te osoby mogą wysłać dzieci do przedszkola mimo obostrzeń
fot. Adobe Stock

Dla kogo otwarte przedszkola i żłobki – lista zawodów została rozszerzona

Zamknięcie przedszkoli nie dotyczy wszystkich dzieci. Niektórzy rodzice, mimo obostrzeń, nadal mogą korzystać z tych placówek. Jest to zależne od zawodu, jaki wykonują. Wyjątki dotyczą między innymi pracowników medycznych i służb porządkowych. Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że również dzieci nauczycieli mogą iść do przedszkola.
Joanna Biegaj
te osoby mogą wysłać dzieci do przedszkola mimo obostrzeń
fot. Adobe Stock
Z powodu rozwoju pandemii koronawirusa i dużego wzrostu zakażeń rząd wprowadził nowe obostrzenia. Między innymi zamknięte zostały przedszkola i żłobki, jednak niektórzy rodzice nadal mogą posyłać dzieci do tych placówek. Początkowo mówiło się jedynie o przedstawicielach służb porządkowych i medycznych. W opublikowanym rozporządzeniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek rozszerzył grupę osób, których dzieci mogą nadal chodzić do przedszkola. W grupie tej znaleźli się również pracownicy oświaty. Nauczyciele mogą posyłać dzieci do przedszkola, ale tylko jeśli uczą stacjonarnie. 

Kto może posłać dziecko do przedszkola?

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 29 marca do 11 kwietnia jest zawieszone funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Obowiązkiem dyrektorów placówek jest organizowanie zajęć dla dzieci, których rodzice:
 
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Dotyczy to także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: wiadomosci.radiozet.pl

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Kiedy dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola? - film
Kiedy dziecko jest gotowe do pójścia do przedszkola? Jakie umiejętności powinno posiadać?
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy