Wybór imienia do bierzmowania to ważna część przygotowań do sakramentu i jednocześnie przyjemny rytuał – dziecko może samo zdecydować, jakie imię przyjmie. Imię świętego lub błogosławionego wybiera się na całe życie, warto więc wcześniej dobrze się nad tym zastanowić. Męskie imiona do bierzmowania mogą być oryginalne, nietypowe albo tradycyjne – pomagamy wybrać najładniejsze.

Reklama

Jakie imiona do bierzmowania?

Tradycja nadawania imion podczas bierzmowania pochodzi z Biblii. Zgodnie z przekazem Jezus Chrystus często nadawał nowe imiona ludziom, którzy stawali się jego uczniami. Bierzmowanie zaś to sakrament wtajemniczenia – drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Dlatego przystępując do bierzmowania, wybiera się dla siebie imię.

Imiona do bierzmowania muszą być imionami świętych lub błogosławionych – tylko takie dopuszcza Kościół. W końcu nowe imię wiąże się z wyborem patrona, osoby godnej naśladowania. Warto więc poznać bliżej historię wybranego świętego, tak aby jego imię podobało się nie tylko z powodu ładnego brzmienia, ale i cech charakteru czy dokonań.

Męskie imiona na bierzmowanie: spis i znaczenie

Poniżej podajemy popularne, tradycyjne oraz oryginalne męskie imiona do bierzmowania. Przypisane im znaczenie z pewnością ułatwi wybór – pozwoli dobrze dopasować imię do własnych cech charakteru i upodobań.

A

 • Adam – patron ubogich i cierpiących, oznacza „ojca całej ludzkości”
 • Adrian – patron strażników więziennych, oznacza „pochodzący z Hadrii” (to miasto we Włoszech) lub z regionu morza Adriatyckiego
 • Alfons – patron adwokatów
 • Andrzej – patron zakochanych, oznacza „mężny człowiek”
 • Antoni – patron małżeństw
 • Anatol – jest uznawany za patrona matematyków
 • Anastazy – patron kupców i biznesmenow
 • Ambroży – patron pszczelarzy
 • Aleksy – patron zakonników, ubogich, pielgrzymów, wędrowców i żebraków
 • Arnold – patron muzyków, organistów, wytwórców instrumentów muzycznych
 • Augustyn – patron drukarzy, wydawców, teologów.

B

 • Bartłomiej – oznacza „syna wojownika”, patron rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów
 • Barnaba – patron Florencji i Mediolanu
 • Benedykt – patron architektów
 • Bernard – patron alpinistów
 • Błażej – patron lekarzy
 • Bonawentura – patron dzieci
 • Brendan – patron żeglarzy
 • Brunon – patron obłąkanych
 • Bonifacy – patron kawalerów i nawróconych

C

 • Cyryl – patron Europy
 • Celestyn – patron swojego rodzinnego miasta Isernia w regionie Molise
 • Cezary – patron lekarzy
 • Chryzant – patron sędziów
 • Cyriak – patron pokrzywdzonych i ciężkiej pracy

D

E

 • Eustachy – patron myśliwych
 • Efrem – patron duchowych przywódców
 • Eliasz – patron zakonu karmelitów, dorożkarzy, samolotów i wszelkich statków powietrznych
 • Eligiusz – patron złotników, grawerów i pracowników w metalu, zwłaszcza kowali
 • Eryk – patron Szwecji

F

 • Fabian – patron garncarzy
 • Filip – wywodzi się od słowa filihippos, które oznacza „lubiący konie” albo „znawca koni”, patron cukierników
 • Florian – patron strażaków
 • Franciszek – patron ekologów i ekologii, oznacza „szczery”, „prosty”, „wolny”, „wolno urodzony”

G

 • Gabriel – patron telegrafu, telefonu, radia i telewizji, a także dyplomatów, posłańców i pocztowców, oznacza „mąż boży”
 • Grzegorz – patron uczniów, studentów
 • Gerwazy – patron miast: Mediolanu i Breisachu

H

I

J

 • Jakub – patron szpitali
 • Jan – patron kowali i misjonarzy, tkaczy, krawców, kuśnierzy, garbarzy, farbiarzy, siodlarzy, właścicieli winnic, oberżystów, bednarzy, kominiarzy, stolarzy, oznacza „ten, który cieszy się łaską Jahwe” albo „Jahwe jest łaskawy”
 • Jerzy – patron żołnierzy
 • Joachim – patron małżeństwa
 • Józef – patron mężczyzn, ojców, małżeństw, wychowawców, dzieci, młodzieży, uchodźców, sierot, podróżujących, oznacza „niech Bóg przyda” (pomnoży)
 • Jacek – patron dominikanów, Kijowa, Krakowa, chroni przed utonięciem i bezpłodnością, pomaga przy porodach
 • Julian – patron podróżnych, pielgrzymów, właścicieli zajazdów, hoteli, ludzi gościnnych, przewoźników, żeglarzy, skrzypków, wędrownych muzyków, rycerzy, pastrzey

K

 • Kajetan – patron bankowców
 • Kamil – patron chorych
 • Klaudiusz – patron rzeźbiarzy
 • Korneliusz – patron chorych na grypę
 • Krzysztof – patron kierowców i podróżnych, kolejarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, oznacza „przynoszący Chrystusa” lub „noszący (w sobie) Chrystusa”
 • Kazimierz – patron młodzieży litewskiej
 • Kosma – Florencji, lekarzy, aptekarzy, farmaceutów, chirurgów, dentystów, cyrulików, cukierników i wydziałów medycznych.

L

 • Leon – patron muzyków
 • Ludwik – patron fryzjerów

Ł

 • Łukasz – patron chrześcijańskich lekarzy i malarzy, oznacza „ten, który pochodzi z Lukanii”

M

 • Maciej – patron budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników, oznacza „dar od Boga”, „dar Jahwe”
 • Maksymilian – patron abstynentów
 • Marcin – patron dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy, oznacza „należący do Marsa”, „poświęcony Marsowi”
 • Marek – patron pisarzy, prawników i murarzy, jest też patronem Wenecji, oznacza „należący do Marsa”, „poświęcony Marsowi” (wojownik)
 • Michał – patron policjantów, żołnierzy i małych dzieci, opiekuje się także pielgrzymami, wywodzi się od hebrajskiego słowa mikha`el i oznacza „któż [jest] jak Bóg” albo „podobny do Boga”
 • Mikołaj – patron gorzelników, oznacza „zwycięstwo ludu”

N

 • Nikodem – patron grabarzy, oznacza „ten, który zwycięża dla ludu”, „bohater narodu”
 • Norbert – patron Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertanek oraz wszystkich wspólnot jego imienia.

O

 • Onufry – patron pielgrzymów
 • Olaf – jest patronem i obrońcą Norwegii

P

 • Pankracy – patron dzieci, wywodzi się ze złożenia członów: pan („wszystko, całość, wszech-”) oraz kratos („moc, siła”)
 • Patryk – patron Irlandii, inżynierów, fryzjerów, bednarzy, kowali, górników, upadłych, wywodzi się od słowa patricius, które oznacza: „szlachetnie urodzony; patrycjuszowski”
 • Paweł – patron wielu zakonów, miast (między innymi Poznania, Biecza, Rygi czy Rzymu) oraz marynarzy, tkaczy i powroźników, wywodzi się od słowa paulus, które oznacza „mały, drobny”
 • Piotr – patron papieży, piekarzy, żniwiarzy, rzeźników, szklarzy, stolarzy, szewców, zegarmistrzów, ślusarzy, kowali, rybaków, sprzedawców ryb, marynarzy, żeglarzy, wywodzi się od słowa petros („skała, kamień, opoka”)

R

 • Rafał – patron lekarzy, oznacza „ten, który otrzymał miecz z rąk bogów” lub „ten, który ma bożą włócznię”
 • Robert – patron katechetów, oznacza „ten, który jest sławny”, „ten, który świeci chwałą”

S

 • Sebastian – patron inwalidów wojennych, oznacza „czcigodny, dostojny, znakomity”
 • Seweryn – patron właścicieli winnic, wywodzi się od słowa severus, które oznacza „surowy, poważny, srogi”
 • Stanisław – patron Polski, oznacza „ten, który stanie się sławny” lub „ten, który jest sławą (chwałą) swego stanu (rodu)”
 • Szczepan – patron tkaczy, wywodzi się z języka greckiego do słowa stephanos, czyli „wieniec”
 • Szymon – patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy oraz beznadziejnych przypadków, oznacza „Bóg wysłuchał”

T

 • Tomasz – patron architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów, wywodzi się od słowa t`ôma, które oznacza „bliźniak; podwójny”
 • Tymon – patron rzeźbiarzy, wywodzi się od słowa thymos, oznaczającego: „życie, serce, męstwo, gniew”, ale również „czcić”

W

 • Wit – patron aktorów, tancerzy, zwierząt, imię prawdopodobnie pochodzi z języka łacińskiego od słowa vitus- / vitalis („chętny, ochoczy”; „żywy, żywotny”)
 • Wojciech – patron Polski i Kościoła w Polsce, oznacza „ten, który cieszy się, że jest wojakiem”
 • Walenty – patron epileptyków, wywodzi się od przydomka Valentinus, który powstał ze słowa valens („mocny, silny, zdrowy”)
 • Wawrzyniec – patron szklarzy, wywodzi się od słowa wawrzyn („laur, wieniec”)

Z

 • Zenon – patron żebraków, oznacza „dar Zeusa”

Nietypowe męskie imiona do bierzmowania

Wśród męskich imion do bierzmowania są też bardzo nietypowe propozycje:

Zobacz także
 • Arnulf – patron piwowarów i młynarzy, imię męskie pochodzenia germańskiego, pierwszy człon imienia to arn („orzeł”), drugim członem jest wolf („wilk”). Imię to może oznaczać człowieka, który ma w sobie cechy orła i wilka.
 • Agapit – patron dermatologów, imię pochodzenia greckiego, powstało z przymiotnika Agápetos, oznaczającego „drogi, kochany”.
 • Akwilin – imię pochodzenia łacińskiego, pochodzi od nazwy ludu łacińskiego i oznacza „brunet, ciemny”. Patronem tego imienia jest jeden z męczenników sycylijskich.
 • Baldomer – patron ślusarzy, imię pochodzenia germańskiego, składa się z elementów bald „śmiały, odważny” i meri „sławny”. Patronem tego imienia jest św. Baldomer, mnich z Lyonu.
 • Benild – patron nauczycieli, imię pochodzenia germańskiego o dość niejasnej etymologii.
 • Chlodwald – patron kowali, imię o dość niejasnej etymologii.
 • Cyriak – patron pokrzywdzonych i ciężkiej pracy, imię pochodzenia greckiego, wywodzi się od słowa kyriakós oznaczającego „pana, władcę”.
 • Gumar – patron mężów mających złośliwe żony, nie jest znane znaczenie tego imienia.
 • Wolfgang – patron pasterzy, marynarzy, węglarzy, stolarzy, rzeźbiarzy, niewinnych więźniów, imię germańskie, oznacza „chodzący jak wilk”, „odznaczający się wilczym chodem”.
 • Brendan – patron żeglarzy i podróżników, imię pochodzenia walijskiego, oznacza „książę”.
 • Onezym – patron służących mężczyzn i czeladników, pochodzi od greckiego słowa On-simos „korzystny, pożyteczny”.
 • Tychon – patron wytwórców win, oznacza „zrządzenie boskie”, „pomyślny los”. imię pochodzenia greckiego, patronem tego imienia jest biskup Cypru Tychon (biskup Amathus) IV/V wieku.
 • Urban – patron ogrodników, imię łacińskiego słowa urbi / urbanus, co oznacza „miasto”, „mieszkaniec miasta”.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama