Niedotlenienie okołoporodowe nazywa się także hipoksją porodową. Jest to zespół objawów, które pojawiają się w konsekwencji nieodpowiedniej i niedostatecznej dystrybucji tlenu podczas porodu. Jest to częsta przyczyna zgonów w okresie okołoporodowym, a dzieci, które rodzą się w takich okolicznościach wymagają specjalistycznej opieki neonatologicznej.

Reklama

Spis treści:

 1. Niedotlenienie przy porodzie – czynniki ryzyka
 2. Ciężkie niedotlenienie noworodka
 3. Lekkie niedotlenienie mózgu u noworodka
 4. Objawy niedotlenienia płodu
 5. Niedotlenienie po porodzie – skutki i rozwój dziecka
  - Niedotlenienie przy porodzie a autyzm
 6. Niedotlenienie dziecka przy cesarce

Niedotlenienie przy porodzie – przyczyny, czynniki ryzyka

Pierwszym krokiem, który może pomóc zapobiec niedotlenieniu przy porodzie, jest zdiagnozowanie ryzykownych czynników i otoczenie przyszłej mamy odpowiednią opieką. Czynniki ryzyka mogą jednak występować zarówno ze strony ciężarnej, jak i ze strony płodu.

Do niedotlenienia okołoporodowego ze strony mamy mogą przyczyniać się:

Ze strony płodu są to:

Zobacz także
 • obrzęk płodu
 • zakażenie wewnątrzmaciczne
 • niedokrwistość u płodu

Do niedotlenienia przy porodzie mogą przyczynić się także czynniki, które występują przy samym porodzie. Porody, które nadmiernie się przedłużają, a także porody „zabiegowe” np. przy ciążach mnogich stanowią nieco większe ryzyko. Warto też zwracać uwagę na prawidłowy rozwój łożyska: zaburzenia takie jak zwłóknienia, niedorozwój czy przedwczesne odklejanie się łożyska mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia niedotlenienia płodu. W trakcie porodu mogą także wystąpić komplikacje także jak wypadnięcie sznura pępowiny czy owinięcie pępowiny wokół szyi – one także mogą spowodować nieprawidłowe dotlenienie dziecka. Niedotlenienie okołoporodowego może być także skutkiem porodu kleszczowego.

Ciężkie niedotlenienie noworodka

Ciężkie niedotlenienie zdarza się bardzo rzadko, nawet u jednego dziecka na tysiąc noworodków.

Maluchy cierpiące na ciężkie niedotlenienie na ogół dostają bardzo niskie punktacje w skali Apgar (0-3). To tzw. zamartwica, czyli stan zagrażający życiu dziecka. Często występują zaburzenia natury neurologicznej, bo to właśnie mózg jest najbardziej wrażliwy na nieprawidłowe dotlenienie. Dziecko może także wpaść w śpiączkę.

Lekkie niedotlenienie mózgu u noworodka

Lekkie niedotlenienie zdarza się znacznie częściej niż ciężkie, ale też daje znacznie bardziej pozytywne prognozy na prawidłowy rozwój dziecka. Największą rolę odgrywa tutaj czas niedotlenienia i jego skala - a na nie bardzo często mają wpływ czujność i profesjonalizm lekarzy. Niestety, zdarza się także, że zarówno ciężkie, jak i lekkie niedotlenienia okołoporodowe są skutkiem zaniedbań ze strony lekarzy bądź personelu szpitala. Jedną z częstych przyczyn niedotlenienia jest niewykonanie lub zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia przy jasnych wskazaniach do wykonania tego zabiegu - w takiej sytuacji mama powinna zasięgnąć opinii innego zaufanego lekarza i poszukać pomocy prawnej.

Objawy niedotlenienia płodu

Jeśli noworodek wykazuje objawy niedotlenienia już przed przyjściem na świat – szybsza diagnoza zwiększa jego szansę na prawidłowy rozwój i przeżycie.

Do nieprawidłowych objawów należą na przykład zielone wody płodowe, słaba ruchliwość płodu oraz odstające od normy zapisy KTG.

Niedotlenienie po porodzie – skutki i rozwój dziecka

Lekkie niedotlenienie okołoporodowe może nie wpłynąć w żadnym większym stopniu na rozwój dziecka, jednak w przypadku cięższego niedotlenienia mogą wystąpić bardzo poważne skutki. Wpływ niedotlenienia na dalszy rozwój malucha i organy, na które wpłynie, zależy od dokładnego czasu niedotlenienia, a także stopnia deficytu tlenu.

Najpoważniejsze skutki ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego to:

 • mózgowe porażenie dziecięce – MPD,
 • opóźnienie w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka, w tym m.in. niedosłuch, zaburzenia poznawcze, słaba koordynacja ruchowa, opóźnienie w nauce mowy.
 • padaczka,
 • zgon noworodka.

Niedotlenienie przy porodzie a autyzm

Chociaż przyczyn autyzmu najczęściej szuka się w genetyce, powstałe na skutek niedotlenienia mikrouszkodzenia w mózgu mogą wpływać na rozwój i zaburzenia w genach, które doprowadzą do tego zaburzenia.

Niedotlenienie dziecka przy cesarce

Z jednej strony poród naturalny powoduje u dziecka ucisk na klatkę piersiową, który pozwala mu pozbyć się płynu owodniowego zalegającego w płucach. Z drugiej – poród przez cesarkę pozwala uniknąć konsekwencji owinięcia się dziecka pępowiną, które może bezpośrednio prowadzić do niedotlenienia. Jeśli jednak cesarskie cięcie przeprowadzane jest bez wskazań medycznych, a także bez świadomości o możliwych skutkach – dziecko może być bardziej narażone na niewydolność oddechową. Najważniejszym elementem jest tutaj jednak stała komunikacja z lekarzem prowadzącym, jego czujność i dobór metody porodu, która będzie maksymalnie korzystna dla dziecka.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama