Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
imiona do bierzmowania męskie
Adobe Stock/AG Photo Design
Święta i uroczystości

Imiona do bierzmowania męskie: najładniejsze, oryginalne + ich znaczenie

Imiona do bierzmowania to imiona świętych lub błogosławionych, bo zwyczaj nadawania imion podczas tego sakramentu pochodzi z Biblii. Podpowiadamy, jakiego patrona wybrać i jakie męskie imiona do bierzmowania są najpopularniejsze. Prezentujemy imiona wraz z opisem.

Wybór imienia do bierzmowania to ważna część przygotowań do sakramentu i jednocześnie przyjemny rytuał – dziecko może samo zdecydować, jakie imię przyjmie. Imię świętego lub błogosławionego wybiera się na całe życie, warto więc wcześniej dobrze się nad tym zastanowić. Męskie imiona do bierzmowania mogą być oryginalne, nietypowe albo tradycyjne – pomagamy wybrać najładniejsze.

Najczęstsze imiona męskie w Polsce. Wcale nie Antek i Kuba! [WIDEO]

Jakie imiona do bierzmowania?

Tradycja nadawania imion podczas bierzmowania pochodzi z Biblii. Zgodnie z przekazem Jezus Chrystus często nadawał nowe imiona ludziom, którzy stawali się jego uczniami. Bierzmowanie zaś to sakrament wtajemniczenia – drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Dlatego przystępując do bierzmowania, wybiera się dla siebie imię.

Imiona do bierzmowania muszą być imionami świętych lub błogosławionych – tylko takie dopuszcza Kościół. W końcu nowe imię wiąże się z wyborem patrona, osoby godnej naśladowania. Warto więc poznać bliżej historię wybranego świętego, tak aby jego imię podobało się nie tylko z powodu ładnego brzmienia, ale i cech charakteru czy dokonań.

Męskie imiona na bierzmowanie: spis i znaczenie

Poniżej podajemy popularne, tradycyjne oraz oryginalne męskie imiona do bierzmowania. Przypisane im znaczenie z pewnością ułatwi wybór – pozwoli dobrze dopasować imię do własnych cech charakteru i upodobań. 

A

 • Adam – patron ubogich i cierpiących, oznacza „ojca całej ludzkości”
 • Adrian – patron strażników więziennych, oznacza „pochodzący z Hadrii” (to miasto we Włoszech) lub z regionu morza Adriatyckiego
 • Alfons – patron adwokatów
 • Andrzej – patron zakochanych, oznacza „mężny człowiek”
 • Antoni – patron małżeństw
 • Anatol – jest uznawany za patrona matematyków
 • Anastazy – patron kupców i biznesmenow
 • Ambroży – patron pszczelarzy 
 • Aleksy – patron zakonników, ubogich, pielgrzymów, wędrowców i żebraków
 • Arnold – patron muzyków, organistów, wytwórców instrumentów muzycznych
 • Augustyn – patron drukarzy, wydawców, teologów. 

B

 • Bartłomiej – oznacza „syna wojownika”, patron rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów
 • Barnaba – patron Florencji i Mediolanu
 • Benedykt – patron architektów
 • Bernard – patron alpinistów
 • Błażej – patron lekarzy
 • Bonawentura – patron dzieci
 • Brendan – patron żeglarzy
 • Brunon – patron obłąkanych
 • Bonifacy – patron kawalerów i nawróconych

C

 • Cyryl – patron Europy
 • Celestyn – patron swojego rodzinnego miasta Isernia w regionie Molise
 • Cezary – patron lekarzy
 • Chryzant – patron sędziów
 • Cyriak – patron pokrzywdzonych i ciężkiej pracy

D

E

 • Eustachy – patron myśliwych
 • Efrem – patron duchowych przywódców
 • Eliasz – patron zakonu karmelitów, dorożkarzy, samolotów i wszelkich statków powietrznych
 • Eligiusz – patron złotników, grawerów i pracowników w metalu, zwłaszcza kowali
 • Eryk – patron Szwecji

F

 • Fabian – patron garncarzy
 • Filip – wywodzi się od słowa filihippos, które oznacza „lubiący konie” albo „znawca koni”, patron cukierników
 • Florian – patron strażaków
 • Franciszek – patron ekologów i ekologii, oznacza „szczery”, „prosty”, „wolny”, „wolno urodzony”

G

 • Gabriel – patron telegrafu, telefonu, radia i telewizji, a także dyplomatów, posłańców i pocztowców, oznacza „mąż boży”
 • Grzegorz – patron uczniów, studentów
 • Gerwazy – patron miast: Mediolanu i Breisachu

H

I

J

 • Jakub – patron szpitali
 • Jan – patron kowali i misjonarzy, tkaczy, krawców, kuśnierzy, garbarzy, farbiarzy, siodlarzy, właścicieli winnic, oberżystów, bednarzy, kominiarzy, stolarzy, oznacza „ten, który cieszy się łaską Jahwe” albo „Jahwe jest łaskawy”
 • Jerzy – patron żołnierzy
 • Joachim – patron małżeństwa
 • Józef – patron mężczyzn, ojców, małżeństw, wychowawców, dzieci, młodzieży, uchodźców, sierot, podróżujących, oznacza „niech Bóg przyda” (pomnoży)
 • Jacek – patron dominikanów, Kijowa, Krakowa, chroni przed utonięciem i bezpłodnością, pomaga przy porodach
 • Julian – patron podróżnych, pielgrzymów, właścicieli zajazdów, hoteli, ludzi gościnnych, przewoźników, żeglarzy, skrzypków, wędrownych muzyków, rycerzy, pastrzey

K

 • Kajetan – patron bankowców
 • Kamil – patron chorych
 • Klaudiusz – patron rzeźbiarzy
 • Korneliusz – patron chorych na grypę
 • Krzysztof – patron kierowców i podróżnych, kolejarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, oznacza „przynoszący Chrystusa” lub „noszący (w sobie) Chrystusa”
 • Kazimierz – patron młodzieży litewskiej
 • Kosma – Florencji, lekarzy, aptekarzy, farmaceutów, chirurgów, dentystów, cyrulików, cukierników i wydziałów medycznych.

L

 • Leon – patron muzyków
 • Ludwik – patron fryzjerów

Ł

 • Łukasz – patron chrześcijańskich lekarzy i malarzy, oznacza „ten, który pochodzi z Lukanii”

M

 • Maciej – patron budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników, oznacza „dar od Boga”, „dar Jahwe”
 • Maksymilian – patron abstynentów
 • Marcin – patron dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy, oznacza „należący do Marsa”, „poświęcony Marsowi”
 • Marek – patron pisarzy, prawników i murarzy, jest też patronem Wenecji, oznacza „należący do Marsa”, „poświęcony Marsowi” (wojownik)
 • Michał – patron policjantów, żołnierzy i małych dzieci, opiekuje się także pielgrzymami, wywodzi się od hebrajskiego słowa mikha`el i oznacza „któż [jest] jak Bóg” albo „podobny do Boga”
 • Mikołaj – patron gorzelników, oznacza „zwycięstwo ludu”

N

 • Nikodem – patron grabarzy, oznacza „ten, który zwycięża dla ludu”, „bohater narodu”
 • Norbert  – patron Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertanek oraz wszystkich wspólnot jego imienia.

O

 • Onufry – patron pielgrzymów
 • Olaf – jest patronem i obrońcą Norwegii

P

 • Pankracy – patron dzieci, wywodzi się ze złożenia członów: pan („wszystko, całość, wszech-”) oraz kratos („moc, siła”)
 • Patryk – patron Irlandii, inżynierów, fryzjerów, bednarzy, kowali, górników, upadłych, wywodzi się od słowa patricius, które oznacza: „szlachetnie urodzony; patrycjuszowski”
 • Paweł – patron wielu zakonów, miast (między innymi Poznania, Biecza, Rygi czy Rzymu) oraz marynarzy, tkaczy i powroźników, wywodzi się od słowa paulus, które oznacza „mały, drobny”
 • Piotr – patron papieży, piekarzy, żniwiarzy, rzeźników, szklarzy, stolarzy, szewców, zegarmistrzów, ślusarzy, kowali, rybaków, sprzedawców ryb, marynarzy, żeglarzy, wywodzi się od słowa petros („skała, kamień, opoka”)

R

 • Rafał – patron lekarzy, oznacza „ten, który otrzymał miecz z rąk bogów” lub „ten, który ma bożą włócznię”
 • Robert – patron katechetów, oznacza „ten, który jest sławny”, „ten, który świeci chwałą”

S

 • Sebastian – patron inwalidów wojennych, oznacza „czcigodny, dostojny, znakomity”

 • Seweryn – patron właścicieli winnic, wywodzi się od słowa severus, które oznacza „surowy, poważny, srogi”
 • Stanisław – patron Polski, oznacza „ten, który stanie się sławny” lub „ten, który jest sławą (chwałą) swego stanu (rodu)”
 • Szczepan – patron tkaczy, wywodzi się z języka greckiego do słowa stephanos, czyli „wieniec”
 • Szymon – patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy oraz beznadziejnych przypadków, oznacza „Bóg wysłuchał”

T

 • Tomasz – patron architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów, wywodzi się od słowa t`ôma, które oznacza „bliźniak; podwójny”
 • Tymon – patron rzeźbiarzy, wywodzi się od słowa thymos, oznaczającego: „życie, serce, męstwo, gniew”, ale również „czcić”

W

 • Wit – patron aktorów, tancerzy, zwierząt, imię prawdopodobnie pochodzi z języka łacińskiego od słowa vitus- / vitalis („chętny, ochoczy”; „żywy, żywotny”)
 • Wojciech – patron Polski i Kościoła w Polsce, oznacza „ten, który cieszy się, że jest wojakiem”
 • Walenty – patron epileptyków, wywodzi się od przydomka Valentinus, który powstał ze słowa valens („mocny, silny, zdrowy”)
 • Wawrzyniec – patron szklarzy, wywodzi się od słowa wawrzyn („laur, wieniec”)

Z

 • Zenon – patron żebraków, oznacza „dar Zeusa”

Nietypowe męskie imiona do bierzmowania

Wśród męskich imion do bierzmowania są też bardzo nietypowe propozycje: 

 • Arnulf – patron piwowarów i młynarzy, imię męskie pochodzenia germańskiego, pierwszy człon imienia to arn („orzeł”), drugim członem jest wolf („wilk”). Imię to może oznaczać człowieka, który ma w sobie cechy orła i wilka. 
 • Agapit – patron dermatologów, imię pochodzenia greckiego, powstało z przymiotnika Agápetos, oznaczającego „drogi, kochany”.
 • Akwilin – imię pochodzenia łacińskiego, pochodzi od nazwy ludu łacińskiego i oznacza „brunet, ciemny”. Patronem tego imienia jest jeden z męczenników sycylijskich.
 • Baldomer – patron ślusarzy, imię pochodzenia germańskiego, składa się z elementów bald „śmiały, odważny” i meri „sławny”. Patronem tego imienia jest św. Baldomer, mnich z Lyonu.
 • Benild – patron nauczycieli, imię pochodzenia germańskiego o dość niejasnej etymologii.
 • Chlodwald – patron kowali, imię o dość niejasnej etymologii.
 • Cyriak – patron pokrzywdzonych i ciężkiej pracy, imię pochodzenia greckiego, wywodzi się od słowa kyriakós oznaczającego „pana, władcę”.
 • Gumar – patron mężów mających złośliwe żony, nie jest znane znaczenie tego imienia.
 • Wolfgang – patron pasterzy, marynarzy, węglarzy, stolarzy, rzeźbiarzy, niewinnych więźniów, imię germańskie, oznacza „chodzący jak wilk”, „odznaczający się wilczym chodem”.
 • Brendan – patron żeglarzy i podróżników, imię pochodzenia walijskiego, oznacza „książę”.
 • Onezym – patron służących mężczyzn i czeladników, pochodzi od greckiego słowa On-simos „korzystny, pożyteczny”.
 • Tychon – patron wytwórców win, oznacza „zrządzenie boskie”, „pomyślny los”. imię pochodzenia greckiego, patronem tego imienia jest biskup Cypru Tychon (biskup Amathus) IV/V wieku.
 • Urban – patron ogrodników, imię łacińskiego słowa urbi / urbanus, co oznacza „miasto”, „mieszkaniec miasta”.


Zobacz też:

Imiona do bierzmowania żeńskie
Adobe Stock
Aktualności
Imiona do bierzmowania żeńskie: najładniejsze, nietypowe (plus znaczenie)
Wśród żeńskich imion do bierzmowania jest dużo pięknych propozycji. Od imion tradycyjnych, po bardzo oryginalne. Sprawdź, czym kierować się przy wyborze imienia do bierzmowania. Zobacz, skąd pochodzą proponowane przez nas imiona i jakie mają znaczenie.

Wybór imienia do bierzmowania jest poważną decyzją. Warto dobrze się nad tym zastanowić, bo imię patrona wybiera się na całe życie. Tradycja nadawania imion w kościele katolickim wywodzi się z Biblii. Kiedyś to Jezus nadawał imiona osobom, które stawały się jego uczniami. Kościół dopuszcza możliwość wybrania tylko spośród imion, które nosili święci lub błogosławieni. Można jednak w tym zestawie znaleźć zarówno typowe i jak bardzo oryginalne propozycje. Poniżej znajdziesz listę imion na bierzmowanie wraz z opisem. Jakie imiona do bierzmowania wybrać i dlaczego? Żeńskie imiona do bierzmowania są bardzo różnorodne – od tradycyjnych, po niezwykle oryginalne. Wybór imienia powinien być przemyślany, ponieważ wraz z imieniem osoba przystępująca do sakramentu bierzmowania wybiera również swojego patrona. Przed wyborem imienia warto zapoznać się z żywotem świętego, sprawdzić czemu i komu patronuje. Taki święty powinien być wzorem do naśladowania w przyszłości. Imiona żeńskie na bierzmowanie i ich znaczenie Przedstawiamy listę najczęściej wybieranych imion żeńskich, czyli takich, które uważane są przez kandydatki do bierzmowania za najładniejsze. Lista imion żeńskich na bierzmowanie : Agata  – patronka zawodów związanych z ogniem (piekarzy, ludwisarzy, kominiarzy) i kobiet karmiących, oznacza „dobra”, „szlachetna”. Jest także patronką pielęgniarek Agnieszka  – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników, oznacza „czysta”, „nieskalana”, „dziewicza” Anastazja  – patronka cenzorów, męczenników, wdów, tkaczy, wzywana jest w przypadkach chorób głowy i piersi, oznacza „zmartwychwstanie, wskrzeszenie” Anna  – patronka kobiet...

angielskie imiona
Adobe Stock
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Angielskie imiona dla chłopca i dziewczynki są coraz bardziej popularne w Polsce. Nikogo już nie dziwi obce brzmienie czy inna pisownia. Często angielskie imiona męskie i żeńskie mają też polskie odpowiedniki. Zastanawiasz się, jakie angielskie imię wziąć pod uwagę dla swojego dziecka? Dzięki przygotowanej przez nas liście masz w czym wybierać!

Angielskie imiona, zarówno żeńskie jak i męskie, zrobiły się popularne między innymi przez fakt, że wielu Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii i innych anglojęzycznych krajach. Angielskie imiona dla dziewczynki i chłopca dobrze sprawdzają się także w sytuacji, gdy rodzina jest dwujęzyczna lub jedno z rodziców pochodzi z Polski, a drugie z Wielkiej Brytanii. W naszym zestawieniu znalazły się zarówno najpopularniejsze imiona, jak i te oryginalne oraz bardzo stare. Poznaj najładniejsze imiona angielskie. Angielskie imiona: Najładniejsze angielskie imiona żeńskie Najładniejsze angielskie imiona męskie Angielskie imiona żeńskie i ich polskie odpowiedniki Angielskie imiona męskie i ich polskie odpowiedniki Najbardziej popularne angielskie imiona dla chłopca Najbardziej popularne angielskie imiona dla dziewczynki Rzadkie angielskie imiona Starodawne angielskie imiona Nietypowe imiona angielskie Angielskie imiona Angielskie imiona zyskują popularność, bo dobrze brzmią i są dość uniwersalne – dziecko z takim imieniem nie będzie miało problemu, by posługiwać się nim za granicą. Poza tym angielskie imiona żeńskie i męskie są zwykle proste, krótkie i po prostu ładne. Często są to stare imiona z tradycjami, co tylko zwiększa ich atrakcyjność. Zainteresowaniem rodziców cieszą się też rzadkie angielskie imiona – to świetne propozycje dla ceniących oryginalność. Najładniejsze angielskie imiona żeńskie Poniżej zebraliśmy zarówno ładne, jak i popularne angielskie imiona żeńskie. Bonnie, Mollie, Rossie – to właśnie one według portalu Bounty.com przodują w rankingach najczęściej nadawanych imion w ubiegłych latach. Najładniejsze i najchętniej wybierane to: Ada Bonnie Hallie Delilah Nevaeh Mollie Penelope Aurora Willow Rosie...

imiona dla dzieci, imiona amerykańskie
Adobe Stock
Imiona
Imiona amerykańskie – żeńskie i męskie, stare, rzadkie i popularne
Tradycyjne i popularne imiona amerykańskie to kopalnia pomysłów. Rodziców zza oceanu nie krępują tak liczne ograniczenia jak chociażby w Polsce, dlatego wybór imienia dla dziecka często ogranicza jedynie wyobraźnia. Kreatywnością Amerykanów warto się zainspirować. Podajemy najładniejsze imiona amerykańskie dla dziewczynek i chłopców.

Zestawienia popularnych imion amerykańskich jasno pokazują, że znaczenie imienia to dla amerykańskich rodziców kluczowa sprawa. Poznaj najpopularniejsze i najładniejsze imiona amerykańskie żeńskie i męskie. Oto lista imion amerykańskich, które mogą się spodobać także rodzicom w Polsce. Spis treści: Pochodzenie imion amerykańskich Klasyczne imiona amerykańskie Najpopularniejsze imiona amerykańskie Oryginalne imiona amerykańskie Pochodzenie imion amerykańskich Imiona zza oceanu mają różne pochodzenie. Klasyczne, stare imiona amerykańskie, jak James, Carter, Benjamin, odwołują się do historii, podkreślają zakorzenienie w tradycji i przywiązanie do amerykańskich wartości. Z kolei te oryginalne i rzadkie imiona amerykańskie, np. Apple (jabłko), Cloud (chmura), Golden (złoty), świadczą o różnorodności społeczeństwa i uwydatniają charakterystyczną cechę mieszkańców USA: chęć wyróżniania się z tłumu. Imiona amerykańskie często też są po prostu ładne: oznaczają deszcz, nazwy kwiatów, miast, rzek lub jezior – wszystkie pokazują bogatą wyobraźnię i uwielbienie wolności. Klasyczne imiona amerykańskie To imiona znane od lat, noszone przez ojców, dziadków i pradziadków. Podkreślają patriotyzm i dumę z bycia Amerykaninem. Brzmią zarówno poważnie i dostojnie, jak i swojsko. Na jednej z amerykańskich stron rządowych opublikowano listę najpopularniejszych imion żeńskich i męskich z ostatnich 100 lat. To prawdziwa klasyka! Stare imiona amerykańskie dla dziewczynek: Mary (polski odpowiednik: Maria) Patricia (polski odpowiednik: Patrycja) Jennifer (polski odpowiednik: Joanna) Linda (znaczenie: piękna) Elizabeth (polski odpowiednik: Elżbieta) Barbara (polski odpowiednik: Barbara) Susan (polski odpowiednik: Zuzanna) Jessica (nadawane także w Polsce) Sarah (polski...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz