Egzamin ósmoklasisty odbywa się po zakończeniu nauki w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Daty egzaminu ósmoklasisty ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i odbywa się to zwykle latem roku poprzedzającego rok egzaminacyjny.

Reklama

Terminy egzaminu ósmoklasisty są ważne nie tylko dla uczniów klas 8, ale i dla pozostałych uczniów, którzy mają wówczas dni wolne.

Spis treści:

Egzamin ósmoklasisty – jakie przedmioty obejmuje?

Egzamin kończący naukę w szkole podstawowej jest egzaminem obowiązkowym, pisemnym i obejmuje w roku 2024 trzy przedmioty. Są to: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Do wyboru są następujące języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Uwaga! Uczeń może wybrać tylko ten język obcy, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zobacz także

Egzamin ósmoklasisty – terminy

Większość uczniów przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym. Ci, którzy z powodów losowych lub choroby nie będą mogli napisać egzaminów z jednego lub wszystkich przedmiotów w terminach majowych, przystąpią do nich w terminie dodatkowym, w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – termin główny:

 • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

W wielu szkołach podstawowych dni te są wolne od lekcji. Decyzją dyrekcji i rady rodziców mogą one zostać bowiem umieszczone w kalendarzu roku szkolnego jako tzw. dni dyrektorskie.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – termin dodatkowy:

 • 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Czas na pisanie egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest nieco inny. Nie wszyscy uczniowie mają też taki sam czas do dyspozycji. Większość z nich będzie miała na napisanie zadań egzaminacyjnych:

 • język polski – 120 minut,
 • matematyka – 100 minut,
 • język obcy nowożytny – 90 minut.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stwierdzoną dysleksją mają na napisanie egzaminu więcej czasu:

 • język polski – 180 minut,
 • matematyka – 150 minut,
 • język obcy nowożytny – 135 minut.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca (środa) 2024 roku. Poznać je można przez internet na stronie: wyniki.edu.pl/login, po zalogowaniu się za pomocą numeru PESEL ucznia i hasła, które otrzymuje w szkole. Wyniki można też kilka dni później odebrać w szkole w postaci stosownego zaświadczenia.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama