wiersze o wiośnie dla dzieci

Wiersze o wiośnie dla dzieci

Pięć wierszy o wiośnie dla dzieci – poezja nieskomplikowana, sympatyczna i pełna uroku od znanych polskich poetów.
Ewa Janczak-Cwil
wiersze o wiośnie dla dzieci
Wiersze o wiośnie dla dzieci często są wykorzystywane do przedszkolnych występów na pierwszy dzień wiosny. Jednak po dobrą polską poezję dla dzieci warto sięgać także w domu. Zachęcamy do wspólnego czytania i organizowania tematycznych zabaw dla najmłodszych.

Wiersze o wiośnie dla dzieci:

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Wiosenne słońce

Tadeusz Kubiak

Słońce z nieba
na nas zerka
i podkręca wąsa.
Kwiaty, ptaki,
jak z rękawa
sypią się do słońca.
Świerszcz nie grzeje
złotych skrzydeł
za kaloryferem.
Zza komina
wyjął skrzypce,
poszedł na spacerek.
I my także pobiegniemy.
Jutro? Jeszcze dzisiaj!
Zobaczymy
gdzie świerszcz skacze,
gdzie pod liściem przysiadł.
I wesoło zaśpiewamy
na wiosennej łące,
aż do wszystkich
się uśmiechnie
jasne, ciepłe słońce.
Redakcja poleca: Wyprawka do szpitala – dla mamy i dziecka [WIDEO]
Nie warto zwlekać do ostatniej chwili ze spakowaniem rzeczy do szpitala dla ciebie i dla dziecka. Zrób to na około miesiąc przed planowanym terminem porodu. Zobacz w naszym filmie, co powinno się w znaleźć w torbie do szpitala.

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Wiosna idzie!

Ewa Szelburg-Zarembina

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,

klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
po łąkowych błotach!

Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
prowadzi ją słońce.

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Powitanie wiosny

Maria Konopnicka

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
- Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!

Po­szły rze­ki
w świat da­le­ki,
pły­ną het - do mo­rza;
A ja śpie­wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran­na zo­rza!

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Przyjście wiosny

Jan Brzechwa

Na­plot­ko­wa­ła so­sna,
że już się zbli­ża wio­sna.

Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
„Przy­je­dzie pew­nie furą”.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
„Ra­czej na hu­laj­no­dze”.

Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze”.

Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.

„Skąd zno­wu - rze­kła sro­ka -
Ja jej nie spusz­czam z oka
I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.

„Nie­praw­da! Wio­sna zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!”

„A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem”.

„Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!”
„W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?
Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką”.

A wio­sna przy­szło pie­szo -
Już kwia­ty z nią się śpie­szą,
Już tra­wy przed nią ro­sną
I szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”.

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Wiosenne porządki

Jan Brzechwa

Wio­sna w kwiet­niu zbu­dzi­ła się z rana,
Wy­szła wpraw­dzie tro­szecz­kę za­spa­na,
Lecz zaj­rza­ła we wszyst­kie za­kąt­ki:
- Za­czy­na­my wio­sen­ne po­rząd­ki.

Sko­czył wie­trzyk za­ma­szy­ście,
Po­oku­rzał mchy i li­ście.
Z bocz­nych dró­żek, z po­lnych ście­żek
Po­wy­mia­tał brud­ny śnie­żek.

Kra­sno­lud­ki wia­dra nio­są,
Myją zie­mię ran­ną rosą.
Chmu­ry, pły­nąc po błę­ki­cie,
Urzą­dzi­ły wiel­kie my­cie,
A ob­ło­ki mięk­ką szmat­ką
Po­le­ru­ją słoń­ce gład­ko,
Aż się dzi­wią wszyst­kie dzie­ci,
Że tak w nie­bie ład­nie świe­ci.

Bo­cian w górę po­szy­bo­wał,
Tę­czę barw­nie wy­ma­lo­wał,
A żu­ra­wie i skow­ron­ki
Po­sy­pa­ły kwie­ciem łąki,
Po­sy­pa­ły klom­by, grząd­ki
I skoń­czy­ły się po­rząd­ki.
 

Propozycje zabaw na bazie wierszy o wiośnie dla dzieci

Na bazie poezji można zorganizować dzieciom mnóstwo zajęć. Do części z nich przyda się jednak najmłodszym towarzystwo rodzeństwa albo rodziców. Poniżej kilka podpowiedzi, co można zrobić z dzieckiem po przeczytaniu wierszy dla dzieci o wiośnie.

1. Przeczytaj dziecku wiersz. Po jego wysłuchaniu maluch, czy nieco starsze dziecko, może zobrazować wiersz, wykorzystując różne techniki plastyczne.

Zobacz: Wiosenne kolorowanki do druku

2. Można zrobić miniteatrzyk. Własnoręcznie zrobionymi postaciami, które pojawiają się w wierszu, dzieci mogą ilustrować treść wiersza.

Zobacz: Trzy pomysły na domowy teatrzyk dla dzieci

3. Rozmowa na temat treści wiersza dla dzieci. Zawsze warto z dzieckiem omówić, tekst, który właśnie przeczytaliście. W ten sposób dowiesz się, czy dziecko rozumie wszystkie słowa i ile z niego pamięta.

4. Stymulacja wyobraźni dziecka. Poza tworzeniem rysunków dziecko może słownie opisywać to, jak sobie wyobraża np. panią wiosnę. Warto dopytywać o szczegóły, np.: jak wysoka jest wiosna, jaki ma kolor włosów, jak jest ubrana, czy trzyma coś w rękach, jak się porusza, co robi.

5. Zabawy ruchowe na bazie wiersza o wiośnie dla dzieci. Idealny będzie wiersz „Wiosenne porządki” Jana Brzechwy. Czytaj fragmenty wiersza, a dziecko niech pokazuje opisane w tekście czynności i wydarzenia. To trochę taka zabawa w kalambury i pokazywanie zarówno dobrze znanych czynności, jak i pojęć abstrakcyjnych.

Więcej wierszy dla dzieci:  
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy