Alimenty natychmiastowe
AdobeStock
Aktualności

Alimenty natychmiastowe: co to jest i kto może z nich skorzystać?

Alimenty natychmiastowe to odpowiedź na potrzebę rodziców, dla których tradycyjne ubieganie się o alimenty jest uciążliwe i zbyt czasochłonne. Środki z alimentów natychmiastowych można uzyskać w ciągu kilku dni.

Dzięki uproszczonej procedurze tzw. alimentów natychmiastowych rodzice będą mogli uzyskać alimenty na dzieci o wiele szybciej niż dotychczas. Wysokość przyznawanych środków ma być co roku ustalana przez ministra sprawiedliwości na podstawie specjalnego algorytmu. Prace nad alimentami natychmiastowymi wciąż trwają. 

Spis treści:

Pozew o alimenty natychmiastowe

Aby otrzymać alimenty natychmiastowe, wystarczy złożyć pozew na gotowym formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach. Wniosek online ma być prosty do wypełnienia, tak, by rodzic mógł samodzielnie i szybko dopełnić tej formalności. Następnie wniosek o alimenty natychmiastowe będzie rozpatrywany przez sąd (dokładnie przez referendarza sądowego) w ciągu kilku dni. 

Zobacz także: Jak złożyć pozew o alimenty? Niezbędne dokumenty i wzór pozwu

​Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana na podstawie algorytmu uwzględniającego minimalne wynagrodzenie ustalane na kolejny rok oraz wskaźnik dzietności. Co roku minister sprawiedliwości będzie wydawał zarządzenie, w którym znajdą się wyliczone kwoty alimentów natychmiastowych na dany rok. Obecnie planowane są one w następujących kwotach:

  • 496 złotych w przypadku jednego dziecka,
  • 450 złotych na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 404 złote na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 359 złotych na każde z czworga dzieci pochodzących do tych samych rodziców,
  • 313 złotych na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.


Przyznanie alimentów natychmiastowych nie zamknie jednak drogi do tego, by ubiegać się o wyższe świadczenia przed sądem. Możliwość żądania alimentów na podstawie art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) nie zostanie zlikwidowana.

Jak długo będą wypłacane alimenty natychmiastowe?

Obowiązek wypłacania alimentów natychmiastowych ma wygasać po osiągnięciu przez uprawnione dziecko wieku 25 lat. Jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których osoba pobierająca alimenty nadal nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie (np. na skutek niepełnosprawności), sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego.

Zobacz także:

Co pyli w lipcu: lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]

pozew o alimenty
Adobe Stock
Prawo i finanse
Alimenty bez rozwodu, czyli jak uzyskać środki do życia od małżonka
Alimenty bez rozwodu nie są możliwe do uzyskania, ale można sądownie wyegzekwować od współmałżonka środki na utrzymanie. Nie ma znaczenia, czy małżeństwo jest dzietne, czy też nie.

W trakcie trwania małżeństwa nie można uzyskać alimentów, ale możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania części dochodów jednego małżonka drugiemu. Potocznie mówimy wówczas o alimentach bez rozwodu. Podpowiadamy, kiedy i w jaki sposób można ubiegać się o zasądzenie środków pieniężnych od współmałżonka.  Spis treści: Kiedy można uzyskać alimenty bez rozwodu? Pozew o alimenty bez rozwodu Wysokość alimentów bez rozwodu Alimenty bez rozwodu w przypadku separacji Kiedy można uzyskać alimenty bez rozwodu? Kodeks rodzinny i opiekuńczy narzuca na małżonków pewne obowiązki. Są to: wspólne pożycie, obowiązek wzajemnej pomocy, obowiązek zachowania wierności, współdziałanie dla dobra rodziny. Art. 27 k. r. i o. stanowi: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”. Jeśli jeden z małżonków uchyla się od swoich obowiązków, druga strona może ubiegać się o świadczenia przed sądem . Postępowanie mające na celu uzyskanie sądowego nakazu otrzymywania części dochodu współmałżonka jest prostsze niż w przypadku procesu o alimenty . Pozew o alimenty bez rozwodu Pozew o przyznanie świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodzinnych składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozywającej. Jest on zwolniony z opłaty sądowej. Strona, która ubiega się o takie świadczenie, powinna jako dowody w sprawie załączyć do pozwu m.in. rachunki i inne potwierdzenia ponoszonych na utrzymanie rodziny kosztów. Sąd może nakazać jednemu z małżonków...

pozbawienie praw rodzicielskich
Adobe Stock
Prawo i finanse
Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy, wniosek, jak to zrobić
Pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć jednego lub obojga rodziców, m.in. kiedy rażąco zaniedbują oni swoje obowiązki wobec dziecka. O pozbawienie władzy występuje się do sądu opiekuńczego. Wyjaśniamy, co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich (władzy rodzicielskiej) następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego art. 111. Prawa rodzicielskie można też ograniczyć oraz przywrócić. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd, jeśli istnieją ku temu wyraźne przyczyny. Sprawa może zostać wszczęta na wniosek rodziców lub z urzędu, np. po zawiadomieniu sądu przez policję o tym, że dobro dziecka jest zagrożone. Całkowite pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy? Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej ojca i/lub matkę dziecka, jeśli: nadużywają swoich praw (np. stosują przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystują dziecko seksualne, nadużywają alkoholu); rażąco zaniedbują obowiązki wobec dziecka (np. porzucili je, nie płacą alimentów); istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. rodzic jest w więzieniu, cierpi na poważną chorobę psychiczną, zaginął lub wyjechał na stałe i nie interesuje się dzieckiem). Ważne: Pozbawienie praw rodzicielskich nie musi być stałe. Jeśli w przyszłości okoliczności się zmienią, sąd będzie mógł je przywrócić. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Podobnie jak w przypadku ograniczenia praw rodzicielskich wniosek o pozbawienie ich jednego lub obojga rodziców może złożyć każdy, kto wie, że dziecku dzieje się krzywda. Może to być ojciec lub matka dziecka, dziadkowie, szkoła, kurator, policja. Wniosek składa się do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd może wszcząć też postępowanie z urzędu . Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 100 zł. Co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich? Rodzic, który jest pozbawiony praw rodzicielskich, nie ma prawa do decydowania m.in. o: finansach, miejscu zamieszkania dziecka, edukacji, leczeniu, wychowaniu. Nadal ma on jednak prawo do spotkań z dzieckiem...

plan wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Plan wychowawczy: co to jest, wzór porozumienia rodzicielskiego
Plan wychowawczy to spisane porozumienie między rodzicami, dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji.

W trakcie rozwodu sąd może wymagać od rodziców przedstawienia rodzicielskiego planu wychowawczego. Jest to podpisany dokument, w którym ojciec i matka przedstawiają decyzje dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Porozumienie wychowawcze reguluje kwestie dotyczące utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, a często także jego edukacji, utrzymania, zdrowia itd. Spis treści: 1. Co to jest plan wychowawczy? 2. Jak napisać porozumienie rodzicielskie? 3. Wzór rodzicielskiego planu wychowawczego Plan wychowawczy: co to jest? Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to dokument, który zastępuje sądowe orzeczenie o kontaktach z dzieckiem. Sąd po zapoznaniu się z treścią planu wychowawczego podejmuje decyzję, czy po rozwodzie rodzice mogą mieć pełnię władzy rodzicielskiej i czy są w stanie porozumieć się ze sobą dla dobra dziecka. Nie oznacza to jednak, że bez planu wychowawczego sąd ograniczy prawa rodzicielskie jednemu z rodziców. Przede wszystkim weźmie pod uwagę dobro dziecka i na tej podstawie podejmie decyzję. Podpisane porozumienie wychowawcze jest sygnałem, że rodzice będą ze sobą współpracować dla dobra wspólnego dziecka. Jak napisać plan wychowawczy? Nie ma jednego wzoru planu wychowawczego. Może mieć on formę krótkiego dokumentu, zawierającego punkty dotyczące wychowania dziecka lub być szczegółową umową między rodzicami. Prawidłowo napisany rodzicielski plan wychowawczy powinien zawierać ustalenia dotyczące: miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, podejmowania ważnych decyzji, wydatków. Plan powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach : jeden dla sądu i po jednym dla każdego z rodziców. Najlepiej dołączyć go do pozwu rozwodowego . W przypadku trudności z osiągnięciem porozumienia można...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz