wierszyki o wiośnie
fot. Adobe Stock

Wierszyki o wiośnie: piękne wiersze i krótkie rymowanki

Wierszyki o wiośnie dla dzieci – poezja nieskomplikowana, sympatyczna i pełna uroku od znanych polskich poetów. Zachwyca dorosłych, ale spodoba się też maluchom. Przedstawiamy też krótkie wierszyki o wiośnie - te będą idealne, by poćwiczyć pamięć. Rymowanki są łatwe do zapamiętania, a uczyć możecie się ich wspólnie np. podczas wiosennych spacerów.
Ewa Janczak-Cwil
wierszyki o wiośnie
fot. Adobe Stock
Wierszyki dla dzieci o wiośnie często są wykorzystywane do przedszkolnych występów na pierwszy dzień wiosny. Jednak po dobrą polską poezję dla dzieci warto sięgać także w domu. Rymowanki o wiośnie będą z kolei miłym sposobem na ćwiczenie pamięci u malucha, ale też ciekawym pomysłem na wspólne spędzenie czasu. 
 

Spis treści:

1. Najpiękniejsze wierszyki o wiośnie dla dzieci 
Wiersze o wiośnie dla dzieci: Powitanie wiosny
Upodobania wiosny - wierszyk dla dzieci
Wiersz dla dzieci: Wiosna
Wierszyki o wiośnie: Kwiecień
Pobudka wiosny 
Wiosna - rymowanki o wiośnie
2. Krótkie wierszyki o wiośnie
- Powitanie wiosenki
- Wrona
3. Zabawy dla dzieci z wierszykami o wiośnie

Najpiękniejsze wierszyki o wiośnie dla dzieci 

Wiersz o wiośnie od razu przywołuje na myśl słonce, pierwsze podmuchy ciepłego powietrza, zieloną trawę, pojawiające się na drzewach listki. Świat budzi się do życia. Pięknie ubrali to w słowa wybitni poeci. Oto najpiękniejsze wiersze o wiośnie dla dzieci: 

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Powitanie wiosny

Maria Konopnicka

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
- Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!

Po­szły rze­ki
w świat da­le­ki,
pły­ną het - do mo­rza;
A ja śpie­wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran­na zo­rza!
Redakcja poleca: Co pyli w lipcu: co pyli teraz i pod koniec lipca? Lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]
W lipcu pyli kilka roślin i grzybów, które mogą sprawić, że alergia mocno się nasili. Najintensywniej w lipcu kwitnie pokrzywa, trawy oraz grzyby. Pylenie innych roślin zmienia się na przestrzeni całego miesiąca. Jeśli więc sprawdzisz, co pyli na początku i pod koniec lipca, lepiej przygotujesz się na okresy pylenia.

Upodobania wiosny - wierszyk dla dzieci

Maria Konopnicka

Wiosna nie znosi brudu,
bałaganu i nudy.
Wiosna ma skłonność
do porządku.
Zróbmy wiośnie przyjemność
i posprzątajmy -
najlepiej w każdym kątku.

Wiosna wie, że kiedy czystość
bije z każdego kącika,
lepiej się myśli,
lepiej wypoczywa
i chętniej czyta.

Wiosna nie znosi leni.
Wiosna jest pracowita.
Więc zacznij
wiosenne sprzątanie.
Wiosna cię wita.

Wiersz dla dzieci: Wiosna

Józef Birkenmajer

Pa­trzaj, dzie­ci­no, jak na na­szej li­pie
już rój drob­niuch­nych li­stecz­ków się sy­pie;
wkrót­ce po­rzu­cą swych pącz­ków osło­nę
(jak dzia­twa zrzu­ca zi­mo­we fu­ter­ka)
i bły­sną w słoń­cu, ja­sne i zie­lo­ne. —
a na ga­łąz­kach pta­szy­na za­ćwier­ka.

Sło­necz­ko cie­ple, swa­wol­ne i pło­che
tak się za­wzię­ło na Zimę-Ku­mo­chę,
że ob­ra­żo­na na tę nie­uprzej­mość
za siód­mą górę wy­no­si się Jej­mość,
ucie­ka żwa­wo z gra­nic Eu­ro­py,
bo ją wio­sen­ka moc­no pa­rzy w sto­py!

Wierszyk o wiośnie: Kwiecień

Józef Birkenmajer

Kwie­cień-ple­cień — po­wia­da na­sze pol­skie przy­sło­wie;
jesz­cze w nim brzyd­kiej zimy ślad się ostat­ni nie za­tarł,
więc ra­dzę wam, dzia­tecz­ki, uwa­żaj­cie na zdro­wie,
bo w kwiet­niu bar­dzo ła­two o gry­pę i ka­tar!

Pobudka wiosny 

Maria Konopnicka

Czy tak ci­sza w uchu dzwo­ni?
Czy gdzieś pę­dzi ta­bun koni
Z uro­szo­nych łąk?
Hej, wszak ci to nasz ma­jo­wy
Bę­be­ni­sta znad dą­bro­wy,
Wszak to hu­czy bąk!
Hu­czy, leci, jeży wąsa,
Łbem w ber­my­cy har­do trzą­sa.
Z dro­gi, z dro­gi mu!
W bę­ben wali, w bę­ben bije:
„Hej, kto sly­szy, hej, kto żyje.
wsta­waj, co masz tchu!”
Zbro­ja na nim szmel­co­wa­na.
Żółte buty po ko­la­na,
U ostro­gi szpon.
Od raj­ta­rii gdzieś urwa­ny.
Bę­be­ni­sta za­wo­ła­ny,
Hu­czy niby dzwon.
Z leż zi­mo­wych wsta­ją żuki.
Cne ry­cer­stwo i haj­du­ki,
Cała zło­ta ćma...
W mig ryn­gra­fy i pan­ce­rze
Lot­ne woj­sko na pierś bie­rze,
A po­bud­ka gra.
W da­ma­sceń­skiej je­den zbroi.
W prę­go­wa­nej dru­gi stoi.
Co­raz in­szy strój,
Trze­ci cięż­kim się że­la­zem
Okuł cały ze łbem ra­zem
Na wio­sen­ny bój.
Błysz­czą heł­my, świe­cą spi­sy,
Ar­ke­bu­zy i ki­ry­sy.
W środ­ku trzmiel jak król...
I w pro­mie­niu ru­sza słoń­ca -
Stu­ty­sięcz­na ar­mia lśnią­ca
Na zdo­by­cie pól.
U cha­tyn­ki gdzieś le­śni­ka
Rot po­wietrz­nych brzmi mu­zy­ka.
Ro­śnie wio­sny gwar...
Sta­ry le­śnik słu­cha, ma­rzy,
Ja­kaś łuna bije z twa­rzy,
Ja­kiś wspo­mnień żar.

Wiosna - rymowanki o wiośnie

Władysław Bełza

Ot, już wio­sen­ka,
Wra­ca we­so­ła;
Spoza okien­ka,
Wid­na do­ko­ła.

Słon­ko przy­grze­wa,
Wciąż pro­mie­ni­ściej;
Śmie­ją się drze­wa,
Spod pę­ków li­ści.

Sza­ry skow­ro­nek,
Wzbił się w ob­ło­ki,
Dzwo­niąc jak dzwo­nek,
Z wie­ży wy­so­kiej.

I już, o! dziat­ki,
Za dni nie­wie­le:
Traw­ka i kwiat­ki,
Łąkę za­ście­le.

Spły­ną te chmu­ry,
Co nie­bo tło­czą;
Pił­ka do góry,
Po­mknie ocho­czo.

I wy, jak ptasz­ki,
Z gniazd wy­le­ci­cie,
Na te igrasz­ki,
Co tak lu­bi­cie.

Bu­dzić ra­do­sną,
W ser­cach na­dzie­ję,
Ra­zem z tą wio­sną,
Co się nam śmie­je.

Krótkie wierszyki o wiośnie 

Dzieci uwielbiają rymowanki. Są zabawne, a dodatkowo maluch może trenować dzięki nim dykcje i pamięć. Jest to świetny sposób na połączenie przyjemności z nauką. Rymowanki o wiośnie na pewno spodobają się dzieciom. Oto kilka z nich: 

Powitanie wiosenki

Maria Konopnicka 
 
Leci pliszka
Spod kamyszka: 
— Jak się macie dzieci! 
Już przybyła
Wiosna miła, 
Już słoneczko świeci! 
Poszły rzeki
W kraj daleki, 
Płyną het do morza; 
A ja śpiewam, 
A ja lecę, 
Gdzie ta ranna zorza!  

Wrona

Aleksander Błok

Tam na dachu siadła wrona,
Jeszcze z zimy nastraszona.

Wtem ją musnął świeży powiew,
Zakręciło jej się w głowie...

Podskoczyła, sunie bokiem,
W dół zezuje jednym okiem:

Co tam żółci się pod ławką?
Co pod młodą błyszczy trawką?

Szkiełka, strużki, liści skrawki
To dla wrony są zabawki.

Zabawy z wierszykami o wiośnie dla dzieci

Na bazie poezji można zorganizować dzieciom mnóstwo zajęć. Do części z nich przyda się jednak najmłodszym towarzystwo rodzeństwa albo rodziców. Poniżej kilka podpowiedzi, co można zrobić z dzieckiem po przeczytaniu wierszy dla dzieci o wiośnie.

1. Przeczytaj dziecku wiersz. Po jego wysłuchaniu maluch, czy nieco starsze dziecko, może zobrazować wiersz, wykorzystując różne techniki plastyczne.

Zobacz: Wiosenne kolorowanki do druku

2. Można zrobić miniteatrzyk. Własnoręcznie zrobionymi postaciami, które pojawiają się w wierszu, dzieci mogą ilustrować treść wiersza.

Zobacz: Trzy pomysły na domowy teatrzyk dla dzieci

3. Rozmowa na temat treści wiersza dla dzieci. Zawsze warto z dzieckiem omówić, tekst, który właśnie przeczytaliście. W ten sposób dowiesz się, czy dziecko rozumie wszystkie słowa i ile z niego pamięta.

4. Stymulacja wyobraźni dziecka. Poza tworzeniem rysunków dziecko może słownie opisywać to, jak sobie wyobraża np. panią wiosnę. Warto dopytywać o szczegóły, np.: jak wysoka jest wiosna, jaki ma kolor włosów, jak jest ubrana, czy trzyma coś w rękach, jak się porusza, co robi.

5. Zabawy ruchowe na bazie wiersza o wiośnie dla dzieci. Idealny będzie wiersz „Wiosenne porządki” Jana Brzechwy. Czytaj fragmenty wiersza, a dziecko niech pokazuje opisane w tekście czynności i wydarzenia. To trochę taka zabawa w kalambury i pokazywanie zarówno dobrze znanych czynności, jak i pojęć abstrakcyjnych.

Zobacz także:

Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy