Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty w 2023 roku uwzględnia więcej lektur niż w roku poprzednim. Podczas testu na koniec szkoły podstawowej uczniowie muszą wykazać się znajomością utworów literackich, które czytali w klasach 4-8. Sprawdź, jakie lektury będą wymagane na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Reklama

Spis treści:

Lektury na egzamin ósmoklasisty 2023

Znajomość wymaganych lektur to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego do tej pory składał się z 17-26 zadań, z tego 5-9 zadań to tak zwane zadania otwarte, w tym praca pisemna.

Odwołanie się do przynajmniej jednej lektury obowiązkowej i jednej lektury samodzielnie wybranej na egzaminie przez ósmoklasistę jest obowiązkowe przy obu tematach pracy pisemnej, które pojawią się na teście (są do wyboru). Jeden temat ma zwykle charakter twórczy (opowiadanie), a drugi jest tematem argumentacyjnym, wymagającym napisania rozprawki, artykułu lub przemówienia.

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2023 zawiera książki, które trzeba przeczytać przed przystąpieniem do egzaminu. To, jakie lektury należy znać, ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Natomiast Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) co roku publikuje dokładny wykaz lektur, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty. Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

Zobacz także

Poniżej przedstawiamy tytuły lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w 2023 roku. Po kliknięciu w tytuł można od razu rozwiązać test sprawdzający wiedzę na temat danej lektury.

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty to:

Lektury uzupełniające na egzamin ósmoklasisty

Warto również powtórzyć wiadomości z pozostałych lektur. Oto lista lektur na egzamin ósmoklasisty, które nie są obowiązkowe, a jedynie uzupełniające. Uczeń również może odwoływać się do nich w swojej pracy pisemnej.

  • J. Kochanowski: wybrane pieśni oraz treny I i V
  • A. Mickiewicz: wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
  • I. Krasicki: Żona modna
  • S. Mrożek: Artysta
  • S. Żeromski: Syzyfowe prace
  • M. Wańkowicz: Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Przypominamy: Czas na napisanie całego egzaminu z języka polskiego wynosi 120 minut. Warto pamiętać, że za egzamin ósmoklasisty zdobywa się punkty brane pod uwagę przy rekrutacji do liceum. Na egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama