Czym jest miłość? Te cytaty mówią wszystko! Z którym się zgadzacie?

Zdefiniowanie miłości jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ dla każdego może ona oznaczać coś zupełnie innego. Fascynację tym zjawiskiem, które jest najczęściej utożsamiane z uczuciem, widać w wielu cytatach, wierszach i aforyzmach. Oto niektóre z nich! Który jest najbliższy waszemu sercu?
Wielu chciałoby zrozumieć, czym jest miłość, a na pewno każdy chciałby ją poczuć. Większość ludzi doznała tego stanu i potrafi powiedzieć o nim wiele. Są jednak i tacy, dla których miłość wciąż jest tajemnicą i czują, że nie udało im się doświadczyć takiej miłości, jakiej pragną. Poniższy wybór cytatów i fragmentów wierszy może pomóc zobrazować, czym bywa miłość, a szczęśliwcom posłuży za refleksję lub inspirację do życzeń na wiele okazji! 

Cytaty o miłości

Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.
Dante Alighieri

* * *

Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród.
Henry Bordeaux

* * *

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem.

Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje.
Antoine de Saint-Exupéry

* * *

Mi­łość ci wszyst­ko wy­ba­czy
Smu­tek za­mie­ni ci w śmiech
Mi­łość tak pięk­nie tłu­ma­czy
Zdra­dę i kłam­stwo i grzech
Julian Tuwim

* * *

Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.
Erich Fromm

* * *

Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
Konstanty Ildefons Gałczyński

* * *

Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca.
I nic. Je­stem może bled­sza,
tro­chę śpią­ca, tro­chę bar­dziej mil­czą­ca,
lecz widać moż­na żyć bez po­wie­trza!
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

* * *

Na naszą słabość i biedę,
niemotę serc i dusz.
Na to, że nas nie zabiorą
do lepszych gór i mórz.
Na czarnych myśli tłok,
na oczy pełne łez
lekarstwem miłość bywa.
Jeżeli miłość jest,
jeżeli jest możliwa.
Agnieszka Osiecka

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy