Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Opieka na dziecko 2 dni
AdobeStock
Prawo i finanse

2 dni opieki na dziecko: kiedy zgłaszać pracodawcy urlop opiekuńczy

Opieka na dziecko w wymiarze 2 dni (albo 16 godzin) dodatkowego urlopu od pracy przysługuje rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, którzy mają dzieci nie starsze niż 14-letnie. Kodeks pracy nie precyzuje powodu, dla którego można skorzystać z prawa do urlopu opiekuńczego.

Opieka na dziecko to wolne 2 dni na opiekę nad dzieckiem, które rodzice otrzymują w ramach regulacji prawnych. Jest to przydatne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych i nie musi być wykorzystane wyłącznie w przypadku choroby dziecka, ale zawsze wtedy, gdy dziecko z jakichś powodów nie może np. pójść do przedszkola czy szkoły i trzeba zapewnić mu opiekę. Aby móc skorzystać z urlopu opiekuńczego, trzeba jednak spełnić określone warunki. 

Spis treści:

Mąż mnie nie docenia, choć wychowuję dziecko i zajmuję się domem – co robić? [WIDEO]

Opieka na dziecko – dla kogo dzień wolny na dziecko

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy rodzic ma prawo do wzięcia w ciągu roku dwóch dodatkowych dni urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, także zdrowym. Prawo to przysługuje rodzicom:

  • zatrudnionym na umowę o pracę,
  • na dziecko do 14. roku życia.

Opieka na dziecko należy się zarówno rodzicom biologicznym, jak i adopcyjnym oraz wychowującym dzieci w rodzinie zastępczej.

2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należą?

Art. 188 Kodeksu pracy nie precyzuje powodów, z jakich rodzic może ubiegać się o opiekę na dziecko. Przyjmuje się, że jeżeli rodzic uzna, że dana sytuacja tego wymaga, może wnioskować o przyznanie urlopu.

Ważne! Tylko jedno z dwojga rodziców ma prawo wykorzystać dwa dni opieki na dziecko. Rodzice muszą ustalić między sobą, które z nich skorzysta z tego prawa w danym roku.

Art. 188 KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Treść aktualnego aktu prawnego z Dziennika Ustaw ogłoszonego 30 lipca 2020 roku:

Art. 188 KP § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Urlop na opiekę nad dzieckiem: 2 dni lub 16 godzin

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem urlop na dziecko można:

  • wziąć cały naraz,
  • podzielić i każdy z dwóch dni wykorzystać osobno,
  • skorzystać z niego w wymiarze godzinowym (można np. skorzystać z jednej godziny opieki).

Urlop na dziecko zdrowe w przeliczeniu na godziny wynosi 16 godzin w roku, czyli dokładnie tyle, ile wynoszą dwa dni pracy osoby zatrudnionej na pełen etat. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop jest udzielany w wymiarze godzinowym i ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatkowo niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Nie ma przeszkód, aby pracownik skorzystał ze zwolnienia bezpośrednio po innej nieobecności w pracy, np. po urlopie wypoczynkowym.

Ważne: liczba dni jest niezależna od liczby dzieci. Czyli, jeżeli masz np. trójkę dzieci, wciąż do wykorzystania są tylko 2 dni opieki w roku.

Opieka nad dzieckiem – ile płatne?

Rodzic w czasie trwania zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem zdrowym zachowuje prawo do wynagrodzenia. Świadczenie dla rodzica w postaci zasiłku za ten okres wynosi 100 proc. podstawy wynagrodzenia pracownika, czyli jest większe niż w przypadku zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że jeżeli rodzic będzie musiał wziąć dodatkowe dwa dni urlopu, aby zająć się dzieckiem, otrzyma za nie wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jakby był wówczas w pracy. 

Ważne: Jeżeli nie wykorzysta się 2 dni z tytułu opieki nad dzieckiem w danym roku, urlop ten przepada, gdyż nie jest przenoszony na następny rok kalendarzowy. Nie można także w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

2 dni opieki nad dzieckiem – kiedy zgłaszać?

Aby pracujący rodzic mógł skorzystać z urlopu na dziecko, musi:

Złożony wniosek jest dla pracodawcy wiążący, co oznacza, że nie może on wydać decyzji odmownej.

Ponieważ z 2 dni na dziecko może skorzystać tylko jeden z rodziców, oboje muszą złożyć stosowne wnioski – oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem. Oświadczenie o braku zamiaru korzystania zazwyczaj znajduje się na jednym druku z wnioskiem o chęci skorzystania z 2 dni opieki na dziecko.

Można także złożyć oddzielne oświadczenie, które będzie zawierało:

  • dane rodzica, który nie będzie korzystał z dni na dziecko;
  • datę, miejscowość;
  • treść oświadczenia: „Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku o urlop rodzicielski złożonym przez żonę/męża... (imię i nazwisko rodzica, który będzie brał dni na dziecko), tj. od dnia... do...”;
  • podpis.

Urlop opiekuńczy w 2023 roku: 5 dni na dziecko

W sierpniu 2022 roku miały wejść w życie zapisy dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski dotyczącej kwestii urlopów i dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Polska była zobowiązana wprowadzić dyrektywę najpóźniej do 2 sierpnia 2022. Rząd jednak nie zdążył jej wdrożyć i zmiana będzie obowiązywać najprawdopodobniej od kwietnia 2023 roku.

Dyrektywa work-life balance wprowadza m.in. urlop opiekuńczy, który miałby trwać 5 dni. Nie zastąpi on jednak aktualnego urlopu na dziecko, ale będzie funkcjonować jako nowe, odrębne udogodnienie. Będzie to urlop bezpłatny.

W przypadku 5-dniowego urlopu opiekuńczego określone są powody jego przyznawania. Są to m.in. względy medyczne, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, choroba, kontuzja itp. Dyrektywa nie tylko zwiększy wymiar czasu, ale także rozszerzy obowiązywanie przepisu na innych członków rodziny takich jak matka, ojciec, małżonek. 

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r. Poz. 1320 [dostęp online: 13.12.2021 r. http://isap.sejm.gov.pl/]

Zobacz też:

urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop okolicznościowy. Komu i na jakich zasadach przysługuje w 2023 roku?
Urlop okolicznościowy to jeden lub dwa dni wolnego, które pracownik może wykorzystać w związku z ważnym życiowym wydarzeniem, jak urodzenie dziecka, ślub lub pogrzeb członka rodziny. Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie. Podpowiadamy, jak napisać wniosek o urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zarówno mamie, jak i ojcu dziecka. Najczęściej wykorzystywany jest przez ojców, np. w celu załatwienia formalności związanych z narodzinami potomka. Dni wolne z tytułu narodzin dziecka przysługują jedynie rodzicom – nie mogą ich wykorzystać np. dziadkowie. Urlop okolicznościowy to także dni wolne z okazji ślubu czy pogrzebu. Wyjaśniamy, ile urlopu przysługuje i do kiedy trzeba go wykorzystać. Spis treści:  Co to jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka: do kiedy? Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka: wniosek Urlop okolicznościowy z okazji ślubu Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby Co to jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to dni wolne, które pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zatrudnionemu na etat poza wymiarem dni urlopowych. Okoliczności, w związku z którymi można otrzymać urlop okolicznościowy, to: urodzenie się pracownikowi dziecka; ślub pracownika lub jego dziecka; śmierć bliskiej osoby. Wymiar urlopu okolicznościowego może wynosić 1 lub 2 dni: 1 dzień urlopu okolicznościowego – przysługuje z okazji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 2 dni urlopu okolicznościowego – przysługują z okazji ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie . Urlop po narodzeniu dziecka przeznaczony jest dla ojca, bo kobiety od dnia porodu (a czasem również i przed nim) przebywają na urlopie macierzyńskim ....

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka: sprawdź aktualne przepisy!
Ojcu przysługuje urlop po urodzeniu dziecka. Od lutego 2023 r., w związku z tzw. dyrektywą unijną work-life balance, wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady korzystania z urlopów dedykowanych rodzicom. Czy wiesz, jaki urlop po urodzeniu dziecka przyznawany jest ojcu? Sprawdź też, ile dni urlopu jest przewidzianych dla ojca po urodzeniu dziecka.

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka? Jeszcze kilka lat temu prawa ojca po narodzinach dziecka były minimalne. Na szczęście z roku na rok zmieniają się one na lepsze i ojcowie mogą korzystać np. ze specjalnych urlopów i dni wolnych od pracy. Robią to coraz chętniej, bo chcą aktywnie uczestniczyć w wychowaniu maluchów . Niestety, nie wszyscy wiedzą, jakie urlopy dla ojców po urodzeniu dziecka przewiduje polskie prawo. W 2023 roku mogą wybierać spośród kilku różnych rozwiązań. Poniżej znajdziesz odpowiedź, ile dni urlopu po urodzeniu dziecka przewidzianych jest dla ojca. Spis treści: Jaki urlop po urodzeniu dziecka dla ojca? Urlop okolicznościowy: 2 dni urlopu, gdy urodzi się dziecko Urlop ojcowski – gdy mężczyzna zostaje ojcem Urlop tacierzyński – więcej czasu dla malucha Urlop rodzicielski – czyli tata na domowym etacie Urlop wychowawczy dla ojca Urlop dla taty – 5 dni opieki nad dzieckiem Benefity od pracodawców dla ojców Jaki urlop po urodzeniu dziecka dla ojca? Co należy się ojcu po urodzeniu dziecka? Wedle prawa ojciec może skorzystać z pięciu typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop tacierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy. Każdy z tych urlopów można wykorzystać w określonym momencie życia dziecka i na określonych zasadach. Co ważne – urlopy dla ojców nie są zależne od urlopu wypoczynkowego i nie zmniejszają jego wymiaru.   Urlop okolicznościowy: 2 dni urlopu, gdy urodzi się dziecko Ojcom przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. Zazwyczaj wykorzystywany jest on na czas porodu (umożliwia wspólny, rodzinny poród) lub jako dzień wolny od pracy, kiedy to tata maluszka może załatwić wszelkie formalności w...

Wniosek o urlop macierzyński 2023 [wzór pdf do druku]
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop macierzyński 2023 [wzór pdf do druku]
Niedługo urodzisz dziecko i zyskasz prawo do urlopów dla rodziców. Pierwszy z urlopów, który przysługuje od razu po narodzinach dziecka (lub czasem także przed), to urlop macierzyński. Sprawdź, ile trwa i kiedy musisz złożyć u pracodawcy wniosek o jego udzielenie.

Aby ubiegać się o urlop macierzyński, w niektórych sytuacjach należy złożyć wniosek. Zasady przyznawania urlopu są takie same jak w poprzednich latach. Nie zmienił się również czas jego trwania, który zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Urlop zwykle rozpoczyna się po narodzinach dziecka, ale można również wnioskować o niego wcześniej. Wyjaśniamy, kiedy i w jakiej formie należy składać wniosek o urlop macierzyński . Dołączamy również pliki z wnioskiem o urlop macierzyński do wydruku w różnych wersjach: wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany przed porodem) wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany po porodzie) wniosek o urlop macierzyński (składany przed porodem) wniosek o urlop macierzyński (składany po porodzie) Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński 2023? Wniosek o urlop macierzyński jest potrzebny przy ustalaniu wymiaru podstawowego urlopu . Jeśli urodzisz jedno dziecko – masz prawo do 20 tygodni urlopu, przy ciąży bliźniaczej – 31 tygodni, przy trojaczkach 33 tygodnie, czworaczkach – 35 tygodni, pięcioraczkach – 37. Złożenie wniosku jest konieczne, gdy część urlopu macierzyńskiego chcesz wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka. Zgodnie z prawem przed datą porodu możesz skorzystać maksymalnie z 6 tygodni, a z reszty przysługujących ci wolnych dni – po narodzinach dziecka. Wniosek o udzielenie części urlopu przed planowaną datą porodu powinien zawierać: twoje imię i nazwisko datę, od której urlop miałby się zacząć. Do wniosku musisz również dołączyć zaświadczenie (kopię) od lekarza o planowanej dacie porodu. Jeśli urlop macierzyński chcesz rozpocząć po urodzeniu dziecka, wystarczy, że przedstawisz pracodawcy:  zaświadczenie ze szpitala o porodzie, akt urodzenia dziecka....

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022  z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak