Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
urodzenie martwego dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urodzenie martwego dziecka – świadczenia. Czy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?

Urodzenie martwego dziecka to tragedia dla matki. Ale​ co dalej? W takiej sytuacji kobieta musi zmierzyć się nie tylko ze swoimi emocjami. Warto również znać prawa, które przysługują po urodzeniu martwego dziecka, np. w kwestii urlopu macierzyńskiego i zasiłku. Są też specjalne świadczenia, o które można się ubiegać.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje w wymiarze 8 tygodni po porodzie i nie krócej, niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Kobieta ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego. W ramach świadczeń po urodzeniu martwego dziecka nie przysługuje jednak becikowe. Urlop macierzyński w takiej sytuacji ma służyć regeneracji fizycznej, ale także psychicznej. W niektórych przypadkach nie można jednak z niego skorzystać.

Spis treści: 

 1. Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
 2. Wniosek o urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
 1. Zasiłek pogrzebowy z ZUS za urodzenie martwego dziecka

Strata dziecka wiąże się z żałobą, którą każdy przeżywa inaczej [WIDEO]

Urodzenie martwego dziecka a poronienie

Martwe urodzenie to zgon, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem płodu z ustroju matki po upływie 22. tygodnia ciąży (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Poronienie zaś to wydalenie płodu lub wydobycie go z ustroju matki przed upływem 22. tygodnia ciąży. Płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnych innych oznak życia.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynie w przypadku urodzenia martwego dziecka i posiadania aktu urodzenia (zgonu) kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego – o ile oczywiście spełnia konkretne warunki. W przypadku poronienia przysługuje jedynie zasiłek chorobowy.

Karta martwego urodzenia

Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia, wystawianą przez szpital, przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia się nie przekazuje.

Karta martwego urodzenia jest przekazywana kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Ile urlopu macierzyńskiego przysługuje po urodzeniu martwego dziecka? Jak stanowi art. 1801 Kodeksu pracy, w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodnia życia, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W razie zgonu dziecka po upływie 8. tygodnia życia pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeśli na świat przyszło więcej dzieci i jedno z nich zmarło po upływie 8. tygodnia życia, urlop macierzyński przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.
 
Dokumentami uprawniającymi do otrzymania zasiłku macierzyńskiego są:
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające przewidywaną datę porodu, 
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z informacją o martwym urodzeniu oraz zaświadczenie płatnika składek.

Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Kobieta, która zdecyduje się skorzystać z urlopu macierzyńskiego, może również skrócić czas jego trwania. Urlop nie może jednak trwać krócej niż 7 dni. Czas jego rozpoczęcia liczy się nie od dnia złożenia wniosku, a od daty urodzenia martwego dziecka.   

Wniosek o urlop macierzyński po śmierci dziecka

Gdy kobieta chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego po śmierci dziecka, musi złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, na którym powinna być zamieszczona dodatkowa informacja o urodzeniu martwym. 

We wniosku o urlop macierzyński po śmierci dziecka powinny znaleźć się następujące informacje: 
 • miejscowość i data,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres pracownika,
 • nazwa i adres pracodawcy,
 • prośba o udzielenie urlopu,
 • termin urlopu,
 • podpis.

Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje na takich samych zasadach, jak w przypadku urodzenia dziecka żywego. Wysokość zasiłku stanowi 100 proc. kwoty, która jest podstawą wymiaru. 

Odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka z ZUS

Jeśli rodzice po urodzeniu martwego dziecka zdecydują się na jego pochówek, to przysługuje im prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS w wysokości 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek pogrzebowy to pieniądze na zorganizowanie pochówku dziecka. Wniosek o świadczenie należy złożyć do ZUS na specjalnym druku (ZUS Z-12) wraz z:

 • odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu,
 • oryginałami rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka wypłacany jest po pogrzebie.
Prawo do pochowania dziecka nie jest ograniczone tylko do sytuacji, gdy nastąpiło martwe urodzenie w rozumieniu przepisów o zgłoszeniu urodzenia dziecka oraz przepisów o dokumentacji medycznej. Za zwłoki uważa się bowiem ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży. Dzieci martwo urodzone mogą być pochowane przez osoby uprawnione lub na ich wniosek spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami.

Urodzenie martwego dziecka a becikowe

Becikowe nie przysługuje kobiecie, która urodziła martwe dziecko. Świadczenie to przyznawane jest jedynie w sytuacji, gdy dziecko urodziło się żywe (nawet jeżeli po paru godzinach zmarło).  

Urodzenie martwego dziecka: inne świadczenia

Warto wiedzieć, że dostępne są też inne świadczenia w sytuacji urodzenia martwego dziecka. PZU proponuje dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka.

PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku:

 • urodzenia dziecka – w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia,
 • urodzenia martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane – w wysokości 200 proc. sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia.
 
Zobacz też: 
urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

Nie mogę pozbierać się po poronieniu
Adobe Stock, Photographee.eu
Newsy
„Od lat nie mogę pozbierać się po poronieniu. Wybierałam już ubranka i wyobrażałam sobie, jaką będę mamą”
„Dzisiaj na samo wspomnienie mojej ukochanej maleńkiej istotki łzy cisną mi się do oczu. Nie zapomniałam o niej i nigdy nie zapomnę. Często o niej myślę, choć minęło już 7 lat”.

Moim życiem zawsze rządził przypadek. Najlepszą szkolną koleżanką stała się ta, która usiadła obok mnie, bo nigdzie indziej nie było już miejsca. – Wolne? – zapytała po prostu śliczna blondynka z ogromnymi niebieskimi oczami. A ja w odpowiedzi pokiwałam twierdząco głową. I Zosia zajęła krzesełko obok mnie. Na całe osiem lat szkoły podstawowej Potem nasze drogi na moment się rozeszły, bo ja poszłam do zawodówki, a ona do ogólniaka. Nie przeszkadzało nam to jednak w spotykaniu się popołudniami, po lekcjach. Wymieniałyśmy się wrażeniami, ona opowiadała, kogo poznała i jak jej serce chciało wyskoczyć z piersi na widok tego czy innego szkolnego przystojniaka. Nie znałam tego uczucia. Nigdy nic nie cieszyło mnie do tego stopnia, bym skakała z radości. Gdy inni pytali mnie, czy mam chłopaka, odpowiadałam zgodnie z prawdą, że mam. I wzruszałam ramionami w odpowiedzi na pytania, czy to poważna sprawa. – Czy ja wiem… – nie mogłam się zdecydować, co odpowiedzieć na pytania koleżanek. – Chyba nie do końca… Nie czuję motyli w brzuchu, jak to zwykle się określa. Nie chce mi się krzyczeć na całe gardło, że kocham, że jestem taka szczęśliwa. – Rozumiemy – śmiały się dziewczyny. Ale czy naprawdę rozumiały? Wątpię Przez zawodówkę się prześlizgnęłam. Chciałam być fryzjerką. Udało się, choć jakichś oszałamiających wyników w nauce nie miałam. Zresztą nie było się czym chwalić, w końcu to tylko zawodówka. Pogarda wielu z tych, którzy chodzili do ogólniaka, była czasem nie do zniesienia. Dlatego postanowiłam uczyć się dalej w zaocznym liceum. Z perspektywy czasu, wydaje mi się, że była to najmądrzejsza z moich decyzji. Pracowałam już jako pomoc fryzjerska w niewielkim zakładzie, a popołudniami...

Kiedy można dokonać aborcji
Adobe Stock
Aktualności
Aborcja w Polsce – kiedy można dokonać legalnej aborcji, aktualne przepisy
Legalna aborcja w Polsce dozwolona jest tylko w dwóch przypadkach, a nie w trzech, jak to miało miejsce przed styczniem 2021 roku. Z listy przesłanek do legalnej aborcji wykluczono zapis o ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeniach płodu. Nielegalna aborcja jest w Polsce karana więzieniem.

Możliwości legalnej aborcji w Polsce się kurczą. Zabiegu usunięcia ciąży nie można wykonać nawet wtedy, gdy płód obarczony jest ciężkimi wadami – tzw. wadami letalnymi , które nieuchronnie prowadzą do śmierci dziecka wkrótce po narodzinach. Zapisy uwzględniające przesłanki do wykonania legalnej aborcji w Polsce są też niejednoznaczne dla lekarzy, co może rodzić zagrożenie dla zdrowia i życia ciężarnych Polek. Z tego względu Ministerstwo Zdrowia musiało wydać po kilku miesiącach obowiązywania nowego prawa aborcyjnego jego dodatkową interpretację. Legalna aborcja – zmiany w prawie w 2021 roku Do stycznia 2021 aborcja w Polsce była dopuszczalna w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt). W październiku 2021 roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, której skutkiem jest zawężenie liczby przesłanek, które dopuszczają legalne poddanie się aborcji w Polsce. Aktualny stan prawny w Polsce dopuszcza aborcję tylko w następujących przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ciężarnej gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt). Legalna aborcja – kto podejmuje decyzję? W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ciężarnej legalnej aborcji dokonuje lekarz w szpitalu po potwierdzeniu okoliczności umożliwiających wykonanie aborcji przez innego lekarza niż ten, który przerwania ciąży ma dokonać. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. W...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz