ile trwa egzamin ósmoklasisty
arrowsmith2/Adobe Stock
Edukacja

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2022 – czas podstawowy i wydłużony

Egzamin ósmoklasisty obejmuje egzaminy z trzech przedmiotów. Na napisanie każdego z nich dziecko ma inny limit czasu. Podstawowy czas trwania egzaminu ósmoklasisty może zostać wydłużony w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami. Sprawdź, ile czasu będzie miało twoje dziecko na napisanie egzaminu ósmoklasisty.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Egzamin na zakończenie ósmej klasy trwa trzy dni. Każdego dnia uczeń przystępuje do sprawdzianu z innego przedmiotu.

 • 24 maja 2022 odbywa się egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 – z matematyki,
 • 26 maja 2022 – z języka obcego nowożytnego.

Egzaminy ze wszystkich przedmiotów rozpoczną się o godzinie 9:00.

Poniżej podajemy czas przeznaczony na napisanie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: czas podstawowy oraz czas wydłużony, dla dzieci posiadających odpowiednie orzeczenia.

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Najkrócej trwa egzamin z języka obcego, a najdłuższy jest test z języka polskiego. Wynika to z liczby i rodzajów zadań, z jakimi musi zmierzyć się uczeń kończący szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna na egzamin ósmoklasisty w 2022 wyznaczyła następujące czasy trwania poszczególnych egzaminów:

 • język polski – czas podstawowy: 120 minut, czas wydłużony: 180 minut
 • matematyka – czas podstawowy: 100 minut, czas wydłużony: 150 minut
 • język obcy nowożytny – czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut.

Komu przysługuje wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty?

Aby skorzystać z dodatkowego czasu na egzaminie ósmoklasisty dziecko musi mieć stosowne zaświadczenie od lekarza albo orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub o niepełnosprawności.

Prawo do wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty mają uczniowie:

 • z autyzmem
 • słabosłyszący i niesłyszący
 • niewidomi i niedowidzący
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • niesprawni czasowo, np. ze złamaną ręką
 • znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • mający trudności wynikające z wcześniejszego pobytu za granicą.

Uwaga! Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu w wydłużonym czasie mogą korzystać także w czasie egzaminu z dodatkowych udogodnień. W zależności od potrzeb ucznia należą do nich:

 • przystępowanie do egzaminu w oddzielnej sali
 • pomoc nauczyciela wspomagającego
 • zapisywanie odpowiedzi na komputerze
 • nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • korzystanie z przyborów związanych z niepełnosprawnością.

W przypadkach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się stosowane są szczegółowe zasady oceniania zadań tzw. otwartych z języka polskiego, obcego oraz matematyki.

Zobacz także:

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jak się uczyć, żeby dobrze zdać
Adobe Stock
Edukacja
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jak się uczyć, żeby dobrze zdać? [PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI]
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest wielkim wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Sprawdź, jak się uczyć, żeby dobrze napisać egzamin, i kiedy najlepiej zacząć przygotowania.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty przysparza wiele emocji. To pierwszy poważny egzamin w życiu ucznia, a od jego wyników zależy dalsza edukacja. Wiele osób zastanawia się, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny . Zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami, aby egzamin zdać nie tylko dobrze, ale i bez stresu. Spis treści: Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty – kiedy zacząć? Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jak się uczyć? Jak dobrze napisać egzamin ósmoklasisty? Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty – kiedy zacząć? Egzamin ósmoklasisty jest sprawdzeniem wiedzy z języka polskiego, matematyki i języka obcego i obejmuje on zakres wiedzy z całej szkoły podstawowej. Jeśli to możliwe, rozpocznij przygotowania jak najwcześniej, szczególnie jeśli masz pewne braki w materiale, który należało opanować. Jak to zrobić? Czas . Zastanów się, ile masz czasu na opanowanie materiału z poszczególnych przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka). Jeśli nie masz go za wiele, zastanów się, jakie są twoje priorytety – z jakiego przedmiotu lub w jakich obszarach czujesz się najmniej pewnie. To pozwoli ci ustalić, na jakie zagadnienia musisz poświęcić najwięcej czasu. Plan działania . Jeśli już wiesz, co jest twoją nieco słabszą stroną, ustal plan działania: np. w poniedziałek i wtorek – po 30 minut zadań z matematyki, środa – poświęć godzinę na przypomnienie sobie słownictwa i gramatyki języka obcego, czwartek i piątek – po 30 minut na powtórki z języka polskiego. Konsekwencja . Już wiesz, co musisz sobie przypomnieć, a co uzupełnić. Masz ustalony plan działania. Twoim zadaniem jest teraz jego konsekwentna realizacja. Początki mogą być trudne, ale taki sposób przygotowania da ci poczucie pewności siebie i kontroli nad sytuacją. Zasada „małych kroków”...

egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja
Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać to: udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć. Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych , a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych . Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło?  Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii. Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają również egzaminu z dodatkowego przedmiotu. To wszystko sprawia, że egzamin ósmoklasisty stał się znacznie łatwiejszy. Ile trzeba mieć procent punktów, żeby zdać egzamin...

ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Adobe Stock
Edukacja
Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2022?
Na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty szkoły ponadpodstawowe decydują, którzy kandydaci zostaną przyjęci do danej placówki. Tłumaczymy, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty i ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum.

Dla uczniów kończących szkołę podstawową i ich rodziców bardzo ważne jest, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty . To właśnie liczba zdobytych punktów decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do dobrego liceum. Sprawdź, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, z matematyki oraz z angielskiego. Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2022? Za trzy egzaminy (z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) uczeń może zdobyć łącznie 100 punktów. Liczbę zdobytych punktów procentowych na egzaminie z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. przykład: (100 proc. x 0,35 = 35 punktów) Liczbę punktów procentowych zdobytych na egzaminie z języka angielskiego  trzeba z kolei pomnożyć przez 0,3. przykład: (100 proc. x 0,3 = 30 punktów) Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum? Nie ma ustalonego progu punktowego, który należy przekroczyć, by zdać egzamin i dostać się do liceum. O tym, ile dokładnie punktów trzeba zdobyć, aby trafić do wybranej przez siebie szkoły, uczeń dowiaduje się dopiero po zakończonej  rekrutacji do liceum . Na stronach internetowych poszczególnych szkół często publikowane są progi punktowe z poprzednich lat. To dzięki nim uczeń może się zorientować, ile prawdopodobnie punktów będzie musiał uzyskać, żeby dostać się do konkretnej szkoły. Pewne jest jednak, że im więcej punktów ósmoklasista zdobędzie podczas rekrutacji – tym jego szanse, że dostanie się do wymarzonego liceum, są większe.  Należy pamiętać, że przy rekrutacji do liceum szkoły nie biorą pod uwagę tylko punktów z egzaminu ósmoklasisty. Istotne są również punkty, które można zdobyć np. za świadectwo z czerwonym paskiem, wolontariat, sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia sportowe i artystyczne....

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj