Świadectwo dojrzałości to dokument z wynikami egzaminu maturalnego, a zarazem dowód tego, że uczeń podszedł do matury. Bywa jednak, że absolwenci szkół średnich (techników, liceów) decydują się (z różnych przyczyn) na ponowne podejście do egzaminów maturalnych. To właśnie oni otrzymują aneks do świadectwa dojrzałości.

Reklama

Co to jest aneks do świadectwa dojrzałości?

Aneks maturalny to dokument uzupełniający, lecz bardzo ważny. Jest niczym innym jak załącznikiem do świadectwa dojrzałości. Aneks do świadectwa maturalnego zawiera wyniki z egzaminu (lub egzaminów maturalnych), do których uczeń/uczennica podchodził/a w terminie późniejszym niż termin przewidziany dla swojego rocznika. Aneks świadectwa dojrzałości — podobnie jak świadectwo maturalne — jest niezbędnym dokumentem podczas rekrutacji na studia czy niektórych szkół policealnych.

Kto dostaje aneks maturalny?

Aneks do świadectwa dojrzałości otrzymuje absolwent lub absolwentka szkoły średniej, po tym, jak ponownie podejdzie do egzaminów maturalnych.

Aneks maturalny przyznaje się w przypadku:

  • poprawy egzaminu maturalnego – gdy egzamin maturalny nie został zdany w pierwszym terminie lub absolwent/absolwentka po raz kolejny zdaje ten sam przedmiot w celu poprawienia wyniku);
  • uzupełnienia matury – gdy egzamin maturalny obejmował dodatkowe przedmioty lub te same przedmioty, ale na poziomie rozszerzonym (konieczne np. do rekrutacji na studia).

Kiedy można odebrać ze szkoły aneks do świadectwa maturalnego? Wtedy, kiedy swoje świadectwa maturalne odbierają maturzyści, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy (w 2024 roku wyniki matur oraz możliwość odebrania świadectw i aneksów przypadała na 9 lipca).

Zobacz także

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama