Zespół Aspergera to zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu. Aspergera zwykle diagnozuje się w przedszkolu lub we wczesnych klasach szkoły podstawowej. Niektóre objawy zespołu Aspergera, np. słaby kontakt ruchowy, niechęć do przytulania, opóźniony rozwój mowy, można już rozpoznać u niemowląt.

Reklama

Narzędzia dla rodziców mamotoja.pl

Kalendarz rozwoju dziecka Czytaj więcej

Spis treści:
Symptomy zespołu Aspergera
Objawy zespołu Aspergera u niemowlaka
Objawy u 2-3 latków
Objawy u przedszkolaków
Objawy u uczniów
Diagnoza i leczenie

Symptomy zespołu Aspergera

Maluchy z tym zaburzeniem ze spektrum autyzmu mogą mieć zaburzenia w rozwoju mowy, np. wyrażają się w sposób typowy dla osób dorosłych, a jednocześnie mają problemy ze zrozumieniem słów. Czasem nie reagują na swoje imię. Inne objawy zespołu Aspergera:

 • nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, zapachowe lub dotykowe;
 • słaba koordynacja ruchowa (np. niezgrabny, sztywny chód);
 • sztywność zachowań - upór i nieustępliwość lub pasywność i wycofanie;
 • fiksacje (kurczowe trzymanie się wyuczonych mechanizmów przystosowania).

Objawy zespołu Aspergera u niemowlaka

Pierwsze objawy autyzmu, w tym zespołu Aspergera, mogą pojawić się już w okresie niemowlęcym. Niemowlęta z tym zaburzeniem:

 • mogą być lękliwe i płaczliwe;
 • mogą wykazywać nadmierne lub niedostateczne reakcje na bodźce dźwiękowe, zapachowe, dotykowe;
 • mogą być nadruchliwe i bardzo absorbujące.

Niemowlęta z zespołem Aspergera cechuje niechęć do przytulania, nawet do najbliższych im osób - przy próbie przytulenia prężą się i płaczą. Inne objawy zespołu Aspergera u niemowląt:

Zobacz także
 • słaby kontakt wzrokowy z otoczeniem;
 • często reagowanie strachem przed obcymi;
 • brak zainteresowania przedmiotami - niemowlę z Aspergerem nie wyciąga rączek po zabawkę, nie jest zainteresowane pokazywanymi mu przedmiotami.

Ranking zabawek – sprawdź opinie rodziców!

Jak objawia się zespół Aspergera u 2-3-latków?

Autyzm dziecięcy, w tym zespół Aspergera, to zaburzenie rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego. Dwu-, trzylatki z zespołem Aspergera inaczej widzą świat. Objawy zespołu Aspergera u małych dzieci:

 • nie lubią zmian, lubią rytuały, zwłaszcza w najprostszych, codziennych czynnościach, np. muszą chodzić na spacer zawsze tą samą trasą, wkładać ubrania w stałej kolejności, wykonywać te same czynności przed zaśnięciem;
 • mają swoje ulubione potrawy i spożywają je w tej samej, stałej kolejności, np. najpierw ziemniaki, później mięso, a na końcu surówkę. Układ składników obiadu również nie jest przypadkowy - nie mogą się one ze sobą stykać;
 • nie akceptują zmian - długo oswajają się z nowymi sytuacjami, rzeczami.
 • lubią sztywne reguły gier i zabaw - reagują złością i niezrozumieniem na wszelkie odstępstwa od ustalonych zasad.

Przedszkolak z zespołem Aspergera, czyli 3-6-latki

To zaburzenie ze spektrum autyzmu jest często diagnozowane właśnie w przedszkolu. Objawy zespołu Aspergera u przedszkolaków dotyczą m.in. ich kontaktu z rówieśnikami. Dzieci z tego typu zaburzeniem wykazują niewłaściwe zachowania w kontakcie z rówieśnikami, np. liżą, wąchają lub biją inne dzieci. Unikają spontanicznych kontaktów, nie potrafią podtrzymać prostej rozmowy.

Pozostałe objawy zespołu Aspergera u przedszkolaków:

 • trudne emocje - dziecko reaguje nadmiernym gniewem, agresją, niepokojem na sytuacje, które wymykają się im spod kontroli;
 • obsesyjne dążenie do stałości, np. stale wracają do tego samego zagadnienia lub tematu w trakcie rozmowy;
 • specyficzne uzdolnienia i zainteresowania (zwykle w jednej dziedzinie). Na przykład potrafią wyrecytować rozkłady jazdy autobusów lub obliczać trudne (jak dla dziecka w tym wieku) zadania matematyczne, dość wcześnie zaczynają rozpoznawać cyfry, litery, fakty;
 • zaburzenia motoryki (problem z rysowaniem, kolorowaniem);
 • dosłowne rozumienie wypowiedzi - nie potrafią zrozumieć przenośni, metafor.

Objawy zespołu Aspergera u uczniów

Dzieci z zespołem Aspergera w wieku szkolnym mają problemy z koncentracją uwagi, a co za tym idzie trudności w nauce. Uczeń z Aspergerem:

 • ma obsesyjne zainteresowania, pochłaniające cały jego czas i uwagę;
 • nie radzi sobie z nieoczekiwanymi zmianami i sytuacjami;
 • ma problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami - nie potrafi utrzymać przyjaźni;
 • Bardzo często jest odizolowane od otoczenia, odrzucone przez rówieśników (np. kolegów w klasie);
 • potrafi nawiązać bardzo dobre kontakty z osobami dorosłymi;
 • ma deficyty w zakresie mowy;
 • ma deficyty motoryki małej (niewyraźnie pisze, niedokładnie koloruje itp.);
 • jest nadmiernie ruchliwy;
 • unika kontaktu wzrokowego.

Diagnoza i leczenie zespołu Aspergera

Oczywiście nie u każdego dziecka z zespołem Aspergera można zaobserwować wszystkie wymienione tu zachowania. Z kolei niektóre pojedyncze problemy mogą się pojawić u każdego przeciętnego dziecka. Jak zdiagnozować Aspergera? Jeśli zauważysz u swojego dziecka kumulację niepokojących zachowań, porozmawiaj ze specjalistą - psychologiem, psychiatrą, neurologiem, pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oni pokierują cię dalej. Wczesna diagnoza jest bardzo ważna, bo im wcześniej dziecko rozpocznie terapię, tym mniej będzie cierpieć w kontaktach z ludźmi i tym szybciej będzie można pomóc dziecku z autyzmem.

W leczeniu Aspergera raczej nie stosuje się farmakologii, natomiast zaleca się psychoterapię zarówno dla dziecka, jak i jego najbliższego otoczenia (rodziców, rodzeństwa, dziadków, nauczycieli). Zespół Aspergera to zaburzenie rozwojowe, które towarzyszy dotkniętej nim osobie przez całe życie, chodzi więc o to, by nauczyć dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu funkcjonowania wśród ludzi, rozpoznawania ich emocji, prawidłowego reagowania na sytuacje społeczne.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama