełnia konkretne warunki. W przypadku poronienia przysługuje jedynie zasiłek chorobowy . Karta martwego urodzenia Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się...

urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop rodzicielski w 2023: ważne zmiany, ile trwa?
Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Od stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim (ale niekoniecznie bezpośrednio po nim). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Od 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną. Spis treści: Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski: ile trwał w 2022? Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop rodzicielski – wzór wniosku i rezygnacji Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2023 roku, zgodne z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą work-life balance, przyjętą przez Polskę w 2019 roku). Zmiany te obejmą: Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego . Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił: a) do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), b) do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego); c) do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków) – tyle będzie wynosił łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”). Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Brak możliwości przeniesienia części urlopu (do 9 tygodni) na drugiego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni). Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za...

zasiłki dla samotnej matki
AdobeStock/Syda Productions
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki. Ponadto od lipca 2022 roku zmienił się sposób opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka . Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach. Spis treści: Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców? Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko? Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty Ulga podatkowa dla samotnych rodziców Zasiłki dla samotnej matki: dostępne dodatki i świadczenia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, który spełnia podstawowy warunek:  przysługuje mu  zasiłek rodzinny . Otrzymujesz go wtedy, gdy: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł; dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  764 zł  – jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością. Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 zł. Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców? O zasiłek dla samotnego rodzica może się ubiegać: osoba  samotnie wychowująca dziecko (mama lub tata), osoba  samotnie...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz