Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Nowe kryteria na maturze z polskiego. Poloniści protestują, bo boją się, że nawet połowa ich uczniów może tej matury nie zdać
NewAfrica
Uczeń

Nowa matura z języka polskiego 2023 trudniejsza? Poloniści bali się, że nawet połowa uczniów nie zda. Na szczęście są zmiany

Minister edukacji, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i nauczyciele jeszcze w zeszłym roku twierdzili, że matura, w tym nowa matura z języka polskiego, w 2023 roku będzie trudniejsza niż dotąd. Poloniści zachęcali wówczas do podpisywania manifestu, który miał być ostatnią deską ratunku dla części uczniów. Na szczęście najnowsze informacje brzmią uspokajająco.

Wyjaśniamy, kogo obowiązuje matura z języka polskiego w nowej formule i dlaczego część polonistów uważało, że ich uczniowie mogą sobie nie poradzić na egzaminie. Jednocześnie uspokajamy – miesiąc po tym, jak Polskę obiegła wieść o trudniejszej maturze z polskiego – minister Czarnek zapowiedział, że wymagania na egzaminie dojrzałości będą obniżone o 25-30 proc

Spis treści:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

Kto i dlaczego będzie musiał podejść do nowej matury w 2023 roku?

Zmiany na maturze z języka polskiego obowiązywać będą maturzystów, którzy po 8-letniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 kończą 4-letnie liceum. W kolejnym roku szkolnym (2023/2024) maturę z polskiego w nowej formule zdawać będą uczniowie 5-letnich techników.

Oficjalne powody wprowadzenia nowej formuły matury z języka polskiego wynikają z reformy oświatowej (likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 8-letniej nauki w szkole podstawowej, 4-letniej nauki w liceum/5-letniej w technikum).

Nieoficjalnie pojawiały się przypuszczenia, że rząd chciał w ten sposób doprowadzić do tego, by nie wszyscy chętni mogli pójść na studia... Zwolennicy zmian uważają, że w Polsce i tak jest już za dużo magistrów i inżynierów, którzy nigdy nie powinni trafić na uczelnie wyższe, bo zamiast w liceach powinni uczyć się w szkołach branżowych (tzw. zawodówkach).

Czy matura z polskiego w 2023 roku będzie trudniejsza?

Matura z języka polskiego miała być o wiele trudniejsza. Przyznali to w grudniu 2022 roku zarówno minister edukacji Przemysław Czarnek, jak i dyrektor CKE Marcin Smolik. Dodatkowo ocenianie matur miało przebiegać bardzo skrupulatnie i surowo (egzaminatorów miały obowiązywać wytyczne, które zajmują 20 stron).

Jednak w styczniu 2023 roku minister Czarnek zapewnił, że matura (nie tylko z języka polskiego, ale i z innych przedmiotów) będzie łatwiejsza... Mimo że uczniowie będą musieli zmierzyć się z maturą ustną i uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów – ma być prościej. Trudno powiedzieć, co sprawiło, że szef resortu postanowił złagodzić wymagania. Być może protesty nauczycieli, być może zbliżające się wybory. 

Co zatem będzie na egzaminie? W 2023 roku na egzaminie maturalnym z języka polskiego:

  • obowiązywać będzie część pisemna składająca się z 2 części („Test historycznoliteracki” i „Język polski w użyciu”);
  • uczniowie będą musieli napisać wypracowanie (w ramach części „Język polski w użyciu”) składające z minimum 300 słów (a nie jak dotąd z min. 250 słów);
  • nie będzie już fragmentu tekstu, na podstawie którego maturzyści mają napisać wypracowanie – uczniowie dostaną jedynie temat wypracowania;
  • część ustna składać się będzie z 2 pytań (z listy ponad 200 pytań jawnych opublikowanych przez CKE);
  • obowiązywać będzie dłuższa lista lektur (obejmuje ona 40 utworów, które trzeba znać w całości lub fragmentach).

Nauczyciele bali się o maturzystów i protestowali

Zdaniem wielu polonistów nowa formuła matury z polskiego mogła sprawić, że od 30 do 50 proc. uczniów zwyczajnie jej nie zda. 

Ogrom materiału do opanowania i surowe kryteria oceniania to coś, co zdaniem wielu polonistów było nie do przyjęcia. Niska liczba punktów lub niezdanie matury mogło dotyczyć nawet tych uczniów, którzy opanowali materiał i napisali erudycyjne wypracowanie świadczące o ich wiedzy (uczeń, który popełni 18 błędów językowych – miał dostać 0 punktów).

„Im praca będzie dłuższa, tym bardziej wzrośnie ryzyko popełnienia przez zdającego kolejnych błędów językowych, a tym samym otrzymania niższej oceny za język” – tłumaczyli nauczyciele, stojąc po stronie uczniów. Uważając, że kryteria oceniania w wielu miejscach są niejasne, niespójne i krzywdzące dla maturzystów, poloniści protestowali przeciw zmianom na maturze.

„My egzaminu maturalnego w takiej formule oceniać nie będziemy” – zapowiadali nauczyciele. Pod protestem adresowanym do CKE podpisało się prawie 40 tys. osób.

Pełna treść manifestu: petycja polonistek i polonistów do CKE.

Źródło: interia.pl, tokfm.pl

Zobacz także:

matura z matematyki 2022
Adobe Stock
Matematyka
Matura z matematyki 2023: zmiany, wymagania, arkusze
Matura z matematyki w 2023 roku nie będzie bardzo różnić się od egzaminu z dwóch poprzednich lat. Utrzymano próg, który gwarantuje zdanie egzaminu na poziomie podstawowym, ale zadań maturalnych będzie mniej. Podajemy terminy oraz zagadnienia na maturę z matematyki 2023.

Matura z matematyki w zakresie podstawowym odbędzie się 8 maja 2023 (poniedziałek) o godz. 9:00, a w wersji rozszerzonej – 12 maja 2023 (piątek) o godz. 9:00. Z kolei egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 2 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00. Na maturę z matematyki można przynieść: linijkę, kalkulator prosty, cyrkiel. Każdy maturzysta otrzyma na czas egzaminu tablice matematyczne. Spis treści: Matura z matematyki 2023 – mniejsze wymagania Zagadnienia na maturę z matematyki w 2023 roku Matura z matematyki 2022: arkusze maturalne  Matura z matematyki 2023 – mniejsze wymagania Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział w styczniu, że wymagania na maturze 2023 zostaną obniżone – będą obowiązywać wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25 proc. Dotyczy to także egzaminu z matematyki. Matura z matematyki będzie więc łatwiejsza. Matura z matematyki w wersji podstawowej będzie trwała 180 minut i obejmie zadania , za które będzie można otrzymać maksimum 46 punktów (przy pełnym zakresie wymagań było to 50 punktów). Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte, za które można uzyskać maksymalnie 29 punktów (przy pełnym zakresie wymagań było to 25 punktów), oraz 7-13 zadań otwartych (przy pełnym zakresie wymagań było to 9-15 zadań). Aby zdać maturę z matematyki 2023 na poziomie podstawowym, nadal  trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. 30-procentowy próg zdawalności nie będzie jednak obowiązywał w przypadku matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Wymagania egzaminacyjne na maturze 2023 z matematyki (poziom podstawowy): zakres wymagań ograniczony o ok. 25 proc., czas trwania – 180 minut, liczba punktów do uzyskania – 46, liczba punktów za zadania...

Deklaracja maturalna 2023
peopleimages.com/Adobe Stock
Prawo i finanse
Deklaracja maturalna 2023 – do kiedy złożyć, co wpisać?
Deklaracja maturalna, inaczej deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, to dokument, który musi w terminie złożyć każdy, kto chce w tym samym roku szkolnym przystąpić do matury pierwszy lub kolejny raz. Sprawdź, co zawiera i jaką formułę matury musisz wybrać.

Deklaracje maturalną można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej. Termin na złożenie deklaracji wstępnej upływa 30 września 2022, a deklaracji ostatecznej – 7 lutego 2023 . Osoby przystępujące kolejny raz do matury składają deklarację w terminie do 7 lutego 2023 u dyrektora szkoły i do dyrektora OKE. Deklaracja maturalna – co zawiera? Deklaracja maturalna składa się z kilku części do wypełnienia: Część A – Dane osoby, która w 2023 r. przystąpi do egzaminu maturalnego Część B – informacje o egzaminie osoby, która w 2023 r. przystąpi do egzaminu maturalnego – tu zaznacza się formułę egzaminu; Część C – dane kontaktowe osoby, która w 2023 r. przystąpi do egzaminu maturalnego; Część D – egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.; Część E – egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych w 2023 r.; Część F – informacje dodatkowe o egzaminach z wybranych przedmiotów dodatkowych; Część G – oświadczenia; Część H – załączniki, podpis. Jak wypełnić deklarację maturalną? Części A, A, B, C, D, E, G i H wypełniają wszyscy, ale w różnym zakresie. Część F wypełniają tylko te osoby, których ta część dotyczy. Wypełniając deklarację odręcznie, należy użyć czarnego lub niebieskiego długopisu, pola wyboru zaznaczać iksem lub „ptaszkiem”. Dokonując zmian w deklaracji ostatecznej musisz wypełnić część G 6.2. Jak wybrać formułę matury? Poniżej instrukcja, jaką formułę musisz zaznaczyć i jaka będzie obowiązywała cię na maturze 2023 . Jeśli przystępujesz do matury pierwszy raz i kończysz: 4-letnie LO lub szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego LO – formuła 2023 3-letnie LO lub szkołę artystyczną z programem 3-letniego LO...

Matura międzynarodowa: co daje, gdzie zdawać, jak wygląda
Adobe Stock
Edukacja
Matura międzynarodowa: co daje, gdzie zdawać, jak wygląda?
Matura międzynarodowa wieńczy dwuletni program edukacyjny mający na celu rozwinąć umiejętność nieszablonowego, krytycznego myślenia, wzbudzić ciekawość świata oraz uwrażliwić na różnorodność i wielokontekstowość świata. Co roku w Polsce do międzynarodowej matury przystępuje kilkaset osób. Sprawdź, czy warto do niej podejść.

Dla młodych ludzi, jak i ich rodziców wybór liceum może stanowić wyzwanie. Jednym z kryteriów jest możliwość zdawania międzynarodowej matury. W 1968 roku w Genewie powstał program edukacyjny International Baccalaureate ( w skrócie IB), który obecnie jest realizowany w ponad 4000 placówek na całym świecie. Od 1993 roku istnieje możliwość zdawania międzynarodowej matury, czyli międzynarodowego Diploma Programme  także w Polsce.  Matura międzynarodowa: co to jest? Matura międzynarodowa (IB-DP) to nie tylko odpowiednik polskiego egzaminu dojrzałości, ale także dwuletni kurs przeduniwersytecki (w Polce realizowany w języku angielskim, na świecie także w języku hiszpańskim lub francuskim), który przygotowuje do międzynarodowych egzaminów. Aby móc podejść do egzaminów, należy posiadać certyfikat zaświadczający o ukończeniu międzynarodowego programu nauczania. Matura międzynarodowa: koszt W Polsce publiczna edukacja jest bezpłatna, dlatego też uczniowie realizujący program matury międzynarodowej nie muszą płacić za dodatkowe zajęcia. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z opłat. Rejestracja do matury to koszt ok. 100 euro. Dodatkowo za każdy zdawany na maturze międzynardowej przedmiot należy zapłacić 80 euro. Rodzice lub opiekunowie prawni są także zobowiązani zakupić podręczniki oraz kalkulator graficzny. Corocznie na stronach organizacji  The International Baccalaureate  publikowany jest obowiązujący cennik, który obejmuje opłaty za egzamin oraz pozostałe koszty administracyjne. Matura międzynarodowa: co daje? Międzynarodowa matura daje możliwość harmonijnego rozwoju, który będzie współgrał z indywidualnymi predyspozycjami każdej osoby. Zgodnie z założeniami każda osoba decydująca się na udział w programie określa swój plan nauki poprzez wybranie po jednym przedmiocie z...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Luiza Słuszniak
wniosek 500 plus 2022
Prawo i finanse
Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?
Magdalena Drab
wiersz o zimie
Gry i zabawy
Wiersz o zimie: 7 zimowych wierszyków dla maluchów i przedszkolaków
Agnieszka Majchrzak
karnawał
Aktualności
Karnawał – kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku, najciekawsze zwyczaje
Ewa Janczak-Cwil
Sanki dla dzieci
Zakupy
Sanki dla dzieci: z oparciem, drewniane i plastikowe. Jakie sanki dla niemowlaka?
Milena Oszczepalińska
ferie kiedy
Aktualności
Ferie zimowe – terminy dla województw w 2023 roku
Luiza Słuszniak
urlop macierzyński
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Ewa Janczak-Cwil
szczęśliwe imiona dla dziewczynek
Imiona
Szczęśliwe imiona dla dziewczynek: imiona oznaczające i przynoszące szczęście. Lista
Magdalena Drab
matura 2023 zmiany
Edukacja
Matura 2023: zmiany. Matematyka, polski, angielski – egzamin będzie łatwiejszy
Magdalena Drab
miód na przeziębienie
Zdrowie
Miód na przeziębienie – jaki jest najlepszy?
Małgorzata Wódz
AMR, jak często kąpać noworodka
Noworodek
Jak często kąpać noworodka: co ile dni kąpać latem i zimą? Zalecenia
Magdalena Drab
maski karnawałowe dla dzieci
Gry i zabawy
Maski karnawałowe dla dzieci: jak zrobić (krok po kroku) + maski do druku
Karolina Stępniewska
sposoby na zaparcia w ciąży
Zdrowie w ciąży
Sposoby na zaparcia w ciąży: najlepsze są te domowe i naturalne
Sylwia Niemczyk
kalendarz szczepień 2022
Zdrowie
Kalendarz szczepień 2023: szczepienia obowiązkowe i zalecane [PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH] ​
Luiza Słuszniak
Królik dla niemowlaka
Dieta
Królik dla niemowlaka: jak go przygotować, od kiedy można go podać [PLUS PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Ząbkowanie dziecka
Zdrowie
Ząbkowanie dziecka – kiedy się zaczyna, ile trwa i jakie są objawy?
Magdalena Drab
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Joanna Biegaj
kosmetyki na cellulit i rozstępy po ciąży
Mama
Sprawdzony sposób na piękną skórę po ciąży. Znikną rozstępy, cellulit i flabby skin
Barbara Daszuta