urodzenie martwego dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urodzenie martwego dziecka – świadczenia. Czy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?

Urodzenie martwego dziecka to tragedia dla matki. Ale​ co dalej? W takiej sytuacji kobieta musi zmierzyć się nie tylko ze swoimi emocjami. Warto również znać prawa, które przysługują po urodzeniu martwego dziecka, np. w kwestii urlopu macierzyńskiego i zasiłku. Są też specjalne świadczenia, o które można się ubiegać.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje w wymiarze 8 tygodni po porodzie i nie krócej, niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Kobieta ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego. W ramach świadczeń po urodzeniu martwego dziecka nie przysługuje jednak becikowe. Urlop macierzyński w takiej sytuacji ma służyć regeneracji fizycznej, ale także psychicznej. W niektórych przypadkach nie można jednak z niego skorzystać.

Spis treści: 

 1. Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
 2. Wniosek o urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
 1. Zasiłek pogrzebowy z ZUS za urodzenie martwego dziecka

Strata dziecka wiąże się z żałobą, którą każdy przeżywa inaczej [WIDEO]

Urodzenie martwego dziecka a poronienie

Martwe urodzenie to zgon, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem płodu z ustroju matki po upływie 22. tygodnia ciąży (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Poronienie zaś to wydalenie płodu lub wydobycie go z ustroju matki przed upływem 22. tygodnia ciąży. Płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnych innych oznak życia.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynie w przypadku urodzenia martwego dziecka i posiadania aktu urodzenia (zgonu) kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego – o ile oczywiście spełnia konkretne warunki. W przypadku poronienia przysługuje jedynie zasiłek chorobowy.

Karta martwego urodzenia

Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia, wystawianą przez szpital, przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia się nie przekazuje.

Karta martwego urodzenia jest przekazywana kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Ile urlopu macierzyńskiego przysługuje po urodzeniu martwego dziecka? Jak stanowi art. 1801 Kodeksu pracy, w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodnia życia, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W razie zgonu dziecka po upływie 8. tygodnia życia pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeśli na świat przyszło więcej dzieci i jedno z nich zmarło po upływie 8. tygodnia życia, urlop macierzyński przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.
 
Dokumentami uprawniającymi do otrzymania zasiłku macierzyńskiego są:
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające przewidywaną datę porodu, 
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z informacją o martwym urodzeniu oraz zaświadczenie płatnika składek.

Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Kobieta, która zdecyduje się skorzystać z urlopu macierzyńskiego, może również skrócić czas jego trwania. Urlop nie może jednak trwać krócej niż 7 dni. Czas jego rozpoczęcia liczy się nie od dnia złożenia wniosku, a od daty urodzenia martwego dziecka.   

Wniosek o urlop macierzyński po śmierci dziecka

Gdy kobieta chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego po śmierci dziecka, musi złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, na którym powinna być zamieszczona dodatkowa informacja o urodzeniu martwym. 

We wniosku o urlop macierzyński po śmierci dziecka powinny znaleźć się następujące informacje: 
 • miejscowość i data,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres pracownika,
 • nazwa i adres pracodawcy,
 • prośba o udzielenie urlopu,
 • termin urlopu,
 • podpis.

Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje na takich samych zasadach, jak w przypadku urodzenia dziecka żywego. Wysokość zasiłku stanowi 100 proc. kwoty, która jest podstawą wymiaru. 

Odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka z ZUS

Jeśli rodzice po urodzeniu martwego dziecka zdecydują się na jego pochówek, to przysługuje im prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS w wysokości 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek pogrzebowy to pieniądze na zorganizowanie pochówku dziecka. Wniosek o świadczenie należy złożyć do ZUS na specjalnym druku (ZUS Z-12) wraz z:

 • odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu,
 • oryginałami rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka wypłacany jest po pogrzebie.
Prawo do pochowania dziecka nie jest ograniczone tylko do sytuacji, gdy nastąpiło martwe urodzenie w rozumieniu przepisów o zgłoszeniu urodzenia dziecka oraz przepisów o dokumentacji medycznej. Za zwłoki uważa się bowiem ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży. Dzieci martwo urodzone mogą być pochowane przez osoby uprawnione lub na ich wniosek spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami.

Urodzenie martwego dziecka a becikowe

Becikowe nie przysługuje kobiecie, która urodziła martwe dziecko. Świadczenie to przyznawane jest jedynie w sytuacji, gdy dziecko urodziło się żywe (nawet jeżeli po paru godzinach zmarło).  

Urodzenie martwego dziecka: inne świadczenia

Warto wiedzieć, że dostępne są też inne świadczenia w sytuacji urodzenia martwego dziecka. PZU proponuje dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka.

PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku:

 • urodzenia dziecka – w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia,
 • urodzenia martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane – w wysokości 200 proc. sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia.
 
Zobacz też: 
urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. W części jest obowiązkowy dla matki, w części może być dzielony z ojcem dziecka. Dyrektywa unijna, którą Polska powinna wprowadzić w 2022 roku, zmieni sposób korzystania z urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński w 2022 roku.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest płatny i maksymalnie trwa 12 miesięcy. Składa się na niego urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Oba nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim, który w sumie trwa 364 dni. Do sierpnia 2022 roku Polska ma obowiązek zastosować się do unijnej dyrektywy „work-life balance”. Mówi ona o tym, że  każde z rodziców ma mieć zagwarantowane co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego , którego nie będzie można przekazać drugiemu rodzicowi. Co to oznacza dla kobiet, które urodzą dziecko w 2022 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2022 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński i rodzicielski Urlop macierzyński przed porodem Kiedy urlop można łączyć z pracą Co po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim Urlop macierzyński w 2022 roku Wiele wskazuje na to, że rząd nie zaskoczy zmianami w urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w 2022 roku ludzi, którzy niebawem zostaną rodzicami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal będzie im przysługiwać roczny urlop po porodzie, którym będzie się można dowolnie dzielić (poza pierwszymi 14 tygodniami macierzyńskiego, który jest  zagwarantowany wyłącznie matce). Chociaż Polska do sierpnia 2022 musi dostosować się do wspomnianej dyrektywy unijnej, to może zmiany wprowadzić z opóźnieniem (tzw. vacatio legis), co będzie skutkować faktycznymi zmianami dopiero w 2023 roku. Zatem w roku 2022 najprawdopodobniej obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Oto one. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci, które przyszły na świat w czasie jednego porodu. W związku z urodzeniem jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego . Jeśli na świat...

Nie mogę pozbierać się po poronieniu
Adobe Stock, Photographee.eu
Prawdziwe historie
„Od lat nie mogę pozbierać się po poronieniu. Wybierałam już ubranka i wyobrażałam sobie, jaką będę mamą”
„Dzisiaj na samo wspomnienie mojej ukochanej maleńkiej istotki łzy cisną mi się do oczu. Nie zapomniałam o niej i nigdy nie zapomnę. Często o niej myślę, choć minęło już 7 lat”.

Moim życiem zawsze rządził przypadek. Najlepszą szkolną koleżanką stała się ta, która usiadła obok mnie, bo nigdzie indziej nie było już miejsca. – Wolne? – zapytała po prostu śliczna blondynka z ogromnymi niebieskimi oczami. A ja w odpowiedzi pokiwałam twierdząco głową. I Zosia zajęła krzesełko obok mnie. Na całe osiem lat szkoły podstawowej Potem nasze drogi na moment się rozeszły, bo ja poszłam do zawodówki, a ona do ogólniaka. Nie przeszkadzało nam to jednak w spotykaniu się popołudniami, po lekcjach. Wymieniałyśmy się wrażeniami, ona opowiadała, kogo poznała i jak jej serce chciało wyskoczyć z piersi na widok tego czy innego szkolnego przystojniaka. Nie znałam tego uczucia. Nigdy nic nie cieszyło mnie do tego stopnia, bym skakała z radości. Gdy inni pytali mnie, czy mam chłopaka, odpowiadałam zgodnie z prawdą, że mam. I wzruszałam ramionami w odpowiedzi na pytania, czy to poważna sprawa. – Czy ja wiem… – nie mogłam się zdecydować, co odpowiedzieć na pytania koleżanek. – Chyba nie do końca… Nie czuję motyli w brzuchu, jak to zwykle się określa. Nie chce mi się krzyczeć na całe gardło, że kocham, że jestem taka szczęśliwa. – Rozumiemy – śmiały się dziewczyny. Ale czy naprawdę rozumiały? Wątpię Przez zawodówkę się prześlizgnęłam. Chciałam być fryzjerką. Udało się, choć jakichś oszałamiających wyników w nauce nie miałam. Zresztą nie było się czym chwalić, w końcu to tylko zawodówka. Pogarda wielu z tych, którzy chodzili do ogólniaka, była czasem nie do zniesienia. Dlatego postanowiłam uczyć się dalej w zaocznym liceum. Z perspektywy czasu, wydaje mi się, że była to najmądrzejsza z moich decyzji. Pracowałam już jako pomoc fryzjerska w niewielkim zakładzie, a popołudniami zdobywałam wiedzę....

Kiedy można dokonać aborcji
Adobe Stock
Aktualności
Aborcja w Polsce – kiedy można dokonać legalnej aborcji, aktualne przepisy
Legalna aborcja w Polsce dozwolona jest tylko w dwóch przypadkach, a nie w trzech, jak to miało miejsce przed styczniem 2021 roku. Z listy przesłanek do legalnej aborcji wykluczono zapis o ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeniach płodu. Nielegalna aborcja jest w Polsce karana więzieniem.

Możliwości legalnej aborcji w Polsce się kurczą. Zabiegu usunięcia ciąży nie można wykonać nawet wtedy, gdy płód obarczony jest ciężkimi wadami – tzw. wadami letalnymi , które nieuchronnie prowadzą do śmierci dziecka wkrótce po narodzinach. Zapisy uwzględniające przesłanki do wykonania legalnej aborcji w Polsce są też niejednoznaczne dla lekarzy, co może rodzić zagrożenie dla zdrowia i życia ciężarnych Polek. Z tego względu Ministerstwo Zdrowia musiało wydać po kilku miesiącach obowiązywania nowego prawa aborcyjnego jego dodatkową interpretację. Legalna aborcja – zmiany w prawie w 2021 roku Do stycznia 2021 aborcja w Polsce była dopuszczalna w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt). W październiku 2021 roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, której skutkiem jest zawężenie liczby przesłanek, które dopuszczają legalne poddanie się aborcji w Polsce. Aktualny stan prawny w Polsce dopuszcza aborcję tylko w następujących przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ciężarnej gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt). Legalna aborcja – kto podejmuje decyzję? W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ciężarnej legalnej aborcji dokonuje lekarz w szpitalu po potwierdzeniu okoliczności umożliwiających wykonanie aborcji przez innego lekarza niż ten, który przerwania ciąży ma dokonać. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. W...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj