egzamin ósmoklasisty 2022 matematyka - zakres materiału
Adobe Stock
Aktualności

Egzamin ósmoklasisty 2022: matematyka – zakres materiału

Jednym z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty jest matematyka. Sprawdzamy, jaką wiedzę musi posiąść uczeń, by poradzić sobie z zadaniami, które pojawią się na teście kończącym edukację w szkole podstawowej? Wyjaśniamy, jaki zakres materiału należy powtórzyć, aby dobrze przygotować się do egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty ma na celu zweryfikowanie wiedzy z matematyki, jaką uczeń przyswoił w szkole podstawowej. Uczniowie, przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty, zastanawiają się, jakie zadania mogą pojawić się na czekającym ich teście. Aby ułatwić przygotowania do tego ważnego sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje zakres zagadnień, które uczeń powinien opanować. Warto wiedzieć, że w związku z pandemią i prowadzoną podczas niej nauką zdalną wymagania egzaminacyjne zostały ograniczone.

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Co może być na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Podczas egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 obowiązuje ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Wprowadzono go w 2020 roku, gdy pierwszy raz uczniowie zdawali egzamin w zmienionych warunkach spowodowanych pandemią koronawirusa. Oznacza to, że wymagania egzaminacyjne w 2022 roku są takie same jak w roku poprzednim, ale różnią się od tych z lat 2018 lub 2019. 

Co może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty? Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Centralnej Komisji.
Egzaminacyjnej, na teście mogą pojawić się zadania z:
 • liczbami całkowitymi,
 • ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi,
 • potęgami o podstawach wymiernych,
 • pierwiastkami.

Uczeń musi także potrafić:
 • przekształcać wyrażenia algebraiczne,
 • robić obliczenia procentowe,
 • działać na równaniach z jedną niewiadomą,
 • działać na proporcjonalności prostej,
 • rozpoznawać i nazywać figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek.

Mogą pojawić się także zadania z zakresu:
 • kątów,
 • wielokątów,
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,
 • osi liczbowej,
 • geometrii przestrzennej,
 • wprowadzenia do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,
 • odczytywania danych oraz elementów statystyki opisowej.

Na egzaminie pojawią się także zadania tekstowe. Uczeń powinien:
 • czytać je ze zrozumieniem,
 • wykonywać czynności ułatwiające rozwiązanie zadania (np. rysunek),
 • dostrzegać zależności między podanymi informacjami,
 • stosować poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody,
 • weryfikować wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.
 
Na egzaminie z matematyki można uzyskać maksymalnie 25 punktów – 15 punktów z zadań zamkniętych i 10 punktów z zadań otwartych.

Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki z pewnością nie pojawią się zadania, których nie ma w podstawie programowej. Jeśli więc uczeń był uważny na zajęciach matematyki – nie powinien obawiać się, że na egzaminie spotka go przykra niespodzianka w postaci zadania, którego się nie spodziewał.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki. W 2022 roku nie pojawią się jednak pewne zadania na teście (zgodnie z aneksem do informatora egzaminu ósmoklasisty).

W 2022 roku na egzaminie nie będzie zadań związanych z dowodami geometrycznymi. Wymagania z zakresu działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii, czyli brył, będą niższe (czyli zadania z tego zakresu będą łatwiejsze).

Z powodu niezgodności treści zadania z wymaganiami egzaminacyjnymi anulowane zostaną następujące zadania (znajdziecie je w informatorze o egzaminie ósmoklasisty):
 1. Zadanie 2. (s. 9)
 2. Zadanie 16. (s. 19)
 3. Zadanie 23. (s. 28)
 4. Zadanie 24. (s. 29)
 5. Zadanie 28. (s. 35)
 6. Zadanie 31. (s. 41)

Zobacz także

dni wolne od szkoły 2021
Adobe Stock
Aktualności
Dni wolne od szkoły 2022: kalendarz ferii, świąt i wakacji
Podajemy ważne daty dotyczące organizacji roku szkolnego oraz terminy ferii i dni wolnych od nauki. Dzięki temu łatwiej zaplanujesz wyjazdy i wypady weekendowe. Sprawdź, kiedy wypada wolne od szkoły w 2022 roku.

Kiedy uczniowie zostaną zwolnieni z obowiązku szkolnego, kiedy wypadają najbliższe dni wolne, a kiedy ferie? Oto kalendarz dni wolnych od nauki w 2022 roku.  Spis treści: Dni wolne od szkoły 2022: majówka, Boże Ciało i inne święta Dni wolne: egzamin ósmoklasisty w 2022 roku Dni wolne: matury w 2022 roku Wakacje 2022 – kiedy zaczyna się wolne? Dni wolne od pracy w 2022 roku Dni wolne od szkoły 2022 Wolne dni od nauki związane ze świętami, które mają jeszcze przed sobą uczniowie w 2022 roku: 2 maja 2022, poniedziałek – majówka (w większości szkół tego dnia jest wolne),  3 maja 2022, wtorek – majówka: Święto Narodowe Trzeciego Maja,  16 czerwca 2022, czwartek – Boże Ciało, 1 listopada 2022, wtorek – uroczystość Wszystkich Świętych 11 listopada 2022, piątek – Święto Niepodległości 23-31 grudnia 2022 – przerwa świąteczna na Boże Narodzenie. Dni wolne w związku z egzaminem ósmoklasisty 2022 Wielu uczniów zastanawia się, czy podczas egzaminu ósmoklasisty 2022 jest wolne w szkole. Tak, młodsze dzieci będą miały wtedy wolne od zajęć . Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będzie przeprowadzony w dniach 24-26 maja: 24 maja – egzamin z języka polskiego, 25 maja – egzamin z matematyki, 26 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego. Dni wolne: matury 2022 Czy podczas matur 2022 jest wolne w szkole? Owszem, uczniowie szkół ponadpodstawowych nie będą mieć w tym czasie zajęć lekcyjnych. Oznacza to dla nich kilka dni przerwy w nauce. Dotyczy to jednak tylko terminów podstawowych egzaminów maturalnych, czyli 4-6 maja . W niektórych szkołach może to wyglądać nieco inaczej, ponieważ dyrektorzy mogą wykorzystać...

Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Adobe Stock
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich – jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Rekrutacja do szkół średnich składa się z kilka etapów. Aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, warto dokładnie poznać zasady rekrutacji obowiązujące w 2022 roku oraz związane z nią terminy.

Wiosna to czas, kiedy uczniowie ósmej klasy decydują o swej dalszej edukacji. Dokonują ostatecznego wyboru szkół ponadpodstawowych, starają się jak najlepiej wypaść na egzaminie ósmoklasisty i czekają na koniec rekrutacji, by przekonać jej wyniki i przekonac się, czy ich nazwiska widnieją na liście przyjętych do wymarzonej szkoły.  Spis treści: Zasady rekrutacji do szkół średnich Rekrutacja do szkół średnich: od kiedy do kiedy (terminy) Wyniki rekrutacji do szkół średnich Zasady rekrutacji do szkół średnich Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie do wybranych szkół . Mogą złożyć takie wnioski do kilku placówek. Po egzaminie ósmoklasisty następuje liczenie punktów kwalifikujących kandydatów do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. Po ogłoszeniu wyników, uczniowie mają obowiązek uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli uczeń znalazł się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły – powinien donieść tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły , w której chce się uczyć. Następnie szkoły ponadpodstawowe publikują ostateczne listy przyjętych uczniów. Tam, gdzie zostały wolne miejsca – trwa rekrutacja uzupełniająca. Uwaga: szkoły, w których przeprowadzane są dodatkowe testy (językowe, umiejętności, sprawności fizycznej) ustalają indywidualnie zasady i terminy rekrutacji.   Rekrutacja do szkół średnich – terminy Terminy rekrutacji do szkół średnich określa kuratorium właściwe dla danego województwa. Jak dotąd nie znamy terminów obowiązujących we wszystkich województwach. Znane są daty obowiązujące w województwie mazowieckim, zgodnie z którymi: Czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły...

Jak obliczyć punkty do liceum
Adobe Stock
Aktualności
Jak obliczyć punkty do liceum: rekrutacja do liceum 2022
Jak obliczyć punkty do liceum? Pomoże w tym kalkulator punktów do liceum 2022. Wyjaśniamy, jak z niego korzystać, podajemy, za jakie konkursy i osiągnięcia sportowe można uzyskać dodatkowe punkty. Z naszego tekstu dowiesz się też, jak przeliczać oceny na punkty i ile maksymalnie można zebrać punktów podczas rekrutacji do liceum.

Wiosną uczniowie klas ósmych zdają egzamin ósmoklasisty .  Składa się on z trzech części: testu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Przygotowując się do egzaminu, ósmoklasiści na ogół już wiedzą, do jakiego liceum chcą się dostać i zdawać w nim w przyszłości egzamin dojrzałości. Po podjęciu decyzji o wyborze szkoły warto dowiedzieć się, jak wygląda  rekrutacja do liceum . Wyjaśniamy najważniejszą kwestię, od której może zależeć wynik rekrutacji, czyli jak obliczyć sumę punktów otrzymanych za osiągnięcia szkolne oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty.  Spis treści: Jak obliczyć punkty do liceum, by nie popełnić błędu? Ile można mieć maksymalnie punktów do liceum? Rekrutacja do liceum: ile punktów za oceny? Rekrutacja do liceum: punkty za dodatkowe osiągnięcia Jak obliczyć punkty do liceum, by nie popełnić błędu? Punkty do liceum można uzyskać na różne sposoby . Liczy się: egzamin ósmoklasisty, świadectwo z wyróżnieniem,  udział i sukcesy w konkursach, inne osiągnięcia (w tym sportowe i artystyczne). Ile można mieć maksymalnie punktów do liceum? Łącznie w rekrutacji do liceum 2022 można zdobyć 200 punktów : 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, 100 punktów za świadectwo i dodatkowe konkursy. Na świadectwie bierze się pod uwagę  przedmioty punktowane do liceum, czyli oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora. Każdy uczeń, który chce dostać się do liceum, musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Nawet jeżeli nie uzyska żadnego punktu, nie będzie musiał powtarzać ostatniej klasy. Wynik egzaminu zawsze jest przedstawiony w procentach. Wyniki egzaminów z języka polskiego i matematyki mnożymy przez 0,35 ,...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj