Jeżeli jesteś na urlopie wychowawczym, co do zasady nie otrzymujesz w tym czasie pieniędzy. Jeżeli jednak pobierasz zasiłek rodzinny, możesz starać się o przyznanie dodatkowych pieniędzy. Opisujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2023 roku.

Reklama

Spis treści:

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy to potoczna nazwa dodatku przyznawanego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

O zasiłek mogą ubiegać się wyłącznie rodziny otrzymujące zasiłek rodzinny, czyli takie, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 złotych lub – jeżeli dziecko jest niepełnosprawne – 764 złotych.

Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem. Mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny. Jest to forma pomocy społecznej dla rodzin o niskich dochodach.

Zobacz także

Ile wynosi zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy wynosi 400 złotych. Pieniądze otrzymuje ten z rodziców, który przebywa na urlopie wychowawczym. Jeżeli z wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice, tylko jeden z nich będzie otrzymywał zasiłek wychowawczy.

Zasiłek na urlopie wychowawczym – jak długo jest wypłacany

Zasiłek wychowawczy wypłacany jest co miesiąc. Pieniądze otrzymasz razem z zasiłkiem rodzinnym. To, jak długo będzie wypłacany, zależy od liczby posiadanych dzieci i ich szczególnych potrzeb. Zasiłek będziesz otrzymywać przez:

 • 24 miesiące – jeżeli masz pod opieką jedno dziecko;
 • 36 miesięcy – gdy opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami;
 • 72 miesiące – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek wychowawczy – kryteria przyznawania

Aby otrzymywać zasiłek wychowawczy, oprócz posiadania odpowiednio niskiego dochodu, musisz jeszcze spełnić następujące warunki:

 • musisz pracować nie krócej niż 6 miesięcy przed pójściem na urlop wychowawczy;
 • w trakcie urlopu wychowawczego nie możesz pracować zarobkowo, zasiłek otrzymuje osoba wyłącznie sprawująca w tym czasie opiekę nad dzieckiem;
 • nie możesz w tym czasie pobierać zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku wychowawczego

Wniosek o zasiłek wychowawczy składasz na druku SR-1 w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania lub ośrodku pomocy społecznej. Wraz z nim musisz dołączyć dokumenty:

 • zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim będziesz z niego korzystać,
 • zaświadczenie, że przez co najmniej 6 miesięcy przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego pracowałaś zarobkowo,
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w ZUS-ie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku wychowawczego

Nie otrzymasz pieniędzy, jeżeli pobierasz:

Jeżeli masz prawo do dwóch świadczeń, musisz wskazać jedno, z którego zrezygnujesz.

Kto wypłaca zasiłek wychowawczy

Zasiłek wypłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej albo właściwy urząd gminy lub miasta. Pieniądze są przekazywane na wskazane we wniosku konto razem z zasiłkiem rodzinnym.

Sprawdź także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama