urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urlop okolicznościowy. Komu i na jakich zasadach przysługuje w 2022 roku?

Urlop okolicznościowy to jeden lub dwa dni wolnego, które pracownik może wykorzystać, otrzymując za nie normalne wynagrodzenie. Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w związku z ważnymi życiowymi zdarzeniami.

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zarówno mamie, jak i ojcu dziecka. Najczęściej wykorzystywany jest przez ojców, np. w celu załatwienia formalności związanych z narodzinami potomka.

Dni wolne z tytułu narodzin dziecka przysługują jedynie rodzicom – nie mogą ich wykorzystać np. dziadkowie. 

Spis treści: 

 1. Urlop okolicznościowy a Kodeks pracy
 2. Urlop okolicznościowy – urodzenie dziecka
 3. Urlop okolicznościowy z okazji ślubu
 4. Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby

Filip Chajzer zdradził nam, jak zamierza spędzić urlop z synkiem [WIDEO]

Urlop okolicznościowy a Kodeks pracy

Przepisów dotyczących urlopu okolicznościowego nie ma w Kodeksie pracy. Zasady, na jakich można z niego korzystać określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

Urlop okolicznościowy to dni wolne, które pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zatrudnionemu na etat poza wymiarem dni urlopowych. Za okoliczność, w związku z którą można otrzymać urlop okolicznościowy to:

 • urodzenie się pracownikowi dziecka
 • ślub pracownika lub jego dziecka
 • śmierć bliskiej osoby.


Wymiar urlopu okolicznościowego może wynosić 1 lub 2 dni:

 • 1 dzień urlopu okolicznościowego – przysługuje z okazji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 • 2 dni urlopu okolicznościowego – przysługują z okazji ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.


Za urlop okolicznościowy przysługuje pełne wynagrodzenie. Urlop po narodzeniu dziecka wykorzystywany jest przez ojców, bo kobiety od dnia porodu (a czasem również i przed nim) przebywają na urlopie macierzyńskim. Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok.

Ważne: Termin urlopu okolicznościowego musi pozostawać w ścisłym związku z wydarzeniem, w związku z jakim o urlop ubiega się pracownik. Urlopu nie trzeba wykorzystać w dniu, w którym występuje dana okoliczność, ale jego termin musi pozostawać w związku przyczynowym i czasowym z danym wydarzeniem.

Urlop okolicznościowy – urodzenie dziecka

Przysługujące z tego tytułu 2 dni wolnego najczęściej wykorzystują ojcowie, bo matka po porodzie od razu znajduje się na urlopie macierzyńskim. Przepisy nie określają czasu na wykorzystanie urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Pracownik nie jest więc zobowiązany, aby wziąć wolne w dniu narodzin dziecka, ale urlop powinien być wykorzystany jak najbliżej terminu jego przyjścia na świat. Ważny jest również fakt, że urlop należy przeznaczyć na realizację spraw związanych z narodzinami dziecka. Przysługujących dwóch dni wolnego nie trzeba wykorzystywać od razu w całości, można je podzielić.

Matka dziecka może skorzystać z dodatkowych dni wolnych dopiero po urlopie macierzyńskim. Musi jednak wykazać, że urlop okolicznościowy jest jej nadal niezbędny, aby załatwić formalności, których nie zdążyła zrealizować podczas urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji wniosek powinien zostać uwzględniony przez pracodawcę.

Pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy także w przypadku urodzenia martwego dziecka. Rodzic ma prawo do wolnych dni zarówno, gdy urodzi mu się żywe dziecko, jak i martwe.

Aby uzyskać urlop, należy złożyć u pracodawcy wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu narodzenia dziecka oraz podać w nim powód wnioskowania o dni wolne od pracy i przewidziany termin urlopu. Należy też dołączyć wypis ze szpitala lub odpis aktu urodzenia dziecka. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego, nawet jeśli ojciec decyduje się skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego

Wzór wniosku o urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka powinien zawierać:

 • datę i miejscowość
 • imię i nazwisko pracownika
 • dane pracodawcy 
 • prośbę o urlop z uzasadnieniem
 • termin urlopu 
 • podpis pracownika.

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu

Z okazji własnego ślubu pracownikowi etatowemu przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego, a z okazji ślubu własnego dziecka – 1 dzień. Urlop okolicznościowy nie przysługuje z okazji ślubu innego członka rodziny.

Aby dostać urlop okolicznościowy z okazji ślubu, trzeba u pracodawcy złożyć wniosek o taki urlop. Powinien być on złożony na piśmie z wyprzedzeniem, które umożliwi pracodawcy zmianę organizacji pracy. We wniosku należy podać powód, czyli informację o dacie ślubu wraz z informacją, czy jest to ślub samego pracownika, czy jego dziecka.

Pracodawca ma prawo poprosić o kopię aktu ślubu lub jego sygnaturę. Co ważne – jeśli do ślubu nie dojdzie, pracownikowi nie przysługuje urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby

Dwa dni pracownik etatowy otrzyma w ramach urlopu okolicznościowego, gdy umrze mu małżonek, dziecko, matka, ojciec, ojczym lub macocha.  Jeden dzień przysługuje z okazji śmierci innej bliskiej osoby: siostry, brata, któregoś z teściów, dziadków, ale też z okazji śmierci innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Aby otrzymać urlop okolicznościowy związany ze śmiercią bliskiej osoby wystarczy złożyć u pracodawcy wniosek na piśmie. Należy w nim zawrzeć informację o planowanej dacie urlopu, liczbie dni przysługujących z tej okazji oraz powód udzielenia takiego urlopu. Pracodawca może poprosić o przedstawienie odpisu aktu zgonu lub podanie sygnatury aktu.

Przepisy nie mówią o tym, w jakim odstępie czasu od śmierci bliskiej osoby pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego. Zazwyczaj następuje to w kilka dni po śmierci, najczęściej w dniu ceremonii pogrzebowej oraz w dniu, w którym pracownik musi pozałatwiać formalności związane z przygotowaniem pogrzebu. Dni urlopu okolicznościowego nie trzeba wykorzystywać dzień po dniu, można je rozdzielić.

Zobacz także:

urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop ojcowski – wzór do druku
Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami.  Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.  Spis treści: Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o urlop ojcowski: wzór Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać? Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę złożenia wniosku, dane pracodawcy, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka,  wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,  podpis pracownika. Urlop ojcowski: zasady To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim :   wynosi 14 dni kalendarzowych , można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy, przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny), można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części, jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia, można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim . Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:  dokument aktu urodzenia dziecka (odpis skrócony lub kopia), kopia...

Urlop wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop wychowawczy 2022: zasady, wymiar, podstawa prawna
Urlop wychowawczy to bezpłatny urlop, który można wykorzystać po urlopie rodzicielskim na dalszą opiekę nad dzieckiem. Przysługuje obojgu rodzicom. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek u pracodawcy (nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu).

Po urodzeniu dziecka, kiedy już wykorzystasz urlop macierzyński i urlop rodzicielski, masz prawo wziąć urlop wychowawczy, aby móc dalej opiekować się dzieckiem. Urlop wychowawczy przyznawany jest na podstawie art. 186 Kodeksu pracy . Może trwać maksymalnie 36 miesięcy (jeżeli przynajmniej w części wykorzysta go zarówno matka, jak i ojciec dziecka). Przedstawiamy najważniejsze zasady urlopu wychowawczego.  Spis treści: Urlop wychowawczy w 2022: komu przysługuje? Wymiar urlopu wychowawczego: ile trwa? Praca podczas urlopu wychowawczego Wniosek o urlop wychowawczy Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego Urlop wychowawczy w 2022: komu przysługuje? Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, która umożliwia dalsze sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po tym jak rodzic wykorzysta inne formy urlopu przysługującego po urodzeniu dziecka. Według art. 186. § 2, § 3 Kodeksu pracy prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom: do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6 urodziny; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności  (dodatkowy urlop wychowawczy). Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje matce i ojcu dziecka, pod warunkiem, że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia). Urlop wychowawczy: komu nie przysługuje? Rodzic nie ma prawa do urlopu wychowawczego, gdy: ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską; nie ma władzy rodzicielskiej; jest pozbawiony władzy rodzicielskiej . W sytuacji, gdy jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego. Zasady te zawarte są w art. 186. § 9, § 10 Kodeksu pracy.  Wymiar urlopu...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj