zasiłek opiekuńczy podczas nauki zdalnej
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zasiłek opiekuńczy podczas nauki zdalnej pod znakiem zapytania?

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na dziecko chore, przebywające na kwarantannie oraz wtedy, gdy placówka opiekuńcza została nagle zamknięta i rodzic nie ma jak zapewnić opieki dziecku do lat 8. Dotąd otrzymywali go rodzice dzieci, które zmuszone zostały do podjęcia nauki zdalnej. Czy słusznie?

Do tej pory pracodawcy wypłacali świadczenie, gdy rodzic musiał z powodu nauki zdalnej pozostać z dzieckiem w domu. Okazuje się jednak, że ZUS właśnie konsultuje się z resortem rodziny, gdyż jeden z pracodawców – wyższa uczelnia – zakwestionował prawo rodziców do otrzymywania zasiłku opiekuńczego na dziecko przebywające na nauce zdalnej. Wszystko przez jeden wyraz: „zamknięcie”.

Chodzi o to, że przepisy mówią o zamknięciu placówki, tymczasem de facto szkoły wcale nie są zamykane, tylko np. część uczniów wysyłanych jest na naukę zdalną, podczas gdy inni uczą się stacjonarnie w szkole. Zatem szkoła de facto zamknięta nie jest. Pracodawca uznał, że w takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy może się nie należeć.

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Przepisy o zasiłku opiekuńczym

Zasiłek opiekuńczy w 2021 roku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka w wieku do 14 lat, jeśli opłacają składki chorobowe. Zasiłek wypłacany jest, gdy rodzic lub opiekun musi osobiście zapewnić opiekę choremu dziecku lub dziecku poddanemu izolacji lub kwarantannie.

Zasiłek mają prawo otrzymać także rodzice lub opiekunowie, którzy muszą osobiście zaopiekować się dzieckiem do lat 8, które musi pozostać w domu z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. I właśnie ta druga część przepisów wzbudziła wątpliwości pracodawcy. Zdaniem uczelni, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w sytuacji, gdy część uczniów (nieważne czy szkoły, czy klasy), uczy się w trybie zdalnym, a część stacjonarnie, ale nie dochodzi do zamknięcia całej placówki.

Zasiłek opiekuńczy – kiedy szkoła pracuje, a dzieci do niej nie chodzą

Co zatem z zasiłkiem opiekuńczym, gdy rodzice muszą pozostać z dzieckiem do lat 8 w domu z powodu wysłania klasy lub jej części na naukę zdalną? Nie zawsze takie dziecko poddane jest kwarantannie, nie mówiąc już o izolacji.

Obecnie decyzję o przejściu klas lub ich części na naukę zdalną podejmują dyrektorzy szkół. Najczęściej na nauczanie zdalne wysyłane są dzieci z klas I-III, gdy ich jedyny nauczyciel zostaje skierowany na kwarantannę, a dyrektor decyduje o prewencyjnym wprowadzeniu nauki zdalnej dla jego uczniów, choć nie zostają oni poddani kwarantannie. W takiej sytuacji nie ma mowy o zamknięciu placówki, które byłoby podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Ale opiekę dzieciom rodzice zapewnić muszą w domu we własnym zakresie. Zatem jak w takiej sytuacji powinny być interpretowane przepisy?

Stanowisko prawników na temat zasiłku opiekuńczego podczas nauki zdalnej

Prawnicy stają na stanowisku, że punktem wyjścia do interpretacji przepisów powinno być to, czemu służy zasiłek opiekuńczy, a nie sposób sformułowania powodu, dla którego dziecko musiało pozostać w domu. Zatem: zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem chroniącym osoby, które przejściowo nie mogą pracować z powodu konieczności zapewnienia opieki dziecku i opiekę tę świadczą osobiście. Konieczność zapewnienia opieki dziecku do lat 8, gdy zostało ono wysłane na naukę zdalną, jest więc sytuacją uprawniającą do zasiłku opiekuńczego. Prawnicy twierdzą, że interpretacja pracodawców, ZUS-u i resortu rodziny powinna iść w tę stronę. Jednak na razie jest to opinia, a nie obowiązujące zalecenie.

Jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci pozostających na nauczaniu zdalnym? Niestety ciągle jeszcze nie wiadomo. Konsultacje i doprecyzowanie stanowisk trwa. 

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Zobacz także:

ZUS szykuje rewolucje
Adobe Stock
Aktualności
ZUS szykuje rewolucję. Będzie trudniej o zasiłek macierzyński!
ZUS szykuje spore zmiany w systemie wypłat zasiłków. Dotkliwie odczują je między innymi matki chcące przejść na zasiłek macierzyński lub opiekuńczy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2016 r. przeznaczył ponad 10 mld zł na zasiłki chorobowe (chodzi również o część opłacaną przez pracodawców). W 2020 r. suma ta wynosiła aż 14 mld zł. Z każdym rokiem zwiększa się suma pieniędzy przeznaczanych na zasiłki. ZUS w tej sytuacji usilnie szuka sposobu, by Polacy nie dopuszczali się nadużyć finansowych, które obecnie są bardzo częste. Dodatkowo ma to także ułatwić zasady przyznawania zasiłku, a także odciążyć pracodawców.  Co z zasiłkiem macierzyńskim? Aktualnie w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma okresu oczekiwania. ZUS chce jednak, by został on wprowadzony, choć na razie nie wiadomo, ile dni miałby wynosić taki okres. Jeśli jednak kobieta nie przepracowałaby jeszcze wymaganego czasu – w takiej sytuacji dostawałaby 1000 zł miesięcznie aż do momentu uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego. Takie same zasady miałyby dotyczyć zasiłku opiekuńczego . Sposób naliczania zasiłku macierzyńskiego Zmiany miałyby dotyczyć także wyboru naliczania zasiłku macierzyńskiego. Aktualnie kobieta sama może zdecydować, czy chce dostawać 80% wynagrodzenia przez cały urlop macierzyński i rodzicielski, czy przez pierwsze pół roku 100%, a przez kolejne 60%. Co się zmieni? ZUS proponuje, by przez pierwsze sześć miesięcy po urodzeniu dziecka kobieta dostawała 100% wynagrodzenia, natomiast przez kolejne pół roku 60%. Zmienić się mają także zasady wypłacania świadczenia chorobowego. Po zwolnieniu pracownik będzie miał do niego prawo jedynie przez miesiąc, a nie pół roku, jak było dotychczas. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy proponowane zmiany wejdą w życie. Zobacz także:  Bon turystyczny: Jarosław Gowin zapowiada nowe zasady funkcjonowania Koniec programu 500 plus w obecnej formie? Zmiana może wykluczyć wiele rodzin 1200 zł dla każdego: bezwarunkowy dochód podstawowy

zasiłek rodzinny
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek rodzinny 2022: ile wynosi i komu przysługuje? Jaki dochód do zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny to pomoc dla najuboższych rodzin. Jego kwota co jakiś czas ulega podwyższeniu, zmienia się też kryterium dochodowe dające prawo do pobierania świadczenia. Aby ubiegać się o tzw. rodzinne, należy złożyć wniosek o zasiłek w urzędzie lub online.

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. O zasiłki rodzinne mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać rodzinne, należy spełnić kilka warunków – głównym jest kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które jest on przyznany. Podpowiadamy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub przez internet, ubiegając się o to wsparcie finansowe. Spis treści: Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie? Ile wynosi zasiłek rodzinny? Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym Wniosek o zasiłek rodzinny Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie? Zasiłek rodzinny w 2022 roku przysługuje na każde dziecko, które: nie ukończyło 18 lat, nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy, nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi , jeśli nie ma on przyznanych alimentów na dziecko , chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko: wstąpiło w związek małżeński, przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka), przebywa w rodzinie zastępczej , pobiera zasiłek na własne dziecko. Ponadto tzw. rodzinne nie przysługuje, gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej).  Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać prawa...

zasiłek dla samotnej matki
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje, świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka . Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach. Spis treści: Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców? Samotny rodzic – definicja prawna Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko? Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty Ulga podatkowa dla samotnych rodziców Zasiłki dla samotnej matki - dostępne dodatki i świadczenia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, któremu przysługuje zasiłek rodzinny . Otrzymujesz go wtedy, gdy: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych – jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 złotych, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 złotych. Nie musisz chodzić po wniosek do urzędu. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajdziesz na stronach rządowych. Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców? O zasiłek dla samotnego rodzica mogą się ubiegać:...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj