Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy 2017 - dowiedz się, komu przysługują, jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać urlop wychowawczy w 2017 roku i jakie urlopy przysługują ojcu dziecka. Wyjaśniamy, ile trwa każdy z urlopów dla rodziców i kto może z nich skorzystać oraz do kiedy trzeba wykorzystać urlop rodzicielski i wychowawczy.

Reklama

Urlop macierzyński 2017 - komu przysługuje?

Narzędzia dla rodziców mamotoja.pl

Kalendarz rozwoju niemowlaka Czytaj więcej

Urlop macierzyński w 2017 roku jest obowiązkowy i płatny. Przysługuje pracującej kobiecie, która ma wkrótce urodzić dziecko lub właśnie je urodziła, a także kobiecie, która adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (poza zawodowymi rodzinami zastępczymi) dziecko do lat 7. Podczas urlopu macierzyńskiego kobieta otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Kobiety niepracujące, studentki oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w pierwszym roku życia dziecka otrzymują 1000 zł miesięcznie.

Urlop macierzyński możesz wziąć nawet już 6 tygodni przed porodem, a dalszą jego część – po narodzinach dziecka. Obowiązkowo musisz wykorzystać przynajmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (pozostałe 6 tygodni musi wtedy wykorzystać ojciec dziecka). Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko mamie zatrudnionej na umowę o pracę. Dostaniesz go również, jeśli pracujesz na umowę zlecenie lub prowadzisz działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że opłacasz składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli tego nie robisz, jesteś bezrobotna lub studiujesz, otrzymasz co miesiąc gwarantowane 1000 zł przez pierwszy rok życia dziecka.

Ile trwa urlop macierzyński?

W 2017 roku urlop macierzyński trwa:

  • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie (231 dni) - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Wzór urlopu macierzyńskiego do druku.

Zobacz także

Jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

  • zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem oraz
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu.

Urlop rodzicielski

Jak sama nazwa wskazuje, urlop rodzicielski dotyczy obojga rodziców i przysługuje rodzicom w wymiarze 32 tygodni. Łącznie z urlopem macierzyńskim (20 tygodni), pozwala rodzicom na sprawowanie opieki nad nowonarodzonym dzieckiem aż przez 52 tygodnie.

Rodzice mają więc obecnie do dyspozycji:

  • 20-tygodniowy urlop macierzyński (w tym 14 tygodni po porodzie zarezerwowanych jest tylko dla matki);
  • 2-tygodniowy urlop ojcowski;
  • 32-tygodniowy urlop rodzicielski;

Z urlopu rodzicielskiego na równych prawach mogą korzystać matka i ojciec dziecka. Mogą też przebywać na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie - jego czas trwania skraca się wtedy do 16 tygodni. Urlop rodzicielski można wykorzystać w 4 częściach (minimum 8 tygodni każda) lub jednorazowo.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy będzie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Rodzice nie muszą całkowicie rezygnować z pracy w czasie urlopów. Mogą łączyć urlop rodzicielski z pracą na pół etatu u pracodawcy, który udziela urlopu, albo w trakcie urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego mogą pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama