Wyniki
Laureaci
Chcę testować
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Podróż kleszczowy
AdobeStock
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Choć poród kleszczowy niesie za sobą pewne ryzyko dla matki i dziecka, czasem bywa konieczny. Powinien odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy niezbędna jest pomoc w uwolnieniu dziecka z kanału rodnego.

Poród kleszczowy nie jest planowany, to interwencja awaryjna, stosowana wtedy, gdy rodząca nie jest w stanie z różnych względów samodzielnie wypchnąć z kanału rodnego główki dziecka, a płód jest zagrożony niedotlenieniem. W takiej sytuacji używa się kleszczy albo próżniociągu (vacuum). Zdaniem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego stosowanie kleszczy położniczych powinno być ograniczone do wyjątkowych sytuacji. 

Choć nazwa zabiegu może budzić przerażenie u przyszłej mamy, nie należy się go bać. Poród kleszczowy ma za zadanie zmniejszyć ryzyko powikłań okołoporodowych.

Spis treści:

Przyspieszenie porodu: co pomoże przyspieszyć poród? Bezpieczne i naturalne sposoby

Co to jest poród kleszczowy?

Poród kleszczowy to poród zabiegowy z użyciem kleszczy. Bywa konieczny, gdy parcie rodzącej jest nieefektywne lub posiadane przez nią schorzenie (np. wada serca, choroby okulistyczne, rzucawka), uniemożliwia samodzielne urodzenie dziecka.

Do porodu kleszczowego używa się narzędzia wymyślonego w XVII wieku. Kleszcze położnicze to przyrząd z ramionami, które przypominają kształtem łyżki. Elementy te zwykle nie są pełne, a jedynie ukształtowane tak, aby objąć głowę dziecka. Kleszcze zapina się na główce, aby nie ześlizgnęły się i nie zacisnęły. Lekarz pociąga kleszcze za uchwyt i próbuje wydobyć objęte nimi dziecko. 

Kleszcze położnicze są jednym z najstarszych narzędzi ginekologicznych. Na przestrzeni wieków powstało wiele modeli kleszczy. W Polsce do porodów kleszczowych dawniej używało się kleszczy Madurowicza, nazwanych od nazwiska lekarza, który je rozpropagował w naszym kraju. Wyglądały inaczej niż używane obecnie (współczesne kleszcze prezentujemy na  zdjęciu poniżej). Kleszcze, a dokładniej ich rozmiar, dobiera się do wielkości główki dziecka i kształtu kanału rodnego kobiety.

poród kleszczowy kleszcze
Adobe Stock

fot. Adobe Stock

Wskazania i przeciwwskazania do porodu kleszczowego

Poród kleszczowy przeprowadza się wówczas, gdy w przebiegu porodu naturalnego pojawiają się komplikacje:

 • nieefektywne parcie rodzącej na skutek przemęczenia,
 • przedłużająca się II faza porodu,
 • nieprawidłowy zapis KTG,
 • wypadnięcie pępowiny,
 • odejście zielonych wód płodowych,
 • występuje ryzyko zamartwicy dziecka,
 • istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia rodzącej,
 • przedwczesne odklejenie się łożyska.

Porodu kleszczowego nie można przeprowadzić, gdy istnieją następujące przeciwwskazania:

 • niska masa ciała dziecka,
 • brak możliwości urodzenia dziecka siłami natury,
 • poprzeczne ułożenie płodu,
 • dziecko jest za duże w stosunku do wielkości miednicy matki.


W takich przypadkach stosuje się cesarskie cięcie. Przeprowadzenie porodu siłami natury i z zastosowaniem kleszczy jest w takich sytuacjach uważane za błąd lekarski.

Zastosowanie kleszczy podczas pierwszego porodu nie oznacza, że będą konieczne również podczas kolejnego porodu. Poród kleszczowy nie wyklucza następnego porodu naturalnego, ani nie jest wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia w kolejnej ciąży.

Poród kleszczowy – przebieg

Przed rozpoczęciem porodu kleszczowego należy wykonać u rodzącej nacięcie krocza (robi się to w trakcie skurczu, aby zniwelować dodatkowy ból). Następnie ramiona kleszczy pojedynczo wprowadza się do kanału rodnego. Kolejnym krokiem jest umieszczenie ich na główce dziecka i zamknięcie zamkiem. Kiedy kleszcze trzymają się stabilnie, lekarz delikatnie i powoli wyciąga dziecko z kanału rodnego. Gdy główka znajdzie się już na zewnątrz, zdejmuje się z niej kleszcze i dalej poród odbywa się w normalny sposób.

Poród kleszczowy nie zawsze jest możliwy. Aby lekarz mógł go przeprowadzić, muszą być spełnione ściśle określone warunki, takie jak:

 • pełne rozwarcie szyjki macicy
 • ułożenie główkowe dziecka w brzuchu mamy
 • dostęp do główki dziecka
 • główka dziecka nie może być za mała w stosunku do łyżek kleszczy
 • wcześniej musi nastąpić odejście wód płodowych.

Poród kleszczowy: skutki dla dziecka

Użycie kleszczy podczas porodu do wyciągnięcia główki dziecka niesie za sobą pewne ryzyko. Z tego względu poród kleszczowy stosowany jest coraz rzadziej. Jeśli jest konieczny, musi być przeprowadzany przez doświadczonego położnika.

Możliwe skutki porodu kleszczowego u dziecka:

 • zniekształcenie głowy (niewielkie, odwracalne)
 • zasinienie skóry (najczęściej skutkuje brakiem 10 punktów w skali Apgar)
 • niedotlenienie okołoporodowe
 • uszkodzenie nerwu twarzowego (powstanie zaburzeń w mimice twarzy)
 • mikrowylewy do mózgu
 • wgniecenie kości czaszki (rzadko).


Główka dziecka po porodzie kleszczowym może też nosić ślady użycia kleszczy, takie jak otarcia naskórka, siniaki i krwiaki.

Poród kleszczowy: powikłania u matki

Użycie kleszczy może spowodować u matki:

 • dłuższe gojenie się rany na kroczu
 • ból krocza po użyciu kleszczy
 • dłuższy i trudniejszy połóg
 • problem z nietrzymaniem moczu (na skutek uszkodzenia zwieraczy)
 • pęknięcie krocza
 • uszkodzenie zwieraczy odbytu
 • ryzyko infekcji dróg rodnych (duża rana na kroczu).
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne stoi na stanowisku, że ograniczenie użycia kleszczy jest jednym z ważniejszych elementów zapobiegania urazom okołoporodowym.

Dochodzenie do siebie po porodzie kleszczowym

Dochodzenie do siebie po porodzie kleszczowym trwa z reguły dłużej niż po porodzie naturalnym. Kobieta może dłużej odczuwać ból okolic intymnych, rany mogą goić się dłużej, ryzyko pojawienia się stanu zapalnego też jest większe. Do tego może dochodzić niepokój o zdrowie i wygląd dziecka. Warto pamiętać, by o każdym niepokojącym objawie poinformować lekarza.

Zobacz też:

Poród indukowany
Fotolia
Poród naturalny
Poród indukowany: kiedy wywoływanie porodu jest konieczne? Wyjaśnia ginekolog-położnik
Poród indukowany bywa konieczny, jeśli akcja porodowa zbyt długo nie rozpoczyna się samoistnie po planowanym terminie porodu. Wywoływanie porodu może też nastąpić na skutek niektórych chorób u ciężarnej albo makrosomii płodu.

var _gde_ljnlcplgtd = new Image(1,1); _gde_ljnlcplgtd.src='https://edipresse.hit.gemius.pl/redot.gif?l=8/tstamp='+(new Date()).getTime()+'/id=B8CaoerrW7MQZXxkrkLyB8ex.KkYfoxtFcv5T6stMkz.T7/stparam=ljnlcplgtd/fastid=jfyoveokqigxdkelyjbgzgnnrdln'; Poród indukowany, w przeciwieństwie do porodu samoistnego, wywoływany jest przez lekarza. Istnieje kilka metod, za pomocą których dokonuje się indukcji – może to być podanie oksytocyny, żelu z prostaglandynami albo założenie cewnika Foleya. Istnieje kilka sytuacji, gdy wywoływanie porodu jest niezbędne. Nie zawsze jednak kończy się ono sukcesem. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak wykonanie cięcia cesarskiego.  Spis treści: Kiedy przeprowadza się poród indukowany? Metody wywoływania porodu Wywoływanie porodu nie wyklucza cesarskiego cięcia Kiedy przeprowadza się poród indukowany? Przyczyn wywoływania porodu jest kilka i jak mówi dr n. med. Marian Malinowski, ginekolog położnik, można podzielić je na dwie grupy – przyczyny matki i przyczyny dziecka. Wśród powodów ze strony matki, dla których indukcja porodu jest konieczna, są: cukrzyca ciążowa , nadciśnienie, cholestaza . Powodem ze strony dziecka do przeprowadzenia porodu indukowanego może być podejrzenie makrosomii płodu, czyli schorzenia polegającego na tym, że dziecko jest większe, niż wynika to z jego wieku ciążowego.  Wskazaniem do porodu indukowanego jest też tzw. poród po terminie . Decyzję o tym, czy należy wywoływać poród u danej pacjentki, lekarze podejmują indywidualnie, w zależności od tego, jak wygląda sytuacja w tym konkretnym przypadku. Metody wywoływania porodu Tak samo jak przyczyn, tak i metod indukcji porodu jest kilka, chociaż, jak tłumaczy dr Marian Malinowski, najczęstszą i najbardziej rozpowszechnioną w świadomości pacjentek metodą indukcji...

drugi poród łatwiejszy
Fotolia
Przygotowania do porodu
Drugi poród łatwiejszy? - prawda czy fałsz?
Oto 6 najczęściej mylnych spostrzeżeń odnośnie kolejnych porodów! Wam też tak mówiono?

Drugi poród w godzinę, bez komplikacji i z uśmiechem na twarzy – to marzenie wielu kobiet. Niestety, tak jak to w życiu, nie ma rzeczy pewnych. Tak też jest z porodami. Nigdy nic nie wiadomo! Czasem pierwszy poród jest bardzo trudny, a kolejne idą szybko. Czasem pierwszy poród przebiega szybko, a kolejne ciąże kończą się cesarką , lub powikłaniami po trudach porodu trwającego kilkanaście godzin. Nie ma na to żadnej reguły.   6 najczęściej mylnych spostrzeżeń odnośnie kolejnych porodów 1.    Drugie dziecko rodzi się zawsze w terminie, albo wcześniej. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Ohio dowodzą, że kobiety, które rodzą kolejne dzieci w odstępie ok. 18 m-cy, powinny urodzić dziecko w terminie lub nawet wcześniej.  Niestety inne badania dowodzą z kolei, że w tej kwestii nie ma żadnych pewniaków, a przyjście dziecka na świat zależy od tak wielu czynników, że nie sposób przewidzieć jak będzie w rzeczywistości wyglądać.  2.    Gdy ma się cesarkę przy 1. porodzie, potem zawsze już będzie cesarka. Niektóre kobiety są załamane sądząc, że nie będą mogły rodzić w sposób naturalny, gdy ich pierwsza ciąża była zakończona cesarką. Badania dowodzą jednak, że 63% kobiet z 140 tys. biorących udział w badaniu, drugi raz rodziły naturalnie. Nie ma więc przeciwwskazań, by nie mogły spróbować pomimo wcześniejszych doświadczeń. Naturalnie po cesarce - to możliwe! 3.    Drugi poród trwa krócej. Wiele badań potwierdza, że pierwszy okres porodu, czyli zanim zaczną się skurcze parte, przy drugim porodzie trwa krócej. Byłaby to wspaniała nowina dla wszystkich kobiet, które decydują się na kolejne dzieci, gdyby nie to, że wiele porodów łamie tę regułę i dzieci kolejne rodzą się dłużej, niż pierworodni. Nie ma więc żadnej pewności.  4.    Jeżeli...

poród lotosowy
AdobeStock
Poród naturalny
Poród lotosowy – na czym polega i czy jest bezpieczny dla dziecka? Zalety, zagrożenia [ZDJĘCIA]
Poród lotosowy nie kończy się odcięciem pępowiny. Dziecko do czasu jej naturalnego odpadnięcia jest cały czas połączone ze specjalnie odsączonym, zasuszonym i zakonserwowanym łożyskiem, co może nieść za sobą pewnie zagrożenia. Zwykle proces ten trwa od 3 do nawet 10 dni.

Poród lotosowy to alternatywne podejście do narodzin dziecka. I choć nazwa wskazuje, że chodzi o poród, w rzeczywistości istotne jest to, co dzieje się tuż po nim. W porodzie lotosowym ważne jest, by nie odcinać pępowiny, tylko poczekać, aż sama się oddzieli. Metoda ta budzi kontrowersje w środowisku lekarskim i nie jest powszechnie akceptowana, ponieważ zgodnie z obecnym standardem nauki oraz opieki medycznej pozostawienie łożyska może być przyczyną poważnych infekcji.  Poród lotosowy: Co to jest poród lotosowy? Standardy medyczne a poród lotosowy zagrożenia zalety badania naukowe Kiedy powinna być przecięta pępowina? Poród lotosowy w Polsce i na świecie Gdzie może się odbyć poród lotosowy? Opieka nad dzieckiem Co to jest poród lotosowy? Poród lotosowy to rodzaj porodu, po którym nie przecina się pępowiny. Dziecko jest połączone z łożyskiem aż do momentu, kiedy pępowina odpadnie naturalnie. Zazwyczaj trwa to kilka dni, a łożysko umieszczone jest do tego czasu w specjalnie uszytym na tę okazję woreczku. Dziecko połączone z łożyskiem umieszczonym w woreczku. fot. Adobe Stock Zasady porodu lotosowego: to matka decyduje o przebiegu porodu, po narodzinach dziecka nie przecina się pępowiny, urodzone łożysko konserwuje się i pozostawia w pobliżu dziecka, pępowina ma w naturalny sposób zaschnąć i odpaść od dziecka (trwa to 3-10 dni), w tym czasie matka i dziecko nie przyjmują odwiedzin, mają czas dla siebie. Standardy medyczne a poród lotosowy Zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej w Polsce w placówkach medycznych nie praktykuje się porodów lotosowych. Poród lotosowy – zagrożenia Lekarze zwracają uwagę na fakt, że nieodcięta pępowina połączona z łożyskiem...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
wierszyk o Mikołaju
Święta i uroczystości
Wierszyk o Mikołaju –​ krótkie, łatwe i śmieszne propozycje
Ewa Janczak-Cwil
Co na odporność dla dzieci
Zdrowie
Co na odporność dla dziecka – 6 skutecznych i sprawdzonych metod [oraz 3 produkty z apteki]
Joanna Biegaj
Adwent
Święta i uroczystości
Adwent: co to jest, kiedy się zaczyna i kończy? Zwyczaje i symbole adwentu
Luiza Słuszniak
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
Mikołajki życzenia
Święta i uroczystości
Życzenia na mikołajki 2022 – oryginalne i śmieszne wierszyki
Joanna Biegaj
Co to są roraty?
Święta i uroczystości
Roraty: co to za msza? Kiedy są odprawiane i jak wyglądają?
Luiza Słuszniak
witamina D
Zdrowie
Witamina D – korzyści, normy dla dzieci dzieci i dorosłych, źródła witaminy D
Małgorzata Wódz
sennik dziecko
Aktualności
Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci
Joanna Biegaj
mleko z czosnkiem
Zdrowie
Mleko z czosnkiem – jak działa, na co pomaga, przepisy
Joanna Biegaj
Glukoza w moczu w ciąży
Zdrowie w ciąży
Glukoza w moczu w ciąży – co oznacza, jakie objawy jej towarzyszą?
Ewa Janczak-Cwil
Zabawy mikołajkowe
Święta i uroczystości
Zabawy na mikołajki: gry, konkursy, zabawy ruchowe i inne pomysły mikołajkowe
Joanna Biegaj
Jak wzmocnić odporność?
Zdrowie
Naturalne sposoby na wzmocnienie organizmu u dziecka: zakwas, oxymel, miód i inne
Adrianna Trusiuk
zasiłki dla samotnej matki
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Małgorzata Wódz
masa solna przepis i ozdoby z masy solnej
Gry i zabawy
Masa solna – jak zrobić idealną masę solną krok po kroku [PRZEPIS]
Magdalena Drab
dekoracje świąteczne, śnieżynka
Święta i uroczystości
Śnieżynki z papieru – 7 wzorów do wycinania
Agnieszka Szumigaj
Wierszyki świąteczne
Święta i uroczystości
Wierszyki świąteczne: krótkie, śmieszne, dla dzieci, życzenia SMS
Milena Oszczepalińska
gorączka u dziecka
Pielęgnacja
Przegrzanie dziecka: objawy, co zrobić, gdy dziecko jest przegrzane
Małgorzata Wódz
list do Mikołaja
Święta i uroczystości
List do św. Mikołaja – 8 wzorów do druku
Magdalena Drab
Tran dla dziecka
Żywienie
Tran dla dziecka –​ jaki wybrać, od kiedy i ile podawać? Wyjaśnia pediatra
Małgorzata Wódz
jak ubierać niemowlę jesienią
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę jesienią – co założyć dziecku na spacer i w domu?
Joanna Biegaj