Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Opieka nad żoną po porodzie
Adobe Stock
Prawo i finanse

Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?

Prawo do opieki nad żoną po porodzie przysługuje ojcu dziecka, jeśli jest on objęty ubezpieczeniem chorobowym. Zwolnienie to można wziąć na okres 14 dni. Przysługuje za nie zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy wynagrodzenia.

To bardzo ważne, aby w pierwszych dniach po porodzie kobieta mogła liczyć na wsparcie swojego partnera. Warto wiedzieć, że aby skorzystać z prawa do opieki nad żoną po porodzie, nie trzeba wykorzystywać urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego, czy też przysługujących dwóch dni opieki nad dzieckiem. Możesz wziąć wolne w ramach prawa do zasiłku opiekuńczego. Zobacz, ile to dni i jakie musisz spełnić warunki.

Spis treści:

Mąż mnie nie docenia, choć wychowuję dziecko i zajmuję się domem – co robić? [WIDEO]

Opieka nad żoną po porodzie w ramach zasiłku opiekuńczego

Tata dziecka może starać się o wolne dni w ramach zasiłku opiekuńczego. Chociaż świadczenie przyznawane jest co do zasady na opiekę nad dzieckiem chorym, można z niego skorzystać także w ramach sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. Dotyczy to zarówno małżeństwa, jak i konkubinatu (warunkiem jest wspólne życie pod jednym dachem).

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z zasiłku w sytuacji, gdy jego żona lub partnerka wymaga opieki i pomocy. Warunkiem, aby mógł z tego skorzystać, jest bycie objętym ubezpieczeniem chorobowym.

Ile dni opieki nad żoną lub partnerką przysługuje po porodzie?

Opieka po porodzie dla ojca w ramach świadczenia może trwać maksymalnie 14 dni w danym roku kalendarzowym. Wlicza się w nie także soboty i niedziele. Limit tych dni nie kumuluje się i niewykorzystany nie przechodzi na następny rok.

Wiele par w Polsce nie wie o możliwości zwolnienia z tytułu opieki nad żoną lub partnerką po porodzie. Także niektórzy lekarze mają w tej sprawie błędne informacje i nie wiedzą, że mogą wystawić tego typu zwolnienie lub wprowadzają kobiety w błąd informacją, że mogą z niego skorzystać tylko małżeństwa.

Wynagrodzenie podczas opieki nad żoną po porodzie

Podczas sprawowania opieki partnerowi przysługuje wynagrodzenie. Wynosi ono 80 proc. pensji. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie za te dni nie przyjdzie wraz z pensją, tylko jako osobny przelew z ZUS.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by skorzystać z opieki nad żoną po porodzie?

Aby wziąć L4 na opiekę nad żoną po porodzie, trzeba u pracodawcy złożyć następujące dokumenty:

  • zwolnienie lekarskie w związku z opieką (wypełnia lekarz, który wypisuje kobietę ze szpitala, ginekolog lub lekarz rodzinny),
  • wypełnione oświadczenie do celów opieki na druku ZUS Z-15 (wypełnia partner),
  • skrócony akt urodzenia dziecka potwierdzający ojcostwo.


Jeżeli ojciec dziecka prowadzi działalność gospodarczą, komplet dokumentów dostarcza bezpośrednio do ZUS-u.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca, gdy matka dziecka jest chora

W przypadku, gdy ubezpieczona matka po urodzeniu dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie opieki nad dzieckiem, ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy trwający maksymalnie 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8. tygodnia życia. 

Kiedy nie otrzymasz zwolnienia na żonę po porodzie?

Ojciec dziecka nie będzie mógł skorzystać z prawa do opieki nad żoną po porodzie w ramach zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu jest inny członek rodziny mogący zapewnić jej opiekę. 

Takiej opieki nie mogą sprawować też osoby w podeszłym wieku, chore, posiadające gospodarstwo rolne lub odpoczywające po nocnej zmianie, dzieci poniżej 14. roku życia. Tym samym ich przebywanie we wspólnym domu nie odbiera partnerowi kobiety prawa ubiegania się o to zwolnienie.


Zobacz także:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

Mama z dzieckiem, zabawa z dzieckiem
© gpointstudio - Fotolia.com
Prawo i finanse
Dwa dni na dziecko – komu przysługują i na jakich zasadach?
Jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, może w każdym roku kalendarzowym skorzystać z przysługujących mu dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Jakie warunki należy spełnić? Czy dni wolne przysługują na każde dziecko?

Dwa dni wolne na opiekę na dziecko Pracownik, zgodnie z przepisami kodeksu pracy , może skorzystać z dwóch wolnych dni i nie musi tego motywować w konkretny sposób, wystarczy, że wykaże, iż ma pod swoją opieką dziecko, które nie ukończyło 14 lat. Nie jest przy tym ważne, czy jest to dziecko własne pracownika, przysposobione czy przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Pracownik, który chce skorzystać z takiego zwolnienia, powinien jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Wolne przysługuje tylko jednemu z rodziców Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat przysługuje tylko jednemu z rodziców. Oznacza to, że jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, to tylko jedno z nich może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o chęci skorzystania ze zwolnienia. Żadne przepisy prawne nie regulują jednak tego, w jaki sposób pracodawca może sprawdzić, czy drugie z rodziców nie skorzystało już z tego uprawnienia. Jeżeli więc oboje rodzice nie są zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, pracodawca przyjmujący oświadczenie o chęci korzystania z dni wolnych z tytułu opieki, będzie musiał opierać się jedynie na oświadczeniu pracownika . Warto przeczytać:  Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców? Najpierw trzeba złożyć oświadczenie Aby móc skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem, pracownik powinien złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że chce z tego zwolnienia skorzystać, zanim jeszcze napisze wniosek o udzielenie o opiekę nad dzieckiem . Takie oświadczenie ma być jednocześnie potwierdzeniem, że drugie z rodziców z tego przywileju korzystać nie będzie. Następnie, aby uzyskać zwolnienie, pracownik powinien poinformować pracodawcę (zazwyczaj pisemnie) o chęci skorzystania z dni wolnych, a także wskazać konkretne daty, kiedy nie pojawi się w pracy z tego powodu. Co ważne, dni wolne...

Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Adobe Stock/Fizkes
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Zmiany w Kodeksie pracy były przygotowywane już od jakiegoś czasu. Na początku roku 2023 rząd przyjął projekt takich zmian. Wiele z nich dotyczy pracujących rodziców. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat nowych przepisów.

Zmiany w Kodeksie pracy, zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, to konieczność wywołana pandemią i wyjściem naprzeciw potrzebom Polaków. Prace nad zmianami trwały już od kilku miesięcy – rząd był do tego zobowiązany w związku z dyrektywami unijnymi (m.in. tzw. dyrektywą rodzicielską). Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku ważne dla rodziców : Dłuższy urlop rodzicielski Wyższy zasiłek macierzyński Urlop opiekuńczy (5 dni na opiekę nad dzieckiem) Elastyczne formy zatrudnienia   Dłuższy urlop rodzicielski Jedną z najważniejszych zmian jest dłuższy urlop rodzicielski . Do tej pory urlop rodzicielski wynosił 32 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej 34 tygodnie) – po wejściu w życie zmian, będzie to 41 tygodni (w przypadku ciąży mnogiej 43 tygodnie). Każdy rodzic otrzyma też gwarancję 9 tygodni urlopu, których nie można będzie „przenieść” na drugiego z rodziców (z matki na ojca lub odwrotnie). Prawo do urlopu rodzicielskiego ma zarówno matka, jak i ojciec, niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Wyższy zasiłek macierzyński Do tej pory na urlopie macierzyńskim (12 miesięcy) rodzic (najczęściej matka) pobierał 80 proc. wynagrodzenia. Zmiany w Kodeksie pracy zakładają 81,5 proc. Urlop opiekuńczy (5 dni na opiekę) Od 2023 roku rodzic będzie miał również prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego na dziecko (ale też, gdy opieki wymagał będzie dorosły członek rodziny). Jest to urlop bezpłatny. Elastyczne formy zatrudnienia Zgodnie z nowymi przepisami, rodzic dziecka w wieku do 8 lat – będzie mógł nie zgodzić się na pracę po godzinach oraz wypełnianie obowiązków służbowych w nocy. Do tej pory prawo takie mieli rodzice dzieci do 4. roku życia. Zobacz także : Urlop ojcowski 2023: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty 12 tysięcy na dziecko: od...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz