GRY
 
 

Jakie urlopy przysługują rodzicom adopcyjnym po przysposobieniu dziecka?

Rodzicom adopcyjnym przysługują określone uprawnienia związane z rodzicielstwem podobnie jak w przypadku rodziców biologicznych. Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy?

fot. Fotolia.pl

Urlop macierzyński rodzica adopcyjnego

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicowi adopcyjnemu, czyli takiemu, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia tego dziecka lub też osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. 

Wymiar tego urlopu zależy od liczby przyjętych dzieci:
  • w przypadku przyjęcia jednego dziecka – wynosi on 20 tygodni,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci – 31 tygodni,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci – 33 tygodnie,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci – 35 tygodni,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci – 37 tygodni.
Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno mama i tata adopcyjni, jednakże adoptowane dziecko nie może mieć więcej niż 7 lat. Natomiast w przypadku dziecka, w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
W przypadku gdy nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (np. dziecku brakuje kilka tygodni do ukończenia przez nie 7. roku życia lub 10. roku życia), rodzice mają prawo do 9 tygodni urlopu.
Redakcja poleca: 12 zdań, których lepiej nie mówić do mam domowych [WIDEO]
Jeśli zostałaś z dzieckiem w domu, pracujesz na pełen etat! A nawet więcej – bo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I jest to naprawdę ciężka praca! Ty dobrze o tym wiesz. Ale inni… niekoniecznie. Czy i ty usłyszałaś kiedyś jedno z takich wkurzających zdań?

Dobrowolny urlop dodatkowy

Po wykorzystaniu urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego rodzice, którzy adoptowali dziecko, mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar również jest uzależniony od tego, ile dzieci przysposobiono.

W przypadku adoptowania:
  • jednego dziecka jest to 6 tygodni,
  • większej liczby dzieci – 8 tygodni,
  • dziecka w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia (jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie urlopu w pełnym wymiarze) – 3 tygodnie.
Z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno mama i tata adopcyjni, mogą również podzielić się tym urlopem.
Urlop ten udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.
Urlop udzielany jest jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Polecamy: Wniosek o urlop macierzyński
 
Doładuj
Przeładuj