500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. Aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko (lub jedyne dziecko), miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie może przekraczać 800 zł w przypadku dziecka zdrowego lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Do wniosku o świadczenie 500 plus musisz dołączyć odpowiednie dokumenty. Jakie?

Reklama

Jakie dokumenty do wniosku o 500+ na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 zł na dziecko, musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku o 500 + na pierwsze dziecko musisz dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu;
  • zaświadczenia o innych dochodach;
  • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego;
  • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Pamiętaj! Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia dołączasz tylko w przypadku starania się o 500+ na pierwsze dziecko.

źródło: Program500Plus.pl

Zobacz też:

Zobacz także
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama