Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Uczniowie liceum w maskach
Adobe Stock
Aktualności

Dyrektor szkoły BRONI strajkujących uczennic! MEN się nie ucieszy...

Dyrektor liceum im. Śniadeckiego w Warszawie odpisał pani kurator na list, w którym wyraziła ona swoje oburzenie udziałem uczniów w ostatnich protestach. W niezwykle błyskotliwy sposób poparł młodzież ze swojej szkoły!

Marcin Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, odpisał na list z Kuratorium Oświaty, w którym został zapytany o działania podjęte wobec uczniów uczestniczących w strajkach kobiet po niedawnej decyzji TK ws. aborcji eugenicznej.

Niezwykły list dyrektora liceum do kurator

„Odpowiadając na Pani pytanie, jakie działania podejmie szkoła w związku z przystąpieniem uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie do akcji „Szkoła to dziewczyna”, chciałbym na wstępie wyrazić podziękowanie za zainteresowanie tą akcją, gdyż rzeczywiście zasługuje ona na uwagę. Jej inicjatorami nie byli, co prawda, uczniowie liceum Śniadeckiego, a licealiści z liceum Domeyki, ale uczniowie XXX Liceum Ogólnokształcącego, a także z innych warszawskich liceów, wzięli w niej udział. Nie wyraziła Pani tego wprost, ale, jak rozumiem, Pani zainteresowanie jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, akcją „Szkoła to dziewczyna”, wynika z troski o to, czy szkoła respektuje podstawowe prawa dziecka, ucznia i obywatela zapisane w Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Prawie oświatowym i statucie szkoły, a także czy realizowane są obowiązki nauczycieli określone w Karcie Nauczyciela” – rozpoczął dyrektor.

„Pani troska, jak sądzę, na pewno dotyczy art. 12, 13, 14 i 15 Konwencji o prawach dziecka (…), które stanowią, że:
1) państwa zapewniają dziecku prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;
2) dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, a prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju;
3) państwa będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania;
4) państwa umają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń” – wyliczył Jaroszewski, a następnie powołał się także na  prawo do wyrażania swoich poglądów zapisane w Konstytucji oraz zapis prawa oświatowego dotyczący tego, że „szkoła winna przygotować ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolność”.

Dyrektor Liceum Śniadeckiego broni uczniów i uczennic

Po wyliczeniu wszystkich adekwatnych zapisów prawnych, dyrektor z absolutną pewnością podkreślił: „Tak, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie respektuje i przestrzega wszystkich powyższych norm prawnych i jest otwarte na wszelkie inicjatywy uczniowskie, które sprzyjają rozwijaniu u uczniów postaw obywatelskich i demokratycznych”, a następnie dodał: „Dlatego z dumą przyjąłem informację, że uczniowie liceum Śniadeckiego wzięli udział w akcji „Szkoła to dziewczyna”, a fakt, że Zarząd Samorządu Uczniowskiego podjął się, z własnej inicjatywy, organizacji tej akcji, w tym przeprowadził referendum, w którym wzięła udział większość uczniów szkoły, stanowi dla mnie, jako dyrektora szkoły, namacalne potwierdzenie, że XXX Liceum Ogólnokształcące dba o kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich oraz realizuje cele kształcenia określone w podstawie programowej —kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”.

Pedagog podkreślił także, że pani kurator… sama powinna być dumna z postaw reprezentowanych przez jego uczniów!

„Na pewno Pani nie zaprzeczy, że oddolna inicjatywa uczniów, polegająca na wyrażeniu swoich poglądów i przekonań, stanowi piękny przykład postawy obywatelskiej, a jeśli dodamy do tego fakt, że uczniowie w ten sposób wsparli walkę o godność i prawa człowieka, to również Panią, jako Mazowieckiego Kuratora Oświaty, z pewnością rozpiera duma — czyż nie jest to właśnie realizacja celów kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie, takich jak: rozumienie zasad i form demokracji oraz konsekwencji ich łamania, rozumienie specyfiki praw i wolności człowieka oraz podstawowych mechanizmów ich ochrony czy też umiejętność interpretacji życia społecznego? Czy można sobie wyobrazić piękniejszy przykład edukacji obywatelskiej w praktyce?”- zapytał retorycznie Jaroszewski.
 

Źródło: Twitter

Zobacz też:

Czy jesteś za zaostrzeniem przepisów pozwalających na aborcję? [SONDA ULICZNA]

Tatiana Okupnik o prawach kobiet
Instagram/tatianaokupnik
Aktualności
Tatiana Okupnik o zabiegu podwiązywania jajowodów: „Mężczyzna może zadecydować, a mnie taki wybór nie jest dany?!"
Tatiana Okupnik opowiedziała o swoich traumatycznych doświadczeniach z ciążą i porodem oraz odniosła się do zabiegu podwiązania jajowodów, który, ku jej zdziwieniu, jest w Polsce nielegalny.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z 22 października w całym kraju miały miejsce tłumne protesty, które nie ustają aż do dziś. Sytuacja skłoniła wiele gwiazd i osób publicznych do podzielenia się swoimi historiami w związku z utratą dziecka bądź zagrożoną ciążą. Teraz swoją trudną sytuację opisała także Tatiana Okupnik, która z powodów zdrowotnych nie może starać się o kolejne dziecko. Tatiana Okupnik o ciężkich doświadczeniach w ciąży Artystka zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym opowiedziała ponownie o swoich trudnych doświadczeniach z ciążą i porodem. Chociaż dzisiaj Tatiana jest szczęśliwą mamą Matyldy i Tymona, ciężko wspomina jej się traumatyczne okresy ciąż. „Opowiadałam już o depresji w pierwszej ciąży, opowiedziałam o pierwszym, skomplikowanym, trwającym 33 godziny porodzie, który ostatecznie zakończył się cesarskim cięciem w pełnej narkozie. Mówiłam już o komplikacjach poporodowych, o obrzęku uniemożliwiającym poruszanie się, o rectocele, o wyciągniętej skórze miejsc intymnych, 'pamiątce' po wielkiej opuchliźnie. Wspomniałam o drugiej ciąży, w której bezurazowo w piątym miesiącu pękła mi kość krzyżowa. Opowiedziałam o depresji poporodowej po drugim porodzie” – wyliczyła swoje przejścia. Nierówne prawa reprodukcyjne „W USA, gdzie rodziłam oboje moich dzieci, przed drugą cesarką, która musiała być przeprowadzona, w związku z pęknięciem kości krzyżowej, pozwolono mi dokonać wyboru. Lekarka prowadząca ciążę, znająca moją medyczną historię i wiedząca, że Tyniu ma być moim drugim i ostatnim dzieckiem, zapytała, czy w trakcie cesarki chcę, żeby podwiązano mi jajowody. (...) W tamtym momencie powiedziałam: Nie, dziękuję” – wyznała Okupnik, jednak po kilku miesiącach, już w Polsce, zmieniła zdanie. Świadoma tego, że kolejna tak...

Dane protestujących
Instagram/strajk_kobiet
Aktualności
MEN zbiera dane uczniów i nauczycieli, którzy popierają Strajk Kobiet (i grozi konsekwencjami!)
MEN chce mieć dane uczniów i nauczycieli, którzy popierają Strajk Kobiet. Następny krok należy do kuratora oświaty - rozsyłają oni do dyrektorów szkół odpowiednie tabelki, by ci wypisali w nich strajkujące osoby.

Jak donosi Bartosz Arłukowicz, MEN wysyła pisma do dyrektorów szkół z pytaniem o przebieg protestów wśród uczniów i nauczycieli. MEN zapowiada również konsekwencje, które wyciągnie, jeśli nauczyciel brał udział w proteście.  Dostęp do danych o osobach strajkujących Bartosz Arłukowicz jest w posiadaniu maili, w których MEN chce uzyskać dostęp do danych o uczniach, nauczycielach oraz dyrektorach, którzy brali udział w protestach. Kolejnym absurdalnym działaniem jest rozesłanie przez kuratorów odpowiednich tabelek dyrektorom szkół, by ci wpisali dane tych „niepokornych osób”. Następnie, jak wynika z maila, dane te mają być omawiane na wideokonferencji z kierownictwem MEN. „Jakim prawem MEN rozsyła pisma do wszystkich dyrektorów szkół z zapytaniem o przebieg protestów uczniów i nauczycieli! W trybie pilnym każą opisywać dyrektorom szkół protest!” - oburza się europoseł. Wpis MEN - konsekwencje dla nauczycieli W sieci pojawił się wpis Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym możemy przeczytać, iż obowiązkiem MEN jest natychmiastowa reakcja na informacje namawianiu uczniów przez nauczycieli do udziału w protestach. MEN poprosił kuratorów oświaty o sprawdzenie, czy takie sytuacje miały miejsce w ich regionie. Dalej możemy przeczytać: „Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem ". Skandaliczne słowa kuratorów oświaty Kuratorzy wzięli sobie do serca zalecenia MEN i rozesłali pisma do szkół. Zatroskany kurator oświaty z Dolnego Śląska Ogólnopolski Strajk Kobiet nazwał organizacją „radykalnie lewicową”, która „domaga się aborcji na życzenie”. Z kolei małopolska...

Joanna Kurowska urodziła martwe dziecko
Instagram
Aktualności
Wstrząsające wyznanie Kurowskiej: „Urodziłam martwe dziecko. Byłam w PIEKLE”
Joanna Kurowska zdobyła się na szczere wyznanie i opowiedziała o porodzie martwego dziecka. Wspomnienia tego traumatycznego przeżycia do dziś są dla niej trudne, uznała jednak, że musi wyrazić swój sprzeciw wobec zakazu aborcji w Polsce.

Joanna Kurowska wróciła wspomnieniami do dramatycznego wydarzenia, jakim był poród martwego dziecka. Kurowska opisała swoją historię w mediach społecznościowych, by sprzeciwić się wobec wyroku TK. Jej zdaniem zakaz aborcji ze względu na nieodwracalne uszkodzenia płodu to wyraz skandalicznego braku miłosierdzia dla kobiet. Joanna Kurowska urodziła martwe dziecko Joanna Kurowska nigdy nie opowiadała publicznie o bolesnym przeżyciu sprzed lat. Teraz jednak okazało się, że Kurowska ma za sobą poród martwego dziecka. O śmierci córeczki w swoim łonie dowiedziała się w 5. miesiącu ciąży . I niestety nie mogła liczyć na wsparcie personelu medycznego: „Młody lekarz stwierdził żrąc bułkę z szynką, i patrząc beznamiętnie w monitor USG - że dziecko jest martwe i muszę rodzić siłami natury, jeśli chcę następne urodzić zdrowe. Dzisiaj wyrwałabym mu tę bułę wraz z jęzorem, bo jest we mnie gniew kobiet, co to wyszły na ulice” − napisała aktorka na Instagramie. Kurowska wspomniała też o swoim przerażeniu i samotności, kiedy po urodzeniu martwej córki musiała patrzeć na inne kobiety tulące swoje zdrowe noworodki. „Umierałam po kawałku, tak że nic ze mnie nie zostało. Nie oszczędzono mi niczego. Wróciłam na salę, gdzie matki szczebiotały do nowo narodzonych dzieci, a ja przerażona patrzyłam na swoje piersi nabrzmiałe od mleka, które czekały na dziecko, co to pewnie spłynęło gdzieś w prądach rzeki, której nazwy znać nie chcę”. Joanna Kurowska opisała swoje doświadczenia, chcąc przeciwstawić się wyrokowi TK i wesprzeć kobiety strajkujące na ulicach w całej Polsce . „Nie pojmuję, jak można świadomie skazywać na to inne kobiety. Jak inne kobiety, ubrane na biało mogą w majestacie prawa, powołując się na wartość miłości do tych nienarodzonych odmawiać prawa miłosierdzia do żyjących, Matek. Panowie w...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz