Wyniki
Laureaci
Chcę testować
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
jodek potasu w szkole
fizkes\Adobe Stock
Zdrowie

Jodek potasu w szkole – po co i kiedy będzie podawany?

Do szkół trafią tabletki z jodkiem potasu, którego używa się, aby zmniejszyć skutki skażenia radioaktywnego. W Polsce trwa dystrybucja leku, który będzie potrzebny w razie zagrożenia atomowego.

Jodek potasu to substancja podawana ludności w sytuacji realnego ryzyka skażenia radioaktywnego. Nie podaje się jej na wszelki wypadek, a jedynie w sytuacji, gdy odpowiednie służby wydadzą takie polecenie. Jodek potasu w szkołach będzie dystrybuowany, gdyby w wyniku działań wojennych w Ukrainie uległa awarii zaporoska elektrownia atomowa.

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Zastosowanie jodku potasu w szkołach

Podanie jodku potasu musi odbyć się odpowiednio wcześnie. Chodzi o to, aby tarczyca wysyciła się jodem z leku, zanim wchłonie radioaktywny izotop jodu-131 ze skażenia radioaktywnego. Dlatego podanie jodku potasu musi odbyć się w odpowiednim czasie. Przygotowanie jodku potasu dla dzieci jest więc działaniem na wszelki wypadek. Dodajmy, że to właśnie dzieci i młodzież (a także kobiety w ciąży) są szczególnie zagrożone w sytuacji, gdyby doszło do uwolnienia szkodliwego, radioaktywnego jodu.

Obecnie mówi się o tym, że jodek potasu będzie musiał być rozdystrybuowany w ciągu 6 godzin od ogłoszenia alarmu związanego z wystąpieniem skażenia. Dostarczenie leku do szkół już teraz ma sprawić, że późniejsza ewentualna dystrybucja go wśród dzieci odbędzie się bardzo sprawnie. Jaka będzie ostateczna procedura i czy we wszystkich placówkach w Polsce będzie taka sama – jeszcze nie wiadomo.

Do dystrybucji jodku potasu szkoły są zobowiązywane przez gminy. O dystrybucji tabletek decyduje wojewoda.

Jodek potasu trafia też do aptek. Dystrybucja leku odbywa się na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw.

Jodek potasu w szkołach to dobry pomysł

Sprawne podanie jodku potasu w razie zagrożenia skażeniem radioaktywnym jest bardzo ważne. Jeśli procedura ta nie przebiegnie w bezpiecznym marginesie czasowym, istnieje ryzyko, że w przyszłości u dzieci, które nie otrzymały w porę tego leku, rozwinie się rak tarczycy wywołany działaniem radioaktywnego jodu. Jednak jodek potasu chroni wyłącznie tarczycę, nie chroni np. ciała przed napromieniowaniem.

Nie każde dziecko może przyjąć jodek potasu. Przeciwwskazaniem do jego podania są niektóre schorzenia, w tym:

  • nadwrażliwość na jod,
  • niektóre choroby tarczycy,
  • opryszczkowe zapalenie skóry
  • jawna nadczynność tarczycy.

Jodku potasu nie podaje się na wszelki wypadek, a jedynie na wyraźny sygnał służb oraz w określonych przypadkach medycznych. Jak każdy lek, jodek potasu może wywołać działania niepożądane, w tym: zablokowanie działania tarczycy, alergie, obrzęk ślinianek, zaburzenia pracy układu pokarmowego.

Uwaga! Jodek potasu nie chroni w razie użycia taktycznych ładunków jądrowych w pobliżu polskiej granicy. Wtedy uwalniane są zupełnie inne izotopy, przed którymi jodek potasu nikogo nie uchroni.

Szkoły będą punktem dystrybucji jodku potasu

Szkoły mają być punktami dystrybucji jodku potasu. Jak powiedział na konferencji prasowej 30 września 2022 Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, szkoły niepotrzebnie zbierają od rodziców zgody na podanie jodku potasu dzieciom. „To opiekun dziecka, rodzic, powinien zdecydować o podaniu preparatu. Szkoła powinna być raczej miejscem dystrybucji, a nie podawania jodku potasu” – wyjaśnił wiceminister. Nie wykluczył jednak, że za zgodą rodziców w sytuacji wyższej konieczności pielęgniarki szkolne lub nauczyciele będą mogli dziecku tabletki z jodkiem potasu podać.

„Gdyby doszło do sytuacji skrajnej i działalibyśmy w warunkach kryzysowych, to oczywiście każdy odpowiedzialny opiekun dziecka, jak np. dyrektor szkoły czy pielęgniarka, taką decyzję podejmie. To będzie stan wyższej konieczności” – zaznaczył.

Źródło: samorzad.infor.pl, glos.pl

Przeczytaj też:

od ilu stopni zamykają szkoły
AdobeStock
Aktualności
Od ilu stopni zamykają szkoły? Jaka temperatura musi panować w szkole i na zewnątrz?
Wielkimi krokami zbliża się zima i w związku z tym uczniowie i ich rodzice coraz częściej zastanawiają się, jak w tym roku będą pracować szkoły w związku z ryzykiem ich niedogrzania i od ilu stopni Celsjusza szkoły mogą zostać zamknięte. Podajemy najważniejsze informacje na ten temat.

Rząd już jakiś czas temu określił zasady zdalnego nauczania 2022/2023 . Nauka online w najbliższym roku szkolnym może zostać wprowadzona nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, ale także z powodu problemów z ogrzaniem szkół. Sytuacja taka została uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . Pojawiają się przypuszczenia, że niebawem, z powodu rosnących cen opału i ryzyka niedoboru surowców wykorzystywanych do ogrzewania budynków, problem ten może dotknąć wiele placówek. Tłumaczymy, ile stopni musi być w szkole, by była ona otwarta. Od ilu stopni szkoła może być zamknięta? Zgodnie z treścią ustawy o systemie oświaty szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których odbywa się nauka. To, jaka temperatura musi panować w szkole określa  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach .  Jaka powinna być minimalna temperatura w szkole ? W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne temperatura musi wynosić minimum 18 stopni Celsjusza, aby mogły być przeprowadzane lekcje. W innych częściach szkoły, np. na korytarzu lub w szatni, może być chłodniej, nie mniej jednak niż 16 stopni C. Gdy w szkole jest chłodniej, zajęcia powinny być przeprowadzane zdalnie. Od ilu stopni na minusie zamykają szkoły? Temperatura zewnętrzna, która pozwala na zawieszenie zajęć, to  minus   15 stopni Celsjusza . „Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi 15°C lub jest...

Minimalna temperatura w szkole
LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock
Zdrowie ucznia
Minimalna temperatura w szkole – przepisy, podstawa prawna
Wielu rodziców zaczyna się zastanawiać, jaka powinna być minimalna temperatura w szkole. Pytanie jest uzasadnione, gdyż coraz poważniejsze stają się obawy o to, czy wystarczy energii i funduszy do ogrzania szkół. Sprawdziliśmy, co na temat minimalnej temperatury w szkole mówią przepisy.

O minimalnej temperaturze w szkole stanowią dwa przepisy. Pierwszym jest rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a drugim – rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wydane na podstawie art. 23715 § 1 Kodeks pracy. Pierwszy przepis mówi o obowiązkach dyrektora szkoły względem uczniów, a konkretnie – zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole. Drugi przepis z kolei nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, są to więc obowiązki wobec pracowników szkoły. Minimalna temperatura w szkole Wyżej wymienione przepisy mówią o tym, jaka minimalna temperatura powinna być zapewniona w pomieszczeniach szkolnych. Z obu przepisów jasno wynika, że bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w szkole oznaczają minimalną temperaturę na poziomie 18 stopni Celcjusza . Zatem najniższa dopuszczalna temperatura w pomieszczeniach dydaktycznych wynosi właśnie 18 st. C. Pomieszczeniem dydaktycznym są sale lekcyjne i inne pomieszczenia, w których odbywają się lekcje i zajęcia, ale nie są nimi korytarze szkolne, gdzie uczniowie przebywają wyłącznie na przerwach. Tam minimalna temperatura wynosi 16 st. C. Również nie mniej niż 16 stopni powinno być w szatniach i na klatkach schodowych. Z kolei w przebieralniach (np. przebieralnia do zajęć WF) i w pomieszczeniach z prysznicami temperatura minimalna powinna wynosić 21 stopni C. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6, ust. 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604) -...

obowiązek szkolny
Marina Andrejchenko/Adobe Stock
Prawo i finanse
Obowiązek szkolny - kogo dotyczy, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego
Nauka w Polsce jest obowiązkowa – mówi o tym Konstytucja RP oraz Prawo oświatowe. To drugie rozróżnia obowiązek szkolny od prawa do nauki. Pierwszy odnosi się do dzieci w szkołach podstawowych, drugi – dotyczy nauki w szkołach ponadpodstawowych. Sprawdź, jaki jest obowiązek szkolny w Polsce.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki dotyczy wyłącznie dzieci (a pośrednio dotyczy też ich rodziców) i polega na tym, że zanim dziecko osiągnie dojrzałość, powinno chodzić do szkoły. Rolą rodziców (opiekunów) jest dopilnować, aby dziecko realizowało obowiązek szkolny i nauki. Jeśli tego nie zrobią, grożą im finansowe kary administracyjne, a także postępowanie sądowe. Spis treści: Obowiązek szkolny a obowiązek nauki Na czym polega obowiązek szkolny Obowiązek szkolny: od jakiego wieku i do ilu lat Kontrola obowiązku szkolnego Nierealizowanie obowiązku szkolnego Odroczenie obowiązku szkolnego Obowiązek szkolny – ustawa Obowiązek szkolny a obowiązek nauki Prawo oświatowe rozróżnia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym (ucznia szkoły podstawowej) od ucznia objętego obowiązkiem nauki (ucznia szkoły ponadpodstawowej). Obowiązek szkolny realizowany jest przez ucznia poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki realizowany jest przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub, zgodnie z odrębnymi przepisami, poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Na czym polega obowiązek szkolny? Najprościej rzecz ujmując, dziecko realizuje obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach szkolnych, czyli lekcjach lub poprzez uczestnictwo w edukacji domowej i przystępowanie do stosownych egzaminów. Nie ma znaczenia, jakie dziecko osiąga wyniki w nauce, najważniejsza jest obecność na zajęciach oraz ilość nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, które nie mogą przekroczyć pewnego pułapu – patrz: Nierealizowanie obowiązku szkolnego . Obowiązek szkolny: od jakiego wieku i do ilu lat Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
wierszyk o Mikołaju
Święta i uroczystości
Wierszyk o Mikołaju –​ krótkie, łatwe i śmieszne propozycje
Ewa Janczak-Cwil
Co na odporność dla dzieci
Zdrowie
Co na odporność dla dziecka – 6 skutecznych i sprawdzonych metod [oraz 3 produkty z apteki]
Joanna Biegaj
Adwent
Święta i uroczystości
Adwent: co to jest, kiedy się zaczyna i kończy? Zwyczaje i symbole adwentu
Luiza Słuszniak
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
Mikołajki życzenia
Święta i uroczystości
Życzenia na mikołajki 2022 – oryginalne i śmieszne wierszyki
Joanna Biegaj
Co to są roraty?
Święta i uroczystości
Roraty: co to za msza? Kiedy są odprawiane i jak wyglądają?
Luiza Słuszniak
witamina D
Zdrowie
Witamina D – korzyści, normy dla dzieci dzieci i dorosłych, źródła witaminy D
Małgorzata Wódz
sennik dziecko
Aktualności
Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci
Joanna Biegaj
mleko z czosnkiem
Zdrowie
Mleko z czosnkiem – jak działa, na co pomaga, przepisy
Joanna Biegaj
Glukoza w moczu w ciąży
Zdrowie w ciąży
Glukoza w moczu w ciąży – co oznacza, jakie objawy jej towarzyszą?
Ewa Janczak-Cwil
Zabawy mikołajkowe
Święta i uroczystości
Zabawy na mikołajki: gry, konkursy, zabawy ruchowe i inne pomysły mikołajkowe
Joanna Biegaj
Jak wzmocnić odporność?
Zdrowie
Naturalne sposoby na wzmocnienie organizmu u dziecka: zakwas, oxymel, miód i inne
Adrianna Trusiuk
zasiłki dla samotnej matki
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Małgorzata Wódz
masa solna przepis i ozdoby z masy solnej
Gry i zabawy
Masa solna – jak zrobić idealną masę solną krok po kroku [PRZEPIS]
Magdalena Drab
dekoracje świąteczne, śnieżynka
Święta i uroczystości
Śnieżynki z papieru – 7 wzorów do wycinania
Agnieszka Szumigaj
Wierszyki świąteczne
Święta i uroczystości
Wierszyki świąteczne: krótkie, śmieszne, dla dzieci, życzenia SMS
Milena Oszczepalińska
gorączka u dziecka
Pielęgnacja
Przegrzanie dziecka: objawy, co zrobić, gdy dziecko jest przegrzane
Małgorzata Wódz
list do Mikołaja
Święta i uroczystości
List do św. Mikołaja – 8 wzorów do druku
Magdalena Drab
Tran dla dziecka
Żywienie
Tran dla dziecka –​ jaki wybrać, od kiedy i ile podawać? Wyjaśnia pediatra
Małgorzata Wódz
jak ubierać niemowlę jesienią
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę jesienią – co założyć dziecku na spacer i w domu?
Joanna Biegaj