Zmiany w Kodeksie pracy, zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, to konieczność wywołana pandemią i wyjściem naprzeciw potrzebom Polaków. Prace nad zmianami trwały już od kilku miesięcy – rząd był do tego zobowiązany w związku z dyrektywami unijnymi (m.in. tzw. dyrektywą rodzicielską).

Reklama

Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku ważne dla rodziców:

Dłuższy urlop rodzicielski

Jedną z najważniejszych zmian jest dłuższy urlop rodzicielski. Do tej pory urlop rodzicielski wynosił 32 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej 34 tygodnie) – po wejściu w życie zmian, będzie to 41 tygodni (w przypadku ciąży mnogiej 43 tygodnie).

Każdy rodzic otrzyma też gwarancję 9 tygodni urlopu, których nie można będzie „przenieść” na drugiego z rodziców (z matki na ojca lub odwrotnie). Prawo do urlopu rodzicielskiego ma zarówno matka, jak i ojciec, niezależnie od urlopu macierzyńskiego.

Zobacz także

Wyższy zasiłek macierzyński

Do tej pory na urlopie macierzyńskim (12 miesięcy) rodzic (najczęściej matka) pobierał 80 proc. wynagrodzenia. Zmiany w Kodeksie pracy zakładają 81,5 proc.

Urlop opiekuńczy (5 dni na opiekę)

Od 2023 roku rodzic będzie miał również prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego na dziecko (ale też, gdy opieki wymagał będzie dorosły członek rodziny). Jest to urlop bezpłatny.

Elastyczne formy zatrudnienia

Zgodnie z nowymi przepisami, rodzic dziecka w wieku do 8 lat – będzie mógł nie zgodzić się na pracę po godzinach oraz wypełnianie obowiązków służbowych w nocy. Do tej pory prawo takie mieli rodzice dzieci do 4. roku życia.

Zobacz także:

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama