zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński należy się każdej kobiecie. Wysokość zasiłku oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast kobiety, które nie odprowadzają składek na chorobowe, otrzymują co miesiąc 1 tys. zł. zasiłku.
Advertisement MPU index
Advertisement MPU index