Wyniki
Laureaci
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
emerytura dla mam 4 dzieci
AdobeStock
Aktualności

Emerytura dla matek - "premia" za urodzenie dzieci [ZASADY Mama 4 Plus]

Program Mama 4 plus to emerytura dla matek, które mają sporą gromadkę dzieci. Zobacz, czy ci przysługuje, ile wynosi, gdzie złożyć wniosek i na jakich warunkach jest przyznawana.

 

 


Świadczenie jest swoistym ukłonem i podziękowaniem dla tych kobiet w Polsce, które swoje życie poświęciły rodzeniu i wychowywaniu dzieci i nie miały możliwości rozwinięcia pracy zawodowej. W ten sposób nie miały szansy na odprowadzanie składki emerytalnej na konto przyszłej emerytury (aby uzyskać emeryturę minimalną, kobiety muszą pracować i odprowadzać składki przez 20 lat). Świadczenie otrzymają mamy przynajmniej czwórki dzieci, ale przepisy są tak skonstruowane, że nie zawsze trzeba je urodzić. Zobacz zasady przyznawania matczynej emerytury!

 

 

Emerytury dla matek - jakie kryteria trzeba spełnić

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli matczyne emerytury są przyznawane od 1 marca 2019 roku. Wypłata  odbywa się w ramach rządowego programu Mama 4 Plus. Świadczenie mogą otrzymać zarówno kobiety, które nigdy nie pracowały, jak i te, które pracowały, ale za krótko (np. tylko 4-5 lat), aby wypracować kapitał do emerytury minimalnej. Pierwszym państwo sfinansuje całą emeryturę, drugim dopłaci różnicę do wysokości najniższego świadczenia.

Świadczenie przysługuje kobietom, które:
 

 • mają co najmniej 60 lat, urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci;
 • osiągnęły wiek emerytalny, ale nie nabyły prawa do emerytury;
 • mają emeryturę niższą od najniższej emerytury;
 • nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
 • mieszkają i płacą podatki w Polsce.


Ważne! Świadczenie może być również przyznane co najmniej 65-letnim mężczyznom, którzy wychowali przy najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo ich porzucenia przez rodzicielkę.

Ustawa mówi o wychowaniu dzieci – stąd przy wnioskowaniu o przyznanie emerytury "liczą" się także dzieci przysposobione czy dzieci współmałżonka. Dlatego pieniądze mogą otrzymać także kobiety, które nie urodziły czwórki dzieci.

Kto nie otrzyma matczynej emerytury?

Świadczenia nie będzie mogła pobierać osoba:
 

 • zawodowo sprawująca pieczę zastępczą;
 • pozbawiona przez sąd władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 • długotrwale zaprzestająca wychowania małoletnich dzieci;
 • tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności lub przebywająca w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Emerytury dla matek - wysokość świadczenia

Emerytura dla matek z czwórką dzieci wyniesie tyle samo co najniższa emerytura - jest to 1100 złotych brutto, czyli 934,60 złotych na rękę.

Całość kwoty otrzymają matki nieposiadających żadnych innych świadczeń. Kobiety, które pracowały kilka lat, dostaną odpowiednie wyrównanie do wysokości minimalnej emerytury. Świadczenie matczyne ma być waloryzowane co roku - na takich samych zasadach i w takich samych terminach, jak emerytury i renty.

Przyznanie świadczenia będzie podejmowane w drodze decyzji administracyjnej i będzie mieć charakter uznaniowy – to komisja ustali, czy danej osobie świadczenie zostanie przyznane, czy też nie. Od decyzji odmownej osobie będzie jednak przysługiwało prawo do ponownego złożenia wniosku w celu powtórnego rozpatrzenia sprawy.

Emerytura dla mam - gdzie złożyć wniosek, niezbędne dokumenty

Matczyne emerytury są wypłacane od 1 marca 2019 roku. Aby pobierać świadczenie, osoby spełniające kryteria muszą złożyć wcześniej wniosek w:
 

 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).


Wniosek o przyznanie matczynej emerytury można złożyć drogą internetową lub osobiście w oddziałach ZUS lub KRUS.

Wniosek musi zawierać:
 

 • numery PESEL lub numery paszportów wychowanych dzieci;
 • adres zamieszkania oraz korespondencyjny;
 • akty urodzenia (w razie rodziny zastępczej, decyzję sądu w tej sprawie);
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej z dokładnym wyszczególnieniem rodzajów osiąganych przychodów (ERU);
 • ojcowie muszą dołączyć informację o dacie zgonu matki lub porzuceniu przez nią dzieci.


Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze-i-wnioski/swiadczenia/ oraz w każdej jednostce organizacyjnej ZUS i KRUS.
 

Zobacz także
matczyne emerytury

ZUS już przyznaje matczyne emerytury

500 plus na pierwsze dziecko

Wypłata 500 plus na pierwsze dziecko - od kiedy? Są już znane szczegóły

dziecko, mama, niemowlę

Wychowanie dziecka - 9 rzeczy, których nie powinnaś odkładać na później

chłopiec

Czy jesteś gotowa na wychowanie syna? Psychotest z przymrużeniem oka

Histeria u dziecka – przyczyny, jak reagować?

emerytury dla matek
Adobe Stock
Aktualności
Emerytura Plus nie dla matek czworga dzieci
Mamy wychowujące dużo dzieci będą miały o kilkaset złotych mniej. Wszystko przez to, że nie załapią się do programu Emerytury Plus.

    Emerytury dla matek są przyznawane kobietom, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Otrzymają wsparcie finansowe od państwa, nawet jeżeli nigdy nie podjęły się pracy zawodowej . Brzmi atrakcyjnie, jednak im więcej wiemy o matczynych emeryturach, tym bardziej okazuje się, że program ten nie jest bez wad.      Mama 4 Plus to nie jest emerytura Mama 4 Plus nie będzie objęte programem Emerytur Plus, przez co kobiety wychowujące co najmniej czwórkę dzieci nie otrzymają trzynastej pensji, która ma być wypłacona w tym roku emerytom i rencistom. Chodzi o to, że matczyne emerytury z punktu widzenia prawa nie są emeryturami i dlatego nie mogą być brane pod uwagę przy programie Emerytura Plus. Mama 4 Plus to tak naprawdę rodzicielskie świadczenie uzupełniające . Dlatego do programu Emerytury Plus nie może się zaliczać. Tym samym matki i uprawnieni opiekunowie czworga i więcej dzieci, którzy przystąpią do programu matczynych emerytur, mogą zapomnieć o "trzynastkach". Ominie ich wypłata 1100 złotych brutto, czyli 888 złotych na rękę. - Zdziwienie może budzić sytuacja osób, które otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu Mama 4 Plus. Osobom tym, nawet jeżeli otrzymają świadczenie w maju tego roku, nie zostanie wypłacona 13. emerytura – powiedział money.pl dr Antonii Kolek z Instytutu Emerytalnego. Także ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliło, że Mama 4 Plus to nie emerytura. 30 tys. wniosków o przyznanie matczynej emerytury Program Mama 4 Plus ruszył wraz z 1 marca 2019 roku. ZUS zebrał dotąd 30 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. Do KRUS-u wpłynęło ich zaledwie 255. Co ciekawe, o przyznanie emerytury wystąpiło 36 mężczyzn, gdyż zgodnie z przepisami mogą ubiegać się o to świadczenie w sytuacji, gdy mama dzieci nie żyje lub też je...

matczyne emerytury
Adobe Stock
Aktualności
ZUS już przyznaje matczyne emerytury
Program emerytur dla matek ruszył z początkiem marca i są już pierwsze decyzje o ich przyznaniu. Pieniądze mogą być wypłacone jeszcze w tym miesiącu.

    Minął zaledwie tydzień od uruchomienia rządowego programu Mama 4 plus, ale już są znane jego pierwsze efekty. Program jest swoistym docenieniem tych kobiet w Polsce, które zrezygnowały z pracy zawodowej i oddały się rodzeniu dzieci.     17 tys. wniosków w ZUS W ramach programu Mama 4 Plus kobiety mogą ubiegać się o tzw. matczyną emeryturę . Świadczenie przysługuje paniom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury. Pierwsze wnioski o przyznanie świadczenia wpłynęły do ZUS jeszcze w lutym. Do 4 marca Zakład zarejestrował 17,3 tys. podań w tej sprawie. W przeważającej większości złożonych przez kobiety – jedynie 20 zostało podpisanych przez mężczyzn. Jak wynika z informacji podanych przez money.pl, w 100 przypadkach wydano już decyzje. Najwięcej wniosków w Gdańsku W Gdańsku złożono 1167 wniosków. Z danych ZUS wynika także, że na razie po wsparcie najchętniej sięgają najmłodsi emeryci – w wieku od 60 do 69 lat. Złożyli oni 13,2 tys. wniosków. Wśród 70-latków było to 3,3 tys. Emeryci między 80 a 89 rokiem życia złożyli 600 wniosków, a 90-latkowie 32. Około 5,8 proc. wniosków złożono drogą internetową. Pozostałe emeryci składali osobiście w oddziałach ZUS. Pieniądze mają być wypłacane od miesiąca, w którym została wydana decyzja o ich przyznaniu. To oznacza, że jeżeli wniosek został rozpatrzony w marcu, pierwsza emerytura dla matek będzie obowiązywała od tego miesiąca. W najgorszym wypadku zostanie wypłacona w kwietniu z wyrównaniem. Wysokość matczynej emerytury Emerytura dla matek z czwórką dzieci wyniesie tyle samo co minimalna emerytura - 1100 złotych brutto. Świadczenie przysługuje osobom, które:   osiągnęły wiek...

Emerytury dla kobiet z programu "Mama plus"
AdobeStock
Aktualności
Program „Mama plus” podniesie wartość kobiet, które pracują w domu?
Nowy projekt obecnego rządu jest już w trakcie konsultacji społecznych. Co zakłada?

Nowy pomysł rządu zakłada wprowadzenie emerytur dla wszystkich kobiet, które wychowały przynajmniej czworo dzieci . W takich rodzinach zwykle ze względu na ogrom obowiązków domowych kobiety były zmuszone do rezygnowania z aktywności zawodowej lub nawet nigdy nie miały okazji jej podjąć. Dotychczas ich sytuacja w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego była dość trudna, państwo nie gwarantowało im żadnych świadczeń emerytalnych . Obecny program ma to zmienić. Praca mamy wychowującej dzieci w końcu zostanie zauważona Wiceminister Bartosz Marczuk z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że „ ktoś, kto urodził i wychował czworo lub więcej dzieci, nie może być w takiej sytuacji, że zostaje na stare lata bez nawet jednej złotówki ”. Dlatego z myślą o kobietach, które ze względu na dzieci zrezygnowały z kariery zawodowej powstał projekt „Mama plus”. Według Judyty Kruk ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus to dobry krok. Jej zdaniem „ To, co dzisiaj się dzieje w tym temacie, jest bardzo twórcze dla naszego społeczeństwa, bo jest to kierunek, aby dostrzec ekonomiczną wartość pracy kobiet ”. Emerytura z tytułu wychowywania przynajmniej czwórki dzieci nie będzie co prawda wysoka – ma wynosić tyle, ile emerytura minimalna (obecnie jest to 1029 zł). Jednak dla kobiet, które do tej pory nie mogły liczyć nawet na takie świadczenie, jest to pewna forma docenienia ich wieloletnich zmagań z obowiązkami domowymi. A co z kobietami, które pracowały? Program „Mama plus” zakłada, że każda mama wychowująca czwórkę dzieci otrzyma minimum wysokość emerytury minimalnej , niezależnie od tego, czy pracowała choćby przez krótki czas, czy w ogóle. Jeśli nigdy nie podjęła pracy zarobkowej, w chwili przejścia na emeryturę otrzyma całe świadczenie w ramach programu „Mama plus”. Jeśli natomiast należy...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
Bon turystyczny przedłużenie
Aktualności
Bon turystyczny przedłużony: będzie obowiązywał również w sezonie zimowym 
Joanna Biegaj
Opieka na dziecko 2 dni
Prawo i finanse
2 dni opieki na dziecko: kiedy zgłaszać pracodawcy urlop opiekuńczy
Milena Oszczepalińska
życzenia na dzień chłopaka
Aktualności
Życzenia na Dzień Chłopaka: rymowanki, wierszyki, mądre cytaty
Joanna Biegaj
Ile trwa katar u dziecka
Zdrowie
Ile trwa katar u dziecka: katar wirusowy i bakteryjny. Ile trwa nieleczony katar?
Ewa Janczak-Cwil
Imiona aniołów: lista anielskich imion dla chłopców i dziewczynek
Aktualności
Imiona aniołów: lista anielskich imion dla dziewczynek i chłopców
Luiza Słuszniak
Pomysły na Dzień Chłopaka w szkole
Aktualności
Pomysły na Dzień Chłopaka w szkole: jak zorganizować obchody, jakie prezenty przygotować?
Joanna Biegaj
Ciasto na dzień chłopaka z kremem i owocami
Przepisy
Ciasto na Dzień Chłopaka: przepis. Spraw pyszną niespodziankę!
Adrianna Trusiuk
Dzień chłopaka i Dzień mężczyzny: czy to samo święto?
Święta i uroczystości
Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny: czy to jest to samo święto?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Zabawy na Dzień Chłopaka: fajne i śmieszne aktywności dla dzieci
Gry i zabawy
Zabawy na Dzień Chłopaka: fajne i śmieszne gry i zabawy dla dzieci
Sylwia Arlak
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Edukacja
Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pielęgnacja niemowlaka
Aktualności
Najważniejsze zasady pielęgnacji niemowlaka (rady położnej)
Joanna Biegaj
upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Edukacja
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola: jak je napisać, kto może zostać upoważniony? 
Joanna Biegaj
skierowanie do lekarza
Zdrowie
Do jakiego specjalisty potrzebne jest skierowanie?
Magdalena Drab
Kaszka kukurydziana
Dieta
Kaszka kukurydziana dla niemowlaka – jak zrobić i od kiedy warto ją podać? [PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Najlepsze książki dla 5-latka
Wychowanie
Książki dla 5-latków. Jakie wybrać, by zachwycić dziecko?
Luiza Słuszniak
wierszyk dla nauczyciela przedszkola
Przedszkolak
Wierszyk dla nauczyciela przedszkola: propozycje, które sprawdzą się też jako życzenia
Joanna Biegaj