zmiany w zasadach przyznawania 500 plus
fot. Adobe Stock

Już wiadomo, że będą kolejne zmiany w 500 plus

Będzie mniejsze ryzyko utraty pieniędzy i więcej czasu na złożenie wniosku o ich przyznanie. Już wiadomo, jakie kolejne zmiany w 500 plus zajdą od 1 lipca 2019 roku.
Agnieszka Majchrzak
zmiany w zasadach przyznawania 500 plus
fot. Adobe Stock


Rząd finiuszuje zmiany w programie 500 plus, który według nowych zasad ma ruszyć od 1 lipca 2019 roku. Obecnie projekt zmian jest w konsultacjach społecznych, ale coraz więcej wiadomo, jakie będą w nim konkretne rozwiązania. Rządzącym zależy, aby maksymalnie uprościć składanie wniosków i przyznawanie pieniędzy.

500 plus trudniej będzie stracić

Zgodnie z projektem zmian w programie 500 plus od 1 lipca 2019 roku świadczenie będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Ale na tym nie koniec. Przy okazji nowelizacji przepisów rząd chce także usprawnić przyznawanie pieniędzy, co w niektórych sytuacjach oznacza, że trudniej będzie je stracić.

Rodzice dopiero co urodzonych dzieci będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku. Obecnie wniosek o 500 plus musisz  złożyć w miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Jeżeli się spóźnisz, pieniądze za ten miesiąc przepadają. Nowy zapis w ustawie sprawi, że rodzice będą mieli trzy miesiące na zgłoszenie wniosku, bez ryzyka utraty świadczenia za pierwsze miesiące.
Redakcja poleca: Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, czy ich zdaniem 500+ jest sprawiedliwie przydzielane i trafia do naprawdę potrzebujących. Z danych rządowych wynika, że programem 500+ objętych jest blisko 4 miliony dzieci. Kasa państwa wydała na ten program ponad 33 miliony złotych.

Mniej biurokracji

- Proponowane rozwiązanie uprości postępowanie i przyspieszy wypłaty przyznanego świadczenia wychowawczego - zapowiada ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zmiany w programie przewidują rezygnację z wydawania decyzji o przyznaniu 500 plus w formie administracyjnej. W praktyce oznacza to, że rodzic otrzyma na skrzynkę e-mailową (gdy nie ma, odbierze osobiście) automatycznie wygenerowaną informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie wiadomości nie wstrzyma wypłaty.

Ponadto:
 
  • prawo do 500 plus nie będzie zależało od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków od rodziców samotnie wychowujących dziecko;
  • pieniądze otrzymają również dzieci umieszczone w placówkach typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego - do tej pory 500 plus w postaci dodatku wychowawczego przyznawano tylko rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego;
  • zachowana będzie ciągłość wypłaty 500 plus drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane - obecnie prawo do świadczenia wygasa i nie przechodzi automatycznie na drugiego rodzica, musi on złożyć swój wniosek.

Czy proponowane zmiany to krok w dobrym kierunku i ułatwią przyznawanie 500 plus? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach.

Źródło: money.pl, gk24.pl
  [content:1_1915,0_23544,0_26333,2_1279:PsychologicalTest]  
Oceń artykuł

Ocena 5 na 6 głosy

Zobacz także

Popularne tematy