Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urlop okolicznościowy. Komu i na jakich zasadach przysługuje w 2023 roku?

Urlop okolicznościowy to jeden lub dwa dni wolnego, które pracownik może wykorzystać w związku z ważnym życiowym wydarzeniem, jak urodzenie dziecka, ślub lub pogrzeb członka rodziny. Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie. Podpowiadamy, jak napisać wniosek o urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zarówno mamie, jak i ojcu dziecka. Najczęściej wykorzystywany jest przez ojców, np. w celu załatwienia formalności związanych z narodzinami potomka. Dni wolne z tytułu narodzin dziecka przysługują jedynie rodzicom – nie mogą ich wykorzystać np. dziadkowie. Urlop okolicznościowy to także dni wolne z okazji ślubu czy pogrzebu. Wyjaśniamy, ile urlopu przysługuje i do kiedy trzeba go wykorzystać.

Spis treści: 

Filip Chajzer zdradził nam, jak zamierza spędzić urlop z synkiem [WIDEO]

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to dni wolne, które pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zatrudnionemu na etat poza wymiarem dni urlopowych. Okoliczności, w związku z którymi można otrzymać urlop okolicznościowy, to:

 • urodzenie się pracownikowi dziecka;
 • ślub pracownika lub jego dziecka;
 • śmierć bliskiej osoby.

Wymiar urlopu okolicznościowego może wynosić 1 lub 2 dni:

 • 1 dzień urlopu okolicznościowego – przysługuje z okazji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 • 2 dni urlopu okolicznościowego – przysługują z okazji ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie. Urlop po narodzeniu dziecka przeznaczony jest dla ojca, bo kobiety od dnia porodu (a czasem również i przed nim) przebywają na urlopie macierzyńskim. Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok. 

Pracownik nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przysługującego mu urlopu okolicznościowego.

Ważne: Termin urlopu okolicznościowego musi bezpośrednio odnosić się do wydarzenia, w związku z jakim pracownik ubiega się o urlop. Urlopu nie trzeba wykorzystać w dniu, w którym występuje dana okoliczność, ale jego termin musi pozostawać w związku przyczynowym i czasowym z danym wydarzeniem.

Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka: do kiedy?

Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka to 2 dni wolnego niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu (urlop okolicznościowy na bliźniaki nie ulega wydłużeniu). Do kiedy trzeba wykorzystać urlop okolicznościowy? Przepisy nie określają konkretnego terminu, pracownik nie jest więc zobowiązany, aby wziąć wolne w dniu narodzin dziecka. Urlop powinien być jednak wykorzystany jak najbliżej terminu porodu. Ważny jest również fakt, że urlop należy przeznaczyć na realizację spraw związanych z narodzinami dziecka.

Pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy także w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Co istotne, matka dziecka może skorzystać z dodatkowych dni wolnych dopiero po urlopie macierzyńskim. Musi jednak wykazać, że urlop okolicznościowy jest jej nadal niezbędny, aby załatwić formalności, których nie zdążyła zrealizować podczas urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji wniosek powinien zostać uwzględniony przez pracodawcę.

Ważne: Urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka nie trzeba wykorzystywać od razu w całości. Urlop można podzielić i wziąć dwa dni wolne w różnym czasie.

Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka: wniosek

Aby uzyskać urlop, należy złożyć u pracodawcy wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu narodzenia dziecka oraz podać w nim powód wnioskowania o dni wolne od pracy i przewidziany termin urlopu. Należy też dołączyć:

 • wypis ze szpitala
 • lub odpis aktu urodzenia dziecka.

Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego, nawet jeśli ojciec decyduje się skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego

Wzór wniosku o urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka powinien zawierać:

 • datę i miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o urlop z uzasadnieniem,
 • termin urlopu,
 • podpis pracownika.

Przykładowa treść uzasadnienia:

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni w terminie od dnia 7.07 do dnia 8.07.2023 roku z powodu urodzenia się mojego dziecka.”

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu

Z okazji własnego ślubu pracownikowi etatowemu przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego, a z okazji ślubu własnego dziecka – 1 dzień. Urlop okolicznościowy nie przysługuje z okazji ślubu innego członka rodziny.

Aby dostać urlop okolicznościowy z okazji ślubu, trzeba u pracodawcy złożyć wniosek o taki urlop. Powinien być on złożony na piśmie z wyprzedzeniem, które umożliwi pracodawcy zmianę organizacji pracy. We wniosku należy podać powód, czyli informację o dacie ślubu wraz z informacją, czy jest to ślub samego pracownika, czy jego dziecka.

Pracodawca ma prawo poprosić o kopię aktu ślubu lub jego sygnaturę. Co ważne – jeśli do ślubu nie dojdzie, pracownikowi nie przysługuje urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby

Dwa dni wolne otrzyma pracownik etatowy w ramach urlopu okolicznościowego, gdy umrze mu małżonek, dziecko, matka, ojciec, ojczym lub macocha. Jeden dzień przysługuje z okazji śmierci innej bliskiej osoby: siostry, brata, któregoś z teściów, dziadków, ale też z okazji śmierci innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Aby otrzymać urlop okolicznościowy związany ze śmiercią bliskiej osoby, wystarczy złożyć u pracodawcy wniosek na piśmie. Należy w nim zawrzeć informację o planowanej dacie urlopu, liczbie dni przysługujących z tej okazji oraz powodzie udzielenia takiego urlopu. Pracodawca może poprosić o przedstawienie odpisu aktu zgonu lub podanie sygnatury aktu.

Przepisy nie mówią o tym, w jakim odstępie czasu od śmierci bliskiej osoby pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego. Zazwyczaj następuje to w kilka dni po śmierci, najczęściej w dniu ceremonii pogrzebowej oraz w dniu, w którym pracownik musi pozałatwiać formalności związane z przygotowaniem pogrzebu. Dni urlopu okolicznościowego nie trzeba wykorzystywać dzień po dniu, można je rozdzielić.

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.

Zobacz też:

urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop rodzicielski w 2023: ważne zmiany, ile trwa?
Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Od stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim (ale niekoniecznie bezpośrednio po nim). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Od 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną. Spis treści: Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski: ile trwał w 2022? Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop rodzicielski – wzór wniosku i rezygnacji Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2023 roku, zgodne z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą work-life balance, przyjętą przez Polskę w 2019 roku). Zmiany te obejmą: Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego . Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił: a) do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), b) do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego); c) do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków) – tyle będzie wynosił łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”). Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Brak możliwości przeniesienia części urlopu (do 9 tygodni) na drugiego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni). Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za...

Urlop wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop wychowawczy 2023: zasady, wymiar, podstawa prawna
Urlop wychowawczy to bezpłatny urlop, który można wykorzystać po urlopie rodzicielskim na dalszą opiekę nad dzieckiem. Przysługuje obojgu rodzicom. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek u pracodawcy (nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu).

Po urodzeniu dziecka, kiedy już wykorzystasz urlop macierzyński i urlop rodzicielski, masz prawo wziąć urlop wychowawczy, aby móc dalej opiekować się dzieckiem. Urlop wychowawczy przyznawany jest na podstawie art. 186 Kodeksu pracy . Może trwać maksymalnie 36 miesięcy (jeżeli przynajmniej w części wykorzysta go zarówno matka, jak i ojciec dziecka). Przedstawiamy najważniejsze zasady urlopu wychowawczego.  Spis treści: Urlop wychowawczy w 2023: komu przysługuje? Wymiar urlopu wychowawczego: ile trwa? Praca podczas urlopu wychowawczego Wniosek o urlop wychowawczy Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego Urlop wychowawczy w 2023: komu przysługuje? Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, która umożliwia dalsze sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po tym, jak rodzic wykorzysta inne formy urlopu przysługującego po urodzeniu dziecka. Według art. 186. § 2, § 3 Kodeksu pracy prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom: do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6. urodziny; w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności (dodatkowy urlop wychowawczy). Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje matce i ojcu dziecka, pod warunkiem że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia). Urlop wychowawczy: komu nie przysługuje? Rodzic nie ma prawa do urlopu wychowawczego, gdy: ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską; nie ma władzy rodzicielskiej; jest pozbawiony władzy rodzicielskiej . W sytuacji, gdy jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego. Zasady te zawarte są w art. 186. § 9, § 10...

urodzenie martwego dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urodzenie martwego dziecka – świadczenia. Czy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?
Urodzenie martwego dziecka to tragedia dla matki. Ale​ co dalej? W takiej sytuacji kobieta musi zmierzyć się nie tylko ze swoimi emocjami. Warto również znać prawa, które przysługują po urodzeniu martwego dziecka, np. w kwestii urlopu macierzyńskiego i zasiłku. Są też specjalne świadczenia, o które można się ubiegać.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje w wymiarze 8 tygodni po porodzie i nie krócej, niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Kobieta ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego. W ramach świadczeń po urodzeniu martwego dziecka nie przysługuje jednak becikowe. Urlop macierzyński w takiej sytuacji ma służyć regeneracji fizycznej, ale także psychicznej. W niektórych przypadkach nie można jednak z niego skorzystać. Spis treści:  Urodzenie martwego dziecka a poronienie Karta martwego urodzenia Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Wniosek o urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka Odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka z ZUS Zasiłek pogrzebowy z ZUS za urodzenie martwego dziecka Urodzenie martwego dziecka a becikowe Urodzenie martwego dziecka: inne świadczenia Urodzenie martwego dziecka a poronienie Martwe urodzenie  to zgon, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem płodu z ustroju matki po upływie 22. tygodnia ciąży (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Poronienie zaś to   wydalenie płodu lub wydobycie go z ustroju matki przed upływem 22. tygodnia ciąży. Płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnych innych oznak życia. Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynie w przypadku urodzenia martwego dziecka i posiadania aktu urodzenia (zgonu) kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego – o ile oczywiście spełnia konkretne warunki. W przypadku poronienia przysługuje jedynie zasiłek chorobowy . Karta martwego urodzenia Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz