Wyniki
Laureaci
Chcę testować
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urlop tacierzyński 2022 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek

Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy zasady, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego. 

Spis treści:

Mąż mnie nie docenia, choć wychowuję dziecko i zajmuję się domem – co robić? [WIDEO]

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski

Urlop tacierzyński bywa mylony z urlopem ojcowskim. Są to jednak dwa odrębne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem.

Urlop ojcowski zawsze wynosi 14 dni i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku adoptowania dziecka do 7. roku życia ojciec ma prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia adopcyjnego. Ojciec dziecka może korzystać z tego urlopu, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Niewykorzystany urlop przepada.

Urlop tacierzyński zostanie przyznany ojcu, dopiero wtedy gdy matka dziecka zrezygnuje ze swojej części urlopu macierzyńskiego. Co ważne, młoda mama, zgodnie z polskim prawem, musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednoczesne wzięcie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego nie jest możliwe.

Kto może dostać urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka:

 • posiada ubezpieczenie chorobowe,
 • jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym drugim przypadku musi terminowo opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Do kiedy można wykorzystać urlop tacierzyński?

Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Trzeba go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że można to zrobić jedynie do ukończenia przez dziecko 20. tygodnia życia

W praktyce wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od ilości niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego przez mamę dziecka. Kobieta może wrócić do pracy i odstąpić partnerowi część swojego niewykorzystanego urlopu.

Urlop tacierzyński maksymalnie może trwać 6 tygodni. Wynika to z faktu, że mama dziecka może zrzec się urlopu macierzyńskiego nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni jego trwania. Dopiero pozostałe 6 tygodni (lub więcej w przypadku urodzenia większej liczby dzieci) może być rozdzielone między rodziców.


Urlop tacierzyński trwa maksymalnie:
 • 6 tygodni – w przypadku urodzenia się jednego dziecka,
 • 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się dwojga dzieci,
 • 19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się trojga dzieci,
 • 21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się czworga dzieci,
 • 23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się pięciorga i więcej dzieci.
Ważne: kobieta może korzystać z części urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem. W takiej sytuacji zmniejsza się liczba tygodni do wykorzystania po narodzinach dziecka. To oznacza, że wymiar urlopu tacierzyńskiego również będzie mniejszy.

Urlop tacierzyński: ile jest płatny

Ojcu dziecka korzystającemu z urlopu tacierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jest on wypłacany w wysokości 100 procent podstawy jego wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego. Zasiłek wypłacany jest przez ZUS. 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński?

Ojciec dziecka, który chce skorzystać z urlopu tacierzyńskiego, musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek o urlop tacierzyński (a dokładnie o udzielenie części urlopu macierzyńskiego).

W tym celu należy: 

 • złożyć pisemny wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego – robi to matka dziecka,
 • dołączyć oświadczenie, od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu.
Wniosek składa się nie później niż na 14 dni przed planowanym powrotem kobiety do pracy i rozpoczęciem przez jej partnera korzystania z części niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego.

Czy pracodawca może odmówić przyznania urlopu tacierzyńskiego?

Jeśli pracownik złoży wniosek w odpowiednim terminie – pracodawca ma obowiązek udzielić ojcu urlopu tacierzyńskiego (macierzyńskiego dla ojca). Nie ma prawa odmówić tego pracownikowi.

Jeżeli jednak pracownik spóźni się ze złożeniem wniosku o urlop tacierzyński – pracodawca ma prawo odmówić przyznania go pracownikowi. W takiej sytuacji pracodawca może więc udzielić urlopu, ale nie musi. 

Wniosek o urlop tacierzyński

Wniosek o urlop tacierzyński trzeba złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez mamę. Wniosek musi zawierać najważniejsze dane ojca i dziecka, a także termin planowanego urlopu tacierzyńskiego. Nie można także zapomnieć o podaniu informacji, ile wynosi okres wykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku należy dołączyć także następujące dokumenty:

 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu

Jeżeli mama dziecka wymaga opieki szpitalnej, wówczas może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, a ojciec dziecka wystąpić o przyznanie pozostałej jego części. 

Rodzice mogą w sumie wykorzystać zasiłek macierzyński w wysokości określonej przepisami kodeksu pracy, czyli 20 tygodni w przypadku jednego dziecka lub 31 tygodni w przypadku dwojga dzieci.

Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje

Korzystanie z urlopu tacierzyńskiego w sytuacji, gdy matka dziecka nie pracuje, nie jest dopuszczalne w prawie, ustawodawca zablokował taką możliwość. Jeżeli żona lub partnerka ojca dziecka jest bezrobotna albo pracuje na umowie cywilnoprawnej, nie może on ubiegać się o urlop tacierzyński.

Zobacz także: 

Opieka na dziecko 2 dni
AdobeStock
Prawo i finanse
2 dni opieki na dziecko: kiedy zgłaszać pracodawcy urlop opiekuńczy
Opieka na dziecko w wymiarze 2 dni (albo 16 godzin) dodatkowego urlopu od pracy przysługuje rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, którzy mają dzieci nie starsze niż 14-letnie. Kodeks pracy nie precyzuje powodu, dla którego można skorzystać z prawa do urlopu opiekuńczego.

Opieka na dziecko to wolne 2 dni na opiekę nad dzieckiem, które rodzice otrzymują w ramach regulacji prawnych. Jest to przydatne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych i nie musi być wykorzystane wyłącznie w przypadku choroby dziecka, ale zawsze wtedy, gdy dziecko z jakichś powodów nie może np. pójść do przedszkola czy szkoły i trzeba zapewnić mu opiekę. Aby móc skorzystać z urlopu opiekuńczego, trzeba jednak spełnić określone warunki.  Spis treści: Opieka na dziecko – dla kogo dzień wolny na dziecko 2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należy? Art. 188 KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem Urlop na opiekę nad dzieckiem: 2 dni lub 16 godzin Opieka nad dzieckiem – ile płatne? 2 dni opieki nad dzieckiem – kiedy zgłaszać? Urlop opiekuńczy zmiany w 2022 roku Opieka na dziecko – dla kogo dzień wolny na dziecko Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy rodzic ma prawo do wzięcia w ciągu roku dwóch dodatkowych dni urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, także zdrowym . Prawo to przysługuje rodzicom: zatrudnionym na umowę o pracę, na dziecko do 14. roku życia. Opieka na dziecko należy się zarówno rodzicom biologicznym, jak i adopcyjnym oraz wychowującym dzieci w rodzinie zastępczej. 2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należą? Art. 188 Kodeksu pracy nie precyzuje powodów, z jakich rodzic może ubiegać się o opiekę na dziecko. Przyjmuje się, że jeżeli rodzic uzna, że dana sytuacja tego wymaga, może wnioskować o przyznanie urlopu. Ważne! Tylko jedno z dwojga rodziców ma prawo wykorzystać dwa dni opieki na dziecko. Rodzice muszą ustalić między sobą, które z nich skorzysta z tego prawa w danym roku. Art. 188 KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem Treść aktualnego aktu prawnego z Dziennika Ustaw ogłoszonego 30 lipca 2020 roku:...

wniosek o urlop wychowawczy 2022
AdobeStock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania
Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 21 dni przed planowanym początkiem urlopu. Podanie o urlop można napisać samemu lub skorzystać z naszego gotowego wzoru. Przygotowaliśmy też omówienie zasad wypełniania wniosku oraz informacje, jakie dokumenty będą potrzebne przy jego składaniu.

Każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka do 6. roku życia ma prawo do wzięcia urlopu wychowawczego. Jego otrzymanie nie wymaga wielu formalności, wystarczy zawnioskować o jego udzielenie.  Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy. Jedyna trudność, która z tym się wiąże, to dostarczenie wniosku w odpowiednim terminie . Wniosek o urlop wychowawczy powinien trafić do firmy nie później, niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek u urlop wychowawczy. Mamy też dla ciebie wzór gotowego wniosku do wydruku. Spis treści: Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje Wniosek o urlop wychowawczy – wzór Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy? Wniosek o urlop wychowawczy – kiedy złożyć? Dokumenty potrzebne do wniosku o urlop wychowawczy Wnioski dla rodziców na urlopie wychowawczym Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje Z przepisów wynika, że urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy, czyli 3 lata. We wniosku możesz jednak ubiegać się jedynie o 35 miesięcy, ponieważ – zgodnie z prawem – jeden miesiąc musi wykorzystać drugi rodzic. Jeżeli tego nie zrobi, przysługujący mu czas urlopu przepadnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko jest pod opieką jednego rodzica, wtedy przysługuje mu urlop w pełnym wymiarze 36 miesięcy. Warto też pamiętać, czym urlop wychowawczy odróżnia się od innych urlopów dla rodziców : jest bezpłatny, nie wlicza się do stażu pracy. Co jeszcze cechuje urlop wychowawczy: można go podzielić i wykorzystać w 5 częściach , nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, rodzice mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego, jego czas trwania skraca się wtedy do 16...

urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop ojcowski – wzór do druku
Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami.  Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.  Spis treści: Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o urlop ojcowski: wzór Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać? Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę złożenia wniosku, dane pracodawcy, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka,  wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,  podpis pracownika. Urlop ojcowski: zasady To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim :   wynosi 14 dni kalendarzowych , można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy, przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny), można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części, jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia, można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim . Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:  dokument aktu urodzenia dziecka (odpis skrócony lub kopia), kopia...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
wierszyk o Mikołaju
Święta i uroczystości
Wierszyk o Mikołaju –​ krótkie, łatwe i śmieszne propozycje
Ewa Janczak-Cwil
Co na odporność dla dzieci
Zdrowie
Co na odporność dla dziecka – 6 skutecznych i sprawdzonych metod [oraz 3 produkty z apteki]
Joanna Biegaj
Adwent
Święta i uroczystości
Adwent: co to jest, kiedy się zaczyna i kończy? Zwyczaje i symbole adwentu
Luiza Słuszniak
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
Mikołajki życzenia
Święta i uroczystości
Życzenia na mikołajki 2022 – oryginalne i śmieszne wierszyki
Joanna Biegaj
Co to są roraty?
Święta i uroczystości
Roraty: co to za msza? Kiedy są odprawiane i jak wyglądają?
Luiza Słuszniak
witamina D
Zdrowie
Witamina D – korzyści, normy dla dzieci dzieci i dorosłych, źródła witaminy D
Małgorzata Wódz
sennik dziecko
Aktualności
Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci
Joanna Biegaj
mleko z czosnkiem
Zdrowie
Mleko z czosnkiem – jak działa, na co pomaga, przepisy
Joanna Biegaj
Glukoza w moczu w ciąży
Zdrowie w ciąży
Glukoza w moczu w ciąży – co oznacza, jakie objawy jej towarzyszą?
Ewa Janczak-Cwil
Zabawy mikołajkowe
Święta i uroczystości
Zabawy na mikołajki: gry, konkursy, zabawy ruchowe i inne pomysły mikołajkowe
Joanna Biegaj
Jak wzmocnić odporność?
Zdrowie
Naturalne sposoby na wzmocnienie organizmu u dziecka: zakwas, oxymel, miód i inne
Adrianna Trusiuk
zasiłki dla samotnej matki
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Małgorzata Wódz
masa solna przepis i ozdoby z masy solnej
Gry i zabawy
Masa solna – jak zrobić idealną masę solną krok po kroku [PRZEPIS]
Magdalena Drab
dekoracje świąteczne, śnieżynka
Święta i uroczystości
Śnieżynki z papieru – 7 wzorów do wycinania
Agnieszka Szumigaj
Wierszyki świąteczne
Święta i uroczystości
Wierszyki świąteczne: krótkie, śmieszne, dla dzieci, życzenia SMS
Milena Oszczepalińska
gorączka u dziecka
Pielęgnacja
Przegrzanie dziecka: objawy, co zrobić, gdy dziecko jest przegrzane
Małgorzata Wódz
list do Mikołaja
Święta i uroczystości
List do św. Mikołaja – 8 wzorów do druku
Magdalena Drab
Tran dla dziecka
Żywienie
Tran dla dziecka –​ jaki wybrać, od kiedy i ile podawać? Wyjaśnia pediatra
Małgorzata Wódz
jak ubierać niemowlę jesienią
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę jesienią – co założyć dziecku na spacer i w domu?
Joanna Biegaj