rezygnacja z przedszkola
fot. Adobe Stock

Rezygnacja z przedszkola - jak napisać podanie? [WZÓR]

Rezygnacja z przedszkola powinna mieć formę pisemną. W podaniu do dyrektora placówki należy podać dane dziecka oraz swoje, datę rozwiązania umowy, a także zamieścić prośbę o wypisanie dziecka z przedszkola.
Joanna Biegaj
rezygnacja z przedszkola
fot. Adobe Stock
Rezygnacja z przedszkola oznacza, że dziecko utraci gwarantowane miejsce, przysługujące w wyniku rekrutacji do tego przedszkola. Jeśli jednak placówka nie spełnia naszych oczekiwań lub z innych powodów jesteśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o rezygnacji z przedszkola – należy napisać odpowiednie podanie. Powinno być ono w wersji papierowej i zawierać dane dziecka oraz rodzica. 

Spis treści: 
 1. Podanie o rezygnację z przedszkola
 2. Jak napisać rezygnację z przedszkola
 3. Wzór podania o rezygnację z przedszkola

Podanie o rezygnację z przedszkola

Warunki rezygnacji z przedszkola określa wcześniej podpisana umowa między rodzicami a placówką. Zdarzają się jednak przypadki, że rozwiązanie umowy nie zwalnia rodziców od zapłaty czesnego (w okresie obowiązywania umowy). Tę kwestię regulują zapisy umowy.
Gotowy wzór podania o rezygnację z przedszkola możesz dostać w sekretariacie danej placówki lub poprosić o konkretne wytyczne, co oświadczenie o rezygnacji z przedszkola powinno zawierać. Wzór rezygnacji z przedszkola znajdziesz też w internecie (patrz niżej). Po wypełnieniu gotowego wzoru podania lub napisaniu własnej rezygnacji z przedszkola należy zanieść pismo do placówki. Czasami przedszkola akceptują również rezygnację przesłaną drogą mailową. 
Redakcja poleca: Kiedy dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola? - film
Kiedy dziecko jest gotowe do pójścia do przedszkola? Jakie umiejętności powinno posiadać?

Jak napisać rezygnację z przedszkola

W chwili, gdy decydujemy się na korzystanie z usług przedszkola – podpisujemy z taką instytucją umowę. Tak jak ze wszystkimi zobowiązaniami – należy ją dokładnie przeczytać. Powinny być tam również zawarte informacje na temat tego, jak rozwiązać umowę z przedszkolem. Pamiętaj jednak, że do rozwiązania takiej umowy masz pełne prawo – niezależnie od powodu. Jak więc napisać rezygnację z przedszkola i co musimy w nim uwzględnić?
Rezygnacja z przedszkola powinna zawierać kilka najistotniejszych informacji:
 
 • miejscowość, data (wpisujemy w prawym górnym rogu),
 • nazwisko i imię rodzica lub opiekuna dziecka,
 • adres zamieszkania rodzica,
 • informację do kogo kierujemy podanie, a także nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • prośbę o wypisanie z przedszkola córki/syna (należy podać imię i nazwisko dziecka),
 • datę rozwiązania umowy,
 • podpis rodziców lub opiekunów prawnych.

Wzór podania o rezygnację z przedszkola

Wzór podania o rezygnację z przedszkola możesz pobrać również tutaj. Gotowy wzór wystarczy wydrukować i wypełnić odpowiednimi danymi. Korzystając z gotowego pisma o rezygnację z przedszkola, będziesz mieć również pewność, że nie pominęłaś żadnych potrzebnych informacji, które są niezbędne podczas procedury rezygnacji.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy