Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zasiłek wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zasiłek wychowawczy w 2023 roku – komu przysługują pieniądze?

Zasiłek wychowawczy należy się osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem, przebywającej na urlopie wychowawczym i pobierającej zasiłek rodzinny. Aby otrzymać pieniądze w ramach zasiłku wychowawczego, trzeba spełnić te wszystkie trzy warunki jednocześnie.

Jeżeli jesteś na urlopie wychowawczym, co do zasady nie otrzymujesz w tym czasie pieniędzy. Jeżeli jednak pobierasz zasiłek rodzinny, możesz starać się o przyznanie dodatkowych pieniędzy. Opisujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2023 roku.

Spis treści:

Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy to potoczna nazwa dodatku przyznawanego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka.


O zasiłek mogą ubiegać się wyłącznie rodziny otrzymujące zasiłek rodzinny, czyli takie, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 złotych lub – jeżeli dziecko jest niepełnosprawne – 764 złotych.

Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem. Mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny. Jest to forma pomocy społecznej dla rodzin o niskich dochodach.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy wynosi 400 złotych. Pieniądze otrzymuje ten z rodziców, który przebywa na urlopie wychowawczym. Jeżeli z wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice, tylko jeden z nich będzie otrzymywał zasiłek wychowawczy.

Zasiłek na urlopie wychowawczym – jak długo jest wypłacany

Zasiłek wychowawczy wypłacany jest co miesiąc. Pieniądze otrzymasz razem z zasiłkiem rodzinnym. To, jak długo będzie wypłacany, zależy od liczby posiadanych dzieci i ich szczególnych potrzeb. Zasiłek będziesz otrzymywać przez:

 • 24 miesiące – jeżeli masz pod opieką jedno dziecko;
 • 36 miesięcy – gdy opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami;
 • 72 miesiące – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek wychowawczy – kryteria przyznawania

Aby otrzymywać zasiłek wychowawczy, oprócz posiadania odpowiednio niskiego dochodu, musisz jeszcze spełnić następujące warunki:

 • musisz pracować nie krócej niż 6 miesięcy przed pójściem na urlop wychowawczy;
 • w trakcie urlopu wychowawczego nie możesz pracować zarobkowo, zasiłek otrzymuje osoba wyłącznie sprawująca w tym czasie opiekę nad dzieckiem;
 • nie możesz w tym czasie pobierać zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku wychowawczego

Wniosek o zasiłek wychowawczy składasz na druku SR-1 w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania lub ośrodku pomocy społecznej. Wraz z nim musisz dołączyć dokumenty:

 • zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim będziesz z niego korzystać,
 • zaświadczenie, że przez co najmniej 6 miesięcy przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego pracowałaś zarobkowo,
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w ZUS-ie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku wychowawczego

Nie otrzymasz pieniędzy, jeżeli pobierasz:


Jeżeli masz prawo do dwóch świadczeń, musisz wskazać jedno, z którego zrezygnujesz.

Kto wypłaca zasiłek wychowawczy

Zasiłek wypłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej albo właściwy urząd gminy lub miasta. Pieniądze są przekazywane na wskazane we wniosku konto razem z zasiłkiem rodzinnym.

Sprawdź także:

500 plus zmiany 2021
Prawo i finanse
500 plus na dziecko: zmiany zasad przyznawania w 2023 roku
500 plus w 2023 roku jest przyznawane na pierwsze i każde kolejne dziecko. Trzeba tylko w odpowiednim czasie złożyć wniosek. Oto przewodnik po aktualnych zasadach przyznawania świadczenia 500 plus w 2023 roku. Podajemy też informacje o zmianach, które czekają rodziców: kiedy i jak złożyć wniosek przez internet? Kiedy będzie podwyżka 500 plus do 800 plus? Wymieniamy kluczowe terminy.

Świadczenie 500 plus na pierwsze i każde kolejne dziecko jest wypłacane w ramach rządowego programu pomocy rodzinom o nazwie Program Rodzina 500 plus . Obecne zasady przyznawania pieniędzy obowiązują od 1 lipca 2019 roku (wcześniej, przez ponad 3 lata trwania programu, świadczenie było wypłacane tylko na drugie i kolejne dziecko). W 2022 roku wprowadzono zmiany w programie – obowiązuje nowy okres rozliczeniowy i nowe terminy składania wniosków. Dokumenty można składać tylko przez internet. Poniżej podajemy terminy wypłat 500 plus w 2023 roku. Wyjaśniamy też, kiedy będzie podwyżka 500 plus. Spis treści: Komu przysługuje 500 plus? 500 plus: do jakiego wieku?  Kiedy wypłata 500 plus w 2023 roku? Podwyżka 500 plus: kiedy 800 plus? Inne zmiany w 500 plus Gdzie złożyć wniosek o 500 plus? Opieka naprzemienna a 500 plus na dziecko 500 plus a alimenty 500 plus dla osób mieszkających za granicą Kiedy można stracić 500 plus? Komu przysługuje 500 plus na dziecko? Program Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin i ma być kontynuowany w kolejnych latach. W przeciwieństwie do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego ( 12 tysięcy zł na dziecko ),  becikowego czy „kosiniakowego” wypłacanie tych środków nie jest ograniczone do krótkiego czasu: każde dziecko otrzyma 500 złotych miesięcznie do uzyskania pełnoletności bez względu na wysokość zarobków jego rodziców. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia w roku 2023 jest złożenie wniosku 500 plus drogą elektroniczną. Świadczenie mogą otrzymać: rodzice; opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka); rodziny zastępcze; rodzinne domy dziecka; dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i...

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Fotolia
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Dodatki do zasiłku rodzinnego, takie jak: dodatek szkolny, rehabilitacyjny, dla samotnego rodzica i na dziecko niepełnosprawne, przysługują rodzinom, które są w trudnej sytuacji finansowej. Aby móc ubiegać się o dodatki i złożyć wniosek, trzeba mieć prawo do zasiłku rodzinnego i spełniać określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatkowa pomoc finansowa dla rodziców, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Są to świadczenia rodzinne gwarantowane przez państwo. Stanowią pomoc finansową dla rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie jest wyższy niż 764 zł na osobę. Jeśli twój dochód jest wyższy (lecz nie o więcej niż suma kwot zasiłku rodzinnego i dodatków), możesz otrzymać różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Podpowiadamy, jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możesz otrzymać. Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego 2023? Jeśli przyznano ci prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego, możesz złożyć wniosek o następujące dodatki do zasiłku: dodatek z tytułu urodzenia dziecka dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek ten przyznawany jest jednorazowo i wynosi 1000 zł. W przypadku ciąży mnogiej przysługuje osobno na każde dziecko. Możesz otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka tylko wtedy, jeśli pozostawałaś pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży (nie dotyczy osób, które przysposobiły dziecko, są opiekunami dziecka). Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka musisz złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Uwaga:  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka to nie to samo, co...

urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop rodzicielski w 2023: ważne zmiany, ile trwa?
Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Od stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim (ale niekoniecznie bezpośrednio po nim). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Od 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną. Spis treści: Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski: ile trwał w 2022? Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop rodzicielski – wzór wniosku i rezygnacji Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2023 roku, zgodne z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą work-life balance, przyjętą przez Polskę w 2019 roku). Zmiany te obejmą: Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego . Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił: a) do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), b) do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego); c) do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków) – tyle będzie wynosił łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”). Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Brak możliwości przeniesienia części urlopu (do 9 tygodni) na drugiego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni). Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz