Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ile trwa egzamin ósmoklasisty
arrowsmith2/Adobe Stock
Edukacja

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023 – czas podstawowy i wydłużony

Egzamin ósmoklasisty obejmuje egzaminy z trzech przedmiotów. Na napisanie każdego z nich dziecko ma inny limit czasu. Podstawowy czas trwania egzaminu ósmoklasisty może zostać wydłużony w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami. Sprawdź, ile czasu będzie miało twoje dziecko na napisanie egzaminu ósmoklasisty.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Egzamin na zakończenie ósmej klasy składa się z 3 egzaminów, które odbywają się w przeciągu 3 dni. Każdego dnia uczeń przystępuje do sprawdzianu z innego przedmiotu.

 • 23 maja 2023 (we wtorek) odbywa się egzamin z języka polskiego,
 • 24 maja 2023 (w środę) – z matematyki,
 • 25 maja 2023 (w czwartek) – z języka obcego nowożytnego.

Egzaminy ze wszystkich przedmiotów rozpoczną się o godzinie 9:00.

Dla uczniów, którzy w tym czasie nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z powodów zdrowotnych lub losowych, przewidziano terminy dodatkowe:

 • 12 czerwca 2023 (poniedziałek) – język polski,
 • 13 czerwca 2023 (wtorek) – matematyka,
 • 14 czerwca 2023 (środa) – język obcy nowożytny.

Egzaminy odbywające się w tych terminach również rozpoczynają się od godziny 9.00. 

Poniżej podajemy czas przeznaczony na napisanie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: czas podstawowy oraz czas wydłużony, dla dzieci posiadających odpowiednie orzeczenia.

Cytaty o tacie – 17 wzruszających, mądrych i śmiesznych złotych myśli na Dzień Ojca [WIDEO]

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Najkrócej trwa egzamin z języka obcego, a najdłuższy jest test z języka polskiego. Wynika to z liczby i rodzajów zadań, z jakimi musi zmierzyć się uczeń kończący szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna na egzamin ósmoklasisty w 2023 wyznaczyła następujące czasy trwania poszczególnych egzaminów:

 • język polski – czas podstawowy: 120 minut, czas wydłużony: 180 minut,
 • matematyka – czas podstawowy: 100 minut, czas wydłużony: 150 minut,
 • język obcy nowożytny – czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut.

Komu przysługuje wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty?

Aby skorzystać z dodatkowego czasu na egzaminie ósmoklasisty dziecko musi mieć stosowne zaświadczenie od lekarza albo orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub o niepełnosprawności.

Prawo do wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty mają uczniowie:

 • z autyzmem,
 • słabosłyszący i niesłyszący,
 • niewidomi i niedowidzący,
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • niesprawni czasowo, np. ze złamaną ręką,
 • znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • mający trudności wynikające z wcześniejszego pobytu za granicą.

Uwaga! Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu w wydłużonym czasie mogą korzystać także w czasie egzaminu z dodatkowych udogodnień. W zależności od potrzeb ucznia należą do nich:

 • przystępowanie do egzaminu w oddzielnej sali,
 • pomoc nauczyciela wspomagającego,
 • zapisywanie odpowiedzi na komputerze,
 • nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
 • korzystanie z przyborów związanych z niepełnosprawnością.

W przypadkach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się stosowane są szczegółowe zasady oceniania zadań tzw. otwartych z języka polskiego, obcego oraz matematyki.

Zobacz także:

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jak się uczyć, żeby dobrze zdać
Adobe Stock
Edukacja
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jak się uczyć, żeby dobrze zdać? [PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI]
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest wielkim wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Sprawdź, jak się uczyć, żeby dobrze napisać egzamin, i kiedy najlepiej zacząć przygotowania.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty przysparza wiele emocji. To pierwszy poważny egzamin w życiu ucznia, a od jego wyników zależy dalsza edukacja. Wiele osób zastanawia się, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny . Zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami, aby egzamin zdać nie tylko dobrze, ale i bez stresu. Pamiętaj też, że punktacja do szkoły średniej obejmuje nie tylko punkty uzyskane na egzaminie. Spis treści: Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty – kiedy zacząć? Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jak się uczyć? Jak dobrze napisać egzamin ósmoklasisty? Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty – kiedy zacząć? Egzamin ósmoklasisty jest sprawdzeniem wiedzy z języka polskiego, matematyki i języka obcego i obejmuje on zakres wiedzy z całej szkoły podstawowej. Jeśli to możliwe, rozpocznij przygotowania jak najwcześniej, szczególnie jeśli masz pewne braki w materiale, który należało opanować. Jak to zrobić? Czas . Zastanów się, ile masz czasu na opanowanie materiału z poszczególnych przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka). Jeśli nie masz go za wiele, zastanów się, jakie są twoje priorytety – z jakiego przedmiotu lub w jakich obszarach czujesz się najmniej pewnie. To pozwoli ci ustalić, na jakie zagadnienia musisz poświęcić najwięcej czasu. Plan działania . Jeśli już wiesz, co jest twoją nieco słabszą stroną, ustal plan działania: np. w poniedziałek i wtorek – po 30 minut zadań z matematyki, środa – poświęć godzinę na przypomnienie sobie słownictwa i gramatyki języka obcego, czwartek i piątek – po 30 minut na powtórki z języka polskiego. Konsekwencja . Już wiesz, co musisz sobie przypomnieć, a co uzupełnić. Masz ustalony plan działania. Twoim zadaniem jest teraz jego konsekwentna realizacja. Początki mogą być trudne, ale taki sposób...

egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja
Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać, to... przystąpienie do niego. Liczy się też oczywiście udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych . Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło?  Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. W 2023 roku trzeba będzie jednak znać lektury obowiązkowe z klas 4-8, a nie tylko z klas 7-8, jak w poprzednich latach. Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii. Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają...

ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Adobe Stock
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty szkoły ponadpodstawowe decydują, którzy kandydaci zostaną przyjęci do danej placówki. Tłumaczymy, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty i ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum.

Punkty na egzaminie ósmoklasisty to ważna kwestia dla uczniów kończących podstawówkę. To właśnie liczba zdobytych punktów decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do dobrego liceum. Sprawdź, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Wyjaśniamy, ile trzeba mieć punktów, żeby zwiększyć swoje szanse w rekrutacji do szkoły średniej. Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2023? Na egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) uczeń może zdobyć łącznie 100 punktów. Jak się liczy punkty z egzaminu ósmoklasisty? Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Zastanawiasz się, ile procent ma 1 punkt na egzaminie ósmoklasisty? To proste. Liczbę zdobytych punktów procentowych na egzaminie z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. przykład: 100 proc. x 0,35 = 35 punktów Liczbę punktów procentowych zdobytych na egzaminie z języka obcego  trzeba pomnożyć przez 0,3. przykład: 100 proc. x 0,3 = 30 punktów Dodatkowe punkty Poza punktami z egzaminu ósmoklasisty przy rekrutacji do szkoły średniej liczą się także punkty za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia lub dodatkową działalność, np. wolontariat. To maksymalnie 100 punktów. Oceny na świadectwie są przeliczane na punkty: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty. Dodatkowe punkty: świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów, wolontariat szkolny – 3 punkty, sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – maksymalnie 18 punktów. Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum?...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz