Zasiłek chorobowy w ciąży
AdobeStock
Prawo i finanse

Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży i jak go otrzymać?

Zasiłek chorobowy w ciąży może być pobierany w przypadku, gdy przyszła mama ma odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe – przy umowie o pracę lub dobrowolne – przy umowie zlecenie oraz własnej działalności gospodarczej) i przebywa na L4.

Nie wszystkie ciężarne mogą pracować aż do samego porodu. Czasami muszą przez kilka tygodni lub miesięcy pozostawać na L4. Prawo traktuje jednak przyszłe mamy w szczególny sposób i pozwala przebywać im na zwolnieniu lekarskim aż przez 270 dni. Zasiłek chorobowy w ciąży wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – bezpośrednio, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób lub pośrednio, jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób (wówczas pieniądze na konto ciężarnej wpływają od pracodawcy, który później otrzymuje zwrot z ZUS-u). 

Spis treści:

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Świadczenia chorobowe w ciąży

W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie przez 270 dni (czyli prawie przez cały okres jej trwania). Świadczenia chorobowe przypadające w tym czasie są pełnopłatne i wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Oznacza to, że w czasie korzystania z L4 w ciąży będziesz otrzymywała zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i późniejszy zasiłek chorobowy w pełnej kwocie twojej dotychczasowej pensji. Jeżeli przekroczysz wymiar 270 dni, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne. O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu Pracy. 

Aby jednak zyskać prawo zasiłku chorobowego w ciąży, musisz być zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez minimum 30 dni. W przypadku umowy zlecenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez minimum 90 dni. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, zasiłek chorobowy w ciąży ci nie przysługuje. 

Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży?

W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim (a nie w wysokości 80 proc., jak w przypadku zwykłego L4). Zasiłek z ZUS-u wypłacany jest po 33 dniach zwolnienia, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy ciężarna otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane od pracodawcy. Reguluje to art. 11 ustęp 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ważne! Niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży zawsze uprawnia do świadczenia chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia i przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Obejmuje także dni wolne od pracy.

Jeżeli nie dostarczysz zaświadczenia o ciąży, otrzymasz świadczenia chorobowe w podstawowej wysokości, czyli 80 proc. Dopiero po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu będziesz miała prawo do wyrównania wysokości świadczeń do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jak uzyskać 100 proc. zasiłku chorobowego w czasie ciąży?

Aby pracodawca mógł naliczyć ci wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 proc. (a później ZUS zasiłek w tej samej kwocie) podstawy wymiaru zasiłku, musisz w miejscu pracy przedstawić odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Dokument od ginekologa prowadzącego ciążę uznaje się za wystarczający do potwierdzenia ciąży. Kod "B" na zaświadczeniu oznacza ciążę i uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia i zasiłku. Pełnopłatne L4 w ciąży nie musi być wystawione koniecznie przez ginekologa, może je wydać również np. lekarz internista. 

Zobacz także:

Urlop wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop wychowawczy 2022: zasady, wymiar, podstawa prawna
Urlop wychowawczy to bezpłatny urlop, który można wykorzystać po urlopie rodzicielskim na dalszą opiekę nad dzieckiem. Przysługuje obojgu rodzicom. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek u pracodawcy (nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu).

Po urodzeniu dziecka, kiedy już wykorzystasz urlop macierzyński i urlop rodzicielski, masz prawo wziąć urlop wychowawczy, aby móc dalej opiekować się dzieckiem. Urlop wychowawczy przyznawany jest na podstawie art. 186 Kodeksu pracy . Może trwać maksymalnie 36 miesięcy (jeżeli przynajmniej w części wykorzysta go zarówno matka, jak i ojciec dziecka). Przedstawiamy najważniejsze zasady urlopu wychowawczego.  Spis treści: Urlop wychowawczy w 2022: komu przysługuje? Wymiar urlopu wychowawczego: ile trwa? Praca podczas urlopu wychowawczego Wniosek o urlop wychowawczy Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego Urlop wychowawczy w 2022: komu przysługuje? Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, która umożliwia dalsze sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po tym jak rodzic wykorzysta inne formy urlopu przysługującego po urodzeniu dziecka. Według art. 186. § 2, § 3 Kodeksu pracy prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom: do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6 urodziny; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności  (dodatkowy urlop wychowawczy). Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje matce i ojcu dziecka, pod warunkiem, że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia). Urlop wychowawczy: komu nie przysługuje? Rodzic nie ma prawa do urlopu wychowawczego, gdy: ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską; nie ma władzy rodzicielskiej; jest pozbawiony władzy rodzicielskiej . W sytuacji, gdy jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego. Zasady te zawarte są w art. 186. § 9, § 10 Kodeksu pracy.  Wymiar urlopu...

urlop po urodzeniu dziecka
Fotolia
Prawo i finanse
Urlop po urodzeniu dziecka – przepisy na 2021 r.
Wyjaśniamy, jakie urlopy przysługują rodzicom po urodzeniu dziecka. Nasze zestawienie pomoże odnaleźć się w gąszczu przepisów! Podajemy aktualne informacje dotyczące wszystkich urlopów dla mamy i taty.

Wyjaśniamy, jakie urlopy przysługują po urodzeniu dziecka matce, a jakie ojcu. Opisujemy, które są obowiązkowe dla jednego z rodziców, a z których można korzystać wspólnie. Każda kobieta po urodzeniu dziecka musi wykorzystać urlop macierzyński. Natomiast przysługujące tacie urlopy: ojcowski i tacierzyński są dowolne, podobnie jak urlop rodzicielski. Opcjonalny jest również urlop wychowawczy. Aby ułatwić zrozumienie tych zawiłości, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich urlopów dla rodziców. Sprawdź, jakie rozwiązanie sprawdzi się w twojej sytuacji.  Spis treści :  Urlop po urodzeniu dziecka - ile trwa macierzyński? Komu przysługuje urlop macierzyński? Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka - urlop ojcowski Co to jest urlop rodzicielski i ile trwa? Kto może wziąć urlop rodzicielski? Urlop wychowawczy  Urlop roczny po urodzeniu dziecka Urlop tacierzyński – urlop dla ojca po urodzeniu dziecka Urlop okolicznościowy Urlop po urodzeniu dziecka - ile trwa macierzyński? Urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny. W przypadku urodzenia jednego dziecka w 2021 roku (podobnie jak w latach poprzednich) trwa 20 tygodni. Jeśli urodzisz bliźniaki , przysługuje ci 31 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku trojaczków urlop macierzyński wynosi 33 tygodnie, a na każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej dostaniesz dodatkowe 2 tygodnie (35 tygodni przy czworaczkach, 37 przy pięcioraczkach). Komu przysługuje urlop macierzyński? Urlopu macierzyńskiego udziela się kobiecie, która ma wkrótce urodzić dziecko lub właśnie je urodziła. Po porodzie należy obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego . Po tym czasie mama może wrócić do pracy, jeśli pozostałe 6 tygodni urlopu przejmie ojciec dziecka. Aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego, tata dziecka...

Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop tacierzyński 2022 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek
Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.  Spis treści: Kto może dostać urlop tacierzyński? Ile trwa urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński – ile jest płatny Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić urlopu tacierzyńskiego? Wniosek o urlop tacierzyński Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje Kto może dostać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka: posiada ubezpieczenie chorobowe, jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym drugim przypadku musi terminowo opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Ile trwa urlop tacierzyński? Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od ilości niewykorzystanego  urlopu macierzyńskiego  przez mamę dziecka. Kobieta może wrócić do pracy i odstąpić partnerowi część swojego niewykorzystanego urlopu. Urlop tacierzyński maksymalnie może trwać 6 tygodni . Mama dziecka może zrzec się urlopu macierzyńskiego nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni jego trwania. Dopiero kolejnych 6 tygodni (lub więcej w przypadku urodzenia większej liczby dzieci) może być rozdzielone między rodziców. Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Trzeba go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że na jego wzięcie jest czas nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia.  Urlop tacierzyński trwa maksymalnie: 6 tygodni – w...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko
Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!
Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka
Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz