Wyniki
Laureaci
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Ciąża na wychowawczym
Adobe Stock
Prawo i finanse

Ciąża na wychowawczym – masz prawo do płatnego zwolnienia i urlopu macierzyńskiego

Ciąża na urlopie wychowawczym daje kobiecie prawo do skorzystania z płatnego zasiłku chorobowego, a nawet z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Aby tak się jednak stało, ciężarna musi podjąć odpowiednie kroki, w przeciwnym razie nie będzie mogła skorzystać z tych świadczeń.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę na urlopie wychowawczym, kodeks pracy daje kilka możliwości zabezpieczających jej sytuację prawną. Ciężarna ma do wyboru przerwanie urlopu i przejście na zwolnienie lekarskie L4 w ciąży, dające jej wiele przywilejów, w tym płatny zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli kobieta pozostanie na urlopie wychowawczym, będzie jej przysługiwał tylko zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka.

Spis treści:

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Ciąża na wychowawczym – zasady

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy kolejna ciąża nie przerywa urlopu wychowawczego, na którym przebywa kobieta po urodzeniu dziecka. Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego kobieta zaszła w kolejną ciążę, ma prawo do skorzystania z dwóch możliwości:

  • przejścia z urlopu wychowawczego na L4 w ciąży;
  • pozostania na urlopie wychowawczym.


W sytuacji, kiedy ciężarna zdecyduje się na skorzystanie z L4, będzie mogła otrzymać:

  • zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem,
  • prawo do urlopu macierzyńskiego po urodzeniu kolejnego dziecka.


Aby jednak tak się stało, ciężarna musi przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy, chociażby na jeden dzień, tak aby przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie.

Zgłaszając swój powrót, należy uprzedzić pracodawcę o ciąży i planach skorzystania z L4. Zaświadczenie od lekarza należy przedłożyć w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Dzięki temu nabędzie się od dnia porodu prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Natomiast po wykorzystaniu 52 tygodni będzie przysługiwać prawo do kolejnego urlopu wychowawczego.

Jeśli kobieta w trakcie urlopu wychowawczego zajdzie w kolejną ciążę i nie podejmie żadnych kroków, aby wrócić do pracy, nie będzie mogła skorzystać z praw, jakie przysługują innym ciężarnym pozostającym na etacie. W takiej sytuacji po urodzeniu drugiego dziecka kobieta może starać się jedynie o zasiłek macierzyński, gdyż urlop macierzyński nie będzie jej przysługiwał.

Formalności z tytułu przerwania urlopu wychowawczego z powodu ciąży

Aby ciężarna mogła przerwać korzystanie z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy dającej jej możliwość przejścia na płatne L4, konieczne są:

  • obopólna zgoda pracodawcy i pracownika na przerwanie urlopu wychowawczego – w takiej sytuacji ciężarna może wrócić do pracy nawet kolejnego dnia,
  • zawiadomienie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego 30 dni przed planowanym powrotem – w takim przypadku pracodawca nie ma prawa odmówić powrotu do pracy.

Ciąża na wychowawczym a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Urodzenie kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego uprawnia mamę do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Jego wysokość zależy od tego, w którym momencie kobieta urodziła kolejne dziecko:

  • w przypadku gdy prawo do zasiłku powstało w okresie urlopu wychowawczego, będzie on przysługiwał za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającej po porodzie; jednak zasiłek może zostać skrócony o 2 tygodnie, gdyż właśnie tyle urlopu macierzyńskiego może być wykorzystane przed przewidywaną datą porodu,
  • zasiłek macierzyński zostanie wypłacany za pełen okres, nieskrócony o 2 tygodnie, jeżeli pełna długość urlopu macierzyńskiego będzie wykraczać poza udzielony urlop wychowawczy.

Ciąża na urlopie wychowawczym a prawo do kolejnego urlopu

Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu wychowawczego kobieta ma prawo:

  • skorzystać z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko, jeżeli nadal jest do niego uprawniona,
  • po jego zakończeniu może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na kolejne dziecko.


Zobacz także:

zasiłek opiekuńczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2022 – ile wynosi i komu się należy?
Zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom chorego dziecka, ale nie tylko. Rodzice mogą go również otrzymać w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte, gdy dziecko trafi na kwarantannę albo opiekunka zachoruje.

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego przyznawania reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do zasiłku opiekuńczego mają prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać rodzice zdrowego malucha. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja z zasiłkiem, gdy dziecko trafi na kwarantannę lub gdy z powodu COVID-19 zamknięta jest klasa lub grupa przedszkolna. Spis treści: Co to jest zasiłek opiekuńczy? Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Co to jest zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy na dziecko to świadczenie, które jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w różnych sytuacjach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia , gdy: nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubiku dziecięcego, do którego dziecko chodzi; dziecko musi być izolowane od otoczenia ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej; z powodu choroby dzieckiem nie może opiekować się niania, z którą masz podpisaną umowę, lub dzienny opiekun; osoba, która na stałe opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością i koniecznością długotrwałej opieki), które nie ukończyło 18. roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi zastąpić małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, ze względu na: poród lub chorobę małżonka/rodzica uniemożliwiającą zajmowanie się dzieckiem; pobyt małżonka/rodzica w szpitalu lub innej placówce leczniczej. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także , gdy trzeba opiekować się: chorym dzieckiem do 18. roku życia; chorym dzieckiem z...

urlop po urodzeniu dziecka
Fotolia
Prawo i finanse
Urlop po urodzeniu dziecka – przepisy na 2021 r.
Wyjaśniamy, jakie urlopy przysługują rodzicom po urodzeniu dziecka. Nasze zestawienie pomoże odnaleźć się w gąszczu przepisów! Podajemy aktualne informacje dotyczące wszystkich urlopów dla mamy i taty.

Wyjaśniamy, jakie urlopy przysługują po urodzeniu dziecka matce, a jakie ojcu. Opisujemy, które są obowiązkowe dla jednego z rodziców, a z których można korzystać wspólnie. Każda kobieta po urodzeniu dziecka musi wykorzystać urlop macierzyński. Natomiast przysługujące tacie urlopy: ojcowski i tacierzyński są dowolne, podobnie jak urlop rodzicielski. Opcjonalny jest również urlop wychowawczy. Aby ułatwić zrozumienie tych zawiłości, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich urlopów dla rodziców. Sprawdź, jakie rozwiązanie sprawdzi się w twojej sytuacji.  Spis treści :  Urlop po urodzeniu dziecka - ile trwa macierzyński? Komu przysługuje urlop macierzyński? Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka - urlop ojcowski Co to jest urlop rodzicielski i ile trwa? Kto może wziąć urlop rodzicielski? Urlop wychowawczy  Urlop roczny po urodzeniu dziecka Urlop tacierzyński – urlop dla ojca po urodzeniu dziecka Urlop okolicznościowy Urlop po urodzeniu dziecka - ile trwa macierzyński? Urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny. W przypadku urodzenia jednego dziecka w 2021 roku (podobnie jak w latach poprzednich) trwa 20 tygodni. Jeśli urodzisz bliźniaki , przysługuje ci 31 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku trojaczków urlop macierzyński wynosi 33 tygodnie, a na każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej dostaniesz dodatkowe 2 tygodnie (35 tygodni przy czworaczkach, 37 przy pięcioraczkach). Komu przysługuje urlop macierzyński? Urlopu macierzyńskiego udziela się kobiecie, która ma wkrótce urodzić dziecko lub właśnie je urodziła. Po porodzie należy obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego . Po tym czasie mama może wrócić do pracy, jeśli pozostałe 6 tygodni urlopu przejmie ojciec dziecka. Aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego, tata dziecka...

Urlop ojcowski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Urlop ojcowski to płatny urlop, z którego może skorzystać ojciec spełniający wymienione w przepisach warunki. Urlop przysługuje tylko w określonym czasie, potem przepada. Można wykorzystać go w całości lub podzielić na części. Przedstawiamy najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim. Wyjaśniamy, jak należy o niego wnioskować, i jak się niebawem zmieni.

Urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Otrzyma go tata pracujący na etacie lub prowadzący własną działalność gospodarczą. Aktualnie urlop ojcowski miał wymiar 14 dni, które można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Niebawem zasady urlopu ojcowskiego ulegną zmianie. Zmiana ta ma związek z implementacją tzw. dyrektywy unijnej work-life balance. Wyjątki związane z terminem wykorzystania urlopu ojcowskiego dotyczą tylko dzieci przysposobionych.  Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o przyznanie urlopu ojcowskiego, jak złożyć wniosek i co dokładnie się zmieni w związku z unijną dyrektywą. Spis treści: Urlop ojcowski 2022 – zasady przyznawania Ile trwa urlop ojcowski? Urlop ojcowski – ile płatny? Wniosek o urlop ojcowski Urlop ojcowski a urlop tacierzyński Urlop ojcowski 2022 – zasady przyznawania Zgodnie z art. 182 3  § 1 Kodeksu pracy urlop ojcowski przysługuje świeżo upieczonemu tacie: zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i posiadającemu obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe; prowadzącemu działalność gospodarczą i opłacającemu dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Urlop ojcowski jest przyznawany niezależnie od urlopu macierzyńskiego – można z niego korzystać także w sytuacji, gdy matka dziecka nie jest nigdzie zatrudniona. Nie ma znaczenia, czy związek ojca i matki dziecka jest sformalizowany – urlop ojcowski przysługuje mężczyźnie, który jest faktycznym opiekunem dziecka. Ile trwa urlop ojcowski? Prawdopodobnie do końca 2022 roku zasady urlopu ojcowskiego nie zostaną zmienione, choć miały wejść w życie od 1 sierpnia 2022. Wszystko przez to, że ustawa nowelizująca przepisy nie została jak dotąd nawet...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
Dzień Nauczyciela 2021
Aktualności
Dzień Nauczyciela 2022: kiedy obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej? Co warto o nim wiedzieć?
Joanna Biegaj
jod a ciąża
Dieta w ciąży
Czy jod w ciąży jest równie ważny jak kwas foliowy?
Małgorzata Wódz
Życzenia na Dzień Nauczyciela: oficjalne, eleganckie, poważne
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Nauczyciela: oficjalne, eleganckie, poważne
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Laurka na Dzień Nauczyciela
Święta i uroczystości
Laurka na Dzień Nauczyciela: pomysły i wzory do druku
Joanna Biegaj
Sok z czarnego bzu dla dzieci – właściwości, dawkowanie, przepis
Żywienie
Sok z czarnego bzu dla dzieci – właściwości, dawkowanie, przepis
Joanna Biegaj
Wierszyki na Dzień Nauczyciela
Święta i uroczystości
Wierszyki na Dzień Nauczyciela: śmieszne, krótkie, rymowane
Adrianna Trusiuk
Czy Dzień Nauczyciela jest wolny?
Święta i uroczystości
Czy Dzień Nauczyciela jest wolny?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Imiona dla bliźniaków? Wybierz najpiękniejsze
Imiona
Imiona dla bliźniaków: jak wybrać najpiękniejsze? (dla pary tej samej płci oraz dla dziewczynki i chłopca)
Luiza Słuszniak
Bierzmowanie: ile trwa, jak wygląda
Święta i uroczystości
Bierzmowanie: ile trwa, jak wygląda? [PEŁEN PRZEBIEG LITURGII + DIALOGI]
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Grzyby niejadalne z gąbką
Zdrowie
Grzyby niejadalne z gąbką – czy są trujące, jak wyglądają? (zdjęcia)
Ewa Janczak-Cwil
Tabletki z jodkiem potasu po co
Zdrowie
Tabletki z jodkiem potasu – po co się stosuje?
Ewa Janczak-Cwil
Gorączka u dziecka bez innych objawów: przyczyny, postępowanie
Zdrowie
Gorączka u dziecka bez innych objawów: przyczyny, kiedy do lekarza?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
rejestr ciąż
Prawo i finanse
Rejestr ciąż – czemu ma służyć, od kiedy obowiązuje?
Ewa Janczak-Cwil
Budyń dla niemowlaka
Przepisy
Budyń dla niemowlaka: przepis. Jak go zrobić i od kiedy można go podać?
Adrianna Trusiuk
Szczepienia na COVID dzieci dawka przypominająca
Zdrowie
Szczepienia na COVID dzieci – kiedy dawka przypominająca?
Ewa Janczak-Cwil
kasztany
Gry i zabawy
Jak zrobić ludziki z kasztanów –​ różne wzory
Joanna Biegaj
Jakie książki do nauki czytania wybrać dla dziecka?
Gry i zabawy
Książki do nauki czytania. Te polecamy najbardziej!
Milena Oszczepalińska
grzyby w ciąży
Dieta w ciąży
Czy można jeść grzyby w ciąży? Tak, ale zawsze istnieje ryzyko
Małgorzata Wódz