Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Egzamin na zakończenie ósmej klasy składa się z 3 sprawdzianów, które odbywają się w 3 kolejne dni.

Reklama

Każdego dnia uczeń przystępuje do sprawdzianu z innego przedmiotu.

Spis treści:

Egzamin ósmoklasisty 2024: terminy

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się o tydzień wcześniej niż w roku ubiegłym. Daty testów z poszczególnych przedmiotów to:

 • 14 maja 2024 (we wtorek) odbywa się egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja 2024 (w środę) – z matematyki,
 • 16 maja 2024 (w czwartek) – z języka obcego nowożytnego.

Egzaminy ze wszystkich przedmiotów rozpoczną się o godzinie 9:00.

Zobacz także

Dla uczniów, którzy w tym czasie nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z powodów zdrowotnych lub losowych, przewidziano terminy dodatkowe:

 • 10 czerwca 2024 (poniedziałek) – język polski,
 • 11 czerwca 2024 (wtorek) – matematyka,
 • 12 czerwca 20243 (środa) – język obcy nowożytny.

Egzaminy odbywające się w tych terminach również rozpoczynają się od godziny 9.00.

Poniżej podajemy czas przeznaczony na napisanie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: czas podstawowy oraz czas wydłużony – dla dzieci posiadających odpowiednie orzeczenia.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Najkrócej trwa egzamin z języka obcego, a najdłuższy jest test z języka polskiego. Wynika to z liczby i rodzajów zadań, z jakimi musi zmierzyć się uczeń kończący szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna na egzamin ósmoklasisty w 2024 wyznaczyła następujące czasy trwania:

 • język polski – czas podstawowy: 120 minut, czas wydłużony: 180 minut,
 • matematyka – czas podstawowy: 100 minut, czas wydłużony: 150 minut,
 • język obcy nowożytny – czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut.

Wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty: komu przysługuje?

Aby skorzystać z dodatkowego czasu na egzaminie ósmoklasisty, dziecko musi mieć stosowne zaświadczenie od lekarza albo orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub o niepełnosprawności.

Prawo do wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty mają uczniowie:

 • z autyzmem,
 • słabosłyszący i niesłyszący,
 • niewidomi i niedowidzący,
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • niesprawni czasowo, np. ze złamaną ręką,
 • znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • mający trudności wynikające z wcześniejszego pobytu za granicą.

Uwaga! Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu w wydłużonym czasie mogą korzystać także w czasie egzaminu z dodatkowych udogodnień. W zależności od potrzeb ucznia należą do nich:

 • przystępowanie do egzaminu w oddzielnej sali,
 • pomoc nauczyciela wspomagającego,
 • zapisywanie odpowiedzi na komputerze,
 • nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
 • korzystanie z przyborów związanych z niepełnosprawnością.

W przypadkach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się stosowane są szczegółowe zasady oceniania zadań tzw. otwartych z języka polskiego, obcego oraz matematyki.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama