zmiana nazwiska dziecka
fot. Adobe Stock

Zmiana nazwiska dziecka: kiedy i na jakich zasadach jest możliwa

Zmiana nazwiska dziecka jest możliwa, ale dokonuje się jej tylko w uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu odpowiednich formalności. Przepisy te reguluje nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 13 czerwca 2009 do ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku.
zmiana nazwiska dziecka
fot. Adobe Stock
Zmiana nazwiska dziecka następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli sprawa jest prosta, decyzję wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Czasami jednak zdarza się, że o zmianie nazwiska dziecka decyzję podejmuje sąd – najczęściej dzieje się tak, gdy oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka nie mogą w tej sprawie dojść do porozumienia.

Spis treści:

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka

Dokument ten składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu stałego pobytu wnioskodawcy. Złożenie wniosku wymaga zgromadzenia dokumentów, które potwierdzą jego zasadność. Najczęściej są to: odpis zupełny aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia małoletnich dzieci, a także zgoda na zmianę nazwiska w postaci oświadczeń rodziców prawnych dziecka. Jeśli wniosek o zmianę nazwiska składany jest w tym samym Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym zostały sporządzone wyżej wymienione akty, doręczanie odpisów nie jest konieczne.

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka powinien zawierać:
• imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL dziecka,
• imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
• uzasadnienie wniosku – wyjaśnienie, dlaczego chcemy zmienić nazwisko dziecka.
Redakcja poleca: SIDS, czyli zespół nagłej śmierci łóżeczkowej u niemowląt: jak zapobiegać?
SIDS to zespół nagłej śmierci łóżeczkowej, który dotyka niemowląt. Dzieci są pozornie zdrowe, ale pewnego dnia nie budzą się już ze snu. Jednak rodzice nie są bez szans! Można zmniejszyć ryzyko SIDS i skutecznie zapobiegać nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt. Sprawdź, co to za choroba, i które dzieci są szczególnie zagrożone SIDS.

Zgoda na zmianę nazwiska dziecka

Zgodę na zmianę nazwiska wyraża się w drodze oświadczenia złożonego osobiście lub pisemnie z notarialnym poświadczeniem. Oświadczenie składa się u kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z miejscem stałego pobytu osoby, która składa wniosek o zmianę nazwiska dziecka, czyli tam, gdzie złożyć trzeba sam wniosek.

Ile kosztuje zmiana nazwiska dziecka

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł – dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.

Zmiana nazwiska bez zgody ojca

Zdarza się, że po rozwodzie matka chce wrócić do swojego panieńskiego nazwiska i, symbolicznie zrywając z byłym już małżonkiem, chce też zmienić nazwisko ich wspólnemu dziecku. Aby do tego doszło, zgodę musi wyrazić ojciec prawny dziecka. Jeśli dziecko ma 13 lat lub więcej, także i ono musi wyrazić na to zgodę.

Zgoda ojca nie jest wymagana, gdy:
Zdarza się też, że zmiana nazwiska dziecka zostaje dokonana bez zgody prawnego ojca, a nawet wtedy, gdy wyraża on sprzeciw na zmianę nazwiska dziecka. Jeśli małżonkowie lub byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, sprawę rozstrzyga sąd. Znany jest przypadek, gdy Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się na zmianę nazwiska dziecka, mimo że ojciec nie wyrażał na to zgody. Sąd kierował się dobrem dziecka – ojciec nie utrzymywał kontaktów z dzieckiem, a matka uzasadniała wniosek o zmianę nazwiska dziecka na jej panieńskie tym, że zmiana ta zwiększy poczucie bezpieczeństwa dziecka i poczucie przynależności do rodziny, w której de facto się ono wychowuje.

Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka

W uzasadnieniu wniosku o zmianę nazwiska dziecka trzeba zawrzeć fakty przemawiające za podjęciem takiej decyzji. Może to być np. fakt, że dziecko po rozwodzie rodziców wychowywane jest wyłącznie przez matkę, a ojciec nie interesuje się dzieckiem i nie nawiązuje z nim kontaktów.

Jeśli matka dziecka jest wdową (ojciec dziecka zmarł) albo rozwódką, ponownie wyszła za mąż i chce zmienić nazwisko dziecka na nazwisko ojczyma, trzeba w uzasadnieniu opisać sytuację, akcentując, że ojczym pełni faktycznie rolę ojca, dziecko jest do niego przywiązane i wszyscy tworzą prawdziwą rodzinę, co podkreśliłoby wspólne nazwisko.

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojca biologicznego

W przypadku, gdy dziecko rodzi się w związku, w którym mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka, ale uznał je za swoje i dziecko nosi jego nazwisko, zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojca biologicznego może nie być łatwa, zwłaszcza jeśli od uznania ojcostwa minęło więcej niż pół roku. W świetle prawa ważniejsza jest bowiem więź prawna i faktyczna niż biologiczna.

Jeśli w takiej sytuacji matka dziecka złoży wniosek o zmianę nazwiska dziecka na nazwisko biologicznego ojca, zgoda ojca prawnego będzie wymagana. Jeśli nie wyrazi on zgody, sprawę rozstrzygnie sąd, kierując się dobrem dziecka.

Jak nadaje się nazwisko dziecku – aktualne przepisy

Deklarację dotyczącą nazwiska dziecka składa się już podczas zawarcia małżeństwa – może to być nazwisko obojga małżonków, nazwisko matki lub nazwisko ojca, a także nazwisko podwójne – matki i ojca (w takiej właśnie kolejności). Nowelizacja sprawiła, że w przypadku niezłożenia oświadczenia, dziecko będzie nosiło nazwisko obojga rodziców – wcześniej nadawano mu nazwisko ojca.

Kodeks wprowadził też jeszcze jedną zmianę: przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka można zmienić zdanie w sprawie nadawanego dziecku nazwiska wyrażone wcześniej w oświadczeniu składanym podczas zawierania małżeństwa.

Dzieci zrodzone z nieformalnych związków otrzymują nazwisko matki. Nadanie dziecku nazwiska ojca, który nie jest mężem matki, wymaga dobrowolnego uznania przez niego dziecka (w Urzędzie Stanu Cywilnego) i złożenia przez oboje rodziców oświadczenia o zgodzie na nadanie dziecku nazwiska ojca. Oświadczenie takie konieczne jest też, aby nadać dziecku nazwisko dwuczłonowe lub nazwisko matki (jeśli ojciec dobrowolnie uzna dziecko).

Źródło: infor.pl, rp.pl

Sprawdź też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy