Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Fotolia
Prawo i finanse

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?

Dodatki do zasiłku rodzinnego, takie jak: dodatek szkolny, rehabilitacyjny, dla samotnego rodzica i na dziecko niepełnosprawne, przysługują rodzinom, które są w trudnej sytuacji finansowej. Aby móc ubiegać się o dodatki i złożyć wniosek, trzeba mieć prawo do zasiłku rodzinnego i spełniać określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatkowa pomoc finansowa dla rodziców, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Są to świadczenia rodzinne gwarantowane przez państwo. Stanowią pomoc finansową dla rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie jest wyższy niż 764 zł na osobę.

Jeśli twój dochód jest wyższy (lecz nie o więcej niż suma kwot zasiłku rodzinnego i dodatków), możesz otrzymać różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Podpowiadamy, jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możesz otrzymać.

Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego 2023?

Jeśli przyznano ci prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego, możesz złożyć wniosek o następujące dodatki do zasiłku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek ten przyznawany jest jednorazowo i wynosi 1000 zł. W przypadku ciąży mnogiej przysługuje osobno na każde dziecko. Możesz otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka tylko wtedy, jeśli pozostawałaś pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży (nie dotyczy osób, które przysposobiły dziecko, są opiekunami dziecka). Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka musisz złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Uwaga: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka to nie to samo, co becikowe, chociaż kwota świadczenia jest taka sama.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia (jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Ten dodatek do zasiłku rodzinnego wynosi 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. W przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuża się do 36 miesięcy, a w przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności do 72 miesięcy. Jeśli korzystasz z urlopu równocześnie z ojcem dziecka, przysługuje wam jeden dodatek. 

Nie otrzymasz tego dodatku, jeśli:

 • pracujesz w tym okresie zarobkowo,
 • otrzymujesz zasiłek macierzyński,
 • przed urlopem wychowawczym pracowałaś krócej niż przez 6 miesięcy,
 • korzystasz ze świadczenia rodzicielskiego,
 • twoje dziecko przebywa w palcówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem placówek zdrowotnych),
 • nie sprawujesz osobistej opieki nad dzieckiem.

Otrzymasz tylko jedno, wybrane przez siebie świadczenie, jeśli masz jednocześnie prawo do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Dodatek do zasiłku dla samotnego rodzica wynosi 193 zł miesięcznie na jedno dziecko (maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności dodatek jest wyższy o 80 zł na jedno dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, którzy nie otrzymują alimentów od drugiego rodzica na rzecz dziecka, gdyż:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24. roku życia, która nadal uczy się w szkole lub w szkole wyższej i oboje jej rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

Dodatek ten wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci i przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Dodatek rehabilitacyjny wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia i 110 zł na dziecko od 5. do 24. roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Ten dodatek do zasiłku rodzinnego przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do 16 lat, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • od 16. do 24. roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten wypłacany jest przez cały rok szkolny (od września do czerwca) i wynosi:

 • 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej realizującej nauczanie na poziomie szkoły ponadpodstawowej poza miejscem zamieszkania (w przypadku dziecka niepełnosprawnego obejmuje to również szkołę podstawową), 
 • 69 zł, jeśli dziecko dojeżdża do innej miejscowości do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej realizującej nauczanie na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Źródło: www.gov.pl

Zobacz też:

umowa na zastępstwo a ciąża
AdobeStock
Aktualności
Umowa na zastępstwo a ciąża 2023 –​ jakie prawa ma ciężarna?
Umowa na zastępstwo została zmieniona na umowę na czas określony, która gwarantuje kobietom w ciąży znacznie więcej przywilejów. Wyjaśniamy, jakie prawa ma ciężarna pracująca na zastępstwo, i kiedy można ją zwolnić.

Umowa na zastępstwo w ciąży powodowała wiele problemów dla przyszłych mam. Wszystko dlatego, że jedynie  umowa o pracę na czas nieokreślony daje szczególną ochronę (ciężarnej nie można zwolnić i należy zapewnić jej odpowiednie warunki pracy). Inaczej wyglądała sytuacja kobiet, które podjęły pracę na podstawie umowy na zastępstwo . Od 22 lutego 2016 roku umowa zastępstwa zniknęła z kodeksu pracy. Była to jedyna umowa o pracę, która nie dawała kobietom w ciąży żadnych przywilejów. Pracodawcy mają teraz obowiązek podpisywać umowę na czas określony, która gwarantuje większe prawa, jeśli pracownica zajdzie w ciążę. Spis treści: Umowa na zastępstwo (umowa na czas określony) a ciąża Umowa na zastępstwo (na czas określony) a ciąża i zasiłek macierzyński Umowa na zastępstwo (na czas określony) a zwolnienie lekarskie w ciąży Umowa na zastępstwo (na czas określony) a ciąża Umowa na zastępstwo to obecnie skrótowa nazwa umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kobieta w ciąży pracująca na zastępstwo jest chroniona w podobny sposób jak inne pracownice zatrudnione na podstawie terminowej umowy o pracę. Art. 177 Kodeksu pracy stanowi, że: „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”. Ważne! Pamiętaj, że umowa na zastępstwo nie jest odgórnie przedłużana do dnia porodu. Co to oznacza? Przypuśćmy, że jesteś w piątym miesiącu ciąży, a osoba, którą zastępujesz, wraca miesiąc przed terminem twojego porodu. Wtedy pracodawca nie...

urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop okolicznościowy. Komu i na jakich zasadach przysługuje w 2023 roku?
Urlop okolicznościowy to jeden lub dwa dni wolnego, które pracownik może wykorzystać w związku z ważnym życiowym wydarzeniem, jak urodzenie dziecka, ślub lub pogrzeb członka rodziny. Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie. Podpowiadamy, jak napisać wniosek o urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zarówno mamie, jak i ojcu dziecka. Najczęściej wykorzystywany jest przez ojców, np. w celu załatwienia formalności związanych z narodzinami potomka. Dni wolne z tytułu narodzin dziecka przysługują jedynie rodzicom – nie mogą ich wykorzystać np. dziadkowie. Urlop okolicznościowy to także dni wolne z okazji ślubu czy pogrzebu. Wyjaśniamy, ile urlopu przysługuje i do kiedy trzeba go wykorzystać. Spis treści:  Co to jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka: do kiedy? Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka: wniosek Urlop okolicznościowy z okazji ślubu Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby Co to jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to dni wolne, które pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zatrudnionemu na etat poza wymiarem dni urlopowych. Okoliczności, w związku z którymi można otrzymać urlop okolicznościowy, to: urodzenie się pracownikowi dziecka; ślub pracownika lub jego dziecka; śmierć bliskiej osoby. Wymiar urlopu okolicznościowego może wynosić 1 lub 2 dni: 1 dzień urlopu okolicznościowego – przysługuje z okazji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 2 dni urlopu okolicznościowego – przysługują z okazji ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie . Urlop po narodzeniu dziecka przeznaczony jest dla ojca, bo kobiety od dnia porodu (a czasem również i przed nim) przebywają na urlopie macierzyńskim ....

zasiłek macierzyński
Fotolia
Prawo i finanse
Zasiłek macierzyński 2023 – wysokość zasiłku, wniosek, termin wypłaty
Zasiłek macierzyński w 2023 roku jest zależny od kilku czynników: m.in. od formy zatrudnienia i wysokości zarobków. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wzrośnie po nowelizacji Kodeksu pracy i wdrożeniu tzw. unijnej dyrektywy rodzicielskiej.

Zasiłek macierzyński 2023 to świadczenie, które kobieta otrzymuje w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Przysługuje ono wszystkim mamom, które mają opłacone ubezpieczenie chorobowe lub urodziły dziecko w czasie trwania urlopu wychowawczego. Spis treści: Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2023 roku Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia Zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej Czy zasiłek macierzyński to dochód? Wniosek o zasiłek macierzyński Termin wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2023 roku Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie średniej z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  wypłacanego przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Od tej zasady są jednak wyjątki: jeżeli jesteś zatrudniona krócej niż 12 miesięcy – świadczenie obliczane jest na podstawie średniej z pełnych przepracowanych miesięcy, jeżeli twoje przeciętne zarobki są mniejsze niż 1 tys. złotych – państwo dopłaci ci różnicę do wysokości 1000 zł. Kobiety nieodprowadzające składek na ubezpieczenie chorobowe, zatrudnione na umowę o dzieło, studentki i bezrobotne otrzymają co miesiąc 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego . Świadczenie to, inaczej  kosiniakowe świadczenie rodzinne , wypłacane jest przez pierwszy rok życia dziecka. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od tego, na jakich warunkach jesteś zatrudniona, oraz od wysokości twoich zarobków. Liczy się również  termin, w którym złożysz wniosek o urlop rodzicielski . Po zmianach w Kodeksie pracy wymuszonych wdrożeniem dyrektywny unijnej: Jeśli...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak