rozwód, podział majątku, rozwód a ulga na dziecko,
fot. © emiekayama - Fotolia.com

Ulga na dziecko po rozwodzie rodziców – na jakich zasadach?

Komu przysługuje ulga na dziecko po rozwodzie rodziców? Czy rodzice mogą tę ulgę podzielić między sobą? Komu w ogóle przysługuje ulga na dziecko i w jakiej wysokości?
rozwód, podział majątku, rozwód a ulga na dziecko,
fot. © emiekayama - Fotolia.com
Zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim (czyli rodzice dwójki dzieci nie mogą odliczyć więcej niż 2 x 1112,04 zł = 2224,08 zł). Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. A co po rozwodzie?

Ulga na dziecko po rozwodzie

Jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska (nawet jeżeli jest ograniczona), i władza ta jest wykonywana przez oboje rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu na dziecko.

Rozwód czy separacja nie muszą oznaczać utraty przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński, określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia zupełnie tego prawa jednego z rodziców, to przysługuje mu nadal prawo do skorzystania z ulgi na dziecko w podatku dochodowym.
Redakcja poleca: PIT 2017: Sprawdź komu przysługuje ulga na dziecko? [WIDEO]
Czeka cię rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym i zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko? Zobacz nasz film

W jakich proporcjach rodzice mogą sobie odliczyć ulgę na dziecko?

Przysługującą kwotę ulgi rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Zdaniem organów podatkowych należy przyjąć, iż podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodzicami, z których każdy (w związku z wykonywaną władzą rodzicielską) ma prawo do zastosowania ulgi, jest podział tej kwoty w częściach równych.

Możliwość odliczenia tej kwoty przez rodziców dziecka w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady), który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie innej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice.
Jeżeli takiego porozumienia rozwiedzionych rodziców nie ma, to przysługującą rodzicom wspólną kwotę ulgi na dziecko rodzic dziecka dzieli z drugim rodzicem w częściach równych.
Tak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z 16 lutego 2015 r. (IBPBII/l/415-961/14/DP).

Zatem jeżeli obydwojgu rodzicom przysługiwała władza rodzicielską (nawet ograniczona) przez cały rok podatkowy, ulga przysługuje każdemu z rodziców w dowolnych proporcjach przez nich zgodnie ustalonych. Oczywiście muszą pamiętać, że przysługuje im łącznie jedna kwota na jedno dziecko. Ale jeżeli rodzice takich proporcji zgodnie nie ustalili, to zdaniem organów podatkowych ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych, tj. w kwocie połowy przysługującego im wspólnego limitu.

Polecamy:
Oceń artykuł

Ocena 4 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy