GRY
 
 

Czego twoje dziecko nauczy się w przedszkolu?

Podstawa programowa to dokument, który wyznacza główny cel całej edukacji przedszkolnej oraz to jakie zadania muszą być realizowane, by dzieci osiągnęły konkretne umiejętności przed pójściem do szkoły. Warto wiedzieć jak powinno wyglądać wychowanie i nauczanie naszych przedszkolaków. Czy podstawa zawiera wszystko, co ważne?

dzieci w przedszkolu edukacja przedszkolna
fot. Fotolia
Nowa zmieniona podstawa programowa edukacji przedszkolnej weszła w życie 1 września 2017 roku. To, co jest w niej nowością w porównaniu do wcześniejszej wersji to zapis o przewadze zabawy nad tzw. zajęciami kierowanymi, podążanie za dzieckiem, konieczność obserwacji, indywidualizacja oraz wspieranie rozwoju dziecka. To ostatnie ma się odbywać nie tylko podczas zorganizowanej zabawy czy zajęć, ale w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu, a więc dotyczy zarówno spożywania posiłków, odpoczynku, uroczystości, wycieczek czy ubierania i rozbierania oraz samodzielnej zabawy.

Nie ma już też ścisłego podziału czasowego na zajęcia matematyczne, ruchowe, plastyczne, językowe, artystyczne itp., bo dziecko codziennie powinno się ruszać, śpiewać, rysować, biegać, bawić się, przebywać na świeżym powietrzu, odpoczywać czy używać swojej wyobraźni.

Dzieci nie nauczą się całego alfabetu w tym samym czasie?

We wskazaniach podstawy programowej pojawiają się również dwa ważne obszary rozwoju – emocjonalny i społeczny. Nie ma też ścisłych wskazówek dotyczących zakresu poznawania liter – edukacja ma być przystosowana do potrzeb i możliwości dziecka. Choć wiadomo, np. że dziecko oswaja się w przedszkolu z literami drukowanymi. Tak więc jedno dziecko będzie już znało wszystkie literki, a inne może ich rozpoznawać mniej. To sprawa indywidualna, nie wszystkie dzieci muszą znać cały alfabet w tym samym czasie. Dziecko ma uzyskać wsparcie w tzw. całościowym rozwoju i ma to mieć przebieg możliwie jak najbardziej naturalny.

Zobacz też: Nauka dzielenia się - co zrobić, gdy dziecko nie chce się dzielić? [WIDEO]
Redakcja poleca: Rozwój umiejętności motorycznych dziecka [WIDEO]
Jak wspierać rozwój motoryczny dziecka podczas zabawy i zwykłych domowych czynności? Zobacz, co radzi Dorota Maciejec, psycholog dziecięcy.

Litery drukowane, rytmika, gimnastyka, język obcy - co jeszcze?

Czy mamy więcej konkretnych wskazówek w podstawie programowej, co do umiejętności, które dzieci powinny nabyć w przedszkolu? W dokumencie są szczegółowe zapisy. Dziecko na koniec wychowania przedszkolnego powinno już nabyć mnóstwo umiejętności. Dotyczą one 4 obszarów rozwojowych:
 • fizycznego,
 • emocjonalnego,
 • społecznego
 • i poznawczego.
Zobacz też: Jak nauczyć dziecko kontrolowania emocji? [WIDEO]

Fizyczny rozwój dziecka - na koniec wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej dziecko powinno już:

 1. Zgłaszać potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne.
 2. Samodzielnie ubierać się i rozbierać, w tym zapinać guziki, wiązać sznurowadła.
 3. Samodzielnie jeść z użyciem sztućców, nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku.
 4. Zgłaszać potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
 5. Uczestniczyć w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonywać różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.
 6. Inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny.
 7. Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania,kreślenia i pierwszych prób pisania.
 8. Wykonywać podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 9. Wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
Doładuj
Przeładuj