Uczeń może być przeniesiony do innej klasy w trybie określonym w statucie szkoły w formie kary. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Bywa, że dziecko źle czuje się w klasie, do której chodzi. Możesz wtedy ubiegać się o zmianę klasy, do której uczęszcza. Możesz zrobić to także, gdy maluch ma problemy adaptacyjne, jest nękane przez kolegów lub np. zmieniliście adres zamieszkania i chce dołączyć do swoich przyjaciół z podwórka. Przeniesienie dziecka do innej klasy na prośbę rodziców realizuje dyrektor, jeśli w danej klasie są wolne miejsca. Potrzebna jest do tego jego zgoda, którą wydaje po złożeniu przez rodziców odpowiedniego podania.

Reklama

Spis treści:

 1. Przeniesienie dziecka do innej klasy jako kara
 2. Powody przeniesienia do innej klasy
 3. Podanie o przeniesienie do innej klasy
 4. Wzór podania o przeniesienie do innej klasy

Przeniesienie dziecka do innej klasy jako kara

Przeniesienie dziecka do innej klasy może być spowodowane karą, którą nałożył na nie dyrektor szkoły. Może być to efekt złego zachowania dziecka, np. tym, że uczeń przeszkadzał na lekcjach, był agresywny wobec innych, obrażał nauczyciela. Zdarza się, że zmiana klasy jest to również skutkiem dużych problemów w nauce u dziecka. Przeniesienie ucznia do innej klasy w formie kary dokładnie określa statut szkoły. Powinien on zawierać rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od nich.

Powody przeniesienia do innej klasy

Powodów przeniesienia dziecka do innej klasy, poza karą, może być wiele, oto niektóre z nich:

 • zła adaptacja dziecka w danej klasie
 • dziecko jest „kozłem ofiarnym”
 • chęć dołączenia do kolegów z innej klasy
 • złe relacje ucznia z wychowawcą danej klasy

Podanie o przeniesienie do innej klasy

Gdy jesteś zdecydowana, że twoje dziecko powinno zmienić klasę, do której chodzi - musisz złożyć odpowiednie podanie. Taki dokument powinien zawierać następujące informacje:

Zobacz także
 • dane szkoły, do której uczęszcza twoje dziecko
 • prośbę o przeniesienie dziecka do innej klasy
 • imię i nazwisko dziecka
 • datę urodzenia dziecka
 • pesel dziecka
 • adres zamieszkania dziecka
 • profil (lub nazwa) klasy, do której chcesz przenieść dziecko
 • argumentacja prośby
 • podpis rodzica.

Wzór podania o przeniesienie do innej klasy

Składając podanie o przeniesienie dziecka do równoległej klasy, możesz napisać własny wniosek lub skorzystać z gotowego wzoru. Taki gotowy wzór podania o przeniesienia dziecka do innej klasy możesz pobrać tutaj. Wystarczy, że wydrukujesz dokument i odpowiednio wypełnisz.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama