Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urlop rodzicielski w 2023: ważne zmiany, ile trwa?

Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Od stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim (ale niekoniecznie bezpośrednio po nim). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie.

Od 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną.

Spis treści:

Mąż mnie nie docenia, choć wychowuję dziecko i zajmuję się domem – co robić? [WIDEO]

Urlop rodzicielski – zmiany od 2023

Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2023 roku, zgodne z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą work-life balance, przyjętą przez Polskę w 2019 roku). Zmiany te obejmą:

 • Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił:
  a) do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie),
  b) do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego);
  c) do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków) – tyle będzie wynosił łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”).
 • Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.
 • Brak możliwości przeniesienia części urlopu (do 9 tygodni) na drugiego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni).
 • Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (jednakże w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku).
 • W każdym przypadku pracownikowi będącemu ojcem dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop rodzicielski i macierzyński nie będą ze sobą powiązane. To znaczy, że rodzice będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Prócz tego, rodzic dziecka w wieku do lat 8 będzie mógł odmówić pracy po godzinach oraz pracy w nocy (do 2023 roku z takiej możliwości mogli skorzystać rodzice dzieci do 4. roku życia).

 

Urlop rodzicielski: ile trwał w 2022 roku?

Do końca 2022 roku urlop rodzicielski trwał 32 tygodnie przy jednym dziecku i 34 tygodnie po urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Jeśli rodzice zdecydowali się wykorzystać cały urlop rodzicielski w tym samym czasie, jego czas skracał się do 16 tygodni. Mogli też część urlopu wykorzystać razem, a część zostawić tylko jednemu rodzicowi. Długość tego urlopu dla obojga rodziców nie mogła przekraczać 32 tygodni (czyli np. 10 tygodni wspólnie, które liczy się podwójnie – dla mamy i taty – oraz pozostałe 12 tygodni np. tylko dla mamy). 

 

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski może być przyznany w dwóch trybach – „z dołu” lub „z góry”. Dla obu trybów są różne terminy, których należy przestrzegać, aby pracodawca nie miał podstaw do odrzucenia wniosku.

Wniosek o urlop rodzicielski „z góry” – kiedy składać?

Jeśli matka planuje wykorzystać urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po macierzyńskim, odpowiedni wniosek o urlop rodzicielski powinna złożyć nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie – jest to tak zwany urlop rodzicielski udzielany „z góry”.

Urlopem rodzicielskim udzielanym „z góry” matka dziecka może dzielić się z pracującym ojcem dziecka. Rodzic może także zrezygnować z urlopu rodzicielskiego „z góry” w całości lub w części. Aby to zrobić, trzeba w terminie nie późniejszym niż na 21 dni przed planowanym powrotem do pracy złożyć wniosek o rezygnację z całości lub części tego urlopu. Jeśli drugi rodzic planuje zastąpić w opiece nad dzieckiem partnera, powinien złożyć wniosek o urlop rodzicielski lub jego część nie później niż 21 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.

Uwaga! Jeśli rodzic zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego (lub jego części) udzielonego „z góry”, a drugi rodzic nie przejmie urlopu rodzicielskiego, urlop ten definitywnie przepada!

Jeśli od razu po porodzie rodzice wiedzą, że chcą wykorzystać cały urlop rodzicielski zaraz po urlopie macierzyńskim, wówczas najlepiej dostarczyć pracodawcy stosowny wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski wraz z aktem urodzenia dziecka.

W takiej sytuacji zmieni się też miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego, jaki przysługuje w czasie trwania tych urlopów dla rodziców. Są dwie opcje:

 • 100 proc. podstawy wynagrodzenia w okresie pierwszych 26 tygodni, a w kolejnych 26 tygodniach – 60 proc.;
 • zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wynagrodzenia przez całe 52 tygodnie urlopu.  

Wniosek o urlop rodzicielski „z dołu” – kiedy składać?

Tym mianem określa się urlop rodzicielski udzielony na wniosek złożony pod koniec urlopu macierzyńskiego lub okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres takiego urlopu.

Wniosek o urlop rodzicielski „z dołu” należy złożyć nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Tak udzielony urlop rodzicielski można wykorzystać w całości, w częściach (maksimum 4) bezpośrednio po sobie następujących albo 16 tygodni z wymiaru urlopu rodzicielskiego można przełożyć na późniejszy okres i wykorzystać w dowolnym momencie do czasu, gdy dziecko skończy 6 lat.

Z urlopu rodzicielskiego udzielanego „z dołu” rodzic może zrezygnować w każdym czasie, o ile zgodę na to wyrazi pracodawca.

Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski

W praktyce pracodawca może (ale nie musi) odrzucić spóźniony wniosek o urlop rodzicielski. Zawsze jednak trzeba liczyć się z tym, że niedotrzymanie terminu złożenia wniosku może skutkować odrzuceniem go przez pracodawcę. Oznacza to, że np.:

 • niezłożenie wniosku o urlop rodzicielski „z góry” w ciągu 21 dni od porodu może oznaczać konieczność złożenia wniosku o urlop rodzicielski „z dołu”,
 • złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z dołu” na mniej niż 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego może skutkować brakiem ciągłości między urlopem macierzyńskim a rodzicielskim.

Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór wniosku i rezygnacji

Poniżej zamieszczamy linki do oficjalnych stron, z których można pobrać odpowiedni wniosek o urlop rodzicielski lub wniosek o rezygnację z niego:

 

Zobacz też:

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka: sprawdź aktualne przepisy!
Ojcu przysługuje urlop po urodzeniu dziecka. Od lutego 2023 r., w związku z tzw. dyrektywą unijną work-life balance, wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady korzystania z urlopów dedykowanych rodzicom. Czy wiesz, jaki urlop po urodzeniu dziecka przyznawany jest ojcu? Sprawdź też, ile dni urlopu jest przewidzianych dla ojca po urodzeniu dziecka.

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka? Jeszcze kilka lat temu prawa ojca po narodzinach dziecka były minimalne. Na szczęście z roku na rok zmieniają się one na lepsze i ojcowie mogą korzystać np. ze specjalnych urlopów i dni wolnych od pracy. Robią to coraz chętniej, bo chcą aktywnie uczestniczyć w wychowaniu maluchów . Niestety, nie wszyscy wiedzą, jakie urlopy dla ojców po urodzeniu dziecka przewiduje polskie prawo. W 2023 roku mogą wybierać spośród kilku różnych rozwiązań. Poniżej znajdziesz odpowiedź, ile dni urlopu po urodzeniu dziecka przewidzianych jest dla ojca. Spis treści: Jaki urlop po urodzeniu dziecka dla ojca? Urlop okolicznościowy: 2 dni urlopu, gdy urodzi się dziecko Urlop ojcowski – gdy mężczyzna zostaje ojcem Urlop tacierzyński – więcej czasu dla malucha Urlop rodzicielski – czyli tata na domowym etacie Urlop wychowawczy dla ojca Urlop dla taty – 5 dni opieki nad dzieckiem Benefity od pracodawców dla ojców Jaki urlop po urodzeniu dziecka dla ojca? Co należy się ojcu po urodzeniu dziecka? Wedle prawa ojciec może skorzystać z pięciu typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop tacierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy. Każdy z tych urlopów można wykorzystać w określonym momencie życia dziecka i na określonych zasadach. Co ważne – urlopy dla ojców nie są zależne od urlopu wypoczynkowego i nie zmniejszają jego wymiaru.   Urlop okolicznościowy: 2 dni urlopu, gdy urodzi się dziecko Ojcom przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. Zazwyczaj wykorzystywany jest on na czas porodu (umożliwia wspólny, rodzinny poród) lub jako dzień wolny od pracy, kiedy to tata maluszka może załatwić wszelkie formalności w...

kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse
Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko. Dla kogo w 2023 roku i na jak długo?
Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2023 roku nie zmienią się. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2023 roku są takie same, jak w poprzednich latach.   Spis treści: Kosiniakowe 2023: dla kogo? Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe a becikowe Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć? Kosiniakowe 2023 – dokumenty do wniosku Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu? Ile się czeka na kosiniakowe? Kosiniakowe 2023: dla kogo? Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane: rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki) faktycznemu opiekunowi dziecka rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).  Ojciec dziecka może starać się o kosiniakowe, gdy: matka dziecka zmarła matka porzuciła dziecko na wniosek matki dziecka skrócony został okres pobierania świadczenia rodzicielskiego  po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Kosiniakowege nie przysługuje jeśli: co najmniej jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński co najmniej jedno z rodziców otrzymuje uposażenie za urlop macierzyński, urlop na warunkach macierzyńskiego lub urlop rodzicielski nastąpi zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (np. w związku z podjęciem pracy zarobkowej lub zatrudnieniem). Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe jest odpowiednikiem...

urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop ojcowski 2023 – wzór do druku
Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami.  Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.  Spis treści: Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o urlop ojcowski: wzór Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać? Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę złożenia wniosku, dane pracodawcy, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka,  wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,  podpis pracownika. Urlop ojcowski: zasady To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim :   wynosi 14 dni kalendarzowych , można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy, przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny), można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części, jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia, można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim . Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:  dokument aktu urodzenia dziecka...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz