Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Matura język polski 2023
Adobe Stock
Język polski

Matura język polski 2023: terminy, czas trwania, wykaz lektur 

Matura z języka polskiego w 2023 roku będzie składała się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W trakcie egzaminów ustnych osoby zdające będą losować dwa zadania, z czego jedno z nich będzie z puli 280 pytań jawnych. Czy wiesz, jakie lektury nie obowiązują na maturze w formule 2023?

Tegoroczni maturzyści i maturzystki będą zdawać egzaminy dojrzałości w nowej formule. Czy wiesz, że na egzaminie dojrzałości z języka polskiego w 2023 roku mogą pojawić się pytania dotyczące lektur omawianych w szkole podstawowej? Sprawdź, które z nich zostały wskazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegorocznych maturzystów pragniemy też uspokoić: na początku 2023 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo zapewniło, że wymagania maturalne będą obniżone o 20-25 proc. I dotyczy to nie tylko matury z języka polskiego.

Matura język polski 2023:

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

Matura język polski 2023: jak będzie wyglądać?

Matura z języka polskiego w 2023 roku będzie składała się z części pisemnej: poziom podstawowy i rozszerzony oraz części ustnej bez określania poziomu.

Zgodnie z wytycznymi CKE część pisemna matury z języka polskiego na poziomie podstawowym:

 • jest  obowiązkowa;
 • składa się z trzech części obejmującej takie zagadnienia jak: język polski w użyciu, test historycznoliteracki i wypracowanie;
 • do rozwiązania będą zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie), otwarte (z luką, krótkiej odpowiedzi) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie);
 • maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 60;
 • próg zdawalności to 30%, czyli należy otrzymać nie mniej niż 18 punktów, aby zdać maturę pisemną z języka polskiego.

Zgodnie z wytycznymi CKE część ustna matury z języka polskiego:

 • jest  obowiązkowa;
 • składa się z dwóch części: wypowiedzi osoby zdającej dotyczącej zadania z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego i  rozmowy z komisją;
 • maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 30;
 • próg zdawalności to 30%, czyli należy otrzymać nie mniej niż 9 punktów, aby zdać maturę ustną z języka polskiego.

Matura język polski 2023: terminy

Zgodnie z harmonogramem CKE egzaminy maturalne w Formule 2023 odbędą się w terminach:

 • pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – 4 maja 2023 r. o godzinie 9:00,
 • pisemna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – 17 maja 2023 r. o godzinie 9:00,
 • ustne egzaminy maturalne z języka polskiego odbędą się w dniach 10-23 maja 2023 r. według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura język polski 2023: co trzeba wiedzieć – wykaz lektur

W części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość problematyki lektur obowiązkowych, czyli: 

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX, Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Makbet;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym RomantycznośćKonrad Wallenrod, Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 • Bolesław Prus, Lalka;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Albert Camus, Dżuma;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego.

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez CKE matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie obejmowała utwory:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • William Szekspir, Hamlet;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

Matura język polski 2023: czego nie będzie

Zgodnie z informatorem CKE na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści utworów:

 • Horacy – wybrane utwory;
 • Bogurodzica;
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX;
 • William Szekspir, Romeo i Julia;
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
 • Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój,
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Antoni Libera, Madame;
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty),

a także wybrane wiersze następujących poetów:

 • Daniel Naborowski,
 • Jan Andrzej Morsztyn,
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński,
 • Cyprian Kamil Norwid,
 • Adam Asnyk,
 • Jan Kasprowicz,
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
 • Leopold Staff,
 • Bolesław Leśmian,
 • Julian Tuwim,
 • Jan Lechoń,
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,
 • Julian Przyboś,
 • Krzysztof Kamil Baczyński,
 • Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego,
 • Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego,
 • Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty),
 • Tadeusz Różewicz,
 • Jarosław Marek Rymkiewicz,
 • Wisława Szymborska,
 • Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta,
 • Stanisław Barańczak,
 • Wojciech Wencel.

Matura ustna język polski 2023: pytania jawne i niejawne

Egzamin ustny z języka polskiego w nowej Formule 2023 będzie obejmował dwa pytania, w tym jedno jawne, które osoba zdająca będzie losowała z puli 280 pytań. Zestaw egzaminacyjny obejmuje:

 • zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej (pytanie jawne),
 • zagadnienie związane z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem (pytanie niejawne).

Przykładowe pytania jawne

 1. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienia na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Należy jednak pamiętać, że opublikowana przez CKE lista zadań jawnych określa wyłącznie zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w pierwszym zadaniu w zestawie egzaminacyjnym, który zdający będzie losował podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r. Niniejsza lista nie wyczerpuje jednak tematyki omawianej w zakresie każdej z lektur obowiązkowych.

Matura język polski 2023: czas trwania egzaminów

Część ustna matury z języka polskiego w Formule 2023 będzie trawiła około 30 minut: 15 min przygotowanie do odpowiedzi, 10 minut odpowiedź, 5 minut rozmowa z komisją egzaminacyjną.

Cześć pisemna matury z języka polskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023 będzie trwała 240 minut i będzie składała się z trzech części: zadań otwartych, testu i wypracowania.

Matura z języka polskiego 2023: trudniejsza czy łatwiejsza?

Pod koniec 2022 roku nauczyciele nie kryli obaw o swoich uczniów – szacowali, że matury z języka polskiego w nowej formule może nie zdać nawet połowa abiturientów. Wtedy też ani Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa, ani Centralna Komisja Egzaminacyjna nie kryły, że najbliższa matura będzie trudniejsza. I że właśnie tak powinno być.

Miesiąc później minister Przemysław Czarnek zmienił zdanie. Ogłosił, że wymagania na maturze 2023 zostaną obniżone. Jako powód oficjalny podaje się fakt, że młodzież przygotowywała się do matury w trudnym czasie pandemii. 

Zobacz także:

Lektury z gwiazdką: matura 2022
Adobe Stock
Język polski
Lektury obowiązkowe – matura 2023. Co koniecznie trzeba przeczytać?
Lektury obowiązkowe do matury 2023 to najważniejsze pozycje, które trzeba znać, przystępując do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zdanie egzaminu dojrzałości bez ich przeczytania będzie bardzo trudne. Są tak istotne, ponieważ to głównie na podstawie tych lektur układane są pytania, które uczniowie znajdą w arkuszu egzaminacyjnym.

Przygotowując się do matury, uczniowie muszą poznać  lektury obowiązkowe (musi przeczytać je każdy uczeń). Spośród nich wyodrębniono lektury z gwiazdką – to pozycje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W podstawie programowej są określone jako lektury, których nauczyciel nie może pominąć. Nie oznacza to jednak, że pozostałe lektury są nieważne. Tak nie jest. Podstawa programowa daje nauczycielowi pewną dowolność w omawianiu lektur. Nauczyciel może wybrać inną lekturę spośród pozostałych pozycji do wyboru.  Lektury obowiązkowe na maturze 2023 Aby dobrze przygotować się do matury, należy powtórzyć (lub jeśli tego wcześniej nie zrobiliśmy –przeczytać) lektury obowiązkowe. W 2023 roku maturzyści będą mieć utrudnione zadanie, ponieważ lista tych lektur jest dłuższa od tej, która obowiązywała na egzaminie dojrzałości w roku 2022. Prezentujemy listę lektur z gwiazdką , która została opublikowana przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną). Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona ; Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); William Szekspir, Makbet , Romeo i Julia; Molier, Skąpiec; Ignacy Krasicki, wybrane satyry; Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym...

Matura ustna 2023: dwa egzaminy – inne zasady. Sprawdź, czym się różnią
Adobe Stock
Edukacja
Matura ustna 2023: dwa egzaminy – inne zasady. Sprawdź, czym się różnią
Matura ustna w 2023 roku obejmuje dwa egzaminy: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Czy wiesz, że oba egzaminy różnią się od siebie nie tylko czasem trwania, ale także liczbą zadań? Sprawdź, ile możesz uzyskać punktów z każdego z nich.

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19 w 2023 roku powraca ustna matura. Wielu rodziców maturzystów i maturzystek zastanawia się nad przebiegiem egzaminów ustnych języka polskiego, ale każda osoba zdająca dobrze wie, że ma przed sobą także ustny egzamin z języka obcego nowożytnego. Sprawdź, jak będą przebiegały matury ustne 2023. Matura ustna 2023: czy będzie obowiązkowa? Tak, osoba przystępująca do egzaminów dojrzałości przystąpi do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego (bez określania poziomu); z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu). Aby egzamin został uznany za zdany, należy osiągnąć minimum 30% wszystkich punktów możliwych do uzyskania. Matura ustna 2023: terminy egzaminów Wszystkie egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w dniach od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Termin dodatkowy matur ustnych w 2023 roku to 5–7 czerwca. Matura ustna 2023: jak ma wyglądać? Informacje na temat przebiegu egzaminów ustnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna . Matura ustna 2023: język polski Egzamin ustny z języka polskiego trwa około 30 minut: 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi, 10 minut  na odpowiedź, 5 minut na rozmowę z komisją egzaminacyjną i ewentualne pytania, dopowiedzenia. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów. W czasie egzaminu osoba zdająca losuje zestaw pytań egzaminacyjnych , który składa się z jednego pytania jawnego i niejawnego. Z puli 280 pytań jawnych osoba zdająca wylosuje jedno. Każde z pytań jawnych będzie dotyczyło zagadnienia, które sprawdzi znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej Należy jednak pamiętać, że opublikowana przez CKE lista zadań jawnych nie wyczerpuje tematyki...

Matura 2023
Adobe Stock
Edukacja
Matura 2023: co się zmieni w nowej Formule? [ZASADY, TERMINY]
Matura 2023 obowiązuje absolwentki i absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Znamy już terminy tegorocznych egzaminów dojrzałości. Sprawdź, na jakich zasadach będą przeprowadzane.

Egzamin dojrzałości to dla wielu osób kończących szkołę ponadpodstawową nie tylko zamknięcie kolejnego etapu edukacji, ale także egzamin wstępny do szkoły wyższej. W roku szkolnym 2022/2023 matury odbędą się w nowej Formule 2023, a to wiąże się z innymi wymaganiami, jakie są stawiane absolwentom szkół średnich. Czy znasz już harmonogram matur 2023? Matura 2023: Formuła 2015 i Formuła 2023: co się zmieni? Terminy Matura 2023: język polski – część ustna Matura 2023: język polski – część pisemna Matura 2023: matematyka Matura 2023: język obcy nowożytny – poziom podstawowy, forma pisemna Matura 2023: przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony Egzaminy maturalne 2023: co się zmieni? Matura w roku 2023, a także w kolejnym będzie się odbywać na nowych zasadach: w Formule 2015 – dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum w Formule 2023 – dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Matura w Formule 2015: zasady Egzamin maturalny dla absolwentów i absolwentek 3-letniego liceum i 4-letniego technikum przeprowadzony jest na podstawie takich samych wymagań egzaminacyjnych jak w latach poprzednich . Zgodnie z rozporządzeniem egzaminy maturalne odbywają się w formie ustnej (język polski, język obcy nowożytny) oraz pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wybrany przedmiot dodatkowy). Niezależnie od formy (ustna lub pisemna), należy osiągnąć minimum 30% punktów z możliwych do zdobycia z każdego egzaminu, aby uzyskać wynik pozytywny. Matura w Formule 2023: zasady Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 będą obywały się na postrawie nowych wymagań egzaminacyjnych . Co do zasady, nadal będzie obowiązywała część ustna  (język polski, język obcy...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Luiza Słuszniak
wniosek 500 plus 2022
Prawo i finanse
Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?
Magdalena Drab
wiersz o zimie
Gry i zabawy
Wiersz o zimie: 7 zimowych wierszyków dla maluchów i przedszkolaków
Agnieszka Majchrzak
karnawał
Aktualności
Karnawał – kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku, najciekawsze zwyczaje
Ewa Janczak-Cwil
Sanki dla dzieci
Zakupy
Sanki dla dzieci: z oparciem, drewniane i plastikowe. Jakie sanki dla niemowlaka?
Milena Oszczepalińska
ferie kiedy
Aktualności
Ferie zimowe – terminy dla województw w 2023 roku
Luiza Słuszniak
urlop macierzyński
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Ewa Janczak-Cwil
szczęśliwe imiona dla dziewczynek
Imiona
Szczęśliwe imiona dla dziewczynek: imiona oznaczające i przynoszące szczęście. Lista
Magdalena Drab
matura 2023 zmiany
Edukacja
Matura 2023: zmiany. Matematyka, polski, angielski – egzamin będzie łatwiejszy
Magdalena Drab
miód na przeziębienie
Zdrowie
Miód na przeziębienie – jaki jest najlepszy?
Małgorzata Wódz
AMR, jak często kąpać noworodka
Noworodek
Jak często kąpać noworodka: co ile dni kąpać latem i zimą? Zalecenia
Magdalena Drab
maski karnawałowe dla dzieci
Gry i zabawy
Maski karnawałowe dla dzieci: jak zrobić (krok po kroku) + maski do druku
Karolina Stępniewska
sposoby na zaparcia w ciąży
Zdrowie w ciąży
Sposoby na zaparcia w ciąży: najlepsze są te domowe i naturalne
Sylwia Niemczyk
kalendarz szczepień 2022
Zdrowie
Kalendarz szczepień 2023: szczepienia obowiązkowe i zalecane [PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH] ​
Luiza Słuszniak
Królik dla niemowlaka
Dieta
Królik dla niemowlaka: jak go przygotować, od kiedy można go podać [PLUS PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Ząbkowanie dziecka
Zdrowie
Ząbkowanie dziecka – kiedy się zaczyna, ile trwa i jakie są objawy?
Magdalena Drab
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Joanna Biegaj
kosmetyki na cellulit i rozstępy po ciąży
Mama
Sprawdzony sposób na piękną skórę po ciąży. Znikną rozstępy, cellulit i flabby skin
Barbara Daszuta