GRY
 
 

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Czym jest opieka naprzemienna i jakie możliwości daje rodzicom prawo w tym zakresie? Czy w Polsce sądy orzekają opiekę naprzemienną? W jakich sytuacjach taki rodzaj opieki może zostać zastosowany?

fot. Fotolia.pl

Opieka naprzemienna po rozwodzie sprowadza się do tego, że dziecko przebywa na przemian u każdego z rozwiedzionych rodziców. Taki podział opieki nad dzieckiem jest dopuszczalny w obecnym stanie prawnym, mimo braku ustawowych uregulowań w tej materii. Jak można ustanowić opiekę naprzemienną? Jakie prawa przysługują rodzicom w tym zakresie?
 

W jakich krajach opieka naprzemienna jest popularnie stosowana?

Opieka naprzemienna nad dziećmi rozwiedzionych rodziców, w dużym uproszczeniu polega w na tym, że dzieckiem zajmują się na przemian matka i ojciec. Dziecko przebywa pod opieką raz jednego raz drugiego rodzica w dłuższych okresach czasu, np. przez tydzień u jednego z rodziców, następnie przez kolejne tydzień u drugiego. Zdarza się, że w celu sprawowania opieki w tym systemie rodzice kupują mieszkanie, w którym dziecko przebywa na stałe, a rodzice wprowadzają się na przemian, w okresach realizacji swojej opieki nad dzieckiem.
Praktyka opieki naprzemiennej jest zdecydowanie szerzej rozpowszechniona m.in. w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Anglii, Finlandii, USA, Kanadzie. W każdym z tych krajów ustanowione przepisy regulujące zasady opieki naprzemiennej są nieco odmienne, ale w większości z nich mówi się o pozytywnych skutkach takiego rozwiązania na wiele parametrów wyznaczających jakość życia i dobro dziecka.

Ważne!
Podstawową zaletą opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest niewątpliwie zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców.
W przeciwieństwie do wymienionych krajów, w Polsce nie ma regulacji prawnych precyzujących  zakres opieki naprzemiennej, brak też przepisów wyłączających takie rozwiązanie.
 
Redakcja poleca: Dlaczego nasza redakcja angażuje się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?
Nie tylko wrzucamy pieniądze do puszek, ale same z tymi puszkami chodzimy. Czasem my, a czasem nasze dzieci. Poznaj powody, dla których redakcja mamotoja.pl wspiera WOŚP.

Opieka naprzemienna a władza rodzicielska

Mimo braku regulacji prawnych, polskie sądy w wyrokach rozwodowych coraz częściej orzekają opiekę naprzemienną. Orzeczenie dotyczące opieki naprzemiennej jest rozstrzygnięciem z zakresu władzy rodzicielskiej wykonywanej wspólnie przez oboje rodziców. Natomiast odpowiednie uregulowania prawne dotyczące władzy rodzicielskiej znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Taki podział opieki jest więc dopuszczalny w obecnym stanie prawnym, przy czym niezbędnym warunkiem, który taką możliwość dopuszcza, jest wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców.
Warunki do sprawowania opieki naprzemiennej mogą więc wystąpić w przypadku pozostawienia wspólnej władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym lub postanowieniu wydanym na podstawie art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Polecamy: Zrozum, co dziecko przeżywa podczas rozwodu rodziców.

Doładuj
Przeładuj