Świadectwo dojrzałości to dokument prezentujący wyniki egzaminu maturalnego, a zarazem poświadczenie, że dana osoba podeszła do matury. Zdarza się jednak, że absolwenci szkół średnich decydują się na ponowne zdawanie egzaminów maturalnych. I właśnie wtedy otrzymują oni aneks do świadectwa dojrzałości.

Reklama

Co to jest aneks do świadectwa dojrzałości?

Aneks maturalny to dokument uzupełniający, załącznik do świadectwa dojrzałości. Zawiera on poszczególne wyniki z egzaminu lub egzaminów maturalnych, do których dana osoba podchodziła w terminie późniejszym niż termin przewidziany dla swojego rocznika. Aneks świadectwa dojrzałości, jak i samo świadectwo, będą potrzebne w przypadku rekrutacji na studia lub do niektórych szkół policealnych. Aneks maturalny jest wręczany w tym samym terminie co świadectwa dojrzałości dla rocznika, który podchodzi do egzaminów po raz pierwszy.

Kto może uzyskać aneks maturalny?

Aneks do świadectwa dojrzałości otrzymuje absolwent lub absolwentka szkoły średniej w przypadku ponownego podejścia do egzaminów maturalnych.

Aneks maturalny przyznaje się w przypadku:

  • poprawy egzaminu maturalnego – gdy egzamin maturalny nie został zdany w pierwszym terminie lub absolwent/absolwentka po raz kolejny zdaje ten sam przedmiot w celu poprawienia wyniku i został on podwyższony (sprawdź też: Poprawa matury);
  • uzupełnienia matury – gdy egzamin maturalny obejmował dodatkowe przedmioty lub te same przedmioty, ale na poziomie rozszerzonym (konieczne np. do rekrutacji na studia).

Zobacz także:

Zobacz także
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama