Sąd Najwyższy zdecydował, że w przypadku kobiet prowadzących działalność gospodarczą zasiłek macierzyński na kolejne dziecko będzie niższy niż ten, który przedsiębiorcza mama pobierała po pierwszej ciąży.

Reklama

Niższy zasiłek macierzyński na kolejne dziecko

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą kobiety prowadzącej działalność gospodarczą, która w 2014 roku zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych. Po opłaceniu wysokiej składki kobieta zaszła w ciążę i poszła na zwolnienie lekarskie, a ZUS naliczył jej zasiłek macierzyński od najwyższej możliwej podstawy wynoszącej wtedy ponad 8500 zł. Miesiąc po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta znów zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego i ponownie zaszła w ciążę. Przez cały ten czas korzystała z wysokiego, naliczonego pierwotnie przez ZUS zasiłku.

Według nowego orzeczenia SN taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Zasiłek macierzyński przerywa bowiem ubezpieczenie chorobowe. Świadczenie na następne dziecko powinno być więc naliczane od najniższej podstawy, a nie od tej, którą ZUS brał pod uwagę w przypadku pierwszej ciąży.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Zgodnie z aktualnymi przepisami zasiłek macierzyński należy się m.in. kobietom, które prowadzą działalność gospodarczą i odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek jest naliczany od podstawy wymiaru składek, czyli przeciętnego miesięcznego przychodu, od którego była opłacana składka. Pod uwagę bierze się okres 12 miesięcy kalendarzowych przed porodem. Jeśli kobieta opłacała składki krócej niż 12 miesięcy (a były one znacznie wyższe niż minimalne), otrzyma zasiłek w minimalnej wysokości – 1 tys. zł, powiększony o 1/12 za każdy miesiąc, w którym opłacała podwyższoną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Zobacz też:

Zobacz także
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama