Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zasiłek macierzyński
Fotolia
Prawo i finanse

Zasiłek macierzyński 2023 – wysokość zasiłku, wniosek, termin wypłaty

Zasiłek macierzyński w 2023 roku jest zależny od kilku czynników: m.in. od formy zatrudnienia i wysokości zarobków. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wzrośnie po nowelizacji Kodeksu pracy i wdrożeniu tzw. unijnej dyrektywy rodzicielskiej.

Zasiłek macierzyński 2023 to świadczenie, które kobieta otrzymuje w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Przysługuje ono wszystkim mamom, które mają opłacone ubezpieczenie chorobowe lub urodziły dziecko w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Spis treści:

12 zdań, których lepiej nie mówić do mam domowych [WIDEO]

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2023 roku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie średniej z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Od tej zasady są jednak wyjątki:

  • jeżeli jesteś zatrudniona krócej niż 12 miesięcy – świadczenie obliczane jest na podstawie średniej z pełnych przepracowanych miesięcy,
  • jeżeli twoje przeciętne zarobki są mniejsze niż 1 tys. złotych – państwo dopłaci ci różnicę do wysokości 1000 zł.
Kobiety nieodprowadzające składek na ubezpieczenie chorobowe, zatrudnione na umowę o dzieło, studentki i bezrobotne otrzymają co miesiąc 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to, inaczej kosiniakowe świadczenie rodzinne, wypłacane jest przez pierwszy rok życia dziecka.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od tego, na jakich warunkach jesteś zatrudniona, oraz od wysokości twoich zarobków. Liczy się również termin, w którym złożysz wniosek o urlop rodzicielski.

Po zmianach w Kodeksie pracy wymuszonych wdrożeniem dyrektywny unijnej:

  • Jeśli złożysz wniosek w terminie nie później niż 21 dni po porodzie o chęci wykorzystania całego urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim, miesięczny zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku (wcześniej było to 80 proc.). Za okres 9-tygodniowej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. 
  • Jeśli zdecydujesz się wykorzystać urlop rodzicielski w późniejszych latach życia dziecka, wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (wcześniej było to ok. 67,5 proc).

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Kobiety często zastanawiają się, czy należy się zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Nawet jeżeli umowa wygaśnie już po porodzie, ZUS ma obowiązek wypłacać świadczenie. Jeżeli zaś umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w dniu porodu, to ubezpieczona matka także podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, co uprawnia ją do otrzymania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tego ubezpieczenia.

Z kolei aby otrzymać zasiłek macierzyński, pracując na umowę zlecenie, musisz posiadać ubezpieczenie chorobowe (w dniu porodu).

Zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie średniej ze składek opłacanych przez 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka.

W przypadku, kiedy prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy, a opłacasz składki znacznie wyższe niż minimum wynikające z przepisów, otrzymasz zasiłek w minimalnej wysokości – 1 tys. złotych, który będzie powiększony o 1/12 za każdy miesiąc, w którym opłacałaś podwyższoną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Uwaga! Prawo do zasiłku macierzyńskiego mogą utracić mamy prowadzące działalność gospodarczą – dotyczy to tylko tych przedsiębiorczyń, które mają zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Od początku 2018 roku ZUS rozlicza wpłacone składki najpierw na poczet zaległych opłat. Zadłużeni przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że jeżeli na ich koncie w ZUS-ie powstanie (lub już jest) jakaś zaległość, mogą utracić prawo do ubezpieczenia chorobowego i związanych z nim zasiłków.

Czy zasiłek macierzyński to dochód?

Tak. Zasiłek macierzyński to świadczenie regulowane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „dochody z innych źródeł’’.

Wniosek o zasiłek macierzyński

O zasiłek macierzyński można wystąpić jeszcze przed porodem. Maksymalnie 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego można wykorzystać jeszcze przed przyjściem dziecka na świat, a po porodzie wykorzystać resztę przysługującego zasiłku macierzyńskiego. Wniosek o zasiłek macierzyński składa się na druku ZAM. Można to zrobić elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (potrzebny jest profil zaufany), osobiście lub listownie do siedziby ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Zobacz również Wniosek o urlop macierzyński.

Termin wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS

Zgodnie z informacjami podawanymi przez ZUS, wypłata zasiłku macierzyńskiego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Zobacz też:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

zasiłek opiekuńczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2023 – ile wynosi i komu się należy?
Zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom chorego dziecka, ale nie tylko. Rodzice mogą go również otrzymać w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte albo opiekunka zachoruje.

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego przyznawania reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do zasiłku opiekuńczego mają prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać rodzice zdrowego malucha. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja z zasiłkiem. Czy w związku ze wzrostem płacy minimalnej rodzice mogą również liczyć na wyższy zasiłek opiekuńczy?  Spis treści: Co to jest zasiłek opiekuńczy? Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Co to jest zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy na dziecko to świadczenie, które jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w różnych sytuacjach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia , gdy: nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubiku dziecięcego, do którego dziecko chodzi; dziecko musi być izolowane od otoczenia ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej; z powodu choroby dzieckiem nie może opiekować się niania, z którą masz podpisaną umowę, lub dzienny opiekun; osoba, która na stałe opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością i koniecznością długotrwałej opieki), które nie ukończyło 18. roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi zastąpić małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, ze względu na: poród lub chorobę małżonka/rodzica uniemożliwiającą zajmowanie się dzieckiem; pobyt małżonka/rodzica w szpitalu lub innej placówce leczniczej. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także , gdy trzeba opiekować się: chorym dzieckiem do 18. roku życia;...

Urlop ojcowski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2023: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Urlop ojcowski to płatny urlop, z którego może skorzystać ojciec spełniający wymienione w przepisach warunki. Urlop przysługuje tylko w określonym czasie, potem przepada. Można wykorzystać go w całości lub podzielić na części. Przedstawiamy najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim. Wyjaśniamy, jak należy o niego wnioskować, i jak się niebawem zmieni.

Urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Otrzyma go tata pracujący na umowę o pracę (choćby na niepełnym etacie) lub prowadzący własną działalność gospodarczą. Do 1 lutego 2023 urlop ojcowski to 14 dni, które można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Od lutego 2023 obowiązują zmiany związane z dyrektywą unijną work-life balans.  Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o przyznanie urlopu ojcowskiego, jak złożyć wniosek i co dokładnie się zmieni w związku z unijną dyrektywą. Spis treści: Urlop ojcowski 2023 – zasady przyznawania Ile trwa urlop ojcowski? Urlop ojcowski – ile płatny? Wniosek o urlop ojcowski Urlop ojcowski a urlop tacierzyński Urlop ojcowski 2023 – zasady przyznawania Zgodnie z art. 182 3  § 1 Kodeksu pracy urlop ojcowski przysługuje świeżo upieczonemu tacie: zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i posiadającemu obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe; prowadzącemu działalność gospodarczą i opłacającemu dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Urlop ojcowski jest przyznawany niezależnie od urlopu macierzyńskiego – można z niego korzystać także w sytuacji, gdy matka dziecka nie jest nigdzie zatrudniona. Nie ma znaczenia, czy związek ojca i matki dziecka jest sformalizowany – urlop ojcowski przysługuje mężczyźnie, który jest faktycznym opiekunem dziecka. Ile trwa urlop ojcowski? Do końca stycznia 2023 w ramach urlopu ojcowskiego mężczyźnie przysługują  2 tygodnie wolnego, czyli 14 dni kalendarzowych (na podstawie art. 183 1  § 1 Kodeksu pracy) .  Można je wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach. Żadna z nich nie może trwać krócej niż...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz